Cestovatelia v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka ľudí, ktorých povolanie je spojené s cestovaním (797 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.