Astrologický test

Planéty (týka sa len 7 tradičných planét)

Ktorá planéta je najrýchlejšia?

Ktorá planéta je najpomalšia?

Je Jupiter dobrodej?

Je Venuša škodca?

Ktorá planéta symbolizuje vitalitu, zdroj energie?

Ktorá planéta súvisí s komunikáciou?

Ktorá planéta súvisí s láskou?

Ktorá planéta súvisí s materstvom?

Ktorá planéta je suchá a chladná?

Ktorá planéta otvára možnosti?

Ktorá planéta nemôže byť retrográdna?

Napíš aspoň 3 významy Mesiaca v horoskope.

Ktorá planéta symbolizuje starobu?

Ktorá planéta je planéta vojny?

Je Saturn denná planéta?

Je Venuša denná planéta?

Vymenuj denné a nočné planéty.

Vymenuj poradie planét podľa rýchlosti (chaldejský rad planét).

Ktoré planéty nazývame škodcovia?

Ktoré planéty nazývame dobrodejovia?

Je Merkúr dobrodej?

Ktorá planéta symbolizuje srdce?

Ktorá planéta symbolizuje pečeň?

Vymenuj aspoň jeden orgán ku každej planéte.

Ktorá planéta sa prejavuje ako strach?

Ktorá planéta sa prejavuje ako nestálosť?

Ktoré dve osoby môže symbolizovať Slnko?

Ktoré dve osoby môže symbolizovať Mesiac?

Aký je kov Saturna?

Aká je aspoň jedna bylinka, ktorá patrí k Marsu?

Je ortuť kov Venuše?

Vymenuj aspoň dve vnútorné planéty.

Vymenuj aspoň dve vonkajšie planéty.

Ktorá planéta môže symbolizovať posla?

Je červená farba Mesiaca?

Ktorá planéta patrí k ohnivému živlu?

Ktorá planéta patrí k zemskému živlu?

Ktorá planéta patrí k vodnému živlu?

Ktorá planéta tradične patrí k vzdušnému živlu a k sangvinickému temperamentu?

Znamenia a planéty (týka sa len 7 tradičných planét)

Ktorá planéta vládne v Blížencoch?

Ktorá planéta vládne v Strelcovi?

Ktorá planéta je povýšená v Baranovi?

Ktorá planéta je povýšená v Kozorožcovi?

Kde je Mesiac povýšený?

Ktorým znameniam vládne Venuša?

Ktorým znameniam vládne Mars?

Vymenuj, v ktorých znameniach sú ktoré planéty povýšené.

Vymenuj, v ktorých znameniach ktorá planéta vládne.

Znamenia

Ktoré znamenia sú ohnivé?

Ktoré znamenia sú zemské?

Sú Blíženci zemské znamenie?

Je Vodnár vodné znamenie?

Sú Ryby vodné znamenie?

Ktoré znamenia sú základné – kardinálne?

Ktoré znamenia sú pohyblivé - dvojtelesové?

Vymenuj vodné znamenia.

Vymenuj vzdušné znamenia.

Je Baran pevné znamenie?

Je Vodnár pevné znamenie?

Ktoré znamenia sú pevné?

Ktoré znamenie je prvé?

Ktoré znamenie symbolizuje chodidlá?

Ktoré znamenie symbolizuje obličky?

Napíš aspoň jednu časť tela ku každému znameniu.

V ktorom znamení je Slnko, keď začína jar?

V ktorom znamení je Slnko, keď začína zima?

Domy

Tieto otázky sa vzťahujú k horoskopu na obrázku:

Vymenuj ktorá planéta je v ktorom dome v danom horoskope?

Vymenuj, ktorá planéta vládne ktorému domu (tradičné vládcovstvo).

Ktoré planéty v horoskope sú povýšené?

Ktoré planéty v horoskope sú doma?

Ktoré planéty sú v páde?

Ktoré planéty sú v exile?

Ostatné otázky týkajúce sa domov:

Ktorý dom symbolizuje deti?

Ktorý dom symbolizuje partnerstvo?

Ktorý dom symbolizuje daného človeka?

Vymenuj aspoň dve veci, ktoré súvisia s X. domom.

Ktoré 2 domy sú najsilnejšie?

Ktoré 3 domy sú negatívne?

Ktorý dom symbolizuje zdravie?

Ktorý dom symbolizuje choroby?

Aký má hlavný význam II. dom?

Kde v horoskope nájdeme súrodencov?

Vymenuj jednotlivé domy a ku každému aspoň jeden význam.

Ktorý dom začína ascendentom?

Ktorý dom symbolizuje cesty?

Ktorý dom symbolizuje priateľov?

Ktorý dom symbolizuje skrytých nepriateľov?

Čo znamená, keď je vládca I. domu v X. dome?

Čo znamená, ak je vládca II. domu v IX. dome?

Je jedenásty dom pozitívny?

Aké povolanie môže mať človek, ak má Merkúr v X. dome?

Ktorý dom v konkrétnom horoskope je najdôležitejší?

Aspekty (týka sa len hlavných aspektov)

Ktoré aspekty sú harmonické a koľko stupňov zvierajú?

Ktoré aspekty sú disharmonické a koľko stupňov zvierajú?

Je konjukcia harmonický aspekt?

Je kvadratúra Slnka s Saturna priaznivá?

Je trigon Jupitera a Venuša priaznivý?

Čo je to orbis?

Ktorý aspekt je najsilnejší?

Ktorý aspekt je najslabší?

Ktorý aspekt symbolizuje protiklad?

Ktorý aspekt symbolizuje konflikt?

Ktorý aspekt symbolizuje súlad?

Ktorý aspekt môže byť dvojaký?

Iné

Ktorý živel je teplý a suchý?

Ktorý živel je studený a vlhký?

Čo symbolizuje kvalita tepla?

Čo symbolizuje kvalita sucha?

Z akých dvoch kvalít pozostáva živel vzduchu?

Z akých dvoch kvalít pozostáva živel zeme?

Čo symbolizuje kvalita chladu?

Čo symbolizuje kvalita vlhka?

Ktoré 4 šťavy v tele sú tradične priradené k jednotlivým živlom?


Odpovede nájdete tu: PDF - odpovede


Pozrite si tiež články:
Saturn
Jupiter
Jupiter v znamemiach a domoch
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domoch
Mars
Mars v znameniach
Mars v domoch