ROK 2018


január


1.01.2018 9:10:05 29°59'59"Blíženci <<<

1.01.2018 11:25:44 1°26'28"Rak opozícia Saturn

2.01.2018 0:27:42 9°45'15"Rak opozícia Venuša

2.01.2018 3:24:05 11°37'44"Rak opozícia Slnko

2.01.2018 3:52:20 11°55'44"Rak trigon Neptún

2.01.2018 8:40:39 14°59'25"Rak trigon Mars

2.01.2018 12:07:09 17°10'50"Rak trigon Jupiter

2.01.2018 14:43:03 18°49'57"Rak opozícia Pluto

2.01.2018 23:46:02 24°34'13"Rak kvadratúra Urán

3.01.2018 8:22:26 0°00'00"Lev <<<

4.01.2018 10:33:32 16°17'08"Lev kvadratúra Mars

4.01.2018 12:33:38 17°30'47"Lev kvadratúra Jupiter

4.01.2018 19:51:44 21°57'59"Lev trigon Merkúr

5.01.2018 0:09:53 24°34'22"Lev trigon Urán

5.01.2018 9:12:01 0°00'00"Panna <<<

5.01.2018 12:24:32 1°54'44"Panna trigon Saturn

6.01.2018 5:36:37 12°01'24"Panna opozícia Neptún

6.01.2018 11:22:31 15°21'32"Panna trigon Venuša

6.01.2018 12:39:28 16°05'50"Panna trigon Slnko

6.01.2018 15:22:20 17°39'21"Panna sextil Mars

6.01.2018 15:43:21 17°51'23"Panna sextil Jupiter

6.01.2018 17:40:25 18°58'21"Panna trigon Pluto

7.01.2018 3:50:45 24°44'32"Panna kvadratúra Merkúr

7.01.2018 13:14:29 0°00'00"Váhy <<<

7.01.2018 17:08:53 2°09'59"Váhy kvadratúra Saturn

8.01.2018 23:14:32 18°29'50"Váhy kvadratúra Venuša

8.01.2018 23:25:14 18°35'32"Váhy kvadratúra Slnko

9.01.2018 0:16:50 19°03'00"Váhy kvadratúra Pluto

9.01.2018 10:45:06 24°35'25"Váhy opozícia Urán

9.01.2018 17:12:33 27°58'34"Váhy sextil Merkúr

9.01.2018 21:05:21 0°00'00"Škorpión <<<

10.01.2018 1:46:57 2°26'17"Škorpión sextil Saturn

10.01.2018 20:39:13 12°08'23"Škorpión trigon Neptún

11.01.2018 9:21:24 18°35'26"Škorpión konjukcia Jupiter

11.01.2018 10:25:44 19°07'57"Škorpión sextil Pluto

11.01.2018 13:34:11 20°43'05"Škorpión konjukcia Mars

11.01.2018 14:40:52 21°16'42"Škorpión sextil Slnko

11.01.2018 15:53:13 21°53'09"Škorpión sextil Venuša

12.01.2018 8:04:14 0°00'00"Strelec <<<

13.01.2018 8:37:56 12°12'23"Strelec kvadratúra Neptún

14.01.2018 9:47:58 24°37'48"Strelec trigon Urán

14.01.2018 20:42:14 0°00'00"Kozorožec <<<

15.01.2018 2:49:15 3°00'39"Kozorožec konjukcia Saturn

15.01.2018 8:02:39 5°34'55"Kozorožec konjukcia Merkúr

15.01.2018 21:38:33 12°16'37"Kozorožec sextil Neptún

16.01.2018 11:53:56 19°18'17"Kozorožec konjukcia Pluto

16.01.2018 11:57:35 19°20'05"Kozorožec sextil Jupiter

16.01.2018 21:27:07 24°01'21"Kozorožec sextil Mars

16.01.2018 22:44:21 24°39'31"Kozorožec kvadratúra Urán

17.01.2018 3:17:14 26°54'30"Kozorožec konjukcia Slnko

17.01.2018 7:29:49 28°59'33"Kozorožec konjukcia Venuša

17.01.2018 9:31:49 0°00'00"Vodnár <<<

19.01.2018 1:00:24 19°41'08"Vodnár kvadratúra Jupiter

19.01.2018 10:57:05 24°41'33"Vodnár sextil Urán

19.01.2018 12:51:40 25°39'25"Vodnár kvadratúra Mars

19.01.2018 21:26:25 0°00'00"Ryby <<<

20.01.2018 4:28:21 3°34'31"Ryby sextil Saturn

20.01.2018 21:44:58 12°25'23"Ryby konjukcia Neptún

21.01.2018 0:20:24 13°45'31"Ryby sextil Merkúr

21.01.2018 11:22:19 19°28'22"Ryby sextil Pluto

21.01.2018 12:24:40 20°00'48"Ryby trigon Jupiter

22.01.2018 2:12:36 27°14'07"Ryby trigon Mars

22.01.2018 7:27:02 0°00'00"Baran <<<

22.01.2018 11:54:51 2°21'54"Baran sextil Slnko

22.01.2018 14:41:21 3°50'24"Baran kvadratúra Saturn

22.01.2018 18:27:49 5°51'09"Baran sextil Venuša

23.01.2018 16:28:37 17°44'21"Baran kvadratúra Merkúr

23.01.2018 19:47:21 19°33'04"Baran kvadratúra Pluto

24.01.2018 5:15:55 24°46'17"Baran konjukcia Urán

24.01.2018 14:39:26 0°00'00"Býk <<<

24.01.2018 21:55:52 4°05'17"Býk trigon Saturn

24.01.2018 23:20:21 4°53'00"Býk kvadratúra Slnko

25.01.2018 6:35:28 9°00'01"Býk kvadratúra Venuša

25.01.2018 12:49:25 12°34'00"Býk sextil Neptún

26.01.2018 1:01:35 19°37'28"Býk trigon Pluto

26.01.2018 2:40:28 20°35'08"Býk opozícia Jupiter

26.01.2018 4:16:32 21°31'15"Býk trigon Merkúr

26.01.2018 18:39:35 0°00'00"Blíženci <<<

26.01.2018 18:52:21 0°07'35"Blíženci opozícia Mars

27.01.2018 6:44:56 7°13'48"Blíženci trigon Slnko

27.01.2018 14:31:27 11°55'39"Blíženci trigon Venuša

27.01.2018 15:41:21 12°38'04"Blíženci kvadratúra Neptún

28.01.2018 11:39:02 24°51'30"Blíženci sextil Urán

28.01.2018 19:57:26 0°00'00"Rak <<<

29.01.2018 3:14:49 4°32'02"Rak opozícia Saturn

29.01.2018 16:18:56 12°42'02"Rak trigon Neptún

30.01.2018 3:34:09 19°45'32"Rak opozícia Pluto

30.01.2018 5:38:14 21°03'27"Rak trigon Jupiter

30.01.2018 11:45:45 24°54'14"Rak kvadratúra Urán

30.01.2018 17:40:14 28°36'48"Rak opozícia Merkúr

30.01.2018 19:52:49 0°00'00"Lev <<<

31.01.2018 0:12:53 2°43'07"Lev trigon Mars

31.01.2018 14:26:43 11°37'04"Lev opozícia Slnko

31.01.2018 23:47:49 17°26'01"Lev opozícia Venuša


február


1.02.2018 6:00:03 21°16'23"Lev kvadratúra Jupiter

1.02.2018 11:58:27 24°57'11"Lev trigon Urán

1.02.2018 20:12:54 0°00'00"Panna <<<

2.02.2018 2:48:25 4°00'34"Panna kvadratúra Mars

2.02.2018 4:21:28 4°56'56"Panna trigon Saturn

2.02.2018 17:28:58 12°50'12"Panna opozícia Neptún

3.02.2018 5:23:28 19°53'21"Panna trigon Pluto

3.02.2018 8:06:41 21°29'08"Panna sextil Jupiter

3.02.2018 22:47:04 0°00'00"Váhy <<<

4.02.2018 7:49:33 5°09'48"Váhy kvadratúra Saturn

4.02.2018 8:11:19 5°22'10"Váhy sextil Mars

4.02.2018 9:29:16 6°06'20"Váhy trigon Merkúr

5.02.2018 3:35:22 16°13'47"Váhy trigon Slnko

5.02.2018 10:22:14 19°57'31"Váhy kvadratúra Pluto

5.02.2018 16:32:56 23°19'36"Váhy trigon Venuša

5.02.2018 19:45:57 25°04'10"Váhy opozícia Urán

6.02.2018 4:56:23 0°00'00"Škorpión <<<

6.02.2018 15:05:23 5°23'23"Škorpión sextil Saturn

7.02.2018 0:45:06 10°27'39"Škorpión kvadratúra Merkúr

7.02.2018 5:36:51 12°59'33"Škorpión trigon Neptún

7.02.2018 16:53:55 18°49'06"Škorpión kvadratúra Slnko

7.02.2018 19:15:56 20°01'55"Škorpión sextil Pluto

7.02.2018 22:57:00 21°54'58"Škorpión konjukcia Jupiter

8.02.2018 8:16:14 26°39'19"Škorpión kvadratúra Venuša

8.02.2018 14:53:28 0°00'00"Strelec <<<

9.02.2018 7:39:37 8°24'12"Strelec konjukcia Mars

9.02.2018 17:03:48 13°04'49"Strelec kvadratúra Neptún

9.02.2018 21:32:14 15°17'54"Strelec sextil Merkúr

10.02.2018 10:14:17 21°34'30"Strelec sextil Slnko

10.02.2018 17:37:54 25°13'07"Strelec trigon Urán

11.02.2018 3:20:57 0°00'00"Kozorožec <<<

11.02.2018 3:42:30 0°10'36"Kozorožec sextil Venuša

11.02.2018 15:16:52 5°51'56"Kozorožec konjukcia Saturn

12.02.2018 6:08:14 13°10'18"Kozorožec sextil Neptún

12.02.2018 20:21:52 20°11'01"Kozorožec konjukcia Pluto

13.02.2018 0:41:44 22°19'22"Kozorožec sextil Jupiter

13.02.2018 6:43:11 25°18'10"Kozorožec kvadratúra Urán

13.02.2018 16:11:25 0°00'00"Vodnár <<<

14.02.2018 15:29:05 11°37'59"Vodnár sextil Mars

15.02.2018 12:59:42 22°29'51"Vodnár kvadratúra Jupiter

15.02.2018 18:40:35 25°23'23"Vodnár sextil Urán

15.02.2018 19:06:18 25°36'30"Vodnár konjukcia Merkúr

15.02.2018 22:05:12 27°07'50"Vodnár konjukcia Slnko

16.02.2018 3:41:32 0°00'00"Ryby <<<

16.02.2018 15:57:57 6°19'07"Ryby sextil Saturn

16.02.2018 17:35:48 7°09'44"Ryby konjukcia Venuša

17.02.2018 5:11:27 13°11'06"Ryby kvadratúra Mars

17.02.2018 5:30:52 13°21'13"Ryby konjukcia Neptún

17.02.2018 18:49:05 20°19'31"Ryby sextil Pluto

17.02.2018 23:13:30 22°38'56"Ryby trigon Jupiter

18.02.2018 13:04:34 0°00'00"Baran <<<

19.02.2018 1:15:19 6°31'28"Baran kvadratúra Saturn

19.02.2018 16:18:12 14°39'59"Baran trigon Mars

20.02.2018 2:46:54 20°23'23"Baran kvadratúra Pluto

20.02.2018 12:11:18 25°33'57"Baran konjukcia Urán

20.02.2018 20:11:39 0°00'00"Býk <<<

21.02.2018 0:16:13 2°16'04"Býk sextil Slnko

21.02.2018 6:12:15 5°34'55"Býk sextil Merkúr

21.02.2018 8:13:43 6°42'57"Býk trigon Saturn

21.02.2018 20:19:10 13°31'31"Býk sextil Neptún

21.02.2018 20:22:51 13°33'36"Býk sextil Venuša

22.02.2018 8:30:09 20°27'00"Býk trigon Pluto

22.02.2018 12:45:48 22°53'12"Býk opozícia Jupiter

23.02.2018 1:07:26 0°00'00"Blíženci <<<

23.02.2018 9:09:08 4°39'18"Blíženci kvadratúra Slnko

23.02.2018 18:50:59 10°18'50"Blíženci kvadratúra Merkúr

24.02.2018 0:27:47 13°36'25"Blíženci kvadratúra Neptún

24.02.2018 5:25:35 16°31'47"Blíženci kvadratúra Venuša

24.02.2018 6:56:45 17°25'35"Blíženci opozícia Mars

24.02.2018 20:57:56 25°44'28"Blíženci sextil Urán

25.02.2018 4:05:59 0°00'00"Rak <<<

25.02.2018 15:39:55 6°56'24"Rak trigon Slnko

25.02.2018 15:51:57 7°03'38"Rak opozícia Saturn

26.02.2018 2:50:43 13°41'11"Rak trigon Neptún

26.02.2018 4:49:03 14°52'48"Rak trigon Merkúr

26.02.2018 12:14:32 19°22'52"Rak trigon Venuša

26.02.2018 14:10:59 20°33'34"Rak opozícia Pluto

26.02.2018 18:17:00 23°03'06"Rak trigon Jupiter

26.02.2018 22:50:51 25°49'43"Rak kvadratúra Urán

27.02.2018 5:41:40 0°00'00"Lev <<<

28.02.2018 14:28:36 19°59'33"Lev trigon Mars

28.02.2018 19:36:14 23°06'43"Lev kvadratúra Jupiter


marec


1.03.2018 6:57:23 0°00'00"Panna <<<

1.03.2018 19:10:07 7°22'12"Panna trigon Saturn

2.03.2018 1:51:19 11°22'59"Panna opozícia Slnko

2.03.2018 5:58:07 13°50'34"Panna opozícia Neptún

2.03.2018 17:26:15 20°39'37"Panna trigon Pluto

2.03.2018 18:28:37 21°16'30"Panna kvadratúra Mars

2.03.2018 21:40:14 23°09'36"Panna sextil Jupiter

2.03.2018 22:48:26 23°49'47"Panna opozícia Merkúr

3.03.2018 0:50:09 25°01'23"Panna opozícia Venuša

3.03.2018 9:20:24 0°00'00"Váhy <<<

3.03.2018 22:19:58 7°31'14"Váhy kvadratúra Saturn

4.03.2018 21:35:40 20°42'38"Váhy kvadratúra Pluto

5.03.2018 1:00:30 22°36'55"Váhy sextil Mars

5.03.2018 7:18:36 26°06'38"Váhy opozícia Urán

5.03.2018 14:22:54 0°00'00"Škorpión <<<

6.03.2018 4:31:09 7°40'26"Škorpión sextil Saturn

6.03.2018 16:22:54 14°00'39"Škorpión trigon Neptún

6.03.2018 20:27:25 16°10'03"Škorpión trigon Slnko

7.03.2018 5:12:18 20°45'45"Škorpión sextil Pluto

7.03.2018 9:54:50 23°13'03"Škorpión konjukcia Jupiter

7.03.2018 23:02:49 0°00'00"Strelec <<<

8.03.2018 1:33:22 1°17'09"Strelec trigon Venuša

8.03.2018 5:15:19 3°10'33"Strelec trigon Merkúr

9.03.2018 2:52:26 14°06'12"Strelec kvadratúra Neptún

9.03.2018 12:19:47 18°49'46"Strelec kvadratúra Slnko

10.03.2018 1:54:00 25°34'07"Strelec konjukcia Mars

10.03.2018 3:27:24 26°20'20"Strelec trigon Urán

10.03.2018 10:51:58 0°00'00"Kozorožec <<<

10.03.2018 20:30:48 4°45'18"Kozorožec kvadratúra Venuša

11.03.2018 2:25:27 7°39'51"Kozorožec kvadratúra Merkúr

11.03.2018 3:04:40 7°59'08"Kozorožec konjukcia Saturn

11.03.2018 15:42:43 14°11'58"Kozorožec sextil Neptún

12.03.2018 5:15:23 20°52'00"Kozorožec konjukcia Pluto

12.03.2018 6:43:52 21°35'37"Kozorožec sextil Slnko

12.03.2018 10:00:08 23°12'24"Kozorožec sextil Jupiter

12.03.2018 16:35:50 26°27'49"Kozorožec kvadratúra Urán

12.03.2018 23:44:26 0°00'00"Vodnár <<<

13.03.2018 16:21:02 8°16'01"Vodnár sextil Venuša

13.03.2018 22:36:15 11°23'55"Vodnár sextil Merkúr

14.03.2018 21:53:02 23°10'19"Vodnár kvadratúra Jupiter

15.03.2018 4:33:53 26°35'19"Vodnár sextil Urán

15.03.2018 8:32:25 28°37'50"Vodnár sextil Mars

15.03.2018 11:11:57 0°00'00"Ryby <<<

16.03.2018 3:07:20 8°15'59"Ryby sextil Saturn

16.03.2018 14:46:08 14°23'10"Ryby konjukcia Neptún

17.03.2018 3:08:38 20°57'31"Ryby sextil Pluto

17.03.2018 7:11:02 23°07'13"Ryby trigon Jupiter

17.03.2018 14:11:34 26°53'20"Ryby konjukcia Slnko

17.03.2018 19:56:50 0°00'00"Baran <<<

17.03.2018 20:03:07 0°03'25"Baran kvadratúra Mars

18.03.2018 11:19:01 8°23'07"Baran kvadratúra Saturn

18.03.2018 22:58:04 14°48'43"Baran konjukcia Venuša

19.03.2018 0:46:59 15°49'07"Baran konjukcia Merkúr

19.03.2018 10:05:08 20°59'53"Baran kvadratúra Pluto

19.03.2018 20:29:01 26°49'42"Baran konjukcia Urán

20.03.2018 2:06:36 0°00'00"Býk <<<

20.03.2018 4:35:40 1°24'14"Býk trigon Mars

20.03.2018 17:04:47 8°29'28"Býk trigon Saturn

21.03.2018 3:41:36 14°33'16"Býk sextil Neptún

21.03.2018 14:58:28 21°02'01"Býk trigon Pluto

21.03.2018 18:20:43 22°58'34"Býk opozícia Jupiter

22.03.2018 6:29:48 0°00'00"Blíženci <<<

22.03.2018 9:21:37 1°39'36"Blíženci sextil Slnko

23.03.2018 7:39:00 14°38'02"Blíženci kvadratúra Neptún

23.03.2018 11:31:18 16°53'45"Blíženci sextil Merkúr

23.03.2018 18:06:46 20°45'07"Blíženci sextil Venuša

24.03.2018 4:52:14 27°03'31"Blíženci sextil Urán

24.03.2018 9:52:47 0°00'00"Rak <<<

24.03.2018 16:35:09 3°56'34"Rak kvadratúra Slnko

24.03.2018 16:36:12 3°57'10"Rak opozícia Mars

25.03.2018 0:37:24 8°40'26"Rak opozícia Saturn

25.03.2018 11:51:54 14°42'42"Rak trigon Neptún

25.03.2018 14:53:54 16°30'05"Rak kvadratúra Merkúr

25.03.2018 22:40:51 21°05'47"Rak opozícia Pluto

26.03.2018 1:32:07 22°46'58"Rak trigon Jupiter

26.03.2018 2:58:01 23°37'44"Rak kvadratúra Venuša

26.03.2018 8:57:51 27°10'24"Rak kvadratúra Urán

26.03.2018 13:44:40 0°00'00"Lev <<<

27.03.2018 0:13:22 6°11'53"Lev trigon Slnko

27.03.2018 16:09:23 15°37'23"Lev trigon Merkúr

28.03.2018 4:04:30 22°40'02"Lev kvadratúra Jupiter

28.03.2018 10:32:49 26°29'17"Lev trigon Venuša

28.03.2018 11:54:17 27°17'21"Lev trigon Urán

28.03.2018 16:30:08 0°00'00"Panna <<<

29.03.2018 3:24:26 6°25'06"Panna trigon Mars

29.03.2018 7:30:21 8°49'32"Panna trigon Saturn

29.03.2018 17:48:43 14°51'48"Panna opozícia Neptún

30.03.2018 4:35:23 21°09'01"Panna trigon Pluto

30.03.2018 6:58:39 22°32'19"Panna sextil Jupiter

30.03.2018 19:51:53 0°00'00"Váhy <<<

31.03.2018 9:12:13 7°39'32"Váhy kvadratúra Mars

31.03.2018 11:21:46 8°53'30"Váhy kvadratúra Saturn

31.03.2018 14:36:51 10°44'40"Váhy opozícia Slnko

31.03.2018 18:15:28 12°48'54"Váhy opozícia Merkúr


apríl


1.04.2018 9:04:56 21°10'27"Váhy kvadratúra Pluto

1.04.2018 20:29:16 27°31'47"Váhy opozícia Urán

2.04.2018 0:57:19 0°00'00"Škorpión <<<

2.04.2018 5:16:43 2°22'50"Škorpión opozícia Venuša

2.04.2018 17:17:53 8°56'35"Škorpión sextil Mars

2.04.2018 17:18:57 8°57'10"Škorpión sextil Saturn

3.04.2018 4:33:39 15°01'06"Škorpión trigon Neptún

3.04.2018 16:09:15 21°11'50"Škorpión sextil Pluto

3.04.2018 18:05:57 22°13'36"Škorpión konjukcia Jupiter

4.04.2018 8:54:56 0°00'00"Strelec <<<

5.04.2018 2:51:03 9°15'31"Strelec trigon Merkúr

5.04.2018 14:19:07 15°06'01"Strelec kvadratúra Neptún

5.04.2018 15:31:17 15°42'36"Strelec trigon Slnko

6.04.2018 15:35:52 27°47'56"Strelec trigon Urán

6.04.2018 20:01:14 0°00'00"Kozorožec <<<

7.04.2018 11:15:18 7°32'50"Kozorožec kvadratúra Merkúr

7.04.2018 14:09:53 8°59'02"Kozorožec trigon Venuša

7.04.2018 14:18:45 9°03'25"Kozorožec konjukcia Saturn

7.04.2018 19:41:12 11°42'26"Kozorožec konjukcia Mars

8.04.2018 2:44:47 15°11'04"Kozorožec sextil Neptún

8.04.2018 9:17:32 18°24'22"Kozorožec kvadratúra Slnko

8.04.2018 15:02:53 21°14'17"Kozorožec konjukcia Pluto

8.04.2018 16:14:08 21°49'21"Kozorožec sextil Jupiter

9.04.2018 4:39:52 27°56'36"Kozorožec kvadratúra Urán

9.04.2018 8:50:04 0°00'00"Vodnár <<<

9.04.2018 21:16:12 6°09'00"Vodnár sextil Merkúr

10.04.2018 9:56:12 12°26'58"Vodnár kvadratúra Venuša

11.04.2018 3:10:39 21°06'10"Vodnár sextil Slnko

11.04.2018 4:09:07 21°35'43"Vodnár kvadratúra Jupiter

11.04.2018 16:55:31 28°05'11"Vodnár sextil Urán

11.04.2018 20:39:48 0°00'00"Ryby <<<

12.04.2018 14:17:57 9°07'24"Ryby sextil Saturn

13.04.2018 0:28:33 14°27'55"Ryby sextil Mars

13.04.2018 2:08:29 15°20'43"Ryby konjukcia Neptún

13.04.2018 2:56:33 15°46'09"Ryby sextil Venuša

13.04.2018 13:16:05 21°16'00"Ryby sextil Pluto

13.04.2018 13:27:04 21°21'52"Ryby trigon Jupiter

14.04.2018 5:25:31 0°00'00"Baran <<<

14.04.2018 14:12:03 4°48'41"Baran konjukcia Merkúr

14.04.2018 22:01:23 9°08'25"Baran kvadratúra Saturn

15.04.2018 9:45:56 15°42'31"Baran kvadratúra Mars

15.04.2018 19:36:29 21°16'32"Baran kvadratúra Pluto

16.04.2018 3:57:07 26°02'12"Baran konjukcia Slnko

16.04.2018 7:59:06 28°21'04"Baran konjukcia Urán

16.04.2018 10:50:59 0°00'00"Býk <<<

17.04.2018 2:37:38 9°08'53"Býk trigon Saturn

17.04.2018 13:27:11 15°29'00"Býk sextil Neptún

17.04.2018 15:48:26 16°51'59"Býk trigon Mars

17.04.2018 22:40:29 20°54'38"Býk opozícia Jupiter

17.04.2018 23:18:15 21°16'55"Býk trigon Pluto

18.04.2018 0:04:49 21°44'23"Býk konjukcia Venuša

18.04.2018 14:02:11 0°00'00"Blíženci <<<

18.04.2018 22:56:43 5°17'30"Blíženci sextil Merkúr

19.04.2018 16:10:15 15°32'46"Blíženci kvadratúra Neptún

20.04.2018 14:04:43 28°35'43"Blíženci sextil Urán

20.04.2018 16:26:23 0°00'00"Rak <<<

20.04.2018 17:15:51 0°29'26"Rak sextil Slnko

21.04.2018 2:41:39 6°05'45"Rak kvadratúra Merkúr

21.04.2018 7:49:26 9°08'27"Rak opozícia Saturn

21.04.2018 18:44:19 15°36'27"Rak trigon Neptún

22.04.2018 0:35:37 19°04'08"Rak opozícia Mars

22.04.2018 2:55:32 20°26'46"Rak trigon Jupiter

22.04.2018 4:21:03 21°17'14"Rak opozícia Pluto

22.04.2018 14:39:38 27°21'42"Rak sextil Venuša

22.04.2018 16:57:54 28°43'00"Rak kvadratúra Urán

22.04.2018 19:08:55 0°00'00"Lev <<<

22.04.2018 23:45:35 2°42'23"Lev kvadratúra Slnko

23.04.2018 7:32:21 7°15'49"Lev trigon Merkúr

24.04.2018 5:44:15 20°12'02"Lev kvadratúra Jupiter

24.04.2018 20:39:30 28°50'23"Lev trigon Urán

24.04.2018 22:40:07 0°00'00"Panna <<<

24.04.2018 23:03:14 0°13'21"Panna kvadratúra Venuša

25.04.2018 7:16:46 4°57'38"Panna trigon Slnko

25.04.2018 14:29:36 9°06'13"Panna trigon Saturn

26.04.2018 2:04:08 15°43'38"Panna opozícia Neptún

26.04.2018 9:28:08 19°56'41"Panna sextil Jupiter

26.04.2018 11:46:47 21°15'32"Panna trigon Mars

26.04.2018 11:49:23 21°17'01"Panna trigon Pluto

27.04.2018 3:12:41 0°00'00"Váhy <<<

27.04.2018 8:47:47 3°08'51"Váhy trigon Venuša

27.04.2018 19:21:20 9°04'23"Váhy kvadratúra Saturn

27.04.2018 22:16:50 10°42'31"Váhy opozícia Merkúr

28.04.2018 17:18:33 21°16'42"Váhy kvadratúra Pluto

28.04.2018 19:16:50 22°21'59"Váhy kvadratúra Mars

29.04.2018 7:31:49 29°05'36"Váhy opozícia Urán

29.04.2018 9:11:21 0°00'00"Škorpión <<<

30.04.2018 1:49:51 9°02'01"Škorpión sextil Saturn

30.04.2018 2:58:10 9°38'51"Škorpión opozícia Slnko

30.04.2018 14:31:19 15°50'42"Škorpión trigon Neptún

30.04.2018 21:11:26 19°23'46"Škorpión konjukcia Jupiter


máj


1.05.2018 4:56:02 23°29'43"Škorpión sextil Mars

1.05.2018 17:19:28 0°00'00"Strelec <<<

2.05.2018 11:20:28 9°20'23"Strelec opozícia Venuša

2.05.2018 23:58:25 15°48'30"Strelec trigon Merkúr

3.05.2018 0:09:42 15°54'15"Strelec kvadratúra Neptún

4.05.2018 2:49:48 29°21'52"Strelec trigon Urán

4.05.2018 4:06:04 0°00'00"Kozorožec <<<

4.05.2018 22:01:51 8°55'21"Kozorožec konjukcia Saturn

5.05.2018 9:52:10 14°46'33"Kozorožec trigon Slnko

5.05.2018 12:16:35 15°57'47"Kozorožec sextil Neptún

5.05.2018 18:00:08 18°47'04"Kozorožec sextil Jupiter

5.05.2018 18:38:13 19°05'49"Kozorožec kvadratúra Merkúr

5.05.2018 23:00:02 21°14'41"Kozorožec konjukcia Pluto

6.05.2018 8:20:02 25°50'05"Kozorožec konjukcia Mars

6.05.2018 15:48:06 29°30'22"Kozorožec kvadratúra Urán

6.05.2018 16:48:22 0°00'00"Vodnár <<<

8.05.2018 1:24:36 16°05'29"Vodnár trigon Venuša

8.05.2018 4:08:37 17°26'58"Vodnár kvadratúra Slnko

8.05.2018 6:11:08 18°27'55"Vodnár kvadratúra Jupiter

8.05.2018 14:50:25 22°47'07"Vodnár sextil Merkúr

9.05.2018 4:28:39 29°38'45"Vodnár sextil Urán

9.05.2018 5:10:39 0°00'00"Ryby <<<

9.05.2018 22:22:06 8°46'14"Ryby sextil Saturn

10.05.2018 12:27:06 16°04'21"Ryby konjukcia Neptún

10.05.2018 16:25:42 18°09'21"Ryby trigon Jupiter

10.05.2018 18:44:31 19°22'21"Ryby kvadratúra Venuša

10.05.2018 19:58:24 20°01'18"Ryby sextil Slnko

10.05.2018 22:13:07 21°12'26"Ryby sextil Pluto

11.05.2018 11:02:13 28°02'31"Ryby sextil Mars

11.05.2018 14:40:15 0°00'00"Baran <<<

12.05.2018 6:34:53 8°41'11"Baran kvadratúra Saturn

13.05.2018 4:53:51 21°11'11"Baran kvadratúra Pluto

13.05.2018 7:01:13 22°23'41"Baran sextil Venuša

13.05.2018 18:31:04 28°59'44"Baran kvadratúra Mars

13.05.2018 20:04:44 29°53'57"Baran konjukcia Urán

13.05.2018 20:15:12 0°00'00"Býk <<<

13.05.2018 20:56:54 0°24'10"Býk konjukcia Merkúr

14.05.2018 10:58:27 8°36'05"Býk trigon Saturn

14.05.2018 23:43:30 16°09'37"Býk sextil Neptún

15.05.2018 2:07:51 17°35'48"Býk opozícia Jupiter

15.05.2018 8:05:09 21°09'53"Býk trigon Pluto

15.05.2018 13:47:45 24°36'06"Býk konjukcia Slnko

15.05.2018 22:29:33 29°51'44"Býk trigon Mars

15.05.2018 22:43:11 0°00'00"Blíženci <<<

17.05.2018 1:16:08 16°11'52"Blíženci kvadratúra Neptún

17.05.2018 20:17:45 27°51'37"Blíženci konjukcia Venuša

17.05.2018 23:47:17 0°00'00"Rak <<<

17.05.2018 23:59:06 0°07'15"Rak sextil Urán

18.05.2018 12:50:46 7°59'17"Rak sextil Merkúr

18.05.2018 13:33:37 8°25'27"Rak opozícia Saturn

19.05.2018 2:22:50 16°13'58"Rak trigon Neptún

19.05.2018 3:47:23 17°05'19"Rak trigon Jupiter

19.05.2018 10:26:14 21°07'04"Rak opozícia Pluto

19.05.2018 23:14:15 28°50'11"Rak sextil Slnko

20.05.2018 1:10:32 0°00'00"Lev <<<

20.05.2018 1:33:24 0°13'44"Lev kvadratúra Urán

20.05.2018 3:37:26 1°28'05"Lev opozícia Mars

20.05.2018 21:30:33 12°07'14"Lev kvadratúra Merkúr

21.05.2018 5:29:47 16°50'07"Lev kvadratúra Jupiter

22.05.2018 4:02:49 0°00'00"Panna <<<

22.05.2018 4:37:55 0°20'19"Panna trigon Urán

22.05.2018 5:49:10 1°01'31"Panna kvadratúra Slnko

22.05.2018 9:47:22 3°19'03"Panna sextil Venuša

22.05.2018 18:19:13 8°13'13"Panna trigon Saturn

23.05.2018 8:29:35 16°17'55"Panna opozícia Neptún

23.05.2018 8:59:06 16°34'38"Panna sextil Jupiter

23.05.2018 9:10:12 16°40'56"Panna trigon Merkúr

23.05.2018 16:55:03 21°03'41"Panna trigon Pluto

24.05.2018 8:51:44 0°00'00"Váhy <<<

24.05.2018 14:19:18 3°02'17"Váhy trigon Mars

24.05.2018 14:48:27 3°18'29"Váhy trigon Slnko

24.05.2018 20:02:52 6°12'46"Váhy kvadratúra Venuša

24.05.2018 23:28:14 8°06'16"Váhy kvadratúra Saturn

25.05.2018 23:03:50 21°01'44"Váhy kvadratúra Pluto

26.05.2018 15:39:26 0°00'00"Škorpión <<<

26.05.2018 16:42:30 0°33'54"Škorpión opozícia Urán

26.05.2018 22:45:55 3°48'48"Škorpión kvadratúra Mars

27.05.2018 6:33:57 7°58'42"Škorpión sextil Saturn

27.05.2018 8:55:09 9°13'51"Škorpión trigon Venuša

27.05.2018 21:48:02 16°03'06"Škorpión konjukcia Jupiter

27.05.2018 22:22:59 16°21'32"Škorpión trigon Neptún

28.05.2018 7:12:00 20°59'34"Škorpión sextil Pluto

28.05.2018 19:25:17 27°22'21"Škorpión opozícia Merkúr

29.05.2018 0:29:02 0°00'00"Strelec <<<

29.05.2018 9:20:12 4°34'28"Strelec sextil Mars

29.05.2018 16:19:33 8°10'04"Strelec opozícia Slnko

30.05.2018 8:25:39 16°23'10"Strelec kvadratúra Neptún

31.05.2018 11:26:28 0°00'00"Kozorožec <<<

31.05.2018 13:02:22 0°47'58"Kozorožec trigon Urán


jún


1.06.2018 2:52:43 7°41'41"Kozorožec konjukcia Saturn

1.06.2018 18:41:10 15°31'21"Kozorožec sextil Jupiter

1.06.2018 18:57:11 15°39'16"Kozorožec opozícia Venuša

1.06.2018 20:29:11 16°24'41"Kozorožec sextil Neptún

2.06.2018 5:36:54 20°54'40"Kozorožec konjukcia Pluto

3.06.2018 0:06:16 0°00'00"Vodnár <<<

3.06.2018 1:58:28 0°55'06"Vodnár kvadratúra Urán

3.06.2018 12:21:31 6°01'02"Vodnár konjukcia Mars

3.06.2018 21:05:59 10°18'43"Vodnár trigon Merkúr

4.06.2018 3:22:39 13°24'00"Vodnár trigon Slnko

4.06.2018 7:09:58 15°15'57"Vodnár kvadratúra Jupiter

5.06.2018 12:53:24 0°00'00"Ryby <<<

5.06.2018 14:57:32 1°02'03"Ryby sextil Urán

6.06.2018 3:34:56 7°22'39"Ryby sextil Saturn

6.06.2018 18:37:46 15°01'33"Ryby trigon Jupiter

6.06.2018 20:31:41 15°59'55"Ryby kvadratúra Slnko

6.06.2018 21:24:41 16°27'07"Ryby konjukcia Neptún

6.06.2018 22:33:31 17°02'28"Ryby kvadratúra Merkúr

7.06.2018 5:52:57 20°49'11"Ryby sextil Pluto

7.06.2018 8:35:00 22°13'14"Ryby trigon Venuša

7.06.2018 23:25:37 0°00'00"Baran <<<

8.06.2018 12:55:39 7°12'11"Baran sextil Mars

8.06.2018 12:57:30 7°13'10"Baran kvadratúra Saturn

9.06.2018 9:29:05 18°25'44"Baran sextil Slnko

9.06.2018 13:42:21 20°46'29"Baran kvadratúra Pluto

9.06.2018 18:03:18 23°12'23"Baran sextil Merkúr

9.06.2018 21:36:45 25°12'26"Baran kvadratúra Venuša

10.06.2018 6:03:43 0°00'00"Býk <<<

10.06.2018 8:13:54 1°14'25"Býk konjukcia Urán

10.06.2018 18:20:31 7°04'08"Býk trigon Saturn

10.06.2018 19:21:13 7°39'24"Býk kvadratúra Mars

11.06.2018 7:14:21 14°37'20"Býk opozícia Jupiter

11.06.2018 10:22:20 16°28'35"Býk sextil Neptún

11.06.2018 17:31:00 20°43'53"Býk trigon Pluto

12.06.2018 5:28:36 27°56'02"Býk sextil Venuša

12.06.2018 8:52:46 0°00'00"Blíženci <<<

12.06.2018 22:00:08 8°01'49"Blíženci trigon Mars

13.06.2018 11:40:18 16°29'01"Blíženci kvadratúra Neptún

13.06.2018 21:43:13 22°44'29"Blíženci konjukcia Slnko

14.06.2018 9:19:42 0°00'00"Rak <<<

14.06.2018 11:34:54 1°24'40"Rak sextil Urán

14.06.2018 15:01:34 3°34'10"Rak konjukcia Merkúr

14.06.2018 20:09:27 6°47'08"Rak opozícia Saturn

15.06.2018 8:09:30 14°18'14"Rak trigon Jupiter

15.06.2018 11:39:01 16°29'20"Rak trigon Neptún

15.06.2018 18:18:22 20°38'51"Rak opozícia Pluto

16.06.2018 9:20:32 0°00'00"Lev <<<

16.06.2018 11:45:00 1°29'27"Lev kvadratúra Urán

16.06.2018 14:14:12 3°01'41"Lev konjukcia Venuša

16.06.2018 23:18:05 8°36'38"Lev opozícia Mars

17.06.2018 8:22:34 14°09'40"Lev kvadratúra Jupiter

18.06.2018 5:25:29 26°52'12"Lev sextil Slnko

18.06.2018 10:40:25 0°00'00"Panna <<<

18.06.2018 13:19:01 1°34'12"Panna trigon Urán

18.06.2018 21:39:19 6°29'42"Panna trigon Saturn

19.06.2018 8:44:03 12°58'22"Panna sextil Merkúr

19.06.2018 10:32:41 14°01'27"Panna sextil Jupiter

19.06.2018 14:48:32 16°29'33"Panna opozícia Neptún

19.06.2018 21:52:23 20°33'27"Panna trigon Pluto

20.06.2018 12:50:51 29°04'29"Panna kvadratúra Slnko

20.06.2018 14:29:19 0°00'00"Váhy <<<

21.06.2018 1:48:09 6°20'14"Váhy kvadratúra Saturn

21.06.2018 5:31:47 8°24'32"Váhy sextil Venuša

21.06.2018 6:37:48 9°01'09"Váhy trigon Mars

21.06.2018 22:29:26 17°44'33"Váhy kvadratúra Merkúr

22.06.2018 3:34:01 20°30'26"Váhy kvadratúra Pluto

22.06.2018 21:10:34 0°00'00"Škorpión <<<

22.06.2018 23:49:56 1°25'10"Škorpión trigon Slnko

23.06.2018 0:25:03 1°43'55"Škorpión opozícia Urán

23.06.2018 8:45:49 6°10'11"Škorpión sextil Saturn

23.06.2018 14:23:45 9°08'53"Škorpión kvadratúra Mars

23.06.2018 18:33:58 11°20'42"Škorpión kvadratúra Venuša

23.06.2018 23:10:59 13°46'09"Škorpión konjukcia Jupiter

24.06.2018 4:22:30 16°29'07"Škorpión trigon Neptún

24.06.2018 11:59:41 20°27'13"Škorpión sextil Pluto

24.06.2018 15:59:35 22°31'40"Škorpión trigon Merkúr

25.06.2018 6:29:05 0°00'00"Strelec <<<

26.06.2018 0:31:46 9°12'45"Strelec sextil Mars

26.06.2018 10:48:59 14°25'24"Strelec trigon Venuša

26.06.2018 14:53:08 16°28'38"Strelec kvadratúra Neptún

27.06.2018 17:52:18 0°00'00"Kozorožec <<<

27.06.2018 21:40:36 1°53'40"Kozorožec trigon Urán

28.06.2018 5:33:40 5°48'43"Kozorožec konjukcia Saturn

28.06.2018 6:52:57 6°28'03"Kozorožec opozícia Slnko

28.06.2018 21:12:38 13°33'29"Kozorožec sextil Jupiter

29.06.2018 3:06:05 16°27'56"Kozorožec sextil Neptún

29.06.2018 10:57:34 20°20'16"Kozorožec konjukcia Pluto

30.06.2018 6:36:36 0°00'00"Vodnár <<<

30.06.2018 10:00:40 1°40'14"Vodnár opozícia Merkúr

30.06.2018 10:37:35 1°58'22"Vodnár kvadratúra Urán


júl


1.07.2018 10:02:46 13°28'38"Vodnár kvadratúra Jupiter

2.07.2018 0:55:51 20°48'22"Vodnár opozícia Venuša

2.07.2018 19:31:00 0°00'00"Ryby <<<

2.07.2018 23:38:07 2°02'47"Ryby sextil Urán

3.07.2018 6:27:05 5°26'32"Ryby sextil Saturn

3.07.2018 18:58:19 11°42'50"Ryby trigon Slnko

3.07.2018 22:21:07 13°24'57"Ryby trigon Jupiter

4.07.2018 4:19:23 16°25'54"Ryby konjukcia Neptún

4.07.2018 11:46:45 20°13'03"Ryby sextil Pluto

5.07.2018 6:49:35 0°00'00"Baran <<<

5.07.2018 16:55:51 5°15'53"Baran kvadratúra Saturn

5.07.2018 23:28:50 8°42'30"Baran sextil Mars

6.07.2018 0:38:19 9°19'11"Baran trigon Merkúr

6.07.2018 9:50:41 14°12'40"Baran kvadratúra Slnko

6.07.2018 20:54:03 20°09'34"Baran kvadratúra Pluto

7.07.2018 9:08:50 26°50'56"Baran trigon Venuša

7.07.2018 14:50:49 0°00'00"Býk <<<

7.07.2018 18:45:05 2°10'23"Býk konjukcia Urán

7.07.2018 23:58:33 5°05'57"Býk trigon Saturn

8.07.2018 5:51:46 8°25'19"Býk kvadratúra Mars

8.07.2018 12:40:27 12°18'02"Býk kvadratúra Merkúr

8.07.2018 14:30:31 13°21'06"Býk opozícia Jupiter

8.07.2018 19:47:05 16°23'21"Býk sextil Neptún

8.07.2018 20:00:56 16°31'21"Býk sextil Slnko

9.07.2018 2:11:15 20°06'20"Býk trigon Pluto

9.07.2018 18:09:34 29°30'58"Býk kvadratúra Venuša

9.07.2018 18:58:19 0°00'00"Blíženci <<<

10.07.2018 8:27:15 8°06'05"Blíženci trigon Mars

10.07.2018 19:23:36 14°46'02"Blíženci sextil Merkúr

10.07.2018 22:00:00 16°22'00"Blíženci kvadratúra Neptún

11.07.2018 19:58:32 0°00'00"Rak <<<

11.07.2018 23:08:34 1°59'00"Rak sextil Venuša

11.07.2018 23:36:01 2°16'12"Rak sextil Urán

12.07.2018 3:38:20 4°48'18"Rak opozícia Saturn

12.07.2018 17:11:49 13°21'00"Rak trigon Jupiter

12.07.2018 21:55:55 16°20'35"Rak trigon Neptún

13.07.2018 3:43:18 20°00'23"Rak opozícia Pluto

13.07.2018 4:47:52 20°41'14"Rak konjukcia Slnko

13.07.2018 19:30:51 0°00'00"Lev <<<

13.07.2018 23:10:16 2°18'40"Lev kvadratúra Urán

14.07.2018 7:11:31 7°22'17"Lev opozícia Mars

14.07.2018 16:43:55 13°22'03"Lev kvadratúra Jupiter

15.07.2018 1:11:32 18°39'29"Lev konjukcia Merkúr

15.07.2018 19:30:39 0°00'00"Panna <<<

15.07.2018 23:20:36 2°20'59"Panna trigon Urán

16.07.2018 2:54:58 4°31'56"Panna trigon Saturn

16.07.2018 6:35:06 6°45'55"Panna konjukcia Venuša

16.07.2018 17:34:07 13°23'52"Panna sextil Jupiter

16.07.2018 22:24:03 16°17'24"Panna opozícia Neptún

17.07.2018 4:29:06 19°54'28"Panna trigon Pluto

17.07.2018 12:49:27 24°49'23"Panna sextil Slnko

17.07.2018 21:42:06 0°00'00"Váhy <<<

18.07.2018 5:18:47 4°23'31"Váhy kvadratúra Saturn

18.07.2018 8:56:06 6°28'01"Váhy trigon Mars

19.07.2018 8:42:55 19°51'17"Váhy kvadratúra Pluto

19.07.2018 11:54:20 21°37'14"Váhy sextil Merkúr

19.07.2018 21:52:13 27°05'29"Váhy kvadratúra Slnko

20.07.2018 3:13:00 0°00'00"Škorpión <<<

20.07.2018 7:41:40 2°25'20"Škorpión opozícia Urán

20.07.2018 11:04:54 4°14'46"Škorpión sextil Saturn

20.07.2018 14:12:28 5°55'24"Škorpión kvadratúra Mars

21.07.2018 1:40:10 12°01'28"Škorpión sextil Venuša

21.07.2018 4:28:35 13°30'27"Škorpión konjukcia Jupiter

21.07.2018 9:38:06 16°13'19"Škorpión trigon Neptún

21.07.2018 16:28:17 19°47'55"Škorpión sextil Pluto

21.07.2018 22:00:26 22°40'42"Škorpión kvadratúra Merkúr

22.07.2018 11:17:41 29°32'03"Škorpión trigon Slnko

22.07.2018 12:12:11 0°00'00"Strelec <<<

22.07.2018 22:36:53 5°19'06"Strelec sextil Mars

23.07.2018 17:35:19 14°54'51"Strelec kvadratúra Venuša

23.07.2018 20:06:37 16°10'53"Strelec kvadratúra Neptún

24.07.2018 10:21:46 23°18'46"Strelec trigon Merkúr

24.07.2018 23:48:33 0°00'00"Kozorožec <<<

25.07.2018 4:49:28 2°29'09"Kozorožec trigon Urán

25.07.2018 7:46:11 3°56'38"Kozorožec konjukcia Saturn

26.07.2018 3:31:50 13°41'53"Kozorožec sextil Jupiter

26.07.2018 8:29:01 16°08'13"Kozorožec sextil Neptún

26.07.2018 12:03:12 17°53'37"Kozorožec trigon Venuša

26.07.2018 15:41:09 19°40'49"Kozorožec konjukcia Pluto

27.07.2018 12:40:49 0°00'00"Vodnár <<<

27.07.2018 17:47:21 2°30'40"Vodnár kvadratúra Urán

27.07.2018 20:48:03 3°59'30"Vodnár konjukcia Mars

27.07.2018 22:20:20 4°44'53"Vodnár opozícia Slnko

28.07.2018 16:46:34 13°49'25"Vodnár kvadratúra Jupiter

29.07.2018 11:24:54 23°01'47"Vodnár opozícia Merkúr

30.07.2018 1:27:47 0°00'00"Ryby <<<

30.07.2018 6:32:53 2°31'53"Ryby sextil Urán

30.07.2018 8:48:00 3°39'15"Ryby sextil Saturn

31.07.2018 5:22:36 13°57'57"Ryby trigon Jupiter

31.07.2018 9:29:24 16°02'25"Ryby konjukcia Neptún

31.07.2018 16:27:19 19°33'49"Ryby sextil Pluto


august


1.08.2018 12:54:21 0°00'00"Baran <<<

1.08.2018 18:04:54 2°39'55"Baran sextil Mars

1.08.2018 19:44:32 3°31'22"Baran kvadratúra Saturn

2.08.2018 8:03:05 9°54'52"Baran trigon Slnko

3.08.2018 2:16:52 19°30'32"Baran kvadratúra Pluto

3.08.2018 4:52:14 20°53'07"Baran trigon Merkúr

3.08.2018 21:50:52 0°00'00"Býk <<<

4.08.2018 1:38:19 2°03'28"Býk kvadratúra Mars

4.08.2018 2:33:11 2°33'20"Býk konjukcia Urán

4.08.2018 4:06:33 3°24'13"Býk trigon Saturn

4.08.2018 20:17:58 12°19'01"Býk kvadratúra Slnko

4.08.2018 23:49:44 14°16'57"Býk opozícia Jupiter

5.08.2018 2:47:46 15°56'29"Býk sextil Neptún

5.08.2018 8:57:47 19°24'28"Býk kvadratúra Merkúr

5.08.2018 9:03:09 19°27'30"Býk trigon Pluto

6.08.2018 1:46:24 28°59'21"Býk trigon Venuša

6.08.2018 3:31:37 0°00'00"Blíženci <<<

6.08.2018 6:08:08 1°30'27"Blíženci trigon Mars

7.08.2018 4:22:46 14°33'20"Blíženci sextil Slnko

7.08.2018 6:37:43 15°53'37"Blíženci kvadratúra Neptún

7.08.2018 9:54:28 17°51'02"Blíženci sextil Merkúr

8.08.2018 6:00:51 0°00'00"Rak <<<

8.08.2018 8:08:46 1°18'09"Rak kvadratúra Venuša

8.08.2018 10:12:06 2°33'39"Rak sextil Urán

8.08.2018 11:14:58 3°12'11"Rak opozícia Saturn

9.08.2018 5:43:16 14°36'56"Rak trigon Jupiter

9.08.2018 7:41:59 15°50'50"Rak trigon Neptún

9.08.2018 13:20:38 19°22'07"Rak opozícia Pluto

10.08.2018 6:17:35 0°00'00"Lev <<<

10.08.2018 7:12:26 0°34'31"Lev opozícia Mars

10.08.2018 10:21:24 2°33'29"Lev kvadratúra Urán

10.08.2018 11:48:54 3°28'36"Lev sextil Venuša

11.08.2018 5:45:40 14°47'22"Lev kvadratúra Jupiter

11.08.2018 5:54:11 14°52'44"Lev konjukcia Merkúr

11.08.2018 11:57:44 18°41'42"Lev konjukcia Slnko

12.08.2018 5:58:51 0°00'00"Panna <<<

12.08.2018 10:04:13 2°33'08"Panna trigon Urán

12.08.2018 10:51:04 3°02'19"Panna trigon Saturn

13.08.2018 6:08:51 14°58'28"Panna sextil Jupiter

13.08.2018 7:25:02 15°45'11"Panna opozícia Neptún

13.08.2018 13:11:58 19°17'12"Panna trigon Pluto

14.08.2018 6:37:15 29°48'10"Panna trigon Mars

14.08.2018 6:57:02 0°00'00"Váhy <<<

14.08.2018 11:55:31 2°57'46"Váhy kvadratúra Saturn

14.08.2018 20:05:25 7°47'08"Váhy konjukcia Venuša

15.08.2018 4:09:00 12°29'46"Váhy sextil Merkúr

15.08.2018 15:51:08 19°14'42"Váhy kvadratúra Pluto

15.08.2018 22:21:46 22°57'10"Váhy sextil Slnko

16.08.2018 9:55:53 29°27'32"Váhy kvadratúra Mars

16.08.2018 10:54:08 0°00'00"Škorpión <<<

16.08.2018 15:27:17 2°31'42"Škorpión opozícia Urán

16.08.2018 16:06:20 2°53'18"Škorpión sextil Saturn

17.08.2018 8:18:17 11°45'03"Škorpión kvadratúra Merkúr

17.08.2018 15:05:49 15°24'38"Škorpión konjukcia Jupiter

17.08.2018 15:32:07 15°38'45"Škorpión trigon Neptún

17.08.2018 22:11:43 19°12'07"Škorpión sextil Pluto

18.08.2018 9:48:31 25°20'04"Škorpión kvadratúra Slnko

18.08.2018 17:06:52 29°09'02"Škorpión sextil Mars

18.08.2018 18:44:54 0°00'00"Strelec <<<

19.08.2018 17:13:14 11°32'33"Strelec trigon Merkúr

19.08.2018 19:13:31 12°33'39"Strelec sextil Venuša

20.08.2018 1:11:51 15°35'04"Strelec kvadratúra Neptún

21.08.2018 1:46:43 27°53'56"Strelec trigon Slnko

21.08.2018 6:00:26 0°00'00"Kozorožec <<<

21.08.2018 11:01:04 2°29'03"Kozorožec trigon Urán

21.08.2018 11:33:09 2°44'56"Kozorožec konjukcia Saturn

22.08.2018 12:36:11 15°06'14"Kozorožec kvadratúra Venuša

22.08.2018 13:26:54 15°31'10"Kozorožec sextil Neptún

22.08.2018 14:20:51 15°57'42"Kozorožec sextil Jupiter

22.08.2018 20:45:40 19°06'49"Kozorožec konjukcia Pluto

23.08.2018 16:18:57 28°43'05"Kozorožec konjukcia Mars

23.08.2018 18:55:32 0°00'00"Vodnár <<<

23.08.2018 23:55:00 2°27'13"Vodnár kvadratúra Urán

24.08.2018 22:27:21 13°33'35"Vodnár opozícia Merkúr

25.08.2018 3:56:01 16°16'07"Vodnár kvadratúra Jupiter

25.08.2018 6:38:39 17°36'38"Vodnár trigon Venuša

26.08.2018 7:32:20 0°00'00"Ryby <<<

26.08.2018 12:22:04 2°25'06"Ryby sextil Urán

26.08.2018 12:48:37 2°38'24"Ryby sextil Saturn

26.08.2018 13:56:10 3°12'18"Ryby opozícia Slnko

27.08.2018 14:03:57 15°23'11"Ryby konjukcia Neptún

27.08.2018 16:25:14 16°35'01"Ryby trigon Jupiter

27.08.2018 21:13:34 19°01'55"Ryby sextil Pluto

28.08.2018 15:54:26 28°37'00"Ryby sextil Mars

28.08.2018 18:35:10 0°00'00"Baran <<<

28.08.2018 23:36:40 2°36'06"Baran kvadratúra Saturn

30.08.2018 6:53:36 18°59'46"Baran kvadratúra Pluto

30.08.2018 7:02:13 19°04'20"Baran trigon Merkúr

30.08.2018 12:56:06 22°12'16"Baran opozícia Venuša

31.08.2018 1:03:39 28°41'13"Baran kvadratúra Mars

31.08.2018 3:30:13 0°00'00"Býk <<<

31.08.2018 7:50:24 2°20'14"Býk konjukcia Urán

31.08.2018 8:16:38 2°34'24"Býk trigon Saturn

31.08.2018 18:41:57 8°13'32"Býk trigon Slnko


september


1.09.2018 7:32:43 15°15'30"Býk sextil Neptún

1.09.2018 11:06:01 17°13'05"Býk opozícia Jupiter

1.09.2018 14:15:31 18°57'50"Býk trigon Pluto

1.09.2018 21:07:23 22°46'29"Býk kvadratúra Merkúr

2.09.2018 7:56:25 28°49'35"Býk trigon Mars

2.09.2018 10:01:34 0°00'00"Blíženci <<<

3.09.2018 4:37:24 10°33'40"Blíženci kvadratúra Slnko

3.09.2018 12:41:25 15°11'51"Blíženci kvadratúra Neptún

4.09.2018 7:26:41 26°06'31"Blíženci trigon Venuša

4.09.2018 8:37:12 26°47'54"Blíženci sextil Merkúr

4.09.2018 14:03:30 0°00'00"Rak <<<

4.09.2018 17:51:43 2°14'54"Rak sextil Urán

4.09.2018 18:21:46 2°32'41"Rak opozícia Saturn

5.09.2018 11:30:57 12°46'38"Rak sextil Slnko

5.09.2018 15:26:34 15°08'22"Rak trigon Neptún

5.09.2018 19:54:54 17°50'18"Rak trigon Jupiter

5.09.2018 21:41:09 18°54'34"Rak opozícia Pluto

6.09.2018 12:19:44 27°48'54"Rak kvadratúra Venuša

6.09.2018 14:42:52 29°16'24"Rak opozícia Mars

6.09.2018 15:54:05 0°00'00"Lev <<<

6.09.2018 19:29:40 2°12'06"Lev kvadratúra Urán

7.09.2018 21:20:52 18°08'37"Lev kvadratúra Jupiter

8.09.2018 15:31:08 29°24'06"Lev sextil Venuša

8.09.2018 16:29:05 0°00'00"Panna <<<

8.09.2018 19:57:41 2°09'13"Panna trigon Urán

8.09.2018 20:35:45 2°32'47"Panna trigon Saturn

9.09.2018 0:54:16 5°12'48"Panna konjukcia Merkúr

9.09.2018 16:48:29 15°01'40"Panna opozícia Neptún

9.09.2018 20:01:27 17°00'17"Panna konjukcia Slnko

9.09.2018 22:23:10 18°27'15"Panna sextil Jupiter

9.09.2018 23:03:21 18°51'54"Panna trigon Pluto

10.09.2018 17:12:17 29°55'27"Panna trigon Mars

10.09.2018 17:19:48 0°00'00"Váhy <<<

10.09.2018 21:33:54 2°33'28"Váhy kvadratúra Saturn

12.09.2018 0:57:47 18°50'42"Váhy kvadratúra Pluto

12.09.2018 20:15:02 0°00'00"Škorpión <<<

12.09.2018 20:51:47 0°20'59"Škorpión kvadratúra Mars

12.09.2018 23:50:28 2°02'45"Škorpión opozícia Urán

13.09.2018 0:31:08 2°25'51"Škorpión konjukcia Venuša

13.09.2018 0:46:31 2°34'35"Škorpión sextil Saturn

13.09.2018 22:01:59 14°28'12"Škorpión sextil Merkúr

13.09.2018 22:50:00 14°54'40"Škorpión trigon Neptún

14.09.2018 5:58:36 18°49'34"Škorpión sextil Pluto

14.09.2018 6:33:04 19°08'21"Škorpión konjukcia Jupiter

14.09.2018 10:53:42 21°29'59"Škorpión sextil Slnko

15.09.2018 2:45:00 0°00'00"Strelec <<<

15.09.2018 4:23:20 0°52'08"Strelec sextil Mars

16.09.2018 7:12:26 14°50'49"Strelec kvadratúra Neptún

16.09.2018 16:47:45 19°44'51"Strelec kvadratúra Merkúr

17.09.2018 1:14:58 24°01'55"Strelec kvadratúra Slnko

17.09.2018 13:07:22 0°00'00"Kozorožec <<<

17.09.2018 16:56:45 1°54'39"Kozorožec trigon Urán

17.09.2018 18:25:01 2°38'42"Kozorožec konjukcia Saturn

18.09.2018 0:02:42 5°26'50"Kozorožec sextil Venuša

18.09.2018 18:54:11 14°46'47"Kozorožec sextil Neptún

19.09.2018 3:02:57 18°47'31"Kozorožec konjukcia Pluto

19.09.2018 5:25:24 19°57'35"Kozorožec sextil Jupiter

19.09.2018 16:19:43 25°19'08"Kozorožec trigon Merkúr

19.09.2018 19:09:56 26°42'44"Kozorožec trigon Slnko

20.09.2018 1:51:36 0°00'00"Vodnár <<<

20.09.2018 5:35:30 1°50'00"Vodnár kvadratúra Urán

20.09.2018 6:22:53 2°13'17"Vodnár konjukcia Mars

20.09.2018 15:45:41 6°50'01"Vodnár kvadratúra Venuša

21.09.2018 19:13:08 20°24'06"Vodnár kvadratúra Jupiter

22.09.2018 14:26:51 0°00'00"Ryby <<<

22.09.2018 17:56:14 1°45'10"Ryby sextil Urán

22.09.2018 19:56:09 2°45'31"Ryby sextil Saturn

23.09.2018 6:21:40 8°01'30"Ryby trigon Venuša

23.09.2018 19:21:59 14°38'47"Ryby konjukcia Neptún

24.09.2018 3:24:09 18°46'07"Ryby sextil Pluto

24.09.2018 7:25:34 20°50'30"Ryby trigon Jupiter

25.09.2018 1:03:33 0°00'00"Baran <<<

25.09.2018 4:52:24 1°59'49"Baran opozícia Slnko

25.09.2018 6:27:24 2°49'40"Baran kvadratúra Saturn

25.09.2018 8:22:56 3°50'22"Baran sextil Mars

25.09.2018 12:12:01 5°50'58"Baran opozícia Merkúr

26.09.2018 12:28:18 18°45'42"Baran kvadratúra Pluto

27.09.2018 9:15:32 0°00'00"Býk <<<

27.09.2018 12:10:46 1°35'30"Býk konjukcia Urán

27.09.2018 14:34:52 2°54'10"Býk trigon Saturn

27.09.2018 17:50:19 4°41'05"Býk kvadratúra Mars

28.09.2018 3:01:55 9°44'00"Býk opozícia Venuša

28.09.2018 11:42:35 14°31'32"Býk sextil Neptún

28.09.2018 19:20:07 18°45'27"Býk trigon Pluto

29.09.2018 0:36:18 21°41'35"Býk opozícia Jupiter

29.09.2018 15:25:51 0°00'00"Blíženci <<<

30.09.2018 1:15:50 5°32'50"Blíženci trigon Mars

30.09.2018 3:33:36 6°50'48"Blíženci trigon Slnko

30.09.2018 16:58:20 14°28'12"Blíženci kvadratúra Neptún

30.09.2018 17:37:38 14°50'37"Blíženci trigon Merkúr


október


1.10.2018 20:00:22 0°00'00"Rak <<<

1.10.2018 22:28:55 1°25'59"Rak sextil Urán

2.10.2018 1:18:18 3°04'10"Rak opozícia Saturn

2.10.2018 11:45:25 9°08'55"Rak kvadratúra Slnko

2.10.2018 14:18:15 10°38'06"Rak trigon Venuša

2.10.2018 20:46:15 14°25'02"Rak trigon Neptún

3.10.2018 4:09:58 18°45'26"Rak opozícia Pluto

3.10.2018 4:26:40 18°55'15"Rak kvadratúra Merkúr

3.10.2018 10:33:06 22°31'03"Rak trigon Jupiter

3.10.2018 23:12:06 0°00'00"Lev <<<

4.10.2018 1:29:01 1°21'15"Lev kvadratúra Urán

4.10.2018 11:30:38 7°19'14"Lev opozícia Mars

4.10.2018 17:21:47 10°48'50"Lev kvadratúra Venuša

4.10.2018 18:19:17 11°23'12"Lev sextil Slnko

5.10.2018 13:19:45 22°47'01"Lev sextil Merkúr

5.10.2018 13:33:39 22°55'22"Lev kvadratúra Jupiter

6.10.2018 1:19:07 0°00'00"Panna <<<

6.10.2018 3:26:07 1°16'32"Panna trigon Urán

6.10.2018 6:43:13 3°15'20"Panna trigon Saturn

6.10.2018 19:16:14 10°49'23"Panna sextil Venuša

7.10.2018 1:04:07 14°19'05"Panna opozícia Neptún

7.10.2018 8:27:10 18°45'57"Panna trigon Pluto

7.10.2018 16:02:32 23°19'46"Panna sextil Jupiter

8.10.2018 3:10:03 0°00'00"Váhy <<<

8.10.2018 8:47:13 3°21'27"Váhy kvadratúra Saturn

8.10.2018 18:34:30 9°10'53"Váhy trigon Mars

9.10.2018 5:46:50 15°48'14"Váhy konjukcia Slnko

9.10.2018 10:50:07 18°46'23"Váhy kvadratúra Pluto

10.10.2018 6:09:17 0°00'00"Škorpión <<<

10.10.2018 6:35:47 0°15'15"Škorpión konjukcia Merkúr

10.10.2018 8:05:23 1°06'46"Škorpión opozícia Urán

10.10.2018 12:11:56 3°28'07"Škorpión sextil Saturn

11.10.2018 0:02:18 10°11'51"Škorpión kvadratúra Mars

11.10.2018 0:15:18 10°19'11"Škorpión konjukcia Venuša

11.10.2018 7:11:53 14°13'20"Škorpión trigon Neptún

11.10.2018 15:23:10 18°47'00"Škorpión sextil Pluto

12.10.2018 1:12:17 24°11'34"Škorpión konjukcia Jupiter

12.10.2018 11:52:52 0°00'00"Strelec <<<

13.10.2018 9:05:55 11°19'03"Strelec sextil Mars

13.10.2018 14:32:19 14°10'23"Strelec kvadratúra Neptún

14.10.2018 2:58:15 20°38'03"Strelec sextil Slnko

14.10.2018 21:16:51 0°00'00"Kozorožec <<<

14.10.2018 23:06:49 0°55'43"Kozorožec trigon Urán

15.10.2018 4:40:10 3°44'06"Kozorožec konjukcia Saturn

15.10.2018 13:47:27 8°18'57"Kozorožec sextil Merkúr

15.10.2018 15:05:02 8°57'46"Kozorožec sextil Venuša

16.10.2018 1:26:11 14°07'22"Kozorožec sextil Neptún

16.10.2018 10:54:00 18°48'51"Kozorožec konjukcia Pluto

16.10.2018 20:01:40 23°19'16"Kozorožec kvadratúra Slnko

16.10.2018 23:49:15 25°11'24"Kozorožec sextil Jupiter

17.10.2018 9:35:50 0°00'00"Vodnár <<<

17.10.2018 11:16:49 0°49'39"Vodnár kvadratúra Urán

18.10.2018 1:43:49 7°55'43"Vodnár kvadratúra Venuša

18.10.2018 11:10:07 12°34'16"Vodnár kvadratúra Merkúr

18.10.2018 13:49:56 13°52'59"Vodnár konjukcia Mars

19.10.2018 13:45:24 25°43'12"Vodnár kvadratúra Jupiter

19.10.2018 14:27:22 26°04'06"Vodnár trigon Slnko

19.10.2018 22:20:20 0°00'00"Ryby <<<

19.10.2018 23:47:17 0°43'29"Ryby sextil Urán

20.10.2018 6:26:00 4°03'27"Ryby sextil Saturn

20.10.2018 11:43:35 6°43'24"Ryby trigon Venuša

21.10.2018 2:07:04 14°01'37"Ryby konjukcia Neptún

21.10.2018 7:14:08 16°38'44"Ryby trigon Merkúr

21.10.2018 11:32:37 18°51'32"Ryby sextil Pluto

22.10.2018 1:47:09 26°14'20"Ryby trigon Jupiter

22.10.2018 8:58:13 0°00'00"Baran <<<

22.10.2018 16:58:53 4°13'30"Baran kvadratúra Saturn

23.10.2018 15:57:57 16°31'58"Baran sextil Mars

23.10.2018 20:17:57 18°53'03"Baran kvadratúra Pluto

24.10.2018 16:33:15 0°00'00"Býk <<<

24.10.2018 17:30:45 0°31'51"Býk konjukcia Urán

24.10.2018 18:45:10 1°13'07"Býk opozícia Slnko

24.10.2018 23:59:33 4°07'54"Býk opozícia Venuša

25.10.2018 0:27:25 4°23'26"Býk trigon Saturn

25.10.2018 17:29:32 13°56'52"Býk sextil Neptún

26.10.2018 0:17:33 17°47'44"Býk kvadratúra Mars

26.10.2018 2:15:28 18°54'38"Býk trigon Pluto

26.10.2018 10:46:07 23°45'19"Býk opozícia Merkúr

26.10.2018 16:48:54 27°12'42"Býk opozícia Jupiter

26.10.2018 21:40:45 0°00'00"Blíženci <<<

27.10.2018 21:47:49 13°54'50"Blíženci kvadratúra Neptún

28.10.2018 5:37:21 19°02'07"Blíženci trigon Mars

29.10.2018 0:27:02 0°00'00"Rak <<<

29.10.2018 1:03:19 0°21'10"Rak sextil Urán

29.10.2018 3:10:25 1°35'21"Rak trigon Venuša

29.10.2018 8:32:16 4°43'19"Rak opozícia Saturn

29.10.2018 10:33:50 5°54'22"Rak trigon Slnko

30.10.2018 0:12:01 13°52'58"Rak trigon Neptún

30.10.2018 8:53:00 18°58'06"Rak opozícia Pluto

31.10.2018 0:31:59 28°08'36"Rak trigon Jupiter

31.10.2018 3:30:39 29°53'24"Rak trigon Merkúr

31.10.2018 3:41:54 0°00'00"Lev <<<

31.10.2018 4:09:09 0°15'59"Lev kvadratúra Urán

31.10.2018 4:21:17 0°23'06"Lev kvadratúra Venuša

31.10.2018 17:40:18 8°12'03"Lev kvadratúra Slnko


november


1.11.2018 16:22:17 21°31'50"Lev opozícia Mars

2.11.2018 4:25:29 28°36'34"Lev kvadratúra Jupiter

2.11.2018 5:31:32 29°15'21"Lev sextil Venuša

2.11.2018 6:47:35 0°00'00"Panna <<<

2.11.2018 7:06:02 0°10'50"Panna trigon Urán

2.11.2018 11:24:07 2°42'22"Panna kvadratúra Merkúr

2.11.2018 15:25:36 5°04'07"Panna trigon Saturn

3.11.2018 0:40:24 10°29'39"Panna sextil Slnko

3.11.2018 6:21:30 13°49'39"Panna opozícia Neptún

3.11.2018 15:14:46 19°02'02"Panna trigon Pluto

4.11.2018 8:26:08 29°04'44"Panna sextil Jupiter

4.11.2018 10:00:55 0°00'00"Váhy <<<

4.11.2018 19:02:05 5°15'02"Váhy kvadratúra Saturn

4.11.2018 19:11:32 5°20'31"Váhy sextil Merkúr

5.11.2018 18:55:37 19°04'13"Váhy kvadratúra Pluto

6.11.2018 3:42:53 24°06'43"Váhy trigon Mars

6.11.2018 9:18:45 27°18'35"Váhy konjukcia Venuša

6.11.2018 14:02:17 0°00'00"Škorpión <<<

6.11.2018 14:03:18 0°00'35"Škorpión opozícia Urán

6.11.2018 23:38:35 5°26'27"Škorpión sextil Saturn

7.11.2018 14:30:21 13°46'49"Škorpión trigon Neptún

7.11.2018 17:02:02 15°11'19"Škorpión konjukcia Slnko

8.11.2018 0:06:13 19°06'35"Škorpión sextil Pluto

8.11.2018 11:41:55 25°29'06"Škorpión kvadratúra Mars

8.11.2018 19:59:21 0°00'00"Strelec <<<

8.11.2018 20:05:53 0°03'32"Strelec konjukcia Jupiter

9.11.2018 14:36:37 10°00'16"Strelec konjukcia Merkúr

9.11.2018 21:41:29 13°45'34"Strelec kvadratúra Neptún

10.11.2018 20:54:50 25°53'14"Strelec sextil Venuša

10.11.2018 22:59:21 26°57'28"Strelec sextil Mars

11.11.2018 4:34:45 29°49'52"Strelec trigon Urán

11.11.2018 4:54:32 0°00'00"Kozorožec <<<

11.11.2018 16:24:42 5°51'58"Kozorožec konjukcia Saturn

12.11.2018 8:01:26 13°44'25"Kozorožec sextil Neptún

12.11.2018 18:57:15 19°12'08"Kozorožec konjukcia Pluto

12.11.2018 21:21:04 20°23'42"Kozorožec sextil Slnko

13.11.2018 7:32:16 25°26'53"Kozorožec kvadratúra Venuša

13.11.2018 16:13:18 29°44'16"Kozorožec kvadratúra Urán

13.11.2018 16:45:12 0°00'00"Vodnár <<<

13.11.2018 19:05:27 1°09'08"Vodnár sextil Jupiter

14.11.2018 19:24:46 13°06'36"Vodnár sextil Merkúr

15.11.2018 15:54:10 23°11'13"Vodnár kvadratúra Slnko

15.11.2018 20:05:15 25°15'04"Vodnár trigon Venuša

16.11.2018 4:58:22 29°38'40"Vodnár sextil Urán

16.11.2018 5:41:25 0°00'00"Ryby <<<

16.11.2018 6:02:06 0°10'15"Ryby konjukcia Mars

16.11.2018 9:10:06 1°43'32"Ryby kvadratúra Jupiter

16.11.2018 18:27:26 6°21'00"Ryby sextil Saturn

17.11.2018 8:40:49 13°29'12"Ryby kvadratúra Merkúr

17.11.2018 9:07:30 13°42'39"Ryby konjukcia Neptún

17.11.2018 20:10:02 19°18'37"Ryby sextil Pluto

18.11.2018 9:03:48 25°55'24"Ryby trigon Slnko

18.11.2018 16:55:46 0°00'00"Baran <<<

18.11.2018 21:18:15 2°16'56"Baran trigon Jupiter

19.11.2018 5:30:25 6°35'32"Baran kvadratúra Saturn

19.11.2018 17:26:10 12°56'04"Baran trigon Merkúr

20.11.2018 5:21:36 19°21'53"Baran kvadratúra Pluto

20.11.2018 16:44:39 25°35'28"Baran opozícia Venuša

20.11.2018 23:46:08 29°28'33"Baran konjukcia Urán

21.11.2018 0:42:44 0°00'00"Býk <<<

21.11.2018 6:35:51 3°16'59"Býk sextil Mars

21.11.2018 12:54:04 6°49'27"Býk trigon Saturn

22.11.2018 1:00:38 13°41'48"Býk sextil Neptún

22.11.2018 10:58:35 19°25'03"Býk trigon Pluto

23.11.2018 5:10:21 0°00'00"Blíženci <<<

23.11.2018 6:39:10 0°52'05"Blíženci opozícia Slnko

23.11.2018 10:47:24 3°17'56"Blíženci opozícia Jupiter

23.11.2018 13:11:07 4°42'34"Blíženci kvadratúra Mars

23.11.2018 21:29:58 9°37'23"Blíženci opozícia Merkúr

24.11.2018 4:21:27 13°41'39"Blíženci kvadratúra Neptún

25.11.2018 2:03:25 26°39'27"Blíženci trigon Venuša

25.11.2018 6:31:08 29°20'02"Blíženci sextil Urán

25.11.2018 7:37:43 0°00'00"Rak <<<

25.11.2018 17:46:16 6°05'34"Rak trigon Mars

25.11.2018 19:43:19 7°15'56"Rak opozícia Saturn

26.11.2018 6:24:54 13°41'40"Rak trigon Neptún

26.11.2018 16:06:48 19°31'21"Rak opozícia Pluto

27.11.2018 5:15:45 27°24'43"Rak kvadratúra Venuša

27.11.2018 8:21:43 29°16'08"Rak kvadratúra Urán

27.11.2018 9:35:00 0°00'00"Lev <<<

27.11.2018 16:41:05 4°14'49"Lev trigon Jupiter

27.11.2018 17:22:13 4°39'23"Lev trigon Merkúr

27.11.2018 18:38:44 5°25'05"Lev trigon Slnko

29.11.2018 9:16:31 28°19'23"Lev sextil Venuša

29.11.2018 10:46:31 29°12'19"Lev trigon Urán

29.11.2018 12:07:39 0°00'00"Panna <<<

29.11.2018 15:42:21 2°06'03"Panna kvadratúra Merkúr

29.11.2018 20:11:09 4°43'35"Panna kvadratúra Jupiter

30.11.2018 1:17:49 7°42'53"Panna trigon Saturn

30.11.2018 1:18:48 7°43'28"Panna kvadratúra Slnko

30.11.2018 3:19:03 8°53'39"Panna opozícia Mars

30.11.2018 11:34:25 13°42'08"Panna opozícia Neptún

30.11.2018 21:48:20 19°38'03"Panna trigon Plutodecember


1.12.2018 15:34:08 29°51'41"Panna sextil Merkúr

1.12.2018 15:48:38 0°00'00"Váhy <<<

2.12.2018 0:56:08 5°13'02"Váhy sextil Jupiter

2.12.2018 5:44:04 7°57'04"Váhy kvadratúra Saturn

2.12.2018 9:30:42 10°05'52"Váhy sextil Slnko

3.12.2018 2:29:30 19°41'39"Váhy kvadratúra Pluto

3.12.2018 19:15:46 29°04'54"Váhy opozícia Urán

3.12.2018 20:54:44 0°00'00"Škorpión <<<

3.12.2018 22:05:00 0°39'05"Škorpión konjukcia Venuša

4.12.2018 11:42:48 8°11'50"Škorpión sextil Saturn

4.12.2018 18:24:09 11°52'35"Škorpión trigon Mars

4.12.2018 21:46:06 13°43'16"Škorpión trigon Neptún

5.12.2018 8:50:06 19°45'28"Škorpión sextil Pluto

5.12.2018 22:53:18 27°21'20"Škorpión konjukcia Merkúr

6.12.2018 3:48:49 0°00'00"Strelec <<<

6.12.2018 15:30:59 6°14'40"Strelec konjukcia Jupiter

7.12.2018 5:11:06 13°28'02"Strelec kvadratúra Mars

7.12.2018 5:41:47 13°44'09"Strelec kvadratúra Neptún

7.12.2018 8:20:21 15°07'23"Strelec konjukcia Slnko

8.12.2018 11:00:17 28°57'48"Strelec trigon Urán

8.12.2018 13:01:26 0°00'00"Kozorožec <<<

8.12.2018 20:20:00 3°44'23"Kozorožec sextil Venuša

9.12.2018 6:08:37 8°43'43"Kozorožec konjukcia Saturn

9.12.2018 16:05:37 13°45'17"Kozorožec sextil Neptún

9.12.2018 18:51:26 15°08'42"Kozorožec sextil Mars

10.12.2018 4:20:22 19°53'51"Kozorožec konjukcia Pluto

10.12.2018 21:38:18 28°30'19"Kozorožec sextil Merkúr

10.12.2018 22:26:55 28°54'24"Kozorožec kvadratúra Urán

11.12.2018 0:39:26 0°00'00"Vodnár <<<

11.12.2018 12:00:41 5°36'27"Vodnár kvadratúra Venuša

11.12.2018 15:33:31 7°21'18"Vodnár sextil Jupiter

12.12.2018 18:36:10 20°38'24"Vodnár sextil Slnko

13.12.2018 11:19:40 28°51'10"Vodnár sextil Urán

13.12.2018 13:39:38 0°00'00"Ryby <<<

13.12.2018 14:38:48 0°29'07"Ryby kvadratúra Merkúr

14.12.2018 5:10:02 7°38'51"Ryby trigon Venuša

14.12.2018 5:43:58 7°55'38"Ryby kvadratúra Jupiter

14.12.2018 8:31:23 9°18'31"Ryby sextil Saturn

14.12.2018 17:34:39 13°48'16"Ryby konjukcia Neptún

15.12.2018 3:18:40 18°39'54"Ryby konjukcia Mars

15.12.2018 6:04:30 20°03'04"Ryby sextil Pluto

15.12.2018 12:49:15 23°26'46"Ryby kvadratúra Slnko

16.12.2018 1:44:02 0°00'00"Baran <<<

16.12.2018 7:47:57 3°06'21"Baran trigon Merkúr

16.12.2018 18:12:25 8°28'53"Baran trigon Jupiter

16.12.2018 20:20:58 9°35'44"Baran kvadratúra Saturn

17.12.2018 16:20:04 20°07'35"Baran kvadratúra Pluto

18.12.2018 3:27:10 26°06'05"Baran trigon Slnko

18.12.2018 8:21:17 28°45'49"Baran konjukcia Urán

18.12.2018 10:37:14 0°00'00"Býk <<<

19.12.2018 4:27:12 9°51'59"Býk trigon Saturn

19.12.2018 7:53:54 11°48'01"Býk opozícia Venuša

19.12.2018 11:33:27 13°51'51"Býk sextil Neptún

19.12.2018 22:40:33 20°11'53"Býk trigon Pluto

20.12.2018 1:41:37 21°56'00"Býk sextil Mars

20.12.2018 15:34:23 0°00'00"Blíženci <<<

21.12.2018 6:41:28 8°56'20"Blíženci opozícia Merkúr

21.12.2018 7:35:30 9°28'33"Blíženci opozícia Jupiter

21.12.2018 14:58:12 13°53'43"Blíženci kvadratúra Neptún

22.12.2018 6:40:33 23°24'08"Blíženci kvadratúra Mars

22.12.2018 15:20:49 28°42'02"Blíženci sextil Urán

22.12.2018 17:27:59 0°00'00"Rak <<<

22.12.2018 18:48:34 0°49'28"Rak opozícia Slnko

23.12.2018 10:17:09 10°21'43"Rak opozícia Saturn

23.12.2018 16:02:53 13°55'38"Rak trigon Neptún

23.12.2018 18:55:08 15°42'19"Rak trigon Venuša

24.12.2018 2:22:56 20°19'54"Rak opozícia Pluto

24.12.2018 9:36:56 24°49'04"Rak trigon Mars

24.12.2018 15:50:16 28°40'33"Rak kvadratúra Urán

24.12.2018 17:58:28 0°00'00"Lev <<<

25.12.2018 10:44:24 10°22'06"Lev trigon Jupiter

25.12.2018 18:05:41 14°53'52"Lev trigon Merkúr

25.12.2018 22:36:52 17°40'25"Lev kvadratúra Venuša

26.12.2018 16:36:32 28°39'17"Lev trigon Urán

26.12.2018 18:49:42 0°00'00"Panna <<<

27.12.2018 3:33:17 5°16'09"Panna trigon Slnko

27.12.2018 12:48:11 10°48'53"Panna kvadratúra Jupiter

27.12.2018 12:51:12 10°50'41"Panna trigon Saturn

27.12.2018 18:08:36 13°59'51"Panna opozícia Neptún

28.12.2018 1:03:44 18°05'59"Panna kvadratúra Merkúr

28.12.2018 3:51:35 19°45'04"Panna sextil Venuša

28.12.2018 5:04:23 20°27'58"Panna trigon Pluto

28.12.2018 17:26:36 27°42'39"Panna opozícia Mars

28.12.2018 21:22:54 0°00'00"Váhy <<<

29.12.2018 10:34:17 7°36'18"Váhy kvadratúra Slnko

29.12.2018 16:41:14 11°05'59"Váhy kvadratúra Saturn

29.12.2018 16:59:56 11°16'38"Váhy sextil Jupiter

30.12.2018 9:23:03 20°32'18"Váhy kvadratúra Pluto

30.12.2018 11:13:08 21°34'00"Váhy sextil Merkúr

30.12.2018 23:53:21 28°37'15"Váhy opozícia Urán

31.12.2018 2:22:59 0°00'00"Škorpión <<<

31.12.2018 20:46:27 10°04'37"Škorpión sextil Slnko

31.12.2018 23:09:02 11°22'04"Škorpión sextil Saturn

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby