Dorotheus, Carmen

prvá kniha

Obsah

Rozdelenie znamení

Zatmenie Slnka a Mesiaca

Pôrod

Výchova narodeného

Rozdelenie domov podľa kvality

Sila planét

Výchova

Odmietnutie dieťaťa

Viac o chýbajúcej výchove - príklady

Opäť o výchove

Či bude zrodenec a jeho matka otrok alebo slobodný človek

Syzýgia - prenatálna lunácia

Prepustenie z otroctva

Výchova, kondícia, spôsob života

O rodičoch - otec

Matka

Slnko a Mesiac

Bod otca a Bod matky

Rodičia rovnakej národnosti

Separácia rodičov

IV. dom

Smrť rodičov - kto zomrie prvý

Či zdedí majetok otca

O súrodencoch

Vzťah so súrodencami

Úžitok so súrodencov

Smrť súrodencov

Šťastie, majetok a choroby zrodenca

Planetárna distribúcia dobra a zla

Posúdenie šťastia a majetku zrodenca - príklady

O Prevahe šťastia

Vládcovia rohových a následných domov

Veľkosť šťastia a majetku

Bod šťastia

Dobrodejovia a škodcovia, Bod šťastia a II. dom

Narušenie statusu a nešťastie

Druhý dom a jeho vládca

Bod majetku a Bod živobytia

Dobrodejovia a škodcovia v rohových a následných domochRozdelenie znamení

 1. Vládcovia triplicity ohnivých znamení: cez deň: Slnko, Jupiter, Saturn; a v noci: Jupiter, Slnko, Saturn.

 2. Vládcovia triplicity zemských znamení: cez deň: Venuša, Mesiac, Mars; a v noci: Mesiac, Venuša, Mars (a v Panne vládne aj Merkúr).

 3. Vládcovia triplicity vzdušných znamení: cez deň: Saturn, Merkúr, Jupiter; a v noci: Merkúr, Saturn, Jupiter.

 4. Vládcovia triplicity vodných znamení: cez deň: Venuša, Mars, Mesiac; a v noci: Mars, Venuša a Mesiac.

 5. Baran, Lev a Strelec sú mužské, východné, denné: ich vládca cez deň je Slnko, v noci Jupiter a partner oboch je Saturn.

 6. Býk, Panna a Kozorožec sú ženské, severné, nočné: ich vládca cez deň je Venuša, v noci Mesiac a partner oboch je Mars (a Merkúr má podiel v Panne).

 7. Blíženci, Váhy a Vodnár sú mužské, západné, denné: ich vládca cez deň je Saturn, v noci Merkúr a Jupiter je partner oboch.

 8. Rak, Škorpión a Ryby sú ženské, južné, nočné: ich vládca cez deň je Venuša, v noci Mars a partner oboch je Mesiac.

 9. Sterilné znamenia: Lev, Panna, Kozorožec; plodné znamenia: Rak, Škorpión, Ryby.

Zatmenie Slnka a Mesiaca

 1. Každá hodina zatmenia Slnka sa ráta ako rok a každá hodina zatmenia Mesiaca sa ráta ako mesiac.

 2. Zatmenie Slnka:

Pôrod

 1. Ak je Slnko, Mesiac a ASC v mužských znameniach, znamená to dobrý pôrod pre chlapca a jeho matku v tom okamihu.

 2. Podobne to platí pre dievča, ak je Slnko, Mesiac a ASC v ženských znameniach.

 3. Ak by to bolo naopak, tak to znamená problémy a ťažkosti pre dieťa a matku pri pôrode.

 4. Saturn v rohovom dome (hlavne v ženskom znamení) pri pôrode znamená náročný pôrod.

 5. Mars v rohovom dome (hlavne v ženskom znamení) znamená náhly, rýchly, nečakaný pôrod.

Výchova narodeného

 1. Škodca v rohovom dome je negatívny pre výchovu.

 2. Ale Saturn v rohovom dome cez deň a vo svojej triplicite znamená, že bude mať výchovu.

 3. Jupiter v I., IX., V., II. dome znamená, že bude mať výchovu.

 4. Vládcovia triplicity ASC znamenajú vitalitu. Dôraz je na prvých dvoch.

 5. Dôležité je ich postavenie v domoch podľa rohovosti, hodnosti, sekta, ich vzájomný aspekt, aspekty na svetlá (na Mesiac v noci alebo Slnko cez deň), spálenie/mimo lúčov, aspekt na ASC.

 6. Ak sú vládcovia triplicity ASC slabí, treba sledovať vládcov triplicity Bodu šťastia podobným spôsobom.

Rozdelenie domov podľa kvality

 1. Pozitívne domy sú v tomto poradí: I., X., XI., V., VII., IV., IX.

 2. Negatívne domy sú v poradí: III., II., VIII., VI., XII.

 3. Celkové poradie od pozitívnych k negatívnym: I., X., XI., V., VII., IV., IX., III., II., VIII., VI., XII.

Sila planét

 1. Dobrodej vo svojom dome, triplicite, povýšení je ešte lepší.

 2. Škodca vo svojom dome, triplicite, povýšení škodí menej.

 3. Saturn škodí viac v noci a Mars cez deň.

 4. Spálené planéty nemajú silu.

 5. Retrográdna planéta znamená problémy a ťažkosti.

Výchova

 1. Denné planéty v dennom horoskope v priaznivých domoch znamenajú výchovu.

 2. Podobne nočné v nočnom horoskope.

 3. Dobrodej v dobrom dome je prospešný pre výchovu.

 4. Planéta 15° od ASC (merané na rovníku) sa ráta, ako by mala silu ako v I. dome, hoci by bola v druhom znamení (teda v druhom dome).

 5. Vládca triplicity ASC v lúčoch Slnka alebo v zlom dome znamená úbytok života.

 6. Mesiac poškodený Marsom alebo Saturnom je negatívny pre výchovu, a hlavne ak je v rohovom dome a v opozícii na škodcu (a bez aspektov dobrodejov).

 7. Škodca v na stupne presnej opozícii na ASC je negatívny v tejto veci.

Odmietnutie dieťaťa

 1. Ak je Mesiac poškodený škodcami, ale dobrodejovia sú v trigone na škodcov alebo na Mesiac, tak bude síce vyhnaný z domu, ale vychovajú ho cudzí rodičia.

 2. Mesiac v zovretí škodcov znamená krátky život.

 3. Mesiac v aspekte na škodcov keď ubúda znamená chronickú chorobu a krátky život.

 4. Ale ak v tejto situácii dobrodej aspektuje Mesiac, tak ho to ochráni.

 5. Ak je Mesiac v rohovom alebo následnom dome so škodcami, v aspekte na dobrodejov, bude vychovaný, ale rodičia ho vyženú.

 6. Slnko v aspekte (hlavne v opozícii) na škodcov (hlavne na Mars cez deň a Saturn v noci) znamená, že otec chce vyhnať zrodenca a chová k nemu zlé myšlienky.

 7. Podobné je to u Mesiaca pre matku.

 8. Ak sú Slnko aj Mesiac poškodení, tak ho chcú vyhnať obaja rodičia.

Viac o chýbajúcej výchove - príklady

 1. Ak je jeden škodca v I. dome a druhý v VII. a Mesiac v X. dome, tak zrodenec nebude mať výchovu.

 2. Mesiac v hraniciach škodcov, škodca v rohovom dome, Mesiac bez aspektu dobrodeja je nepriaznivá indikácia v tejto veci.

 3. Treba preskúmať aj vládcov triplicity Slnka cez deň a Mesiaca v noci, pretože okrem iného symbolizujú aj výchovu.

 4. Ak dobrodejovia nie sú v dobrých domoch a škodcovia sú v aspekte na Slnko a Mesiac ako aj na nov a spln tak je to nepriaznivé v tejto veci.

 5. Mesiac a Venuša symbolizujú záležitosti matky. Ich zlý stav znamená zlú kondíciu jeho matky.

 6. Aspekt dobrodeja na Mesiac môže zmierniť zlý stav matky a na ASC zlý stav zrodenca.

Opäť o výchove

 1. V tejto veci je potrebné skúmať aj Bod šťastia a Bod ducha.

 2. Mesiac spolu s nimi alebo v trigone na nich znamená dobrú výchovu, krásu tváre, dokonalosť jeho údov a objavenie sa zubov bez ťažkostí.

 3. Ale ak Mesiac na tieto body nevidí, znamená to opak.

Či bude zrodenec a jeho matka otrok alebo slobodný človek

 1. V tejto veci treba skúmať Mesiac.

 2. Ak je Mesiac v noci (alebo Slnko cez deň) v XII. alebo VI. dome a vládcovia jeho triplicity nie sú v dobrých domoch, znamená to, že zrodenec je otrok.

 3. Ale ak sú vládcovia triplicity v dobrých domoch, tak sa zrodenec narodí slobodným ľuďom, ale budú chudobní.

 4. Mesiac na posledných stupňoch znamenia značí slabý sociálny status pre matku, okrem prípadu, že je s ním Jupiter.

 5. Ak je Venuša s Mesiacom v dome Venuše, tak to zmierňuje zlo.

 6. Škodca v rohovom dome od Mesiaca, Mars cez deň alebo Saturn v noci v aspekte na Slnko a Mesiac bez aspektu Jupitera značia, že zrodenec bude sluhom.

 7. Slnko a Saturn v VI., XII., VIII. alebo IV. dome znamenajú zlú kondíciu otca.

 8. Ak je Slnko a Mesiac v hraniciach dobrodejov a ich vládcovia sú s nimi v aspekte, tak to znamená dobrú kondíciu rodičov, ich dlhý život a dobro medzi nimi.

 9. A ešte lepšie by to bolo, ak by Slnko alebo Mesiac vládli Bodu šťastia, alebo by boli v rohovom dome.

 10. Ak je Mesiac v rohovom alebo následnom dome a škodca na neho robí kvadratúru sprava, potom aj keby bol zrodenec slobodný, je to pre neho škodlivé a ešte horšie to je, ak je zároveň druhý škodca s Mesiacom v konjunkcii.

 11. Ak sa Mesiac separuje od Marsu a aplikuje na Saturna znamená to otroctvo.

 12. Ak je Mesiac v VII. alebo IV. dome v aspekte na škodcu, tak to značí chudobu, otroctvo a drinu.

 13. Bod šťastia alebo jeho vládca v VI. alebo XII. dome je indikátor podriadenej pozície.

 14. Ak je Mesiac v noci v mužskom znamení a ASC v ženskom znamení a cez deň Slnko v ženskom a ASC v mužskom znamení, tak to je znak otroctva.

 15. ženské planéty sú Saturn, Venuša a Mesiac a mužské sú Slnko, Jupiter a Mars.

 16. Škodca v rohovom dome indikuje otroctvo.

Syzýgia - prenatálna lunácia

 1. Vládcovia triplicity syzýgie (splnu alebo novu).

 2. Prvý vládca triplicity syzýgie v zlom dome a druhý v dobrom znamená, že človek ide z otroctva k slobode.

 3. Prvý vládca v dobrom dome a druhý v zlom znamená, že prvé roky života bude slobodný a na konci života ho stihne chudoba a nízke sociálne postavenie.

 4. Prvý aj druhý vládca v zlých domoch znamenajú, že bude sluha alebo otrok počas celého života.

 5. Obaja vládcovia v dobrých domoch značia, že bude celý život slobodný.

 6. Jeden škodca v znamení syzýgie a druhý v aspekte na ňu znamená zlý osud a nešťastie.

 7. Vládca hraníc syzýgie v zlom dome, alebo v IV., VII. dome znamená otroctvo a chudobu.

 8. Ak je vládca hraníc syzýgie v dobrom dome v aspekte na dobrodeja, ale syzýgia je v zlom dome v aspekte na škodcu, tak otec bude uznávaný, ale matka bude mať slabé spoločenské postavenie.

Prepustenie z otroctva

 1. Jupiter v rohovom dome otroka (okrem Kozorožca) znamená jeho prepustenie, bez ohľadu na aspekty iných planét na neho.

 2. Jupiter v akomkoľvek aspekte na Mesiac anuluje otroctvo.

 3. Venuša v rohovom dome otroka bez aspektu škodcu znamená prepustenie z otroctva.

 4. Ak je Venuša s Mesiacom v VII. dome, tak bude prepustený z otroctva.

 5. Slnko, Merkúr a Mesiac v rohových domoch znamenajú oslobodenie.

 6. Podobne ak je Slnko a Mesiac v jednej triplicite.

 7. Podobne ak je Mesiac v rohovom dome v Býkovi alebo v Rakovi, bez aspektu škodcov, alebo s aspektami od škodcov a dobrodejov súčasne.

 8. Jupiter s Bodom šťastia alebo v kvadratúre na neho znamená prepustenie.

 9. Ak sú ale Jupiter a Bod šťastia v zlom stave, tak síce bude prepustený, ale jeho situácia sa výrazne nezlepší.

 10. Jupiter v VIII. alebo II. dome je známkou otroctva. A ešte horšie to je, ak je v VI. alebo XII. dome.

Výchova, kondícia, spôsob života

 1. Luna na tretí deň od narodenia.

 2. Ak znamenie v ktorom je, má aspekty od dobrodejov, tak to znamená dobrú výchovu a šťastie.

 3. Ak sú v aspekte škodcovia, tak to značí utrpenie.

 4. Vládca znamenia alebo hraníc kde bola Luna na tretí deň od narodenia. Ak je v dobrom dome, v aspekte na dobrodejov, mimo spálenia, tak narodený bude mať priemerné bohatstvo a život.

 5. Ak by tento vládca bol v zlom stave, tak to znamená utrpenie.

 6. Dvanásta čast (dodecatemoria) Mesiaca so škodcami alebo v aspekte na škodcov je známkou zlej kondície narodeného.

 7. Mesiac bez aspektov na iné planéty a ASC znamená, že zrodenec nebude mať podporu v živote a s námahou bude získavať živobytie.

 8. Ak Mesiac dorastá a je v konjunkcii, kvadratúre alebo v opozícii na Mars, tak je to negatívny znak pre jeho cestu životom. Podobne ak ubúda a je v takom aspekte na Saturn.

 9. Dobrodej v X. dome od Mesiaca znamená dobro a veľkoleposť pre zrodenca. Ak je dobrodej navyše vo svojom domicile, zrodenec získa bohatstvo čestne.

 10. Škodca v X. dome od Mesiaca škodí a ponižuje, hlavne ak nie je vo svojom domicile alebo inej hodnosti. Ak je to Saturn, znamená to námahu a zlo.

O rodičoch - otec

 1. Záležitosti otca poznáme zo Slnka a jeho vládcov triplicity, pričom Slnko symbolizuje jeho vážnosť (rešpekt, postavenie) a vládcovia triplicity jeho živobytie (majetok).

 2. Ak je vládca trplicity Slnka (či už dobrodej alebo škodca) v dobrom dome a Slnko je tiež v silné vo svojom dome, je to známkou bohatstva, chvály a dobrej povesti otca.

 3. Ak je navyše Slnko v hraniciach dobrodeja, je to ešte lepšie a znamená to aj, že zrodenec to zdedí po otcovi.

 4. Ak je ale škodca s vládcom triplicity Slnka, zmenšuje a poškodzuje to majetok otca.

 5. Ak je Slnko aj vládca triplicity v zlom dome, znamená to, že otec nebude mať rešpekt a stihne ho chudoba a nedostatok.

 6. Ak je Slnko v dobrom dome a vládca jeho triplicity v padajúcom dome, znamená to, že otec má vážnosť, ale neochráni svoj majetok a tovar.

 7. A ak je Slnko navyše v hraniciach škodcu, tak to znižuje status otca.

 8. A ak s tým všetkým je škodca v aspekte na Slnko, značí to chorobu otca.

 9. Ak je Slnko v zlom dome a vládca triplicity v dobrom dome, po prekonaní problémov sa otec postaví na nohy a bude na tom lepšie.

 10. Ak je prvý vládca triplicity Slnka v dobrom dome a druhý v zlom, tak na začiatku života narodeného bude mať otec dobré pomery, ale na konci života horšie. Ak by bol prvý vládca v zlom dome a druhý v dobrom, tak je to naopak.

 11. Ak je Slnko a vládca jeho triplicity v zlom a padajúcom dome, v znamení bez hodnosti, tak otec zomrie na zlom mieste.

 12. A ak sú navyše škodcovia v konjunkcii, kvadratúre alebo opozícii na nich, znamená to, že narodený minie celý majetok otca.

Matka

 1. Záležitosti matky poznáme z Mesiaca.

 2. Zlé pre matku je, ak je Mesiac v konjunkcii s južným alebo severným uzlom, na juhu, v padajúcom dome, v hraniciach škodcu, alebo v aspekte na škodcu.

 3. Ak by bol Mesiac takto poškodený, alebo by bol v hraniciach dobrodeja, tak by jej to prinieslo predsa len nejaký rešpekt a úctu.

 4. Mesiac IV. dome znamená chronickú chorobu matky a poškodenie jej cti.

 5. Ak je Mesiac v IV. alebo VII. dome v hraniciach škodcu a jej vládca je v padajúcom dome, je to známkou otroctva matky.

 6. Ak je Mesiac v rohovom dome v konjunkcii, kvadratúre alebo opozícii na Mars alebo Saturn, znamená to jej zlú smrť.

Slnko a Mesiac

 1. Ak sú cez deň Mesiac a jeho vládcovia triplicity v zlej pozícii, ale Slnko a jeho vládcovia triplicity majú dobrú pozíciu, tak nepriaznivé veci zasiahnu iba matku.

 2. Podobne to platí u Slnka v noci pre otca.

 3. Ak sú v dennom zrodení Slnko a jeho vládca triplicity v zlom stave, tak to znamená súženie a zlo pre otca aj zrodenca. Podobne ak je v noci Mesiac a jeho vládcovia triplicity v zlých domoch, zhoršuje to stave pre matku aj narodeného.

 4. Pretože Slnko a jeho vládcovia triplicity cez deň symbolizujú otca aj zrodenca a v noci Mesiac a jeho vládcovia triplicity značia matku aj zrodenca.

 5. Ale Slnko a jeho vládcovia triplicity v noci znamenajú iba záležitosti otca a cez deň Mesiac a jeho vládcovia triplicity iba záležitosti matky.

 6. Ak sú Slnko, Mesiac a ich vládcovia triplicity v zlých domoch, tak pre otca, matku a zrodenca to znamená núdzu a zlý vzťah zrodenca s rodičmi, ale ak je jeden z dobrodejov v rohovom dome, tak prináša čiastočnú ochranu pred tým.

 7. Ak je Slnko v dobrom dome a škodcovia s dobrodejmi sú na neho v aspekte, tak to znamená zníženie majetku otca a prípadne aj zrodenca.

 8. Ak je Mesiac na tom podobne, tak to isté platí pre matku.

 9. Ak je Slnko v padajúcom dome v aspekte na škodcu, znamená to otroctvo pre otca a jeho núdzu a nedostatok. Podobne to platí pre matku, ak je to Mesiac a pre zrodenca, ak je to vládca ASC.

Bod otca a Bod matky

 1. Kondícia otca a jeho charakter sa pozná z Bodu otca.

 2. Bod otca cez deň = ASC + Saturn - Slnko, v noci = ASC + Slnko - Saturn.

 3. Ak je vládca Bodu otca v dobrej pozícii, znamená to dobro pre otca.

 4. Nepriaznivé je, ak je vládca Bodu otca v XII., VI., VIII. a III. dome.

 5. Ak vládca Bodu otca nerobí aspekt na Bod otca, alebo ak je vládca znamenia oproti Bodu otca v znamení Bodu otca, znamená to, že zrodenec má nevlastného otca.

 6. Bod matky cez deň = ASC + Mesiac - Venuša, v noci = ASC + Venuša - Mesiac.

Rodičia rovnakej národnosti

 1. Ak sú Slnko, Mesiac a ASC v základných znameniach, tak rodičia nebudú rovnakej národnosti a hlavne ak sú škodcovia voči nim v konjunkcii, kvadratúre alebo opozícii.

 2. Ak Slnko a Mesiac nie sú navzájom v aspekte a ani v aspekte na ASC tak rodičia nie sú rovnakej národnosti.

 3. Podobné platí, ak je jedno svetlo pod obzorom a druhé nad obzorom v aspektoch na škodcov.

 4. A podobné to je, ak je v I. dome viacero planét, hlavne škodcovia a spolu s nimi jedno zo svetiel.

Separácia rodičov

 1. Slnko v VII. dome znamená separáciu rodičov.

 2. Ak je navyše Slnko v hraniciach škodcu, znamená to premrhanie majetku otca.

 3. Podobné platí u Mesiaca pre matku.

 4. Ak je Slnko v konjunkcii, kvadratúre alebo opozícii na Saturn a Mars, bez aspektov dobrodejov, tak to znamená premrhanie otcovho majetku a jeho separáciu, rozvod rodičov.

 5. Podobné platí pre matku, ak je v takom stave Mesiac.

 6. Ak je Saturn v rohovom dome (a hlavne v VII.), bez aspektu Jupitera a Jupiter je v padajúcom dome, tak to znamená separáciu rodičov.

 7. Podobné platí, ak je Mars v rohovom dome bez aspektu Venuše.

 8. Ak je jedno svetlo v VI. dome a druhé v XII. dome, je to známkou separácie rodičov.

 9. Podobné platí, ak sú obe svetlá v VI. alebo v XII. dome spolu s novom.

 10. Ak je Bod otca a Bod matky v tom istom dome, značí to separáciu rodičov.

 11. A to isté platí, ak sú v aspekte na škodcov.

 12. Ak Bod otca a Bod matky sú v znameniach, ktoré nie sú navzájom v aspekte a sú poškodené škodcami, tak je to známkou zlého vzťahu rodičov.

 13. Ak Slnko s Mesiacom nie sú navzájom v aspekte a ani v aspekte na ASC, znamená to separáciu rodičov.

IV. dom

 1. Vládca IV. domu (a IV. dom) je indikátor oboch rodičov.

 2. Ak Venuša alebo Mesiac aspektujú IV. dom, znamená to dobro pre matku a jej dobrú kondíciu.

 3. Ak Slnko, Jupiter alebo Saturn aspektujú IV. dom, znamená to otcovu dobrú kondíciu a jeho uznanie.

 4. Ak všetky spomenuté planéty aspektujú IV. dom, znamená to dobro, bohatstvo a vplyv oboch rodičov.

 5. Ak sú Saturn alebo Mars v IV. dome, alebo sú v kvadratúre, alebo v opozícii na IV. dom, znamená to súženie, ťažkosti a otroctvo rodičov.

 6. A ak by Mesiac vládol IV. domu, tak to zlo zasiahne hlavne matku, ak by bolo vládcom Slnko, tak otca.

Smrť rodičov - kto zomrie prvý

 1. Ten rodič, ktorého bod je v konjunkcii, kvadratúre alebo v opozícii na škodcu, zomrie prvý.

 2. Ak sú škodcovia v aspekte na oba body rodičov, bez aspektov dobrodejov, treba zistiť, ktoré zo svetiel sa rotáciou Zeme dostane prvé do IV. domu. Ak je to Slnko, otec zomrie prvý, ak Mesiac, matka.

 3. Ak je vládca Bodu otca v zlom dome a škodca je na neho v kvadratúre alebo v opozícii, tak otec zomrie zlou smrťou.

 4. Ak je vládca Bodu otca v zlom dome a vládca Slnka a Slnko nie sú v aspekte na ASC, tak to znamená to isté.

 5. Ak je Mars v kvadratúre na Slnko sprava, tak otec zomrie prvý.

 6. Ak je Mars v druhom znamení od Slnka, platí to isté.

 7. Vo všeobecnosti, ak je Slnko v kvadratúre alebo v opozícii na silného škodcu, tak otec zomrie prvý.

 8. Podobne to platí u Mesiaca pre matku.

 9. Ak sú obe svetlá poškodené škodcami, tak sa rozhodne, kto zomrie prvý, zo syzýgie.

 10. Ak je Slnko v IV. dome a škodcovia sú v aspekte na ASC, otec zomrie prvý, ak je to Mesiac, tak matka.

 11. Keď Saturn tranzituje cez bod rodiča a Jupiter je na neho v kvadratúre, v tom čase narodený zdedí majetok po rodičovi, ktorý zomrie.

 12. Ak Saturn s Marsom tranzitujú cez znamenie, v ktorých sú obe svetlá, znamená to skazu pre oboch rodičov.

Či zdedí majetok otca

 1. V tejto veci treba skúmať Slnko a Saturn.

 2. Ak sú Slnko a Saturn v dobrých domoch a vo svojich hodnostiach, tak to znamená, že získa majetok otca a udrží si ho.

 3. Ak je Saturn v opozícii alebo v kvadratúre na Mars (Mars napravo od Saturna), znamená to skazu majetku otca.

 4. Ak Mars nie je v kvadratúre ani v konjunkcii so Slnkom, tak je to v tejto veci priaznivé, pretože Mars je indikátor mrhania majetku.

 5. Ak sú dobrodejovia v aspekte na Slnko a Saturn, alebo iba na Slnko, tak zdedí majetok po otcovi a udrží si ho.

 6. Ak by bol Mars v rohovom dome (hlavne cez deň) a Saturn by nemal hodnosť, tak to znehodnocuje majetok otca počas jeho života ako aj po jeho smrti.

 7. Slnko v VI. alebo v XII. dome znamená poškodenie majetku otca.

 8. Ale ak je na neho Jupiter v aspekte, tak to problémy s majetkom zmierňuje.

 9. Majetok matky sa skúma z Mesiaca a Venuše. Ak by boli bez hodnosti a v zlých domoch, tak je to negatívne na jej majetok.

 10. Ak je Jupiter v kvadratúre sprava voči Saturnovi, znamená to, že dieťa poškodzuje otca.

 11. Ak je Jupiter v opozícii na Saturn, znamená to problematický vzťah otca s dieťaťom.

 12. Ak sú Jupiter so Saturnom v trigone, značí to láskyplný vzťah otca a dieťaťa, a dieťa zdedí majetok po otcovi.

O súrodencoch

 1. Ak je Mesiac alebo ASC v Strelcovi alebo v Levovi, narodený bude mať málo súrodencov.

 2. A ten kto má ASC v Škorpiónovi, Rakovi alebo v Rybách bude mať veľa súrodencov.

 3. Ak je Merkúr v hraniciach Marsu a je v aspekte na Mesiac alebo ASC, tak je to nepriaznivé pre súrodencov.

 4. Bod súrodencov cez deň = ASC + Jupiter - Saturn v noci = ASC + Saturn - Jupiter.

 5. Ak sú Jupiter a Venuša v aspekte na Bod súrodencov, tak je to pre súrodencov priaznivé. Ak sú v kvadratúre, je to tiež dobré, ale v trigone je to lepšie.

 6. Ak je Mars a Saturn v kvadratúre alebo v opozícii na Bod súrodencov, tak je to škodlivé pre súrodencov, znižuje to ich počet a môže to značiť aj ich smrť. Ak sú ale v trigone, nie je to také zlé.

 7. III. dom ukazuje na záležitosti súrodencov.

 8. Ak je III. dom dvojité znamenie, tak súrodenci budú aj nevlastní.

 9. Saturn a Slnko symbolizujú starších súrodencov, Jupiter a Mars prostredných, Merkúr najmladších, Mesiac staršiu sestru a Venuša mladšiu sestru.

 10. Záležitosti súrodencov sa posudzujú aj z Marsu.

 11. Ak sú prví dvaja vládcovia triplicity Marsu v zlých domoch, znamená to nedostatok súrodencov.

 12. Ak je jeden z vládcov v dobrom dome a druhý v zlom, tak bude mať súrodencov, ale niektorí z nich zomrú.

 13. Ak sa Mesiac separuje od Saturna (a hlavne v noci) alebo od Marsa, súrodenci pred ním zomrú.

 14. Ak sa Mesiac separuje od Venuše, bude mať staršiu sestru, bude milovať venušanské práce a v staršom veku bude lepšie hospodáriť s majetkom a lepšie sa starať o svoje zdravie.

 15. Ak sa Mesiac separuje od Merkúra, bude mať staršieho súrodenca, bude jemný, plný porozumenia a technických zručností a bude mať za to uznanie.

 16. Slnko v I. dome je nepriaznivé na súrodencov.

 17. Ak je Mars a Saturn v I., X., alebo v II., XI. dome, tak je to nepriaznivé na súrodencov. Buď nebude mať súrodencov, alebo neprežijú a budú navzájom nepriateľskí.

 18. Ak je Mars v XII., IV. alebo VII. dome, tak je to nepriaznivé na súrodencov, a hlavne ak je vládca ASC alebo vládca Mesiac v konjunkcii s Marsom, alebo ak je Mars v aspekte na Merkúr. A ešte horšie je, ak je Mars vládcom ASC alebo vládcom Mesiaca, pretože to znamená vzájomné nepriateľstvo súrodencov.

 19. Mars v dome Merkúra alebo v aspekte na neho znamená konflikt medzi súrodencami a hlavne ak je Mars v aspekte na Mesiac alebo na Bod súrodencov.

Vzťah so súrodencami

 1. Ak je vládca Bodu súrodencov v trigone na Bod súrodencov, znamená to lásku medzi ním a súrodencami,

 2. ak je to kvadratúra, je to prostredná láska,

 3. ak opozícia, znamená to separáciu a nepriateľstvo,

 4. ak nie je v aspekte, znamená to prerušenie kontaktu s nimi.

Úžitok so súrodencov

 1. Ak je Bod šťastia a Bod súrodencov v jednom znamení, bude mať osoh zo súrodencov a keď zomrú, zdedí po nich majetok.

 2. Ak je vládca Bodu šťastia s Bodom súrodencov, alebo vládca Bodu súrodencov s Bodom šťastia, potom to znamená osoh a zisk zo súrodencov.

Smrť súrodencov

 1. Je potrebné vyrátať okamih, kedy sa Bodu súrodencov presunie (asi v primárnych direkciách) na stupeň Saturna, alebo stupeň jeho kvadratúry alebo opozície. Vtedy zomrú jeho súrodenci, a hlavne ak by bol Mars v aspekte alebo by bol stacionárny v tom dome a Jupiter by nebol v aspekte.

 2. Ak sú Saturn a Mars v znamení Bodu súrodencov a sú v aspekte na Merkúr, znamená to skazu jeho mladších súrodencov. Ak by boli v aspekte na Venušu, tak je to skaza sestier a analogicky sa to týka aj ostatných planét.

Šťastie, majetok a choroby zrodenca

 1. Cez deň je potrebné sledovať Slnko a vládcov jeho triplicity a v noci Mesiac a vládcov jeho triplicity.

 2. Ak sú prvý a druhý vládca triplicity v dobrých domoch, tak to znamená bohatstvo a povýšenie počas celého života.

 3. Ak je prvý vládca v dobrom dome a druhý v zlom, tak na začiatku života bude jeho kondícia výborná, ale na konci života bude narušená. Nešťastie zasiahne hlavne jeho živobytie.

 4. Ak je prvý vládca v zlom dome a druhý v dobrom, tak na začiatku života je kondícia horšia a v strede života sa to otočí k lepšiemu.

 5. Ak sú obaja vládcovia v padajúcich domoch, tak bude zrodenec celý čas v tiesni a chudobe, a hlavne ak škodcovia aspektujú týchto vládcov kvadratúrou alebo opozíciou a ak sú škodcovia v rohových domoch.

 6. A ak je vládca triplicity v lúčoch Slnka a v dome Saturna, tak to čo symbolizuje ako pozitívne, nebude mať stabilitu a zrodencov majetok sa nebude hromadiť a bude viac myslieť ako konať.

Planetárna distribúcia dobra a zla

 1. Ak je Jupiter v rohovom dome v zlom horoskope, chráni pred zlom na 12 rokov.

 2. Ak by to bola Venuša, tak na 8 rokov.

 3. Ak je Saturn v rohovom dome a je vládcom triplicity svetla v sekte, tak chráni pred zlom 30 rokov, ale ak by nebol vládcom triplicity, tak nie je prospešný.

 4. Ak je na tom Merkúr podobne ako Saturn, chráni 20 rokov.

 5. Ak je Mars na tom ako Saturn, chráni 15 rokov.

 6. Slnko cez deň v rohovom dome vo svojej triplicite chráni 19 rokov, ale nie v nočnom horoskope.

 7. Mesiac v rohovom dome v ženskom znamení chráni 25 rokov, v mužskom znamení 25 mesiacov.

Posúdenie šťastia a majetku zrodenca - príklady

 1. Zrodenec sa narodil s ASC v Blížencoch, Slnko s Venušou v Levovi, Mesiac so Saturnom v Škorpiónovi, Mars vo Vodnárovi, Jupiter v Býkovi.

 2. Ide o nočné zrodenie, vládcovia triplicity MesiacaMars s Venušou. Obe planéty sú v padajúcich domoch, znamená to núdzu, chudobu a drinu, čo sa u tohto muža potvrdilo nad očakávanie.

 3. Ďalší zrodenec je denný, ASC je v Baranovi, Jupiter vo Váhach, Saturn s Marsom v Škorpiónovi, Mesiac v Strelcovi, Merkúr so Slnkom vo Vodnárovi, Venuša v Rybách.

 4. Vládcovia triplicity Slnka sú Saturn a Merkúr. Saturn bol v VIII. dome a Merkúr v XI. dome (v dome šťastia). Zrodenec nemal núdzu, bol bohatý a mocný, jeho šťastie a vznešenosť rástli.

 5. Ďalší zrodenec mal ASC, Mesiac a Jupiter v Rakovi, Venušu v Panne, Saturn v Rybách, Slnko s Merkúrom v Baranovi.

 6. Hodnotnejší vládca triplicity Slnka je Slnko a druhý vládca je Jupiter. Obe planéty boli v rohových domoch a vo svojom povýšení, takže tento človek bol velebený ako kráľ alebo šľachtic a oplýval bohatstvom.

 7. Aj keď bol Saturn, ako tretí vládca triplicity, v padajúcom dome, ale bol v dome Jupiter a v trigone na neho, takže vďaka tomu bol stále velebený ako kráľ.

 8. Ďalší zrodenec mal ASC a Mesiac v Škorpiónovi, Mars vo Vodnárovi, Merkúr v Rybách, Slnko v Baranovi, Venušu v Býkovi, Saturn a Jupiter v Panne.

 9. Zrodenec bol nočný a vládcovia triplicity Mesiaca sú v poradí Mars, Venuša a Mesiac.

 10. Všetci vládcovia boli v rohových domoch, bol to urodzený muž, mocný, velebený a ovenčený korunou zo zlata a striebra.

 11. A ďalší nočný horoskop mal ASC v Rakovi, Mars v Levovi, Venušu v Panne, Jupiter s Mesiacom vo Váhach; Merkúr, Saturn a Slnko v Škorpiónovi.

 12. Prvý vládca triplicity Mesiac bol Merkúr a druhý Saturn.

 13. Pretože obaja vládcovia boli v padajúcich domoch pod obzorom, tento muž bol chudobný.

 14. Ale tretí vládca triplicity, Jupiter, bol s Mesiacom v rohovom dome, čo znamená, že bude mať aspoň minimum vecí, čo zarobí to minie, ale nebude dôležitý a bude sa neustále trápiť.

 15. Ďalší zrodenec bol denný. ASC mal v Blížencoch, Mars v Panne; Jupiter, Saturn a Mesiac v Rybách, Merkúr a Slnko v Baranovi, Venušu v Býkovi.

 16. Slnko je prvým vládcom triplicity, Jupiter druhý a Saturn tretí. Všetky tri planéty boli v dobrých domoch.

 17. Ten muž mal veľa zlata a striebra, ale jeho koniec bol zlý, pretože vládca triplicity IV. domu (ktorý znamená koniec a okolnosti smrti) je Venuša a bola v XII. dome.

 18. Ďalší zrodenec bol nočný. ASC mal v Panne; Merkúr, Saturn, Slnko v Škorpiónovi, Venuša s Jupiter v Strelcovi, Mars v Kozorožcovi a Mesiac v Blížencoch.

 19. Prvý vládca triplicity Mesiaca je Merkúr a druhý Saturn. Obaja sú v padajúcich domoch.

 20. Mars v V. dome znamená rozptýlenie a skazu majetku otcov a vládcovia triplicity Mesiaca v padajúcich domoch znamenajú núdzu, chudobu a nedostatok jedla počas celého života.

 21. Ale vzhľadom na to, že mal Jupitera a Venušu v rohových domoch, bol vážený, vychovaný, mal vzdelanie v chráme a získal priateľstvo súrodencov a šľachty; ale kvôli škodlivosti vládcov triplicity Mesiaca upadne.

O Prevahe šťastia

 1. Najlepšia vec pre šťastie je, ak je vládca triplicity svetla v sekte v dobrom dome s Mesiacom, alebo v opozícii, kvadratúre, trigone na neho.

 2. Ak vládca triplicity nie je v aspekte ani na ASC, ani na Mesiac, ani na svetlo v sekte, ani na vládcu znamenia kde je svetlo v sekte, je to strašné znamenie pre zrodenca.

 3. A ak ani Jupiter, ani Venuša, ani Merkúr nie sú v dobrých domoch, je to ešte horšie a znamená to jeho krátky život a hlavne ak by Saturn a Mars boli v tých domoch.

 4. Ale ak by v dobrom dome bol Jupiter vo svojom domicile, povýšení alebo triplicite a nebol by v lúčoch Slnka ani retrográdny a vládca triplicity je v aspekte na ASC, ale nie na Mesiac, tak zrodenec bude mať priemerné živobytie, dobré a zlé v ňom bude zmiešané.

Vládcovia rohových a následných domov

 1. Sleduj tiež vládcu I., X. a II. domu.

 2. Ak sú vo svojich domoch s dobrodejmi a nie sú so škodcami a sú v rohových alebo následných domoch, tak to znamená, že zrodenec bude mať šťastie, povýšenie, chválu a dobré živobytie.

 3. Ak nie sú všetci vládcovia v dobrých domoch ani všetci v zlých domoch, tak zrodenec bude mať priemerné živobytie.

 4. Ak sú všetci v padajúcich domoch, tak zisti, kde je vládca VII. domu, VIII. domu, XI. domu, V. domu a IV. domu.

 5. Ak sú tiež v padajúcich domoch a nie sú v aspekte na Mesiac v noci alebo Slnko cez deň, tak zrodenec bude mať núdzu o jedlo. A ešte horšie by bolo, keby bol škodca v rohovom dome.

Veľkosť šťastia a majetku

 1. Ak sú vládcovia triplicity svetla v sekte v rohových domoch, maximálne 15° od stupňa hlavnej osi (merané na rovníku), tak to znamená najúplnejšie šťastie a majetok pre zrodenca.

 2. Keby boli vládcovia v druhých 15° od hlavnej osi, tak to šťastie bude o niečo menšie. Čím bližšie je vládca k stupňu hlavnej osi, tým je to vyššia úroveň povýšenia a šťastia.

 3. A keby boli vládcovia v tretích 15° od hlavnej osi, tak majetok bude priemerný a zrodenec nebude známy.

 4. A ak by boli vládcovi po spomenutých stupňoch od hlavnej osi až po ďalšiu hlavnú os, zrodenec bude v núdzi a biede.

 5. Tieto stupne meraj na rovníku. Znamenia šikmého vzostupu vychádzajú na obzore rýchlejšie a znamenia priameho vzostupu pomalšie a rýchlosť výstupu znamení závisí od regiónu.

 6. Ak by bol vládca triplicity Slnka cez deň v zlom dome a vládca triplicity Mesiac v dobrom dome (a v noci naopak), tak to znamená len minimum dobra a radosti z majetku pre narodeného.

Bod šťastia

 1. Ak sú vládcovia triplicity oboch svetiel v zlých domoch, sleduj Bod šťastia, pretože symbolizuje úroveň bohatstva alebo chudoby a môže tým pozmeniť výklad.

 2. Bod šťastia sa ráta cez deň = ASC + Mesiac - Slnko; v noci = ASC + Slnko - Mesiac.

 3. U Bodu šťastia sleduj dom v ktorom sa nachádza, aspekty škodcov alebo dobrodejov na neho a pozíciu jeho vládcu.

 4. Ak je vládca Bodu šťastia v zlom dome a aj keď je v aspekte na Bod šťastia, tak to pre zrodenca neprináša nič dobré. A podobné to je, ak je vládca Bodu šťastia v padajúcom dome, či už je v aspekte na Bod šťastia alebo nie.

 5. A keby Bod šťastia a jeho vládca boli v VI. alebo XII. dome, alebo by boli škodcovia v aspekte na nich, alebo keby bol vládca v lúčoch Slnka, potom to nemá moc ani aktivitu.

 6. Keby bol cez deň Mars s Bodom šťastia, alebo by bol v kvadratúre alebo opozícii na neho, tak je to negatívne.

 7. Ak by vládca Bodu šťastia bol v XI. alebo V. dome, a hoci by nebol v aspekte na Bodu šťastia, znamená to pre takto narodených šťastie a bohatstvo, ale keby sa vládca pozeral na Bod šťastia, bolo by to ešte lepšie.

 8. Ak by bol vládca Bodu šťastia v lúčoch Slnka, nemal by silu na to, aby priniesol niečo dobré.

 9. Pozitívne je, ak je vládca Bodu šťastia cez deň v aspekte na Saturn, Slnko a Jupiter a v noci na Mars, Venušu a Mesiac a Merkúr bude dobrý v noci aj cez deň.

 10. A ešte lepšie je, ak je vládca Bodu šťastia vo svojom domicile, povýšení, triplicite alebo hraniciach.

 11. Ak je vládca Bodu šťastia v padajúcom dome, a Venuša s Jupiterom sú tiež v padajúcich domoch, ľudia narodení s týmto postavením sú úbohí a ešte horšie je, ak Mesiac nie je v aspekte na dobrodejov.

 12. Ak by boli navyše škodcovia v rohových alebo následných domoch, tak by zrodenec trpel a bol by poškodený.

 13. A keby bol vládca Bodu šťastia v zlom stave, ale dobrodejovia by boli v dobrých domoch v aspekte na ASC i Mesiac a boli by východný od Slnka, potom by mal priemerný majetok a živobytie.

 14. Ak je Jupiter v takej dobrej pozícii, zrodenec získa dobro, prácu, výhody a majetok od šľachty a mocných ľudí. Ak by to bola Venuša, znamená to zisk vďaka ženám. Ak by to bol Merkúr, tak zisk z obchodu, vedomostí a počtov. Ak by Merkúr bol zmiešaný s Jupiterom, mal by dôveru medzi kráľmi a v kolektíve.

 15. Ak je vládca Bodu šťastia v dobrom dome a v aspekte na dobrodejov z dobrých domov, bez aspektu škodcov, tak zrodenec bude jeden z kráľov a slobodných ľudí, mocný spomedzi šľachticov, žiadostivý po pozemkoch.

 16. Ak by boli v tomto prípade škodcovia v aspekte na vládcu Bodu šťastia, potom bude jeho šťastie narušené.

Dobrodejovia a škodcovia, Bod šťastia a II. dom

 1. Ak sú škodcovia v rohových domoch a dobrodejovia v následných a ak sa Mesiac separuje od škodcu a aplikuje na dobrodeja, tak ľudia s takým postavením budú na začiatku života nenávidení a ponižovaní, ale neskôr v živote získajú majetky, šťastie a radosť.

 2. Ak sú dobrodejovia v I. alebo X. dome a škodcovia sú v VII. dome, bez aspektov dobrodejov, tak zrodenec bude najskôr známy, s dobrou kondíciou, ale neskôr budú jeho šťastie a majetok narušené.

 3. Ak je Bod šťastia v zlom dome, alebo sú škodcovia v konjunkcii, kvadratúre alebo opozícii na neho, alebo vládca Bodu šťastia nie je v aspekte na Bod šťastia, alebo je západný od Slnka bez svetla, alebo je v zlom dome, alebo je v páde a nerobí aspekt na Mesiac v noci (a na Slnko cez deň) a dobrodejovia nie sú v aspekte na neho, tak to znamená jeho utrpenie a zlú kondíciu a hlavne ak vládcovia triplicity svetla v sekte sú na tom podobne.

 4. A ak je Saturn a Mars II. dome (prípadne v XI. dome), znamená to zánik majetku a statusu, ak by neboli vo svojej sekte (sekta Marsu je noc a sekta Saturna je deň).

 5. A podobné to je, ak sú škodcovia v IV. dome a ešte horšie, ak jeden zo škodcov je v opozícii voči druhému bez aspektov Jupitera a znamená to útek, zlú smrť a pád.

 6. Ak je Mars v XI. dome, znamená to úpadok majetku, pretože keď má XI. dom v sebe škodcu, znamená to skazenosť a slabosť, ale ak by mal dobrodeja, znamená to rýchle nadobudnutie majetku.

 7. Ak je Bod šťastia v hraniciach dobrodeja a v dobrom dome, v aspekte na dobrodejov, potom zrodenec rozmnoží svoj majetok.

 8. Ak nie je prvý vládca triplicity Bodu šťastia v aspekte na Bod šťastia a druhý vládca je, potom zrodenec utratí časť majetku a časť si udrží.

 9. Ak by obaja vládcovia nerobili aspekt na Bod šťastia, ale dobrodejovia áno, potom bude mať dobré živobytie, chválu a uznanie vďaka cudzincom. Ale ak sú v aspekte na Bod šťastia aj dobrodejovia aj škodcovia, tak jeho živobytie bude zmiešané, aj dobré aj zlé.

 10. Ak je zrodenie denné a denné planéty sú v aspekte na Bod šťastia (a v noci nočné) potom je to priaznivé na šťastie a majetok. Ak by to bolo naopak, tak bude mať náročné živobytie, majetok získa až po prekonaní prekážok.

Narušenie statusu a nešťastie

 1. Ak by bol Saturn s Mesiacom v rohovom dome, tak to znamená úpadok šťastia a majetku, aj keby išlo o horoskop kráľa.

 2. A ešte horšie by to bolo, ak bol aj Mars na nich v aspekte.

 3. A ak by bol Jupiter spolu s nimi v rohovom dome, tak by jeho majetok a šťastie nejaký čas vydržali, ale potom by upadli, a to aj v prípade, že by bol Jupiter v aspekte na nich.

Druhý dom a jeho vládca

 1. Ak je v druhom znamení od ASC, teda v II. dome, škodca, alebo je v kvadratúre alebo opozícii na neho, tak to znamená narušenie majetku a živobytia.

 2. A ak by v tomto prípade Venuša vládla II. domu, tak jeho úpadok a nešťastia pochádzajú z jeho túžby po ženách.

 3. A keby bol vládca Merkúr, tak nešťastie je kvôli knihám a výpočtom.

 4. A keby to bol Jupiter, príčinou nešťastia je šľachtic, alebo hnev kráľa, alebo činnosť Sultána.

 5. A keby to bol Mars, nešťastie je kvôli kavalérii, hnevu, zlodejom, alebo ohňu, pretože to je prirodzenosť Marsu.

 6. A keby to bol Saturn, nešťastie pramení zo starých ľudí, otrokov, bývalých otrokov, z ľudí ktorí nie sú uznávaní, alebo z ľudí, ktorí len s námahou a utrpením získavajú živobytie, zo stavieb, z domu, z pohrebu.

 7. A keby to bolo Slnko (druhý dom by bol Lev), nešťastie bude kvôli otcom, náboženstvu, alebo z požičaných peňazí.

 8. A keby to bol Mesiac (druhý dom by bol Rak) a Mesiac nie je v dobrom dome, nešťastie bude kvôli matke alebo jej príbuzným.

 9. Ak je vládca II. domu škodca a je v zlom dome, tak je to zlé, ale ak je vládca dobrodej a v zlom dome, tak živobytie bude priemerné.

 10. A ak by to bol dobrodej v dobrom dome a škodcovia sú na neho v aspekte, tak súženie bude možno odložené.

 11. Ak by bol vládca II. domu škodca v zlom dome a poškodzoval by II. dom, a ak by druhý škodca bol v II. dome alebo v aspekte na neho, znamená to večnú úzkosť ohľadom živobytia. Takí ľudia majú nedostatok radosti, sú naplnený smútkom, majú súženie, ťažkosti a utrpenie. Všetko čo chcú získať, ide cez prekážky a majú malé zisky. Platilo by to aj pre horoskop kráľa, pretože v takom prípade by jeho majetok bol minutý na nepodstatné veci.

 12. Ak je Mesiac v dobrom dome a v aspekte na II. dom, ktorý je v dobrom stave, ak Mesiac zároveň dorastá a je rýchlejší ako priemer, v trigone na Slnko a bez aspektu Marsu, znamená to, že zrodenec bude známy, bude mať na starosti mestá a záležitosti kráľov, bude mať ich dôveru a vplyv vďaka tomu.

 13. Ale keby spomenutý Mesiac ubúdal, tak by to znížilo hodnotu toho, čo prináša a jeho riadenie miest by nebolo hodnotené priaznivo, nemal by za to uznanie.

Bod majetku a Bod živobytia

 1. Bod živobytia = ASC + II. dom - vládca II. domu

 2. Sleduj kondíciu toho bodu a jeho vládcu a aspekty planét na nich a z nich poznáš kondíciu živobytia.

 3. Ak je vládca toho bodu v dobrom dome a v aspekte na dobrodejov, bude to v tejto veci pozitívne.

 4. Ak by vládca bol škodca a druhý škodca by bol na neho v aspekte, tak to znamená veľké problémy v živobytí.

 5. Ak je vládca dobrodej a je východný, v rohovom dome a vo svojom dome, potom zrodenec bude prosperujúci a bohatý.

 6. Ak by bol vládca západný a o sedem dní by sa otočil na východ, potom bude prosperujúci, hoci nebude mať slávu a nie každý bude vedieť o jeho prosperite.

 7. Ak je Bod živobytia v dobrom dome a jeho vládca tiež a východný, tak to dobré vydrží dlho.

 8. Ale ak by bol vládca v dobrom dome v lúčoch Slnka, tak to dobré by nevydržalo jedine keď na krátko.

 9. Ak je Bod živobytia v zlom dome, tak potom to neznamená zlepšenie ale nemá to ani žiadne dôsledky.

 10. Ak sú retrográdne planéty v horoskope silné, tak zrodenec bude utrápený a zbabelý.

 11. A keby to bol navyše zlý horoskop, jeho situácia sa bude uberať k úpadku.

Dobrodejovia a škodcovia v rohových a následných domoch

 1. Ak je Jupiter v rohovom alebo následnom dome, znamená to, že zrodenec bude mať výchovu. (A ak by to bol škodca, tak to znamená ťažkosti.)

 2. A ak by bol tento Jupiter poškodený škodcami, potom to určite znamená ťažkosti v jeho živote a môže to prispieť aj k rozchodu jeho rodičov.

 3. Ale aj keby sa kvôli tomu jeho rodičia rozišli, zdedí ich majetok, pretože v zlom horoskope ak je Jupiter v takom dome, škoda bude zmenšená a zlo rozpustené. A aj keď nezíska súce živobytie, niečo vďaka pozícii Jupitera získa.

 4. A podobné je to s Venušou v rohovom alebo následnom dome, akurát jej sila nie je až taká veľká ako sila Jupitera, okrem záležitosti žien. Pretože tak bude mať zisk a zábavu vďaka nim.

 5. Ak by spomenutí dobrodejovia mali silu vďaka spomenutým domom, znamenajú dobro, veľa známostí a priateľov a nepriatelia sa možno zmenia na priateľov, a to platí hlavne, ak sú tieto dve planéty vo svojich domiciloch, v trigone na Slnko cez deň a Mesiac v noci, pretože to zvýši ich silu, aktivitu a stabilitu.

 6. A ak sú Mars (zabijak) a Saturn (ničiteľ) v rohových alebo následných domoch, znamenajú prerušenie výchovy a aj keby zrodenec pomáhal všetkým ľuďom, nezíska za to vďaku ani uznanie a ľudia budú k nemu nepriateľskí, hoci im neublížil a bude z nich sklamaný.

 7. A keby to bol kráľ, odcudzil by sa zo svojou rodinu a krajinou a upadol by do nepokoja, konfliktu a núdze.

 8. A podobne to platí aj pre priemerných ľudí. Pretože taký človek sa znepriatelí so svojím rodom.

 9. Ak bude Saturn v spomenutých domoch, zrodenec bude mať ťaživé myšlienky, obavy, bude odporný, škaredý a nepríjemný sám o sebe ako aj k tým, ktorí sa s ním asociujú.

 10. Ak by to bol Mars, znamená to odvahu, pracovitosť, svižné myšlienky a vnímanie.

 11. Saturn a Mars škodia menej, ak sú v aspekte na Jupiter a Venušu.

 12. Zisti, ktorá z planét dosiahne ASC alebo Mesiac ako prvá po jeho narodení, pretože z nej sa pozná šťastie, majetok a hodnosť zrodenca.