Bohatí ľudia v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka bohatých ľudí.
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Znamenia, v ktorých je maximálna odchýlka na dom, sú na okraji.