Partnerský horoskop

Cena: 25€

Ako objednať:

Napíšete mi vašu požiadavku na bdmart@gmail.com.

Charakteristika:

Pri partnerskom horoskope ide o to, že sa najprv preskúmajú horoskopy každého človeka zvlášť, z týchto horoskopov sa zistia nejaké predispozície, tendencie, témy v partnerských vzťahoch. Potom nasleduje vzájomné porovnanie, prekrytie horoskopov, tam je potom vidieť, ako daní ľudia navzájom interagujú, či sú tam klasické romantické, partnerské prepojenia, ako to je so vzájomnou komunikáciou, možnosťou spolupráce, aké sú kladné a záporné témy medzi nimi, z čoho potom vyplýva aj možnosť s tým niečo robiť, a teda zlepšiť daný vzťah. Niekedy je niečo v partnerských vzťahoch, čo je potrebné len pomenovať a už to je časť riešenia. Dôležité je aj, aby sa navzájom partneri poznali, aby chápali, čo kto v partnerských vzťahoch chce a očakáva. Takže takto nahliadnutie tohto partnerského horoskopu môže mať pozitívny vplyv na partnerský vzťah.

Čo je potrebné:

Partnerský horoskop sa zostavuje podľa dátumu, času a miesta narodenia daných ľudí. Ak jeden z nich nepozná svoj čas narodenia, dá sa aj tak zostaviť horoskop, ale má o niečo menšiu výpovednú hodnotu. Pre zostavenie partnerského horoskopu je tiež potrebný súhlas oboch strán.

Ako prebieha výklad:

Po vzájomnej dohode na vypracovaní partnerského horoskopu pripravím text, ktorý bude ako podklad pre konzultáciu a ktorý vám následne pošlem. Po tom prichádza konzultácia, či už osobne, alebo cez internet, telefón, podľa potreby a možností. Danú konzultáciu, ak si to budete želať, môžeme aj nahrať, aby ste si to potom mohli zasa vypočuť, ak vám niečo ušlo.

Referencie:

Pozrite si, čo napísali ľudia, ktorí si u mňa dali vypracovať horoskopy: referencie

Ďalšie služby:

Ďalšie moje astrologické služby