Aspekty Mesiaca

Užitočná ponôcka, ak chcete určiť vhodný okamih na nejakú činnosť. Alebo ak chcete poznať náladu daného obdobia.

PRIAZNIVÉ A NEPRIAZNIVÉ
Harmonické aspekty na planéty: sextil a trigon, sú pozitívne. Disharmonické aspekty na planéty: kvadratúra, opozícia, sú negatívne. U konjukcie závisí od toho, o akú planétu ide.
Najlepšie vplyvy sú, ak je Mesiac v sextile, trigone, alebo konjukcii na Venušu alebo Jupiter. Najhošie vplyvy, ktorým je lepšie sa vyhnúť sú, ak je Mesiac v kvadratúre, konjukcii, alebo opozícii na Mars alebo Saturn.
Dobrý vplyv je tiež sextil a trigon na Slnko. Konjukcia so Slnkom je nov a opozícia spln, vo všeobecnosti sú to nevhodné vplyvy.

VYUŽITIE KONKRÉTNYCH PLANÉT
Sextil, triogn a konjukciu na Merkúr môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa písania, čítania, cestovania, zmlúv, obchodu.
Sextil, triogn a konjukciu na Venušu môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa lásky, krásy, umenia, zábavy, vzťahov, svadby.
Sextil, triogn na Mars môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa športu, fyzickej práce, aktivity, súťaže, boja.
Sextil, triogn a konjukciu na Jupiter môžete využiť pri všetkých záležitostiach, ale hlavne takých, ktoré majú rásť, rozvíjať sa, tiež pri právnych úkonoch, vecí týkajúcich sa peňazí.
Sextil, triogn na Saturn môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa pevných, stálych, vážnych vecí, vecí, ktoré sa týkajú starých ľudí, autorít.
Sextil, triogn na Slnko môžete využiť pri všetkých záležitostiach, ale prípadne aj pri jednaní s autoritami.

KEDY KONAŤ
Aspekt je účinný pred tým ako nastane. Ak chcete využiť nejaký aspekt, tak začnite konať pred tým, ako daný aspekt nastane, ale po tom, ako nastene aspekt pred ním.

Príklad:

10.11.2020 22:53:03 18°57'42"Panna sextil Slnko

11.11.2020 4:54:56 22°34'46"Panna trigon Jupiter


Ak chcete využiť Mesiac trigon Jupiter, ktorý nastane 11.11.2020 o 4:45:56, musíte začať pred týmto časom. Aspekt pred ním je Mesiac sextil Slnko 10.11.2020 o 22:53:03. Je potrebné začať po tomto čase.
Takže je potrebné konať v rozmedzí od 10.11.2020, 22:53:03 do 11.11.2020, 4:45:56.

VYSVETLIVKY
Dátum a čas určujú, kedy aspekt presne nastane. Potom je presný stupeň a znamenie, kde sa v tom čase Mesiac nachádza. A na koniec je tam typ aspektu a s akou planétou ho utvára.
Ak je v riadku iba dátum, čas, stupeň a znamenie a "<<<", tak to je okamih vstupu Mesiaca do daného znamenia.

ROK 2022


JANUÁR


zimný čas


2.01.2022 0:02:05 0°00'00"Kozorožec <<<

2.01.2022 1:12:42 0°44'38"Kozorožec sextil Jupiter

2.01.2022 19:33:26 12°20'14"Kozorožec konjunkcia Slnko

3.01.2022 10:58:48 22°02'29"Kozorožec konjunkcia Venuša

3.01.2022 23:43:40 0°00'00"Vodnár <<<

4.01.2022 3:36:41 2°24'33"Vodnár konjunkcia Merkúr

4.01.2022 19:43:48 12°19'00"Vodnár konjunkcia Saturn

5.01.2022 1:44:40 15°58'12"Vodnár sextil Mars

6.01.2022 1:16:29 0°00'00"Ryby <<<

6.01.2022 3:57:00 1°34'01"Ryby konjunkcia Jupiter

7.01.2022 6:40:39 16°53'16"Ryby sextil Slnko

7.01.2022 7:54:48 17°34'54"Ryby kvadratúra Mars

7.01.2022 11:41:00 19°41'24"Ryby sextil Venuša

8.01.2022 6:25:47 0°00'00"Baran <<<

8.01.2022 20:36:50 7°37'09"Baran sextil Merkúr

9.01.2022 6:26:28 12°48'50"Baran sextil Saturn

9.01.2022 17:00:39 18°19'50"Baran kvadratúra Venuša

9.01.2022 18:57:45 19°20'30"Baran trigon Mars

9.01.2022 19:11:12 19°27'27"Baran kvadratúra Slnko

10.01.2022 15:46:53 0°00'00"Býk <<<

10.01.2022 20:47:49 2°32'11"Býk sextil Jupiter

11.01.2022 10:37:37 9°28'42"Býk kvadratúra Merkúr

11.01.2022 17:53:06 13°05'44"Býk kvadratúra Saturn

12.01.2022 1:33:47 16°54'20"Býk trigon Venuša

12.01.2022 12:19:31 22°13'23"Býk trigon Slnko

13.01.2022 4:08:02 0°00'00"Blíženci <<<

13.01.2022 10:24:17 3°04'40"Blíženci kvadratúra Jupiter

14.01.2022 1:09:46 10°18'56"Blíženci trigon Merkúr

14.01.2022 7:25:51 13°23'24"Blíženci trigon Saturn

15.01.2022 3:21:26 23°10'54"Blíženci opozícia Mars

15.01.2022 17:10:34 0°00'00"Rak <<<

16.01.2022 0:30:39 3°37'54"Rak trigon Jupiter

16.01.2022 21:50:13 14°15'13"Rak opozícia Venuša

18.01.2022 0:48:21 27°50'38"Rak opozícia Slnko

18.01.2022 5:02:55 0°00'00"Lev <<<

18.01.2022 21:39:16 8°29'16"Lev opozícia Merkúr

19.01.2022 8:18:28 13°58'34"Lev opozícia Saturn

20.01.2022 9:15:23 26°57'52"Lev trigon Mars

20.01.2022 15:02:03 0°00'00"Panna <<<

20.01.2022 23:58:24 4°43'03"Panna opozícia Jupiter

21.01.2022 14:18:47 12°20'23"Panna trigon Venuša

22.01.2022 20:45:50 28°45'30"Panna kvadratúra Mars

22.01.2022 23:02:30 0°00'00"Váhy <<<

23.01.2022 4:42:27 3°05'48"Váhy trigon Slnko

23.01.2022 5:47:01 3°41'11"Váhy trigon Merkúr

23.01.2022 20:21:29 11°42'59"Váhy kvadratúra Venuša

24.01.2022 1:25:55 14°31'56"Váhy trigon Saturn

25.01.2022 4:57:01 0°00'00"Škorpión <<<

25.01.2022 5:47:48 0°28'52"Škorpión sextil Mars

25.01.2022 6:50:50 1°04'44"Škorpión kvadratúra Merkúr

25.01.2022 14:40:51 5°33'12"Škorpión kvadratúra Slnko

25.01.2022 15:01:22 5°44'57"Škorpión trigon Jupiter

26.01.2022 0:41:12 11°18'43"Škorpión sextil Venuša

26.01.2022 6:41:53 14°47'45"Škorpión kvadratúra Saturn

27.01.2022 6:27:48 28°44'51"Škorpión sextil Merkúr

27.01.2022 8:34:26 0°00'00"Strelec <<<

27.01.2022 19:01:52 6°14'22"Strelec kvadratúra Jupiter

27.01.2022 21:46:43 7°53'14"Strelec sextil Slnko

28.01.2022 9:39:10 15°02'56"Strelec sextil Saturn

29.01.2022 10:08:52 0°00'00"Kozorožec <<<

29.01.2022 16:10:09 3°42'16"Kozorožec konjunkcia Mars

29.01.2022 21:03:06 6°42'53"Kozorožec sextil Jupiter

30.01.2022 4:08:03 11°05'19"Kozorožec konjunkcia Venuša

31.01.2022 3:25:38 25°30'03"Kozorožec konjunkcia Merkúr

31.01.2022 10:42:29 0°00'00"Vodnár <<<


FEBRUÁR


1.02.2022 6:45:56 12°19'55"Vodnár konjunkcia Slnko

1.02.2022 12:01:11 15°32'23"Vodnár konjunkcia Saturn

2.02.2022 11:59:25 0°00'00"Ryby <<<

2.02.2022 23:32:54 6°50'52"Ryby sextil Mars

3.02.2022 0:57:11 7°40'25"Ryby konjunkcia Jupiter

3.02.2022 7:34:42 11°33'01"Ryby sextil Venuša

4.02.2022 5:55:13 24°22'35"Ryby sextil Merkúr

4.02.2022 15:56:21 0°00'00"Baran <<<

5.02.2022 7:27:11 8°33'06"Baran kvadratúra Mars

5.02.2022 13:56:07 12°04'11"Baran kvadratúra Venuša

5.02.2022 21:22:12 16°03'58"Baran sextil Saturn

5.02.2022 23:17:09 17°05'22"Baran sextil Slnko

6.02.2022 13:42:09 24°42'28"Baran kvadratúra Merkúr

6.02.2022 23:52:15 0°00'00"Býk <<<

7.02.2022 16:57:56 8°45'47"Býk sextil Jupiter

7.02.2022 20:12:17 10°24'24"Býk trigon Mars

8.02.2022 1:00:00 12°49'52"Býk trigon Venuša

8.02.2022 8:00:46 16°21'33"Býk kvadratúra Saturn

8.02.2022 14:50:02 19°46'21"Býk kvadratúra Slnko

9.02.2022 2:48:21 25°43'37"Býk trigon Merkúr

9.02.2022 11:26:37 0°00'00"Blíženci <<<

10.02.2022 6:28:10 9°21'59"Blíženci kvadratúra Jupiter

10.02.2022 21:20:08 16°39'55"Blíženci trigon Saturn

11.02.2022 9:22:31 22°34'44"Blíženci trigon Slnko

12.02.2022 0:26:35 0°00'00"Rak <<<

12.02.2022 20:34:30 9°58'45"Rak trigon Jupiter

13.02.2022 5:21:08 14°21'40"Rak opozícia Mars

13.02.2022 6:45:27 15°03'53"Rak opozícia Venuša

14.02.2022 11:26:41 29°34'14"Rak opozícia Merkúr

14.02.2022 12:17:07 0°00'00"Lev <<<

15.02.2022 21:38:10 17°15'46"Lev opozícia Saturn

16.02.2022 17:56:26 27°59'30"Lev opozícia Slnko

16.02.2022 21:42:26 0°00'00"Panna <<<

17.02.2022 18:26:03 11°08'59"Panna opozícia Jupiter

18.02.2022 6:46:44 17°51'55"Panna trigon Venuša

18.02.2022 7:13:15 18°06'25"Panna trigon Mars

19.02.2022 4:50:52 0°00'00"Váhy <<<

19.02.2022 13:18:02 4°41'19"Váhy trigon Merkúr

20.02.2022 12:45:37 17°48'36"Váhy trigon Saturn

20.02.2022 15:33:20 19°23'02"Váhy kvadratúra Venuša

20.02.2022 16:25:03 19°52'10"Váhy kvadratúra Mars

21.02.2022 10:19:04 0°00'00"Škorpión <<<

21.02.2022 15:27:57 2°55'45"Škorpión trigon Slnko

21.02.2022 23:27:25 7°29'23"Škorpión kvadratúra Merkúr

22.02.2022 7:45:18 12°14'33"Škorpión trigon Jupiter

22.02.2022 17:53:09 18°04'11"Škorpión kvadratúra Saturn

22.02.2022 22:54:35 20°58'10"Škorpión sextil Venuša

22.02.2022 23:58:25 21°35'04"Škorpión sextil Mars

23.02.2022 14:28:56 0°00'00"Strelec <<<

23.02.2022 23:32:22 5°16'55"Strelec kvadratúra Slnko

24.02.2022 8:17:23 10°24'19"Strelec sextil Merkúr

24.02.2022 12:19:01 12°46'13"Strelec kvadratúra Jupiter

24.02.2022 21:44:35 18°19'18"Strelec sextil Saturn

25.02.2022 17:27:17 0°00'00"Kozorožec <<<

26.02.2022 6:09:38 7°34'18"Kozorožec sextil Slnko

26.02.2022 15:43:15 13°17'14"Kozorožec sextil Jupiter

27.02.2022 10:05:46 24°18'06"Kozorožec konjunkcia Venuša

27.02.2022 11:05:32 24°53'57"Kozorožec konjunkcia Mars

27.02.2022 19:35:32 0°00'00"Vodnár <<<

28.02.2022 23:11:03 16°31'24"Vodnár konjunkcia Merkúr


MAREC


1.03.2022 3:01:01 18°48'31"Vodnár konjunkcia Saturn

1.03.2022 21:53:21 0°00'00"Ryby <<<

2.03.2022 18:34:42 12°06'38"Ryby konjunkcia Slnko

2.03.2022 22:23:38 14°19'17"Ryby konjunkcia Jupiter

3.03.2022 22:15:11 27°57'39"Ryby sextil Venuša

3.03.2022 22:44:51 28°14'23"Ryby sextil Mars

4.03.2022 1:52:22 0°00'00"Baran <<<

5.03.2022 12:55:55 19°18'32"Baran sextil Saturn

5.03.2022 20:49:01 23°32'26"Baran sextil Merkúr

6.03.2022 8:59:47 0°00'00"Býk <<<

6.03.2022 9:05:52 0°03'12"Býk kvadratúra Mars

6.03.2022 9:06:26 0°03'30"Býk kvadratúra Venuša

7.03.2022 14:49:16 15°27'19"Býk sextil Jupiter

7.03.2022 18:02:53 17°06'00"Býk sextil Slnko

7.03.2022 22:55:42 19°34'42"Býk kvadratúra Saturn

8.03.2022 15:04:21 27°42'28"Býk kvadratúra Merkúr

8.03.2022 19:39:30 0°00'00"Blíženci <<<

8.03.2022 23:40:19 2°00'04"Blíženci trigon Mars

9.03.2022 0:27:10 2°23'24"Blíženci trigon Venuša

10.03.2022 4:06:27 16°04'22"Blíženci kvadratúra Jupiter

10.03.2022 11:45:19 19°50'17"Blíženci kvadratúra Slnko

10.03.2022 11:47:42 19°51'27"Blíženci trigon Saturn

11.03.2022 8:24:12 0°00'00"Rak <<<

11.03.2022 13:00:19 2°16'05"Rak trigon Merkúr

12.03.2022 18:06:37 16°41'49"Rak trigon Jupiter

13.03.2022 5:52:12 22°35'20"Rak trigon Slnko

13.03.2022 20:31:32 0°00'00"Lev <<<

14.03.2022 8:17:19 6°00'44"Lev opozícia Mars

14.03.2022 10:59:54 7°24'21"Lev opozícia Venuša

15.03.2022 11:55:46 20°23'48"Lev opozícia Saturn

16.03.2022 5:58:35 0°00'00"Panna <<<

17.03.2022 3:07:57 11°28'40"Panna opozícia Merkúr

17.03.2022 14:43:42 17°52'03"Panna opozícia Jupiter

18.03.2022 8:17:30 27°40'11"Panna opozícia Slnko

18.03.2022 12:25:48 0°00'00"Váhy <<<

19.03.2022 5:28:51 9°40'33"Váhy trigon Mars

19.03.2022 9:52:17 12°11'07"Váhy trigon Venuša

20.03.2022 0:58:48 20°52'12"Váhy trigon Saturn

20.03.2022 16:44:27 0°00'00"Škorpión <<<

21.03.2022 12:16:27 11°23'30"Škorpión kvadratúra Mars

21.03.2022 17:33:26 14°29'02"Škorpión kvadratúra Venuša

22.03.2022 1:08:30 18°55'48"Škorpión trigon Jupiter

22.03.2022 3:25:50 20°16'23"Škorpión trigon Merkúr

22.03.2022 4:49:17 21°05'23"Škorpión kvadratúra Saturn

22.03.2022 19:58:50 0°00'00"Strelec <<<

22.03.2022 23:52:08 2°17'17"Strelec trigon Slnko

23.03.2022 18:11:37 13°04'55"Strelec sextil Mars

24.03.2022 0:28:34 16°47'05"Strelec sextil Venuša

24.03.2022 4:59:25 19°26'45"Strelec kvadratúra Jupiter

24.03.2022 8:08:30 21°18'12"Strelec sextil Saturn

24.03.2022 13:58:50 24°44'43"Strelec kvadratúra Merkúr

24.03.2022 22:53:47 0°00'00"Kozorožec <<<

25.03.2022 6:37:12 4°33'03"Kozorožec kvadratúra Slnko

26.03.2022 8:48:25 19°57'34"Kozorožec sextil Jupiter

27.03.2022 0:50:39 29°22'11"Kozorožec sextil Merkúr

27.03.2022 1:55:12 0°00'00"Vodnár <<<


letný čas


27.03.2022 14:34:34 6°49'09"Vodnár sextil Slnko

28.03.2022 7:08:15 16°28'13"Vodnár konjunkcia Mars

28.03.2022 15:47:57 21°29'48"Vodnár konjunkcia Venuša

28.03.2022 16:11:08 21°43'13"Vodnár konjunkcia Saturn

29.03.2022 6:31:30 0°00'00"Ryby <<<

30.03.2022 19:24:22 20°59'57"Ryby konjunkcia Jupiter

31.03.2022 11:30:18 0°00'00"Baran <<<


APRÍL


1.04.2022 4:34:25 9°24'52"Baran konjunkcia Merkúr

1.04.2022 8:24:19 11°30'32"Baran konjunkcia Slnko

2.04.2022 0:07:10 20°01'19"Baran sextil Mars

2.04.2022 4:03:40 22°08'16"Baran sextil Saturn

2.04.2022 12:23:58 26°35'18"Baran sextil Venuša

2.04.2022 18:50:09 0°00'00"Býk <<<

4.04.2022 13:09:05 21°56'31"Býk kvadratúra Mars

4.04.2022 13:29:02 22°06'40"Býk sextil Jupiter

4.04.2022 13:57:36 22°21'12"Býk kvadratúra Saturn

5.04.2022 3:52:50 29°24'08"Býk kvadratúra Venuša

5.04.2022 5:04:02 0°00'00"Blíženci <<<

6.04.2022 14:31:48 16°41'26"Blíženci sextil Slnko

6.04.2022 23:56:26 21°20'33"Blíženci sextil Merkúr

7.04.2022 2:25:57 22°34'20"Blíženci trigon Saturn

7.04.2022 2:41:43 22°42'07"Blíženci kvadratúra Jupiter

7.04.2022 5:14:35 23°57'31"Blíženci trigon Mars

7.04.2022 17:30:08 0°00'00"Rak <<<

7.04.2022 22:19:26 2°22'30"Rak trigon Venuša

9.04.2022 8:47:33 19°24'22"Rak kvadratúra Slnko

9.04.2022 16:36:18 23°17'42"Rak trigon Jupiter

10.04.2022 1:25:20 27°42'16"Rak kvadratúra Merkúr

10.04.2022 5:59:36 0°00'00"Lev <<<

12.04.2022 1:00:39 22°01'59"Lev trigon Slnko

12.04.2022 2:49:58 22°59'12"Lev opozícia Saturn

12.04.2022 12:16:27 27°57'31"Lev opozícia Mars

12.04.2022 16:07:20 0°00'00"Panna <<<

12.04.2022 22:54:37 3°37'24"Panna trigon Merkúr

13.04.2022 7:27:20 8°13'32"Panna opozícia Venuša

14.04.2022 12:48:48 24°23'39"Panna opozícia Jupiter

14.04.2022 22:45:44 0°00'00"Váhy <<<

16.04.2022 15:06:27 23°20'03"Váhy trigon Saturn

16.04.2022 20:54:58 26°45'48"Váhy opozícia Slnko

17.04.2022 2:22:33 0°00'00"Škorpión <<<

17.04.2022 4:54:34 1°30'23"Škorpión trigon Mars

18.04.2022 0:42:58 13°21'27"Škorpión opozícia Merkúr

18.04.2022 0:50:31 13°25'59"Škorpión trigon Venuša

18.04.2022 17:30:43 23°29'14"Škorpión kvadratúra Saturn

18.04.2022 20:36:27 25°21'34"Škorpión trigon Jupiter

19.04.2022 4:16:22 0°00'00"Strelec <<<

19.04.2022 9:29:36 3°09'47"Strelec kvadratúra Mars

20.04.2022 6:32:56 15°55'14"Strelec kvadratúra Venuša

20.04.2022 19:18:20 23°38'00"Strelec sextil Saturn

20.04.2022 22:55:53 25°49'17"Strelec kvadratúra Jupiter

21.04.2022 5:52:03 0°00'00"Kozorožec <<<

21.04.2022 7:42:50 1°06'39"Kozorožec trigon Slnko

21.04.2022 13:52:40 4°48'49"Kozorožec sextil Mars

22.04.2022 12:42:23 18°26'29"Kozorožec sextil Venuša

22.04.2022 17:13:20 21°07'08"Kozorožec trigon Merkúr

23.04.2022 1:58:03 26°17'08"Kozorožec sextil Jupiter

23.04.2022 8:16:56 0°00'00"Vodnár <<<

23.04.2022 13:56:16 3°18'53"Vodnár kvadratúra Slnko

25.04.2022 1:33:19 23°54'56"Vodnár konjunkcia Saturn

25.04.2022 2:33:22 24°29'14"Vodnár kvadratúra Merkúr

25.04.2022 12:14:29 0°00'00"Ryby <<<

25.04.2022 22:08:32 5°35'48"Ryby sextil Slnko

26.04.2022 2:51:21 8°14'50"Ryby konjunkcia Mars

27.04.2022 6:49:34 23°47'25"Ryby konjunkcia Venuša

27.04.2022 13:07:13 27°14'40"Ryby konjunkcia Jupiter

27.04.2022 13:34:34 27°29'38"Ryby sextil Merkúr

27.04.2022 18:09:47 0°00'00"Baran <<<

29.04.2022 15:15:29 24°11'27"Baran sextil Saturn

30.04.2022 2:18:47 0°00'00"Býk <<<

30.04.2022 22:28:00 10°28'23"Býk konjunkcia Slnko


MÁJ


2.05.2022 1:32:52 24°19'30"Býk kvadratúra Saturn

2.05.2022 9:19:20 28°15'32"Býk sextil Jupiter

2.05.2022 12:12:46 29°43'02"Býk sextil Venuša

2.05.2022 12:46:25 0°00'00"Blíženci <<<

2.05.2022 17:05:04 2°10'11"Blíženci konjunkcia Merkúr

3.05.2022 16:41:15 13°58'09"Blíženci kvadratúra Mars

4.05.2022 13:50:51 24°27'18"Blíženci trigon Saturn

4.05.2022 22:36:50 28°46'56"Blíženci kvadratúra Jupiter

5.05.2022 1:05:00 0°00'00"Rak <<<

5.05.2022 6:56:49 2°53'24"Rak kvadratúra Venuša

6.05.2022 9:03:05 15°45'06"Rak sextil Slnko

6.05.2022 9:34:13 16°00'28"Rak trigon Mars

7.05.2022 12:25:26 29°18'06"Rak trigon Jupiter

7.05.2022 13:49:38 0°00'00"Lev <<<

7.05.2022 22:58:47 4°34'00"Lev sextil Merkúr

8.05.2022 2:01:26 6°05'26"Lev trigon Venuša

9.05.2022 2:21:19 18°23'09"Lev kvadratúra Slnko

9.05.2022 14:38:26 24°41'13"Lev opozícia Saturn

10.05.2022 0:53:14 0°00'00"Panna <<<

10.05.2022 10:09:35 4°51'27"Panna kvadratúra Merkúr

11.05.2022 14:17:16 19°55'09"Panna opozícia Mars

11.05.2022 16:01:49 20°52'11"Panna trigon Slnko

12.05.2022 8:34:16 0°00'00"Váhy <<<

12.05.2022 9:01:45 0°15'21"Váhy opozícia Jupiter

12.05.2022 16:54:07 4°40'27"Váhy trigon Merkúr

13.05.2022 5:49:24 12°01'32"Váhy opozícia Venuša

14.05.2022 3:53:34 24°51'49"Váhy trigon Saturn

14.05.2022 12:33:45 0°00'00"Škorpión <<<

16.05.2022 3:01:26 23°19'16"Škorpión trigon Mars

16.05.2022 5:38:24 24°56'00"Škorpión kvadratúra Saturn

16.05.2022 6:14:05 25°18'00"Škorpión opozícia Slnko

16.05.2022 13:50:16 0°00'00"Strelec <<<

16.05.2022 15:33:28 1°03'57"Strelec trigon Jupiter

16.05.2022 19:18:48 3°23'43"Strelec opozícia Merkúr

17.05.2022 17:30:42 17°12'57"Strelec trigon Venuša

18.05.2022 5:51:06 24°54'32"Strelec kvadratúra Mars

18.05.2022 5:59:23 24°59'42"Strelec sextil Saturn

18.05.2022 14:01:49 0°00'00"Kozorožec <<<

18.05.2022 16:20:57 1°26'29"Kozorožec kvadratúra Jupiter

19.05.2022 22:01:29 19°45'20"Kozorožec kvadratúra Venuša

20.05.2022 9:06:31 26°30'30"Kozorožec sextil Mars

20.05.2022 13:59:26 29°27'48"Kozorožec trigon Slnko

20.05.2022 14:52:45 0°00'00"Vodnár <<<

20.05.2022 17:10:59 1°23'21"Vodnár trigon Merkúr

20.05.2022 17:53:30 1°48'58"Vodnár sextil Jupiter

22.05.2022 4:40:08 22°24'16"Vodnár sextil Venuša

22.05.2022 9:19:03 25°06'04"Vodnár konjunkcia Saturn

22.05.2022 17:49:22 0°00'00"Ryby <<<

22.05.2022 18:12:00 0°12'59"Ryby kvadratúra Merkúr

22.05.2022 20:43:01 1°39'25"Ryby kvadratúra Slnko

24.05.2022 21:49:46 29°00'33"Ryby sextil Merkúr

24.05.2022 23:33:23 29°56'47"Ryby konjunkcia Mars

24.05.2022 23:39:20 0°00'00"Baran <<<

25.05.2022 4:27:24 2°35'49"Baran konjunkcia Jupiter

25.05.2022 7:02:51 3°59'36"Baran sextil Slnko

26.05.2022 23:05:50 25°11'09"Baran sextil Saturn

27.05.2022 5:00:21 28°15'23"Baran konjunkcia Venuša

27.05.2022 8:22:21 0°00'00"Býk <<<

29.05.2022 9:50:54 25°13'03"Býk kvadratúra Saturn

29.05.2022 13:14:37 26°55'27"Býk konjunkcia Merkúr

29.05.2022 19:22:28 0°00'00"Blíženci <<<

30.05.2022 2:12:20 3°25'05"Blíženci sextil Jupiter

30.05.2022 2:54:39 3°46'14"Blíženci sextil Mars

30.05.2022 13:30:11 9°03'09"Blíženci konjunkcia Slnko

31.05.2022 22:10:00 25°14'21"Blíženci trigon Saturn

1.06.2022 7:48:53 0°00'00"Rak <<<


JÚN


1.06.2022 7:48:51 0°00'00"Rak <<<

1.06.2022 15:34:48 3°49'41"Rak kvadratúra Jupiter

1.06.2022 17:23:33 4°43'17"Rak sextil Venuša

1.06.2022 19:30:45 5°45'57"Rak kvadratúra Mars

3.06.2022 12:43:34 26°05'16"Rak sextil Merkúr

3.06.2022 20:37:51 0°00'00"Lev <<<

4.06.2022 5:08:55 4°13'32"Lev trigon Jupiter

4.06.2022 12:15:06 7°45'33"Lev trigon Mars

4.06.2022 12:46:40 8°01'17"Lev kvadratúra Venuša

5.06.2022 1:22:53 14°19'11"Lev sextil Slnko

5.06.2022 23:03:02 25°15'08"Lev opozícia Saturn

6.06.2022 1:12:02 26°20'44"Lev kvadratúra Merkúr

6.06.2022 8:21:42 0°00'00"Panna <<<

7.06.2022 6:05:24 11°13'32"Panna trigon Venuša

7.06.2022 16:48:25 16°50'59"Panna kvadratúra Slnko

8.06.2022 11:55:30 27°02'57"Panna trigon Merkúr

8.06.2022 17:22:33 0°00'00"Váhy <<<

9.06.2022 2:25:37 4°56'41"Váhy opozícia Jupiter

9.06.2022 14:15:41 11°29'55"Váhy opozícia Mars

10.06.2022 3:56:32 19°12'22"Váhy trigon Slnko

10.06.2022 14:27:17 25°13'38"Váhy trigon Saturn

10.06.2022 22:40:57 0°00'00"Škorpión <<<

12.06.2022 3:15:50 16°59'15"Škorpión opozícia Venuša

12.06.2022 16:44:35 25°12'17"Škorpión kvadratúra Saturn

12.06.2022 23:39:35 29°27'59"Škorpión opozícia Merkúr

13.06.2022 0:31:19 0°00'00"Strelec <<<

13.06.2022 9:25:43 5°31'57"Strelec trigon Jupiter

14.06.2022 0:05:23 14°43'20"Strelec trigon Mars

14.06.2022 13:51:41 23°25'22"Strelec opozícia Slnko

14.06.2022 16:37:43 25°10'36"Strelec sextil Saturn

15.06.2022 0:13:55 0°00'00"Kozorožec <<<

15.06.2022 9:21:16 5°47'30"Kozorožec kvadratúra Jupiter

16.06.2022 1:49:32 16°13'51"Kozorožec kvadratúra Mars

16.06.2022 11:08:42 22°06'38"Kozorožec trigon Venuša

16.06.2022 23:43:57 0°00'00"Vodnár <<<

17.06.2022 4:29:53 2°58'04"Vodnár trigon Merkúr

17.06.2022 9:27:22 6°02'33"Vodnár sextil Jupiter

18.06.2022 4:35:22 17°45'58"Vodnár sextil Mars

18.06.2022 16:09:18 24°43'49"Vodnár kvadratúra Venuša

18.06.2022 16:46:34 25°06'05"Vodnár konjunkcia Saturn

18.06.2022 20:50:02 27°31'09"Vodnár trigon Slnko

19.06.2022 1:01:13 0°00'00"Ryby <<<

19.06.2022 10:00:22 5°16'46"Ryby kvadratúra Merkúr

21.06.2022 1:10:54 27°33'09"Ryby sextil Venuša

21.06.2022 5:10:45 29°45'34"Ryby kvadratúra Slnko

21.06.2022 5:36:58 0°00'00"Baran <<<

21.06.2022 17:36:43 6°33'05"Baran konjunkcia Jupiter

21.06.2022 20:34:12 8°09'07"Baran sextil Merkúr

22.06.2022 20:58:23 21°08'49"Baran konjunkcia Mars

23.06.2022 4:18:32 24°59'14"Baran sextil Saturn

23.06.2022 13:57:45 0°00'00"Býk <<<

23.06.2022 18:11:52 2°11'07"Býk sextil Slnko

25.06.2022 15:01:39 24°54'44"Býk kvadratúra Saturn

26.06.2022 1:13:07 0°00'00"Blíženci <<<

26.06.2022 9:02:52 3°53'42"Blíženci konjunkcia Venuša

26.06.2022 15:26:31 7°04'07"Blíženci sextil Jupiter

27.06.2022 9:21:38 15°56'04"Blíženci konjunkcia Merkúr

28.06.2022 3:23:09 24°49'33"Blíženci trigon Saturn

28.06.2022 3:34:54 24°55'20"Blíženci sextil Mars

28.06.2022 13:53:17 0°00'00"Rak <<<

29.06.2022 4:43:53 7°18'43"Rak kvadratúra Jupiter

29.06.2022 4:52:11 7°22'48"Rak konjunkcia Slnko

30.06.2022 20:16:30 26°50'10"Rak kvadratúra Mars

1.07.2022 2:39:28 0°00'00"Lev <<<


JÚL


1.07.2022 2:39:28 0°00'00"Lev <<<

1.07.2022 17:49:14 7°32'12"Lev trigon Jupiter

1.07.2022 23:58:53 10°36'32"Lev sextil Venuša

3.07.2022 3:54:32 24°37'35"Lev opozícia Saturn

3.07.2022 6:42:46 26°02'36"Lev sextil Merkúr

3.07.2022 11:58:41 28°42'35"Lev trigon Mars

3.07.2022 14:31:13 0°00'00"Panna <<<

4.07.2022 15:03:05 12°33'13"Panna sextil Slnko

4.07.2022 17:37:24 13°52'54"Panna kvadratúra Venuša

6.07.2022 0:24:38 0°00'00"Váhy <<<

6.07.2022 3:20:02 1°33'14"Váhy kvadratúra Merkúr

6.07.2022 15:12:46 7°54'57"Váhy opozícia Jupiter

7.07.2022 4:14:04 14°59'03"Váhy kvadratúra Slnko

7.07.2022 7:53:47 16°59'27"Váhy trigon Venuša

7.07.2022 21:17:30 24°24'25"Váhy trigon Saturn

8.07.2022 7:14:54 0°00'00"Škorpión <<<

8.07.2022 11:06:00 2°10'58"Škorpión opozícia Mars

8.07.2022 19:31:14 6°59'34"Škorpión trigon Merkúr

9.07.2022 13:09:55 17°14'44"Škorpión trigon Slnko

10.07.2022 1:04:16 24°17'52"Škorpión kvadratúra Saturn

10.07.2022 10:34:09 0°00'00"Strelec <<<

11.07.2022 0:02:06 8°11'43"Strelec trigon Jupiter

11.07.2022 23:11:28 22°33'29"Strelec opozícia Venuša

12.07.2022 1:47:36 24°11'24"Strelec sextil Saturn

12.07.2022 11:01:05 0°00'00"Kozorožec <<<

12.07.2022 19:12:25 5°11'01"Kozorožec trigon Mars

13.07.2022 0:07:21 8°18'14"Kozorožec kvadratúra Jupiter

13.07.2022 13:58:27 17°07'07"Kozorožec opozícia Merkúr

13.07.2022 20:37:33 21°21'18"Kozorožec opozícia Slnko

14.07.2022 10:13:14 0°00'00"Vodnár <<<

14.07.2022 20:38:27 6°35'49"Vodnár kvadratúra Mars

14.07.2022 23:29:54 8°23'57"Vodnár sextil Jupiter

16.07.2022 0:27:22 23°58'02"Vodnár konjunkcia Saturn

16.07.2022 6:36:12 27°44'35"Vodnár trigon Venuša

16.07.2022 10:17:57 0°00'00"Ryby <<<

16.07.2022 23:37:03 8°02'46"Ryby sextil Mars

18.07.2022 5:25:32 25°31'08"Ryby trigon Slnko

18.07.2022 8:39:25 27°22'01"Ryby trigon Merkúr

18.07.2022 13:17:18 0°00'00"Baran <<<

18.07.2022 14:14:18 0°32'16"Baran kvadratúra Venuša

19.07.2022 4:34:30 8°33'41"Baran konjunkcia Jupiter

20.07.2022 8:28:04 23°42'14"Baran sextil Saturn

20.07.2022 16:18:32 27°51'35"Baran kvadratúra Slnko

20.07.2022 20:22:36 0°00'00"Býk <<<

21.07.2022 2:18:53 3°06'22"Býk kvadratúra Merkúr

21.07.2022 3:16:44 3°36'31"Býk sextil Venuša

21.07.2022 18:06:11 11°16'06"Býk konjunkcia Mars

22.07.2022 18:17:55 23°32'59"Býk kvadratúra Saturn

23.07.2022 7:10:36 0°00'00"Blíženci <<<

23.07.2022 7:57:43 0°23'30"Blíženci sextil Slnko

24.07.2022 0:38:17 8°40'40"Blíženci sextil Jupiter

24.07.2022 1:35:47 9°09'08"Blíženci sextil Merkúr

25.07.2022 6:26:54 23°23'04"Blíženci trigon Saturn

25.07.2022 19:53:38 0°00'00"Rak <<<

26.07.2022 13:34:59 8°42'30"Rak kvadratúra Jupiter

26.07.2022 16:54:25 10°20'47"Rak konjunkcia Venuša

27.07.2022 1:56:58 14°48'28"Rak sextil Mars

28.07.2022 8:35:52 0°00'00"Lev <<<

28.07.2022 19:54:56 5°38'44"Lev konjunkcia Slnko

29.07.2022 2:03:17 8°43'04"Lev trigon Jupiter

29.07.2022 17:38:05 16°32'45"Lev kvadratúra Mars

30.07.2022 1:48:36 20°40'25"Lev konjunkcia Merkúr

30.07.2022 6:29:05 23°02'25"Lev opozícia Saturn

30.07.2022 20:10:29 0°00'00"Panna <<<


august


1.08.2022 5:18:39 17°02'33"Panna sextil Venuša

1.08.2022 7:34:35 18°13'08"Panna trigon Mars

2.08.2022 6:05:25 0°00'00"Váhy <<<

2.08.2022 22:27:17 8°40'35"Váhy opozícia Jupiter

3.08.2022 2:12:19 10°40'47"Váhy sextil Slnko

3.08.2022 19:53:59 20°12'51"Váhy kvadratúra Venuša

4.08.2022 0:28:11 22°42'00"Váhy trigon Saturn

4.08.2022 13:46:44 0°00'00"Škorpión <<<

4.08.2022 14:28:49 0°23'14"Škorpión sextil Merkúr

5.08.2022 13:06:27 13°01'46"Škorpión kvadratúra Slnko

6.08.2022 3:37:49 21°18'17"Škorpión opozícia Mars

6.08.2022 5:46:24 22°32'14"Škorpión kvadratúra Saturn

6.08.2022 6:56:25 23°12'35"Škorpión trigon Venuša

6.08.2022 18:38:29 0°00'00"Strelec <<<

7.08.2022 2:18:01 4°29'34"Strelec kvadratúra Merkúr

7.08.2022 9:11:44 8°34'14"Strelec trigon Jupiter

7.08.2022 20:21:17 15°14'03"Strelec trigon Slnko

8.08.2022 8:10:59 22°22'56"Strelec sextil Saturn

8.08.2022 20:38:42 0°00'00"Kozorožec <<<

9.08.2022 9:50:40 8°09'16"Kozorožec trigon Merkúr

9.08.2022 10:24:05 8°30'01"Kozorožec kvadratúra Jupiter

10.08.2022 11:12:25 24°00'12"Kozorožec trigon Mars

10.08.2022 18:39:20 28°41'04"Kozorožec opozícia Venuša

10.08.2022 20:44:51 0°00'00"Vodnár <<<

11.08.2022 10:08:14 8°25'09"Vodnár sextil Jupiter

12.08.2022 3:35:39 19°21'29"Vodnár opozícia Slnko

12.08.2022 7:58:05 22°05'06"Vodnár konjunkcia Saturn

12.08.2022 13:06:48 25°17'00"Vodnár kvadratúra Mars

12.08.2022 20:44:11 0°00'00"Ryby <<<

13.08.2022 21:01:53 14°48'30"Ryby opozícia Merkúr

14.08.2022 16:52:51 26°35'50"Ryby sextil Mars

14.08.2022 22:42:39 0°00'00"Baran <<<

15.08.2022 5:52:55 4°08'49"Baran trigon Venuša

15.08.2022 12:59:02 8°12'42"Baran konjunkcia Jupiter

16.08.2022 13:13:30 21°46'08"Baran sextil Saturn

16.08.2022 16:47:48 23°43'34"Baran trigon Slnko

17.08.2022 4:22:09 0°00'00"Býk <<<

17.08.2022 17:53:50 7°12'37"Býk kvadratúra Venuša

18.08.2022 21:33:49 21°35'35"Býk kvadratúra Saturn

18.08.2022 21:37:17 21°37'21"Býk trigon Merkúr

19.08.2022 6:36:01 26°12'07"Býk kvadratúra Slnko

19.08.2022 13:05:28 29°29'23"Býk konjunkcia Mars

19.08.2022 14:06:04 0°00'00"Blíženci <<<

20.08.2022 5:51:34 7°54'38"Blíženci sextil Jupiter

20.08.2022 11:08:30 10°32'42"Blíženci sextil Venuša

21.08.2022 9:03:29 21°24'31"Blíženci trigon Saturn

21.08.2022 16:28:30 25°04'06"Blíženci kvadratúra Merkúr

22.08.2022 0:06:22 28°49'45"Blíženci sextil Slnko

22.08.2022 2:28:57 0°00'00"Rak <<<

22.08.2022 18:09:46 7°43'22"Rak kvadratúra Jupiter

24.08.2022 11:40:13 28°15'53"Rak sextil Merkúr

24.08.2022 15:09:06 0°00'00"Lev <<<

24.08.2022 20:16:22 2°33'27"Lev sextil Mars

25.08.2022 6:10:20 7°31'06"Lev trigon Jupiter

26.08.2022 1:50:07 17°26'39"Lev konjunkcia Venuša

26.08.2022 8:54:41 21°02'31"Lev opozícia Saturn

27.08.2022 2:24:36 0°00'00"Panna <<<

27.08.2022 10:11:11 4°00'37"Panna kvadratúra Mars

27.08.2022 10:17:02 4°03'38"Panna konjunkcia Slnko

29.08.2022 11:44:43 0°00'00"Váhy <<<

29.08.2022 18:10:20 3°25'35"Váhy konjunkcia Merkúr

29.08.2022 21:49:50 5°22'57"Váhy trigon Mars

30.08.2022 0:59:54 7°04'48"Váhy opozícia Jupiter

31.08.2022 2:12:37 20°42'19"Váhy trigon Saturn

31.08.2022 8:07:08 23°55'45"Váhy sextil Venuša

31.08.2022 19:11:04 0°00'00"Škorpión <<<


september


1.09.2022 11:19:31 8°56'09"Škorpión sextil Slnko

2.09.2022 8:02:08 20°33'00"Škorpión kvadratúra Saturn

2.09.2022 19:21:40 26°58'36"Škorpión kvadratúra Venuša

3.09.2022 0:39:20 0°00'00"Strelec <<<

3.09.2022 12:10:26 6°37'14"Strelec trigon Jupiter

3.09.2022 12:36:38 6°52'22"Strelec sextil Merkúr

3.09.2022 14:22:45 7°53'42"Strelec opozícia Mars

3.09.2022 20:07:38 11°13'37"Strelec kvadratúra Slnko

4.09.2022 11:49:31 20°24'15"Strelec sextil Saturn

5.09.2022 3:50:52 29°53'06"Strelec trigon Venuša

5.09.2022 4:02:28 0°00'00"Kozorožec <<<

5.09.2022 14:44:00 6°23'20"Kozorožec kvadratúra Jupiter

5.09.2022 17:20:55 7°57'30"Kozorožec kvadratúra Merkúr

6.09.2022 2:24:49 13°25'09"Kozorožec trigon Slnko

7.09.2022 5:41:09 0°00'00"Vodnár <<<

7.09.2022 15:44:44 6°09'22"Vodnár sextil Jupiter

7.09.2022 19:47:51 8°38'19"Vodnár trigon Merkúr

7.09.2022 22:12:40 10°07'05"Vodnár trigon Mars

8.09.2022 14:33:30 20°08'10"Vodnár konjunkcia Saturn

9.09.2022 6:42:10 0°00'00"Ryby <<<

9.09.2022 15:39:20 5°26'34"Ryby opozícia Venuša

10.09.2022 1:07:50 11°10'21"Ryby kvadratúra Mars

10.09.2022 11:58:57 17°41'15"Ryby opozícia Slnko

11.09.2022 8:46:59 0°00'00"Baran <<<

11.09.2022 18:30:24 5°39'52"Baran konjunkcia Jupiter

11.09.2022 23:52:14 8°45'43"Baran opozícia Merkúr

12.09.2022 5:56:08 12°14'25"Baran sextil Mars

12.09.2022 19:25:00 19°52'41"Baran sextil Saturn

13.09.2022 13:39:07 0°00'00"Býk <<<

14.09.2022 10:41:17 11°23'03"Býk trigon Venuša

15.09.2022 2:29:32 19°44'40"Býk kvadratúra Saturn

15.09.2022 7:30:54 22°22'12"Býk trigon Slnko

15.09.2022 22:15:58 0°00'00"Blíženci <<<

16.09.2022 8:13:30 5°05'24"Blíženci sextil Jupiter

16.09.2022 11:35:38 6°48'06"Blíženci trigon Merkúr

17.09.2022 2:51:37 14°30'14"Blíženci konjunkcia Mars

17.09.2022 3:18:13 14°43'34"Blíženci kvadratúra Venuša

17.09.2022 13:03:53 19°36'33"Blíženci trigon Saturn

17.09.2022 23:51:54 24°59'02"Blíženci kvadratúra Slnko

18.09.2022 9:59:07 0°00'00"Rak <<<

18.09.2022 19:37:52 4°46'08"Rak kvadratúra Jupiter

18.09.2022 19:56:05 4°55'08"Rak kvadratúra Merkúr

19.09.2022 22:52:52 18°13'32"Rak sextil Venuša

20.09.2022 17:56:49 27°40'21"Rak sextil Slnko

20.09.2022 22:37:33 0°00'00"Lev <<<

21.09.2022 3:51:54 2°36'41"Lev sextil Merkúr

21.09.2022 7:31:37 4°26'26"Lev trigon Jupiter

22.09.2022 8:00:00 16°45'24"Lev sextil Mars

22.09.2022 13:06:52 19°21'15"Lev opozícia Saturn

23.09.2022 9:53:17 0°00'00"Panna <<<

24.09.2022 19:50:29 17°45'56"Panna kvadratúra Mars

25.09.2022 9:24:04 24°59'36"Panna konjunkcia Venuša

25.09.2022 14:49:12 27°54'11"Panna konjunkcia Merkúr

25.09.2022 18:42:39 0°00'00"Váhy <<<

25.09.2022 23:54:28 2°48'36"Váhy konjunkcia Slnko

26.09.2022 1:44:35 3°48'18"Váhy opozícia Jupiter

27.09.2022 4:54:13 18°40'58"Váhy trigon Mars

27.09.2022 5:44:16 19°08'38"Váhy trigon Saturn

28.09.2022 1:14:28 0°00'00"Škorpión <<<

29.09.2022 10:57:07 19°03'20"Škorpión kvadratúra Saturn

29.09.2022 20:57:28 24°46'33"Škorpión sextil Merkúr

30.09.2022 6:03:17 0°00'00"Strelec <<<

30.09.2022 8:03:43 1°09'21"Strelec sextil Venuša

30.09.2022 11:37:57 3°12'51"Strelec trigon Jupiter

30.09.2022 19:05:07 7°31'15"Strelec sextil Slnko


OKTÓBER


1.10.2022 14:47:48 18°58'34"Strelec sextil Saturn

1.10.2022 17:03:21 20°17'41"Strelec opozícia Mars

1.10.2022 23:46:03 24°13'07"Strelec kvadratúra Merkúr

2.10.2022 9:37:34 0°00'00"Kozorožec <<<

2.10.2022 14:36:50 2°55'56"Kozorožec kvadratúra Jupiter

2.10.2022 16:35:17 4°05'39"Kozorožec kvadratúra Venuša

3.10.2022 2:13:57 9°46'50"Kozorožec kvadratúra Slnko

4.10.2022 2:58:46 24°26'17"Kozorožec trigon Merkúr

4.10.2022 12:20:18 0°00'00"Vodnár <<<

4.10.2022 16:48:20 2°39'26"Vodnár sextil Jupiter

5.10.2022 0:04:05 6°58'45"Vodnár trigon Venuša

5.10.2022 8:30:51 12°00'26"Vodnár trigon Slnko

5.10.2022 19:59:50 18°50'31"Vodnár konjunkcia Saturn

6.10.2022 0:45:27 21°40'23"Vodnár trigon Mars

6.10.2022 14:46:53 0°00'00"Ryby <<<

8.10.2022 4:40:09 22°17'49"Ryby kvadratúra Mars

8.10.2022 13:10:20 27°14'23"Ryby opozícia Merkúr

8.10.2022 17:56:31 0°00'00"Baran <<<

8.10.2022 21:36:39 2°07'00"Baran konjunkcia Jupiter

9.10.2022 16:19:56 12°49'16"Baran opozícia Venuša

9.10.2022 22:54:52 16°32'38"Baran opozícia Slnko

10.10.2022 2:48:17 18°44'00"Baran sextil Saturn

10.10.2022 10:14:01 22°53'32"Baran sextil Mars

10.10.2022 23:03:31 0°00'00"Býk <<<

12.10.2022 9:36:27 18°41'15"Býk kvadratúra Saturn

13.10.2022 7:07:45 0°00'00"Blíženci <<<

13.10.2022 10:07:50 1°33'32"Blíženci sextil Jupiter

13.10.2022 13:28:59 3°17'43"Blíženci trigon Merkúr

14.10.2022 19:32:44 18°38'55"Blíženci trigon Saturn

14.10.2022 20:51:00 19°18'25"Blíženci trigon Venuša

15.10.2022 1:22:58 21°35'26"Blíženci trigon Slnko

15.10.2022 6:10:45 23°59'59"Blíženci konjunkcia Mars

15.10.2022 18:10:42 0°00'00"Rak <<<

15.10.2022 20:43:45 1°16'16"Rak kvadratúra Jupiter

16.10.2022 9:18:27 7°31'16"Rak kvadratúra Merkúr

17.10.2022 16:14:02 22°49'12"Rak kvadratúra Venuša

17.10.2022 19:15:00 24°18'41"Rak kvadratúra Slnko

18.10.2022 6:44:28 0°00'00"Lev <<<

18.10.2022 8:44:00 0°59'16"Lev trigon Jupiter

19.10.2022 7:15:34 12°12'17"Lev sextil Merkúr

19.10.2022 19:59:20 18°35'54"Lev opozícia Saturn

20.10.2022 8:23:13 24°52'33"Lev sextil Mars

20.10.2022 11:12:35 26°18'48"Lev sextil Venuša

20.10.2022 12:35:10 27°00'54"Lev sextil Slnko

20.10.2022 18:25:19 0°00'00"Panna <<<

22.10.2022 18:27:22 25°10'42"Panna kvadratúra Mars

23.10.2022 3:23:54 0°00'00"Váhy <<<

23.10.2022 4:16:58 0°28'45"Váhy opozícia Jupiter

24.10.2022 13:07:59 18°35'24"Váhy trigon Saturn

24.10.2022 18:01:15 21°20'07"Váhy konjunkcia Merkúr

25.10.2022 1:12:18 25°23'34"Váhy trigon Mars

25.10.2022 9:18:27 0°00'00"Škorpión <<<

25.10.2022 12:48:37 2°00'07"Škorpión konjunkcia Slnko

25.10.2022 14:04:25 2°43'31"Škorpión konjunkcia Venuša

26.10.2022 17:29:51 18°35'56"Škorpión kvadratúra Saturn

27.10.2022 12:54:28 0°00'00"Strelec <<<

27.10.2022 13:01:12 0°03'59"Strelec trigon Jupiter

28.10.2022 20:16:25 18°36'56"Strelec sextil Saturn

29.10.2022 7:59:13 25°36'06"Strelec opozícia Mars

29.10.2022 14:33:28 29°31'28"Strelec sextil Merkúr

29.10.2022 15:09:53 29°53'12"Strelec kvadratúra Jupiter

29.10.2022 15:21:15 0°00'00"Kozorožec <<<


zimný čas


30.10.2022 1:20:09 6°33'24"Kozorožec sextil Slnko

30.10.2022 4:40:51 8°33'12"Kozorožec sextil Venuša

31.10.2022 16:14:18 29°43'12"Kozorožec sextil Jupiter

31.10.2022 16:42:37 0°00'00"Vodnár <<<

31.10.2022 22:36:35 3°29'41"Vodnár kvadratúra Merkúr


november


1.11.2022 7:37:00 8°49'04"Vodnár kvadratúra Slnko

1.11.2022 12:04:31 11°26'49"Vodnár kvadratúra Venuša

2.11.2022 0:22:01 18°40'17"Vodnár konjunkcia Saturn

2.11.2022 12:08:02 25°33'11"Vodnár trigon Mars

2.11.2022 19:46:17 0°00'00"Ryby <<<

3.11.2022 8:43:08 7°30'04"Ryby trigon Merkúr

3.11.2022 15:00:36 11°07'40"Ryby trigon Slnko

3.11.2022 20:42:51 14°24'19"Ryby trigon Venuša

4.11.2022 16:02:05 25°25'41"Ryby kvadratúra Mars

4.11.2022 23:05:02 29°25'05"Ryby konjunkcia Jupiter

5.11.2022 0:06:52 0°00'00"Baran <<<

6.11.2022 9:43:31 18°45'42"Baran sextil Saturn

6.11.2022 21:29:35 25°13'40"Baran sextil Mars

7.11.2022 6:14:34 0°00'00"Býk <<<

8.11.2022 11:43:27 15°51'00"Býk opozícia Merkúr

8.11.2022 12:02:02 16°00'53"Býk opozícia Slnko

8.11.2022 17:19:39 18°49'21"Býk kvadratúra Saturn

8.11.2022 20:50:38 20°40'53"Býk opozícia Venuša

9.11.2022 13:00:00 29°09'32"Býk sextil Jupiter

9.11.2022 14:36:50 0°00'00"Blíženci <<<

11.11.2022 3:21:47 18°53'43"Blíženci trigon Saturn

11.11.2022 14:33:58 24°33'57"Blíženci konjunkcia Mars

11.11.2022 23:28:23 29°02'55"Blíženci kvadratúra Jupiter

12.11.2022 1:22:08 0°00'00"Rak <<<

13.11.2022 20:21:55 21°23'16"Rak trigon Slnko

14.11.2022 3:24:38 24°52'13"Rak trigon Merkúr

14.11.2022 8:54:02 27°34'58"Rak trigon Venuša

14.11.2022 11:40:46 28°57'20"Rak trigon Jupiter

14.11.2022 13:47:37 0°00'00"Lev <<<

16.11.2022 4:17:01 19°04'42"Lev opozícia Saturn

16.11.2022 13:11:40 23°31'54"Lev sextil Mars

16.11.2022 14:26:57 24°09'37"Lev kvadratúra Slnko

17.11.2022 0:55:23 29°25'39"Lev kvadratúra Merkúr

17.11.2022 2:03:26 0°00'00"Panna <<<

17.11.2022 4:14:24 1°06'11"Panna kvadratúra Venuša

18.11.2022 22:35:05 22°54'48"Panna kvadratúra Mars

19.11.2022 6:00:08 26°49'50"Panna sextil Slnko

19.11.2022 9:46:28 28°50'07"Panna opozícia Jupiter

19.11.2022 11:57:29 0°00'00"Váhy <<<

19.11.2022 18:53:46 3°43'14"Váhy sextil Merkúr

19.11.2022 20:14:56 4°26'58"Váhy sextil Venuša

20.11.2022 23:18:01 19°17'24"Váhy trigon Saturn

21.11.2022 4:37:03 22°16'02"Váhy trigon Mars

21.11.2022 18:15:45 0°00'00"Škorpión <<<

23.11.2022 3:32:39 19°23'53"Škorpión kvadratúra Saturn

23.11.2022 19:15:53 28°47'54"Škorpión trigon Jupiter

23.11.2022 21:15:32 0°00'00"Strelec <<<

23.11.2022 23:57:07 1°37'34"Strelec konjunkcia Slnko

24.11.2022 14:25:42 10°25'13"Strelec konjunkcia Venuša

24.11.2022 15:48:52 11°15'59"Strelec konjunkcia Merkúr

25.11.2022 5:15:53 19°30'29"Strelec sextil Saturn

25.11.2022 7:35:51 20°56'31"Strelec opozícia Mars

25.11.2022 20:21:45 28°48'16"Strelec kvadratúra Jupiter

25.11.2022 22:18:03 0°00'00"Kozorožec <<<

27.11.2022 21:11:11 28°49'29"Kozorožec sextil Jupiter

27.11.2022 23:06:53 0°00'00"Vodnár <<<

28.11.2022 9:05:34 6°03'34"Vodnár sextil Slnko

29.11.2022 1:39:27 16°01'42"Vodnár sextil Venuša

29.11.2022 5:25:46 18°16'51"Vodnár sextil Merkúr

29.11.2022 7:30:36 19°31'13"Vodnár trigon Mars

29.11.2022 7:53:17 19°44'43"Vodnár konjunkcia Saturn

30.11.2022 1:15:02 0°00'00"Ryby <<<

30.11.2022 15:36:27 8°21'36"Ryby kvadratúra Slnko


december


1.12.2022 9:42:01 18°44'19"Ryby kvadratúra Mars

1.12.2022 10:07:37 18°58'52"Ryby kvadratúra Venuša

1.12.2022 15:23:17 21°57'55"Ryby kvadratúra Merkúr

2.12.2022 3:44:18 28°54'51"Ryby konjunkcia Jupiter

2.12.2022 5:40:50 0°00'00"Baran <<<

3.12.2022 1:09:48 10°47'25"Baran trigon Slnko

3.12.2022 14:11:01 17°54'14"Baran sextil Mars

3.12.2022 18:05:50 20°01'40"Baran sextil Saturn

3.12.2022 21:56:35 22°06'31"Baran trigon Venuša

4.12.2022 4:53:22 25°51'05"Baran trigon Merkúr

4.12.2022 12:37:49 0°00'00"Býk <<<

6.12.2022 2:53:28 20°11'24"Býk kvadratúra Saturn

6.12.2022 20:01:55 29°05'00"Býk sextil Jupiter

6.12.2022 21:48:29 0°00'00"Blíženci <<<

8.12.2022 5:08:04 16°01'49"Blíženci opozícia Slnko

8.12.2022 5:18:28 16°07'07"Blíženci konjunkcia Mars

8.12.2022 13:41:21 20°21'58"Blíženci trigon Saturn

9.12.2022 6:28:36 28°49'40"Blíženci opozícia Venuša

9.12.2022 7:13:18 29°12'07"Blíženci kvadratúra Jupiter

9.12.2022 8:48:40 0°00'00"Rak <<<

9.12.2022 16:55:01 4°03'43"Rak opozícia Merkúr

11.12.2022 19:48:57 29°20'39"Rak trigon Jupiter

11.12.2022 21:08:35 0°00'00"Lev <<<

13.12.2022 2:04:23 14°17'17"Lev sextil Mars

13.12.2022 15:08:39 20°45'17"Lev opozícia Saturn

13.12.2022 16:51:46 21°36'23"Lev trigon Slnko

14.12.2022 9:45:15 0°00'00"Panna <<<

14.12.2022 21:31:56 5°53'13"Panna trigon Venuša

15.12.2022 10:01:36 12°10'27"Panna trigon Merkúr

15.12.2022 12:29:06 13°25'02"Panna kvadratúra Mars

16.12.2022 9:55:59 24°21'49"Panna kvadratúra Slnko

16.12.2022 20:12:58 29°41'14"Panna opozícia Jupiter

16.12.2022 20:49:02 0°00'00"Váhy <<<

17.12.2022 14:27:59 9°16'50"Váhy kvadratúra Venuša

17.12.2022 20:43:44 12°37'13"Váhy trigon Mars

18.12.2022 2:25:34 15°40'54"Váhy kvadratúra Merkúr

18.12.2022 12:31:01 21°09'37"Váhy trigon Saturn

18.12.2022 23:02:26 26°57'18"Váhy sextil Slnko

19.12.2022 4:30:30 0°00'00"Škorpión <<<

20.12.2022 2:21:31 12°24'38"Škorpión sextil Venuša

20.12.2022 12:58:00 18°34'41"Škorpión sextil Merkúr

20.12.2022 17:41:15 21°21'11"Škorpión kvadratúra Saturn

21.12.2022 8:12:28 0°00'00"Strelec <<<

21.12.2022 8:18:41 0°03'45"Strelec trigon Jupiter

22.12.2022 2:47:57 11°18'13"Strelec opozícia Mars

22.12.2022 19:19:25 21°32'18"Strelec sextil Saturn

23.12.2022 8:49:17 0°00'00"Kozorožec <<<

23.12.2022 9:13:19 0°15'08"Kozorožec kvadratúra Jupiter

23.12.2022 11:16:46 1°32'55"Kozorožec konjunkcia Slnko

24.12.2022 13:15:58 17°59'49"Kozorožec konjunkcia Venuša

24.12.2022 20:32:13 22°36'21"Kozorožec konjunkcia Merkúr

25.12.2022 8:13:34 0°00'00"Vodnár <<<

25.12.2022 8:56:18 0°26'58"Vodnár sextil Jupiter

26.12.2022 0:34:04 10°16'18"Vodnár trigon Mars

26.12.2022 19:19:14 21°54'33"Vodnár konjunkcia Saturn

27.12.2022 8:33:41 0°00'00"Ryby <<<

27.12.2022 18:23:16 5°55'37"Ryby sextil Slnko

28.12.2022 0:53:50 9°48'52"Ryby kvadratúra Mars

29.12.2022 0:24:51 23°35'36"Ryby sextil Venuša

29.12.2022 1:43:00 24°20'39"Ryby sextil Merkúr

29.12.2022 11:35:59 0°00'00"Baran <<<

29.12.2022 13:11:08 0°54'03"Baran konjunkcia Jupiter

30.12.2022 2:20:27 8°18'10"Baran kvadratúra Slnko

30.12.2022 4:17:10 9°23'13"Baran sextil Mars

31.12.2022 3:52:08 22°19'53"Baran sextil Saturn

31.12.2022 7:00:22 24°01'38"Baran kvadratúra Merkúr

31.12.2022 11:58:38 26°42'10"Baran kvadratúra Venuša

31.12.2022 18:08:17 0°00'00"Býk <<<

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby