<-- späť na všetky príspevky

Aspekty Mesiaca - čomu sa vyhnúť pri hľadaní vhodného okamihu.

ASPEKTY

Mesiac na svojej ceste zverokruhom, sa dostáva do aspektov, teda uhlov, na ostatné planéty. Niektoré aspekty sú harmonické, sextil (60°), trigon (120°), niektoré disharmonické kvadratúra (90°), opozícia (120°) a konjukcia je dvojaká (0°). ŠKODCOVIA Na oblohe máme dve planéty, ktoré sú označované za škodcov: Mars, Saturn. Ak sa Mesiac blíži na disharmonický aspekt, alebo konjukciu a navyše na škodcu, tak to môže spôsobiť veľké problémy. Ale aj disharmonické aspekty na ostatné planéty môžu spôsobovať problémy. A to je to, čomu sa chceme vyhnúť, ak uvažujeme, kedy začať s nejakou novou aktivitou, projektom, vecou, napríklad ak ide o svadbu, stavbu domu, začiatok podnikania a iné. Pretože Mesiac symbolizuje, ako sa začatá vec bude vyvíjať a disharmonický aspekt, alebo konjukcia na škodcu by mohol danú vec zmariť.

APLIKATÍVNE ASPEKTY

Budeme uvažovať hlavne aspekt, ktorý nastatne ako prvý, po tom, čo začneme s nejakou aktivitou, projektom. Takže ak napríklad niečo začneme a o pár hodín na to Mesiac spraví kvadratúru na Saturn, môže sa stať, že daná vec bude zmarená, alebo nastatnú nejaké komplikácie vo vývoji danej veci. V druhom rade budeme uvažovať aj ostatné aspekty, ktoré Mesiac spraví skôr, ako opustí dané znamenie.

AKO ZISTIŤ, KEDY NASTANÚ ASPEKTY

Kedy nastane ten ktorý aspekt zistíte pomocou tabuľky, ktorú mám na svojej stránke: aspekty mesiaca. Ukážem, ako sa dá daná tabuľka využiť. Toto je výpis z nej zo septembra:
19.09.2017 12:34:29 16°52'34"Panna trigon Pluto
19.09.2017 21:10:09 21°41'51"Panna kvadratúra Saturn
Takže od 19.9. 12:34 kedy nastane trigon Mesiaca na Pluto až do 19.9. 21:10, kedy nastane kvadratúra Mesiaca na Saturn, bude celkovo nevhoné obdobie na začínanie nových projektov. Lebo na dané začaté záležitosti bude mať hlavný vplyv Mesiac v kvadratúre na Saturn. AKÉ DISHARMONICKÉ ASPEKTY MOŽNO TOLEROVAŤ Disharmonické aspekty Mesiaca na iné planéty sú vo všeobecnosti nepriaznivé, ale ak ide o disharmonické aspekty na Venušu, alebo Jupiter, tak to nemusí byť až také zlé, lebo Jupiter a Venuša sú dobrodejovia. Aj disharmonický vplyv na Merkúr sa ešte dá tolerovať, lebo Merkúr je prevažne neutrálna planéta.

EŠTE KU KONJUKCIÁM

Konjukcie Mesiaca na Urán, Neptún a Pluto tiež nie sú ideálne a je lepšie sa im vyhnúť.

VHODNÉ OKAMIHY

K vhodným okamihom, podľa aspektov Mesiaca napíšem osobitný príspevok. Ale vo všeobecnosti pôjde o harmonické aspekty na dobrodejov a iné planéty.

EXPERIMENTUJTE A SLEDUJTE

Ak si pamätáte nejaké udalosti z minulosti, niečo, čo sa začalo, napríklad ste stretli nejakého nového človeka, pozrite si, aké aspekty Mesiac spravil. Stalo sa mi, že som spoznal nového človeka, ale Mesiac v tom čase sa približoval kvadratúrou k Saturnu. Zo začiatku sme sa síce zaujímavo rozprávali, ale ten rozhovor skončil nepríjemne a potom sa voči mne ten človek zachoval dosť chladne. To presne korešpondovalo s chladnou povahou Saturna a s tým, že Mesiac ukázal, ako sa daná udalosť bude odvíjať. Alebo raz som sa snažil spraviť video, keď sa Mesiac blížil do opozície na Mars, robil som ho na viac krát, ale raz som zabudol zapnúť nahrávanie, potom som zabudol zapojiť mikrofón a keď už to bolo skoro hotové, prerušila ma spolubývajúca, takže som si uvedomil, že bude lepšie to odložiť. Máte aj vy podobné skúsenosti? Do budúcnosti vám odporúčam zapisovať si presné okamihy toho, kedy sa tá ktorá vec začala.

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby