Základný kurz astrológie, čítanie horoskopu narodenia


Chcete sa aj vy naučiť čítať v horoskope? Ak áno, tak pre Vás je určený základný kurz astrológie.


Pre koho je určený:

Tento kurz nie je určený len pre ľudí, ktorý sa chcú stať profesionálnymi astrológmi, ale aj pre ľudí, ktorý chcú lepšie porozumieť sebe, prípadne svojim blízkym, skrytým kozmickým zákonitostiam skrz čítanie horoskopu.


Čo je obsahom kurzu:

Obsahom základného kurzu astrológie sú základné veci, ktoré umožnia čítať horoskop narodenia. Konkrétne ide o porozumenie znameniam zverokruhu, planétam, aspektom, astrologickým domom, ako kombinovať jednotlivé prvky horoskopu, zvládnutie práce s astrologickým softvérom, a iné základné horoskopické zručnosti. Prehľad toho, čo sa preberá na základnom kurze nájdete tu: Lekcie . Všetky zručnosti a vedomosti sa potom na kurze aplikujú na konkrétne horoskopy.


Čo je cieľom kurzu:

Cieľom je naučiť sa pomerne rýchlo a samostatne vyčítať z horoskopu tie podstatné veci a získať dobrý základ pre prípadné ďalšie štúdium horoskopie.


Ako dlho trvá kurz:

Tento kurz trvá dva dni po 3 hodiny, takže dohromady 6 hodín, plus čas na otázky a prestávky.


Koľko to stojí:

Cena kurzu je 60 €.


Kedy sa uskutoční:

Ak sa nazberá dostatok záujemcov o kurz, zverejním konkrétny dátum. Presný čas dám vedieť záujemcom. Nahlásiť svoj záujem a účasť môžete na e-mail: bdmart@gmail.com, následne Vám budú poskytnuté ostatné dôležité informácie spojené s kurzom.


Video:

Celý základný kurz astrológie sa nahráva ako video, takže si ho potom môžete ešte raz v pokoji doma prezrieť. Počas kurzu je použitý aj dataprojektor.


Kde:

V Bratislave. Presné miesto dám vedieť záujemcom.


Zvyšné informácie:

Zvyšné informácie súvisiace s kurzom poskytnem záujemcom ktorí ma kontaktujú.


Individuálny kurz astrológie

Je možné u mňa absolvovať aj individuálny kurz astrológie, nahlásiť sa naň môžete tiež tak, že mi napíšte na e-mail: bdmart@gmail.com a dohodneme detaily. Individuálny kurz astrológie znamená individuálny prístup: rýchlosť učenia, počet hodín, ako aj predmet výučby si určujete sami. Cena je 12€ na hodinu.


Kurz astrológie zameraný na predvídanie


Chcete sa naučiť aj predvídať pomocou horoskopu a astrologických techník?


Pre koho je určený:

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorý už majú základy čítania horoskopu a chcú sa naučiť techniky predvídania.


Čo je obsahom kurzu:

Obsahom kurzu je niekoľko techník predvídania a to je konkrétne technika solárnych horoskopov, tranzity, sekundárne direkcie a výnimočná stará technika Firdaria, ktorú pozná a používa málo astrológov, ale je veľmi efektívna. Všetky techniky sa aplikujú na konkrétnych horoskopoch, príkladoch, aby boli lepšie pochopiteľné.


Čo je cieľom kurzu:

Cieľom je naučiť sa predvídať astrologické vplyvy do budúcnosti a predvídať, ako sa môžu prejaviť v živote človeka, ale aj hodnotiť minulosť skrz astrologické vplyvy a tým hlbšie pochopiť, alebo osvetliť, nejaké staršie situácie, udalosti zo života.


Ako dlho trvá kurz:

Tento kurz astrológie trvá dva dni po 3 hodiny, takže dohromady 6 hodín, plus čas na otázky a prestávky.


Koľko to stojí:

Cena kurzu je 60 €.


Kedy sa uskutoční:

Ak sa nazberá dostatok záujemcov o kurz astrológie zameraný na predvídanie, zverejním konkrétny dátum. Presný čas dám vedieť záujemcom. Nahlásiť svoj záujem a účasť môžete na e-mail: bdmart@gmail.com, následne Vám budú poskytnuté ostatné dôležité informácie spojené s kurzom.


Video:

Celý kurz astrológie sa nahráva ako video, takže si ho potom môžete ešte raz v pokoji doma prezrieť. Počas kurzu je použitý aj dataprojektor.


Kde:

V Bratislave. Presné miesto dám vedieť záujemcom.


Zvyšné informácie:

Zvyšné informácie súvisiace s kurzom poskytnem záujemcom ktorí ma kontaktujú.


Základný kurz astrológie z októbra 2017

21.10.2017 a 22.10.2017 sa uskutočnil kurz a tu sú fokty z neho:
Kurz astrológie zameraný na predvídanie z novembra 2017

25.11.2017 a 26.11.2017 sa uskutočnil kurz a tu sú fokty z neho: