Ročný horoskop

Cena: 25€

Objednávka:

Napíšete mi vašu požiadavku na bdmart@gmail.com.

Charakteristika:

Tento horoskop sa zostavuje na najbližších 12 mesiacov, teda na rok dopredu. Obsahuje popis toho, čo človeka v tomto období čaká v zmysle astrologických vplyvov. Ukáže, ktoré témy, ktoré životné oblasti sú aktivované na dané obdobie a v ktorých sa môže udiať niečo dôležité. Tiež ukazuje, aké vplyvy pôsobia v daných oblastiach, či pozitívne, alebo negatívne, alebo ich zmiešanie, alebo aké konkrétne sú dané vplyvy, aký majú konkrétne charakter a ako pôsobia aj v psychologickom zmysle, alebo navonok. V danom ročnom horoskope je použitých niekoľko rôznych techník predvídania. Jednak sú to často používané tranzity, potom sekundárne direkcie, solárny horoskop. Ale to čo je výnimočné na tomto ročnom horoskope je to, že sú použité staré a pre niektorých astrológov neznáme, ale veľmi účinné techniky predvídania a konkrétne ide o techniku alfirdaria a profekcie.

Priebeh výkladu:

Aby som mohol zastaviť presný a spoľahlivý ročný horoskop, potrebujem dátum, miesto a presný čas narodenia. Ak daný presný čas narodenia nepoznáte, ale poznáte približný, môžem vám ho spresniť, alebo overiť pomocou minulých udalostí vo vašom živote. Cena je 10€. Po tom, ako obdržím vaše dáta, vypracujem text s obrázkami (približne 7 A4) a potom nasleduje konzultácia, na ktorej vysvetlím daný text a spojím dané techniky. Konzultácia môže byť osobná, cez telefón, alebo nejaké internetové médium.

Referencie:

Pozrite si, čo napísali ľudia, ktorým som vypracoval horoskopy: referencie

Iné služby:

Moje ďalšie služby nájdete tu: astrologické služby