Úvodom


Čo je to astrológia?

"Astrologie je věda zkoumající souvztažnosti a obdoby medzi děním biologickým a kosmickým" (Jan Kefer, Praktická Astrologie)
Pre mňa je astrológia fenomén, predmet výskumu. A nástrojom astrológie je horoskop. Existuje nejaká súvzťažnosť medzi postavením planét na nebi v čase narodenia človeka a jeho vlastnosťami a osudovými témami? To je otázka, ktorú si kladiem a odpoveď hľadám napríklad v skúmaní horoskopov. >>>

Keď som bol mladší, trávil som čas štúdiom šachu, šachových partií. Neskôr som začal študovať matematiku a trávil som čas nad matematickými problémami, teraz sa k tomu pridalo štúdium astrológie a horoskopov. Zjavne ide o jednu schopnosť, ktorá len mení svoj objekt, ale principiálne ide o to, rozlúštiť myslením nejaký problém, záhadu. Táto schopnosť by sa v astrológii dala označiť ako Jupiter v Škorpiónovi.
Keď som bol mladší, obdivoval som antických bohov a antickú mytológiu. Táto mi znovu ožila na nebi, keď som objavil astrológiu. Veď planéty nesú mená bohov a v astrológii sa významovo kryjú. Napríklad planéta Mars a boh vojny, Venuša a bohyňa krásy a lásky.