<-- späť na všetky príspevky

ASTROLOGICKÉ DOMY

>Pozrite si aj video na túto tému.<

Na obrázku je znázornený zverokruh a cez tento zverokruh sú vedené čiary, ktoré vymedzujú astrologické domy. Astrologických domov je 12 podobne ako znamení zverokruhu. 12 domov predstavuje 12 životných oblastí. Na obrázku je znázornený hrubo červenou čiarou ascendent (ASC), tento bod je začiatok I. domu. Potom každá ďalšia čiara v smere proti smeru hodinových ručičiek je začiatok ďalšieho domu. Začiatky domov sa nazývajú aj hroty domov. Domy nemusia byť rovnako veľké, niektoré môžu byť užšie, iné širšie. Jednotlivé domy predstavujú tieto životné oblasti:


I. dom:

fyzické telo, vzhľad, smerovanie, zdravie a vitalita, vlohy

II. dom:

financie, osobný majetok

III. dom

komunikácia, blízke okolie, súrodenci, krátke cesty, základné vzdelanie

IV. dom:

rodina, bývanie, koniec života, jeden z rodičov

V. dom:

deti, záľuby, lásky

VI. dom:

zdravie, práca, podriadený, domáce zvieratá, povinnosti

VII. dom:

partner, verejný nepriatelia, spoločníci

VIII. dom:

smrť, spoločný majetok, tabu, dane, dary

IX. dom:

filozofia, ďaleké cesty, vysoká škola, náboženstvo

X. dom:

povolanie, kariéra, verejný imidž, jeden z rodičov

XI. dom:

priatelia, kolektív, splnenie prianí

XII. dom:

nevedomie, ústranie, tajné veci, chronické choroby

PROTIKLADY DOMOV

Domy ktoré stoja oproti sebe predstavujú protiklady:

I. dom: Ja VII. dom: Ty

II. dom: osobný majetok VIII. dom: spoločný majetok

III. dom: krátke cesty, základné vzdelanie IX. dom: ďaleké cesty, vyššie vzdelanie

IV. dom: rodina X. dom: kariéra

V. dom: láska XI: priateľstvo

VI. dom: práca XII: obmedzenie


Znamenie na hrote domu sa uplatní svojimi vlastnosťami v danej životnej oblasti. Napríklad ak je na hrote III. domu znamenie Raka, tak v komunikačnej oblasti sa prejaví empatia, schopnosť načúvať, teda vlastnosti Raka. Ďalej planéty v domoch sa tiež prejavia svojím vplyvom. Napríklad Mars v III. dome sa môže prejaviť horlivou, alebo útočnou rečou, slovnými súbojmi. Ak je v jednom dome viacero planét, tak daná životná oblasť bude dôležitá v živote daného človeka. Ak v nejakom dome nie je žiadna planéta, tak daná oblasť nie je až taká dôležitá.
Vládca domu je planéta, ktorá vládne znameniu (je doma v znamení), v ktorom sa nachádza hrot domu. Napríklad ak je na hrote X. domu znamenie Kozorožca, v Kozorožcovi vládne planéta Saturn, takže Saturn je vládca X. domu. Táto planéta dávať bližšie informácie o danom dome. Tiež je dôležité, v ktorom dome sa nachádza vládca daného domu. Napríklad ak bude vládca X. domu, v našom príklade Saturn, v III. dome, tak sa povolanie môže týkať aj komunikácie. Takto sa teda kombinujú významy domov. Najsilnejší vplyv na záležitosti domu má planéta, ktorá sa nachádza blízko hrotu domu. Ak sa dom rozdelí na 3 rovnaké časti, tak prvá tretina predstavuje prvú tretinu života, druhá tretina, druhú a tretia tretiu. Takže planéta v tretej tretine sa môže uplatniť naplno až ku koncu života.

PRÍKLAD:

V tomto príklade vidíme, že ASC je na 1° Barana, takže tam začína I. dom, končí na 16° Býka, kde začína II. dom, atď. Je vidieť, že VII. dom je silne obsadený planétami. Takže v živote tohto človeka bude táto oblasť významná, teda partnerské vzťahy. Napríklad VI. dom začína v znamení Leva, takže v práci sa môžu uplatniť vlastnosti Leva, teda napríklad kreativita, hravosť, vládca tohto domu, teda Slnko, sa nachádza v IV. dome. Takže práca sa tu prepája z domovom, takže to môže byť napríklad práca konaná z domácnosti, práca na doma. Môžeme to skombinovať, takže by išlo o kreatívnu prácu konanú v domácnosti. Ale v tomto dome je aj planéta Mesiac, takže aj táto planéta má vplyv na prácu, takže môže ísť o prácu, ktorá podlieha zmenám, ktorá je živá, teda nie stereotypná. A takto je možné rozobrať všetky domy, teda životné oblasti.


Ďalšia lekcia je: Ascendent Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby