<-- späť na všetky príspevky

Aspekty


pozrite si aj video na túto tému >>

Aspekty sú uhly, ktoré vo zverokruhu medzi sebou zvierajú dva prvky. Hlavné aspekty sú:

konjukcia 0° - spojenie dvoch prvkov

sextil 60° - harmonické a súladné spojenie dvoch prvkov

kvadratúra 90° - konfliktné a dynamické spojenie dvoch prvkov

trigon 120° - vzájomná podpora dvoch prvkov

opozícia 180° - protikladné spojenie dvoch prvkov

Harmonické aspekty sú sextil a triogn. Skrz tieto aspekty sa dva prvky spájajú harmonicky, súladne. Trigon je silnejší aspekt ako sextil. Disharmonické aspekty sú kvadratúra a opozícia. Konjukcia je buď harmonická, alebo disharmonická, alebo neutrálna, záleží od toho, aké prvky sa navzájom spájajú. Konjukcia je najsilnejší aspekt. Presné aspekty ale nenastávajú tak často, preto sa používa tzv. orbis. To je tolerancia, od ktorej sa môže aspekt líšiť od presného aspektu. Napríklad ak je orbis 5°, tak napríklad sextil nastáva medzi dvoma prvkami ak zvierajú uhol od 55° do 65°. Orbis 5° sa môže použiť pri aspektoch planét navzájom. U aspektov Slnka a Mesiaca sa môže použiť o niečo väčší orbis. Ale čím je presnejší aspekt, tým je silneší.

PRÍKLAD:

V tomto horoskope je napríklad Merkúr v trigone na Saturn, uhol medzi nimi je približne 123°, čo je v orbise 5°. Aspekt spája navzájom významy prvkov. V tomto prípade je Merkúr, planéta reči a myslenia harmonicky spojená so Saturnom, planétou hĺbky, vážnosti. Môžeme teda usudzovať, že v reči a myslení tohto človeka sa prejaví hĺbka, vážnosť, presnosť, že sa bude vyjadrovať s rozvahou.

Ďalšia lekcia je: ASC, Slnko, Mesiac
Pozrite si tiež článok: Aspekty planét
Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby