Aspekty planét

Aspekty sú uhlové vzdialenosti planét vo zverokruhu. Rozlišujeme harmonické aspekty: sextil (60°), trigon (120°), disharmonické aspekty: kvadratúra (90°), opozícia (180°), a potom je tu ešte konjukcia (0°), ktorá je buď neutrálna, alebo dvojaká, alebo harmonická/disharmonická podľa toho, aké planéty sa takto spájajú. Vo všeobecnosti pri harmonických aspektoch sa spojenie planét prejaví pozitívnejšie a pri disharmonických negatívnejšie, ale to je len hrubé rozlíšenie. Aj disharmonické aspekty majú svoje pozitívna a harmonické svoje negatíva. Okrem toho uvažujeme aj orbis, teda odchýlku od presného aspektu. Vo všeobecnosti môžeme brať do úvahy 5°.
Aspekty spájajú dve planéty, symbolizujú ich interakciu, vzájomné miešanie, spájanie, ovplyvňovanie. Planéty majú svoj všeobecný význam, na ktorý sa v nasledujúcom texte zameriam, ale majú aj svoj špecifický význam v konkrétnom horoskope. Napríklad Venuša vo všeobecnosti symbolizuje lásku a partnerstvo, ale v konkrétnom horoskope môže symbolizovať aj prácu. Je potrebné mať toto na pamäti.
Aspekty sa musia vykladať v kontexte celého horoskopu. To čo bude nasledovať je skôr základná abeceda, je to ako slabika, z ktorej sa potom skladá celé slovo. Planéty sú v nejakých znameniach, domoch a nejakým domom vládnu a to všetko je potrebné brať do úvahy pri posudzovaní aspektu.

Jednotlivé aspekty planét

Slnko – Mesiac

Harmonické spojenie Mesiaca a Slnka je pozitívne pre celý horoskop a život. Je to priaznivé pre zdravie, vzťahy muža a ženy, matky a otca, vedomia a podvedomia. Disharmonické spojenia sú prinášajú nestálosť, nerozhodnosť, problémy vo vzťahoch muža a ženy, nesamostatnosť, náladovosť.

Slnko – Merkúr

Merkúr so Slnkom môže byť len v konjukcii. Ak je konjukcia presná, je to veľmi pozitívna na komunikáciu, myslenie, úprimnosť a priamosť v komunikácii. Ak nie je presná, Merkúr sa nazýva že je spálený a je to pre neho nepriaznivé, ak ale nie je vo svojom znamení, alebo znamení povýšenia, kedy sa toto spálenie zmierňuje. Táto konjukcia potom môže znamenať subjektívne myslenie a komunikáciu.

Slnko – Venuša

Aj Venuša môže byť so Slnkom len v konjukcii. Ak je konjukcia prensá, je to veľmi priaznivé pre lásku, umenie, radosť, šťastie celkovo, prejav citov je priamy, úprimný, človek má jasno v citoch, je milý. Ak nie je konjukcia presná, je Venuša spálená. Môže to mať síce aj tie pozitívne indikácie spomenuté, ale môžu sa prejaviť aj sklon k pôžitkárstvu, egoistickej láske.

Slnko – Mars

Harmonické spojenie Slnka s Marsom posilňuje vitalitu a energiu. Človek je odvážny, sebavedomý, činorodý, aktívny, môže to vzbudiť záujem o šport. Pri disharmonickom aspekte sa môže prejaviť aj agresivita, sklon k hnevu, konfliktom, mrhaniu síl.

Slnko – Jupiter

Harmonické spojenie Slnka s Jupiterom je veľmi priaznivé pre celý horoskop. Dáva to dobrú povahu, človek budí u iných dôveru, je to súlad so zákonmi svetskými a nebeskými, posilňuje to zdravie, vitalitu, dáva ochranu. Pri disharmonickom aspekte sa môže prejaviť nesúlad so zákonom svetským, alebo nebeským, sklon k preháňaniu, nafúkanosti.

Slnko – Saturn

Všetky aspekty Slnka so Saturnom posilňujú zmysel pre zodpovednosť. Harmonické spojenie dáva disciplínu, schopnosť sa obmedziť, vážnosť, spoľahlivosť. Disharmonické spojenie môže viesť k prílišnej vážnosti, melanchólii, strachu, zábranám. Oslabuje to zdravie a vitalitu.

Slnko – Urán

Harmonické spojenie Urána a Slnka znamená inovatívnosť, nápady, nezávislosť, originalitu. Disharmonické vplyvy znamenajú sklon k rebélii, výstrednosti, šokom, úrazom, rozchodom v ženskom horoskope.

Slnko – Neptún

Slnko v harmonickom aspekte na Neptún sa prejavuje ako umelecké nadanie, hlavne na hudbu, záujem o tajné alebo duchovné veci, súcit. V disharmonickom aspekte toto spojenie môže znamenať sklon k únikom z reality, drogám, zmätok v sebe, chaos. Toto spojenie tiež oslabuje vitalitu.

Slnko – Pluto

Priaznivé aspekty znamenajú schopnosť prenikať do podstaty veci, napríklad schopnosť rýchlo a dobre odhadnúť ľudí, tiež to posilňuje silu osobnosti, dáva sugestívne schopnosti. Pri disharmonickom aspekte môže mať človek sklon ísť do extrémov, môže mať tendenciu mrhať svojimi silami, zažívať krízy.

Mesiac – Merkúr

Harmonické spojenie týchto dvoch planét je priaznivé na komunikáciu a myslenie. Znamená to obratnosť v reči, prispôsobivosť v reči, súlad abstraktného myslenia a predstavivosti. Pri disharmonickom spojení sa môže prejaviť povrchnosť v reči, nesústredenosť v myslení.

Mesiac – Venuša

Pri harmonickom spojení môžeme očakávať šťastie v rámci rodiny, bývania, v ženskom horoskope to zvyšuje plodnosť. Posilňuje to umelecké vlohy, hlavne vizuálne, dáva schopnosť vnímať krásu, duši to dáva romantické založenie. Disharmonické spojenie nie je až také problematické, môže to dať aj pozitíva popísané, ale prejaviť sa môže sklon k pôžitkárstvu, lenivosti, nestálosti v láske.

Mesiac – Mars

Harmonické spojenie posilňuje odvahu, činorodosť, duševné zanietenie, obratnosť v konaní. Disharmonické spojenie je nepriaznivé pre zdravie, môže spôsobovať zápaly, nepriaznivé pre bývanie a rodinu, môže spôsobovať konflikty. Takýto človek sa môže ľahko nahnevať.

Mesiac – Jupiter

Harmonické aspekty sú priaznivé pre horoskop celkovo. Znamenajú optimizmus, vieru v duši, je to priaznivé aj pre zdravie, rodinu a bývanie. Pri nepriaznivých aspektoch sa môže prejaviť sklon k prejedaniu sa, nestriedmosti celkovo, k mohutným emóciám.

Mesiac – Saturn

Harmonický spojenie týchto dvoch planét upevňuje rodinu, dáva hĺbavú dušu, zmysel pre zodpovednosť, ale aj sklon k melanchólii a smútku. Disharmonické aspekty znamenajú sklon k smútku, strachu, depresii. Je to nepriaznivé spojenie pre zdravie.

Mesiac – Urán

V harmonický aspektoch to znamená originalitu, dobré nápady, originálne predstavy, emočnú nezávislosť, originálny spôsob bývania. Pri disharmonických aspektoch to môže znamenať nestabilitu v rodine a bývaní, napríklad časté sťahovanie sa, emočné šoky, náhle zmeny nálad, sklon k úrazom a rozvodom v horoskope muža.

Mesiac – Neptún

Harmonické spojenie znamená fantáziu, ktorá má krídla, umelecké vlohy, súcitnú starostlivosť. V disharmonickom spojení to spôsobuje únik z reality, chaos, pomýlenosť, pomoc iným až tak, že si tým človek škodí.

Mesiac – Pluto

Harmonické spojenie znamená schopnosť prenikať do duše, do podvedomia, teda psychologické nadanie, sugestívne schopnosti, intenzívne prežívanie. V negatívnom to môže znamenať emočné výkyvy, príliš silné prežívanie, fixáciu na matku, alebo ženu, sklon k emočným krízam, úzkostiam.

Merkúr – Venuša

Merkúr môže byť s Venušou len v konjukcii a sextile. Ich spojenie sa môže prejaviť príjemným, prípadne až umeleckým spôsobom reči. Môže to byť aj talent na umelecké písanie, alebo prejav. Človek má radosť z komunikácie a v láske je pre neho komunikácia dôležitá. Znamená to tiež lásku k mladším osobám a v konjukcii to môže spôsobovať aj nestálosť v láske.

Merkúr – Mars

V harmonických aspektoch to dodáva reči energiu, nadšenie, zápal, bojovnosť. Myslenie je rýchle. V disharmonických aspektoch to znamená sklon k hádkam, agresivite v komunikácii, myslenie a úsudok môže byť prirýchly.

Merkúr – Jupiter

Harmonické spojenie dáva talent na komunikáciu, posilňuje myslenie a schopnosť študovať. Do myslenia to dáva optimizmus a vieru. Je to schopnosť vyjadriť aj komplexnejšie myšlienky, harmónia analýzy a syntézy v myslení. Je to aj schopnosť presviedčať rečou. Pri disharmonických aspektoch sa môže prejaviť urozprávanosť, človek preháňa v reči, alebo mudruje, priveľa myslí.

Merkúr – Saturn

Pri harmonických aspektoch sa prejaví vážnosť, presnosť, hĺbka v reči a myslení. To čo taký človek povie má váhu, zmysel, hovorí možno menej, ale k veci. Pri disharmonických aspektoch sa môže prejaviť strach z komunikácie, komunikačné bloky, prekážky a podobne aj v myslení. Môže byť sklon k pesimizmu v myslení a reči.

Merkúr – Urán

Harmonické spojenie znamená dobré nápady, rýchle chápanie, originálny spôsob komunikácie, technické nadanie. Disharmonické vplyvy môžu spôsobovať náhle zmeny v myslení, reči. Napríklad taký človek často mení témy, skáče do reči, vyjadruje sa síce originálne, ale nezrozumiteľne.

Merkúr – Neptún

Harmonické aspekty sa prejavujú intuitívnym myslením, literárno-umeleckými vlohami, záujmom o veci tajné, skryté. Disharmonické aspekty sa prejavujú zmätkom, chaosom v myslení a reči. Únik z reality v myslení, nezrozumiteľné vyjadrovanie sa.

Merkúr – Pluto

Harmonické spojenie znamená detektívneho ducha, schopnosť prenikať v myšlienkach do podstaty veci, záujem o tajné, skryté veci, intenzívnu komunikáciu, trefnú reč. V disharmonických aspektoch to môže byť intenzívne myslenie až do extrému, nátlak v reči, manipuláciu v reči.

Venuša – Mars

Harmonický aspekt znamená harmonické spojenie mužského a ženského princípu, harmonické spojenie citu a vôle, krásy a vôle. Človek má radosť z toho čo robí, je to vloha na pohybové umenie. Každé spojenie Venuše a Marsu zvyšuje záujem o opačné pohlavie a dáva iniciatívu v láske. Pri disharmonických aspektoch môže byť záujem o opačné pohlavie až prehnaný, zvyšuje to vášeň a sklon k nevere.

Venuša – Jupiter

Priaznivé aspekty znamenajú šťastie v láske, legitímnu lásku, v súlade so zákonmi svetskými, alebo nebeskými. Dáva vieru v lásku, otvára partnerské príležitosti, povahe to dáva dobro a láskavosť. Disharmonické aspekty môžu fungovať podobne aj priaznivo, ale aj nepriaznivo tak, že to zvyšuje sklon k pôžitkárstvu, lenivosti a nenásytnosti v láske, čo môže viesť k zrade v láske.

Venuša – Saturn

Harmonické spojenia stabilizujú cit, znamenajú vernosť v láske, trvalý cit, zmysel pre zodpovednosť v láske, konzervatívny prístup k láske a partnerstvu, lásku k starším osobám. Disharmonické vplyvy znamenajú obavy, bloky, prekážky, sklamania v láske a partnerstve.

Venuša – Urán

Pri harmonickom aspekte môžeme očakávať náhle zaľúbenia sa, originálny vkus, improvizačné, alebo slobodné umenie, láska sa spája so slobodou. U disharmonických aspektov môžeme očakávať sklon k rozchodom, nestabilitu v láske, sklon k nevere, citové šoky.

Venuša – Neptún

Harmonické aspekty sa prejavujú ako umelecké vlohy, súcitná láska, idealizácia lásky a partnerstva. V disharmonickom aspekte môže byť idealizácia až prílišná, človek potom zažíva sklamania v láske, klam v láske, únik z reality.

Venuša – Pluto

Harmonické spojenia sa môže prejaviť ako záujem, alebo nadanie na psychológiu, schopnosť prenikať do citu a ovplyvňovať ho, intenzívne prežívanie citu. Disharmonické aspekty sa môžu prejaviť ako citové krízy, krízy v láske, v láske ide človek do extrému, buď všetko, alebo nič.

Mars – Jupiter

Harmonické spojenia sa prejavujú ako odvaha, podnikavosť, dobrodružnosť, mohutné nadšenie, viera a optimizmus v konaní, súlad plánov a činov. Disharmonické aspekty môžu spôsobovať konflikty, rúhanie sa, človek šíri svoju vieru mečom, konflikt zo zákonom svetským, alebo nebeským.

Mars – Saturn

Harmonické spojenie sa prejaví ako vytrvalá, disciplinovaná vôľa, zameraná na dôležité, užitočné veci, prácu. Disharmonické spojenia sa môžu prejaviť ako sklon k úrazom, potlačený hnev, trvalý hnev, hnev ktorý sa vybíja fyzicky, zábrany, prekážky v konaní.

Mars – Urán

Harmonické aspekty znamenajú originálny spôsob konania. Všetky aspekty sa môžu prejaviť ako sklon k riskantným činom, napríklad záujem o adrenalínové športy. Disharmonické aspekty sa môžu prejaviť ako úrazy, výstredné činy, náhle konflikty.

Mars – Neptún

Harmonické aspekty znamenajú súcitné konanie, intuitívne konanie, vlhy na pohybové umenie. Disharmonické aspekty sa môžu prejaviť ako nereálny konflikty, chaotické jednanie, sklon užívať omamné látky.

Mars – Pluto

Harmonické aspekty znamenajú intenzívnu vôľu, posadnutosť činnosťou, prieraznosť. Disharmonické vplyvy a hlavne kvadratúra sa zvykne vyskytovať u ľudí, ktorý sa zaujímajú o bojové umenia. Ďalej to môže byť sklon k extrémnemu hnevu, konfliktom, extrémnym činom.

Generačné aspekty

Tieto aspekty má celá generácia a majú význam viac na kolektívnej úrovni.

Jupiter – Saturn

Harmonické spojenia sa prejavia ako vytrvalá viera, trvalé šťastie, rozpustenie strachu, blokov. Vloha na vedúca pozície. Disharmonické vplyvy znamenajú sklon k pesimizmu, stratu dôvery, striedanie optimizmu a pesimizmu, konzervatívne názory.

Jupiter – Urán

Harmonické spojenie znamená originálne nápady, originálne plány, nezávislú filozofiu, náhle šťastie – napríklad lotéria. Disharmonické aspekty sa prejavujú ako výstredná filozofia a viera, neschopnosť dodržať slovo, náhla strata dôvery.

Jupiter – Neptún

Harmonické vplyvy znamenajú súcit a dobročinnosť, vieru v neviditeľné veci, bohatú fantáziu. Disharmonické vplyvy sa prejavia chaosom, zmätkom vo filozofii, človek nevie čomu má veriť, alebo verí nereálnym veciam.

Jupiter – Pluto

Harmonické aspekty sa prejavujú intenzívnou vierou, schopnosťou prenikať do podstaty veci v otázkach viery. Disharmonické aspekty sa prejavujú ako filozofické krízy, sklon obracať na svoju vieru iných.

Saturn – Urán

Harmonické aspekty sú harmonické spojenia niečoho, čo je staré, tradičné, pevné s tým, čo je nové, originálne, pokrokové. Disharmonické vplyvy znamenajú to isté, ale v disharmonickom zmysle. Staré naráža na nové.

Saturn – Neptún

Harmonické spojenia sa prejavujú hlbokým súcitom, alebo hlbokou mystikou, rozpúšťaním hraníc, alebo ohraničením súcitu. Disharmonické spojenia sa prejavujú pesimizmom, nereálnymi obavami, sklamaním, realita naráža na sen.

Saturn – Pluto

Harmonické aspekty sa prejavujú ako schopnosť pretvoriť to, čo je staré, prenikať do minulosti. Disharmonické aspekty sa prejavujú ako sklon búrať staré veci, sklon k pesimizmu, extrémnej uzavretosti.

Urán – Neptún

Harmonické spojenia sa prejavujú ako vhľady do podvedomej, alebo duchovnej roviny. Disharmonické aspekty znamenajú náhly zmätok, odhalenie klamstva.

Urán – Pluto

Harmonické aspekty znamenajú náhle a radikálne zmeny, oslobodenie sa od nátlaku, disharmonické znamenajú to isté, ale viac v dramatickom zmysle.

Neptún – Pluto

Harmonické aspekty sa môžu prejaviť ako intenzívne sny, záujem o duchovné veci a prenikanie do nich. Disharmonické aspekty sa môžu prejaviť ako sklamanie, psychický nátlak.


Pozrite si tiež články:
Aspekty
Saturn
Jupiter
Jupiter v znamemiach a domoch
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domoch
Mars
Mars v znameniach
Mars v domoch

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby