ASTROLOGICKÉ SLUŽBY A CENNÍK

Ak si chcete objednať horoskop, napíšte mi vašu požiadavku na bdmart@gmail.com. Rôzne druhy horoskopov si pozrite nižšie.↓

Čo získate, ak si necháte vypracovať a vyložiť horoskop:

poznanie: hlbšie poznanie o sebe, aké máte vlohy, životné témy v jednotlivých životných oblastiach, alebo poznanie o ľuďoch vo svojom okolí, prečo sú akí sú a poznanie o svete, a skrytých zákonitostiach pôsobiacich v tomto svete. S týmto poznaním prichádza pocit istoty.
zmysel: to čo pred tým nedávalo zmysel a javilo sa ako náhodné, začne dávať zmysel, je v tom zákonitosť.
nadhľad: keď človek chápe, že to čo sa deje je zákonité, získava nadhľad a odstup od danej situácie.
správne rozhodovanie: toto sa týka horoskopu do budúcnosti, ak človek má v úmysle niečo vykonať, sú vhodné a nevhodné okamihy na to, tieto pomáha horoskop nájsť.

Textové vypracovanie horoskopu vám bude zaslané do troch dní od vzájomnej dohody.

Rôzne druhy horoskopov

Konzultácia (minimálne hodina) (15 €/hod)

Popis:
Je určená pre tých, ktorý nechcú text k horoskopu, ale chcú len konzultovať horoskopy, buď osobne, alebo cez skype, alebo podľa dohody. Obsahom konzultácie môže byť čokoľvek, v rozmedzí astrológie a horoskopu, môžu to byť otázky týkajúce sa horoskopu narodenia, alebo otázky týkajúce sa budúcnosti, alebo teoretické otázky z astrológie a iné. Celá konzultácia môže byť nahratá, ak budete mať o to záujem, budete mať teda k dispozícii nahrávku na opätovné vypočutie. Toto sa mi veľmi osvedčilo a odporúčam vám to, nahrávka je v cene konzultácie.

Výklad základného horoskopu (25€)

Popis:
Cez výklad základného horoskopu sa dozviete napríklad aké sú vyše základné povahové črty, rysy, vlastnosti, vlohy vzhľadom na daný horoskop. Napríklad či ste sociálny, alebo citlivý, alebo prakticky zameraný a veľa iného. Môžete sa dozvedieť napríklad na aké povolanie sa hodíte, alebo aký typ partnerov priťahujete, alebo aké sú vaše zdravotné predispozície, aké sú vaše silné a slabé stránky a podobne, závisí to aj od toho, čo Vás bude najviac zaujímať.

K danému horoskopu vypracujem stručný text (cca 4 strán A4), ktorý sa zameriava na to podstatné v horoskope. Potom nasleduje konzultácia, buď cez skype, alebo osobne, alebo podľa dohody, kde Vám podrobnejšie a konkrétnejšie vysvetlím horoskop, odpoviem na vaše otázky. Pri vysvetľovaní zvyknem používať aj príklady z praxe, aby bol horoskop pre Vás zrozumiteľnejší. Konzultácia nie je časovo ohraničená. Popis si môžete pozrieť aj tu: osobný horoskop

12 mesačný horoskop (25€)

Popis:
12 mesačný horoskop Vám odhalí astrologické vplyvy do budúcna. Môžete sa napríklad dozvedieť, či bude priaznivé, alebo nepriaznivé obdobie na tú ktorú oblasť. Napríklad priaznivé, alebo nepriaznivé obdobie na kúpu/predaj, na rozvoj partnerských vzťahov, na kariéru, cestovanie a podobne, ale ešte konkrétnejšie, aké témy by sa mali otvoriť v danej oblasti na dané obdobie, napríklad téma obmedzenia a disciplíny, alebo sklon k lenivosti a podobne. Tento typ horoskopu je teda o predvídaní do budúcna, nepovie Vám, čo presne sa stane, ale skôr, aké témy budete riešiť a či pôjdu veci hladko, alebo narazíte na prekážky v danej oblasti.

K tomuto typu horoskopu najprv vypracujem text (približne 7 strán A4), ktorý obsahuje 3 základné astrologické techniky predvídania a dve menej známe: solárny horoskop, tranzity, sekundárne direkcie a diagramy k nim a technika Firdaria, ktorá pochádza z starej perzkej astrológie a Profekcie, ktoré sa hojne používali v helénskej astrológii. Potom nasleduje konzultácia, buď osobné stretnutie, alebo skype, alebo podľa dohody, kde podrobnejšie a konkrétnejšie vysvetlím daný horoskop. Tiež tam bude priestor na zodpovedanie Vašich otázok. Konzultácia nie je časovo ohraničená.
Poznámka: Odporúčam k tomuto horoskopu spraviť rektifikáciu (viď nižšie), aby bola predpoveď čo najpresnejšia.
Prečítajte si popis tohto horoskopu aj tu: ročný horoskop.

Partnerský horoskop (25 €)

Popis:
Tento horoskop pozostáva z 3 horoskopov. Prvé dva horoskopy sú stručné horoskopy oboch partnerov. Teda akú majú základnú povahu, temperament a aké partnerské témy majú vo svojom horoskope. Napríklad niekto hľadá v partnerstve hĺbku, iný zábavu, niekto potrebuje viac komunikovať vo vzťahu, iný sa starať a podobne. Tretí horoskop je porovnanie horoskopov partnerov, napríklad, kto je dominantnejší, alebo aké majú porovnanie živlov - napríklad jeden môže byť prakticky založený - má teda dostatok zeme, a druhému môže zem chýbať a takto sa dopĺňajú a podobne. Potom nasledujú vzájomné aspekty - teda vzťahy, planét jedného horoskopu k druhému. Napríklad ak sú harmonicky prepojené Merkúre, tak si budú komunikačne rozumieť a podobne.

Najprv vypracujem text (niekoľko A4) a potom nasleduje konzultácia, osobne, cez skype, alebo podľa dohody, kde podrobnejšie a konkrétnejšie vysvetlím horoskop a odpoviem na otázky.
Poznámka: aby som mohol pracovať s dátami, potrebujem súhlas oboch zúčastnených osôb.
Pozrite si aj popis tohto horoskopu tu: partnerský horoskop

Detský horoskop (25 €)

Popis:
Chcete poznať hlbšie, aký je vaše dieťa, čo o ňom hovorí horoskop? Aké má vlohy, vlastnosti, talenty, aké má životné témy v rámci životných oblastí? Hlbšie poznanie dieťaťa cez horoskop vám umožní nie len lepšie rozumieť dieťaťu, ale aj usmerniť výchovu takým spôsobom, aby bola v súlade s jeho prirodzenosťou a aby ste mohli podporiť jeho vlohy, talenty.

Súčasťou tohto horoskopu je najprv vypracovanie textu (približne 4 strany A4 s obrázkom horoskopu) a následná konzultácia, kde rozšírim výklad horoskopu a zodpoviem vaše otázky. Táto konzultácia nie je časovo obmedzená. Môže prebehnúť buď osobne, alebo cez skype, alebo iné médium, podľa vzájomnej dohody. Pozrite si popis tohto horoskopu aj tu: detský horoskop

Rektifikácia - overenie, alebo spresnenie času narodenia (10 €)

Popis:
Pre presné predvídanie je dôležité poznať čo najpresnejší čas narodenia (v rozmedzí niekoľkých minút). Ten ale väčšina ľudí nevie. V pôrodnici môžu čas zaokrúhliť a rodičia si ho tiež niekedy nepamätajú tak presne. Preto je dôležité pred každým horoskopom vzťahujúcim sa na budúcnosť robiť rektifkikáciu, teda overenie, alebo spresnenie času narodenia. Pretože práve tie najdôležitejšie astrologické vplyvy závisiac od veľmi presného času narodenia. Ja robím toto spresnenie pomocou primárnych direkcií, a čiastočne aj pomocou sekundárnych direkcií a tranzitov. Od Vás potrebujem dátumy dôležitých udalostí vo vašom živote (akých konkrétne Vám dám vedieť) a na základe toho overujem, prípadne spresňujem čas narodenia.

Výber vhodného okamihu pre nejakú udalosť (cena závisí od zložitosti problému ale minimálne 10€)

Popis:
Týka sa nájdenia vhodného či nevhodného okamihu pre nejakú udalosť, napríklad svadbu, založenie webovej stránky, stavbu domu, ...

Doučovanie z astrológie (15€/hod)

Popis:
Pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť sami vykladať horoskopy, či už pre začiatočníkov, alebo pokročilých je určené toto doučovanie. Vzhľadom na to, že sa roky venujem astrológii, mám bohatú prax a naštudovanú astrologickú literatúru, mám čo odovzdať. Skrz prax som sa naučil veci, ktoré som sa v literatúre nedočítal, naučil som sa rozlišovať, čo je podstatné a čo nie v horoskope a tieto vedomosti a skúsenosti Vám môžem odovzdať. Ideálne je spraviť toto doučovanie osobne, prípadne cez skype, alebo podľa dohody. Môže byť doučovanie aj pre viac osôb, potom by sa upravila cena podľa dohody.

Astrológia a zdravie:

Bylinky podľa horoskop (5€)

Popis:
Z horoskopu narodenia je možné vyčítať oblasti, ktoré súvisia so zdravím, na základe toho je potom možné vybrať vhodné bylinky, ktoré majú podobnú kvalitu, ako časti horoskopu, na ktoré majú pôsobiť. Tieto bylinky potom usporiadam na užívanie do mesačného plánu v textovej podobne.

Vysielanie energie na diaľku (10€)

Popis:
Energia reiki pôsobí na telo tak, že spúšťa samoliečiace procesy, pôsobí ale aj priaznivo na psychiku. Po dohode ohľadom miesta, času a účelu energie vám pošlem energiu na 7 dní. Osvedčenie o absolvovaní kurzu reiki nájdete TU.

Ďalšie ... (?€)

Iné Vaše otázky, návrhy, dopyty ...

Ak si chcete objednať horoskop, napíšte mi vašu požiadavku na bdmart@gmail.com. Rôzne druhy horoskopov si pozrite vyššie.↑