<-- späť na všetky príspevky

Ascendent, Slnko, Mesiac

Ascendent (ASC), Slnko a Mesiac patria k najdôležitejším prvkom horoskopu. Charakterizujú rôzne časti osobnosti.

Ascendent hovorí o tom, ako sa človek javí navonok, aký má vzhľad, aj fyzický, aký chce byť, ale aj aký je, skrz čo sa prejavuje.

Slnko symbolizuje podstatu človeka, to aký je vo svojej podstate, vo svojom srdci, je to jeho základný charakter, jeho vedomá zložka osobnosti, mužský princíp.

Mesiac symbolizuje zasa podvedomú, duševnú, emočnú zložku osobnosti, vnútorné dieťa, ženský princíp.

Všetky tri prvky sú tiež signifikátormi zdravia v horoskope. Ak nastane situácia, že ASC, Slnko a Mesiac je v tom istom živle, alebo v tej istej kvalite, tento živel, alebo kvalita prevládajú. Napríklad ak by bol ASC v Levovi, Slnko v Baranovi a Mesiac v Strelcovi, všetky v ohnivom znamení, prevláda ohnivý živel v danom horoskope. Ak by bol ASC v Panne, Slnko v Blížencoch, Mesiac v Rybách, všetky v pohyblivých znameniach, prevláda pohyblivá kvalita.

Pri ASC je dobré skúmať aj jeho vládcu, teda vládcu znamenia, v ktorom sa ASC nachádza. Napríklad ak je ASC v Strelcovi, vládca Strelca je Jupiter a je potrebné skúmať, kde, v akom znamení a dome sa nachádza tento vládca ASC. Tento vládca sa zvykne nazývať aj vládca horoskopu, symbolizuje daného človeka, kde sa angažuje, kde pôsobí, kde sa uplatňujú schopnosti naznačené ASC, takže aj táto planéta ho vystihuje.


PRÍKLAD:

V tomto horoskope je ASC v Baranovi, Slnko v Rakovi a Mesiac v Panne. Tento človek sa teda bude navonok prejavovať skrz znamenie Barana, teda navonok môže pôsobiť energický, sebavedomým, súťaživým dojmom, vládca Barana je Mars, je to teda vládca ASC, ten sa nachádza v znamení Váh, tým sa energický prejav Barana na ASC mierni, zjemňuje, pretože Mars vo Váhach sa prejavuje skrz diplomaciu, eleganciu, rovnováhu. Mars sa nachádza v VII. dome, teda energia, vôľa je tu nasmerovaná do partnerských vzťahov. Slnko sa nachádza v znamení Raka, navonok sa teda prejavuje skrz energické znamenie Barana, ale vo svojej podstate je Rak, teda citlivý, intuitívny, starostlivý. Jeho podvedomá zložka, Mesiac, je v znamení Panny, teda vo svojej duši, emocionálnom živote by mal byť analytický, racionálny.


Ďalšia lekcia je: Syntéza horoskopu Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby