<-- späť na všetky príspevky

Dvanásť cností

V časopise Sophia 11, je článok, ktorý pojednáva o dvanástich cnostiach, ktoré náležia dvanástim znameniam: Baran - úcta, Býk - vyrovnanosť, Blíženec - vytrvalosť, Rak - nezištnosť, Lev - súcit, Panna - zdvorilosť, Váhy - spokojnosť, Škorpión - trpezlivosť, Strelec - kontrola myslenia, Kozorožec - odvaha, Vodnár - mlčanlivosť, Ryby - veľkomyseľnosť. Prečo sú tieto cnosti priradené práve takto, je zaujímavý námet na uvažovanie. Tuto je môj pokus o takúto úvahu:

Baran je prvé znamenie zverokruhu. Súvisí úcta so znamením Barana tak, že by mala byť úcta na začiatku napríklad nejakého vzťahu? Ak vo vzťahu prítomná úcta nie je, tak asi nebude prinášať ľuďom šťastie, alebo sa vzťah rozpadne. Možno by sa dala úcta premenovať aj na prvotné zanietenie, ak ide o ohnivé znamenie a základné.
Býk je znamenie zemské a pevné, to by naznačovalo na vlastnosť ako je stabilita, alebo pokoj. Je cnosť vyrovnanosti myslená v tomto zmysle? Oproti Býkovi je tiež znamenie extrémov, Škorpión. Tak ako protiklad tohto extrémneho znamenia by mohol mať Býk práve cnosť vyrovnanosti. Alebo by sme si ešte mohli pomôcť tým, že Býkovi sa prisudzuj krk, ako časť tela. Krk sa nachádza medzi hlavou a telom, čo by mohla byť analógia hlavy ako neba a tela ako zeme, tak by sa dala vyrovnanosť chápať ako rovnováha medzi duchom a hmotou.
Blíženci sa tradične spájajú s pľúcami a vládnúca planéty v ňom, Merkúr, s rytmom. Dalo by sa povedať, že vo svojom rytme, sú pľúca vytrvalé. Aj v bežnej vytrvalej činnosti rytmus pomáha, ako napríklad pri behu, alebo monotónnej práci. Vo vzťahu by tiež našla táto cnosť svoje uplatnenie, mohli by sme ju potom nazvať vernosťou.
Rak je znamenie, ktoré má blízko k archetypu matky a cnosťou matky, si myslím, nezištnosť je, dáva a nič neočakáva, možno až na výnimky. Podobne aj orgán, s ktorým sa toto znamenie spája, prsia, sú uspôsobené na dávanie. Nezištná môže byť aj láska, nazveme ju potom čistou láskou.
Levovi je v tele priradené srdce. Srdcom cítime, a teda aj súcítime.
Panna je znamenie zamerané na detaily. Zdvorilosť by sme mohli nazvať aj vyberané správanie. Dom Panny je domom služby. Viem si predstaviť zdvorilosť ako cnosť služobníka.
Spokojnosť tiež môže mať blízko k rovnováhe, podľa hesla: "čo nemôžeš milovať zmeň a čo nemôžeš zmeniť miluj". Aj obličky, ako orgán priradený znameniu Váh, sa starajú o spokojnosť tela napríklad tým že regulujú teplotu, vodu, množstvo soli v tele. Domom Váh je dom manželstva, partnerstva. Podľa toho by mohla byť spokojnosť cnosťou partnerov.
Škorpión je ženské, pevné a vodné znamenie. Trpezlivosť, by sa dala označiť ako schopnosť znášať utrpenie, alebo, pokiaľ ide o vodné znamenie, tak schopnosť znášať určité city, alebo pokiaľ ide o ženské znamenie ako schopnosť vyčkávať. Trpezlivosť by mohla byť aj cnosť terapeuta, alebo niekoho, kto chce preniknúť hlbšie, pod povrch, do tajomstiev.
Streleca môžeme označiť ako filozofické znamenie. Kontrola myslenia by asi mala byť cnosť filozofa, pretože v labyrinte myšlienok, ľahko sa je stratiť.
Kozorožec je zasa znamenie, ktoré je zamerané na povolanie, uplatnenie a v tomto zmysle by sa odvaha mohla chápať ako schopnosť presadiť niečo do sveta.
Vodnár je znamenie vzdušné a pevné. Vzduch znamená, že by malo ísť o myšlienky a to že je pevné, že niečo zhromažďuje. No a kto chce nahromadiť myšlienky, múdrosť, ten by mal asi byť schopný mlčať a načúvať. Ale mlčať sa dá aj vnútorne, v tom prípade by to bolo niečo ako meditácia.
V protiklade k Panne, ktorá je zameraná na detaily, by mali byť Ryby zameraná na celok. Veľkomyselnosť by mohla byť chápaná ako schopnosť vidieť v myšlienkach ďalej ako len po špičku nosa, vo väčších súvislostiach napríklad časových alebo priestorových. Túto cnosť by asi náš svet v súčastnosti potreboval, lebo ak žijeme tak, že nepozeráme na to, aký svet nechávame našim potomkom, tak touto cnosťou asi neoplývame. Podobne ak zastávame len náš osobný názor a nie sme schopný pozerať sa na jednu vec z rôznych strán, tak sme túto cnosť asi ešte nerozvinuli.

Ako by bolo možné využiť toto priradenie vo výklade horoskopu? Tak napríklad, ak má niekto Saturn v Škorpiónovi v dome povolania, tak si pravdepodobne vyberie povolanie, ktoré bude vyžadovať rozvinutie trpezlivosti. Ak bude Saturn v Škorpiónovi v dome detí, tak bude pravdepodobne človek nútený rozvinúť túto cnosť vo vzťahu k deťom. Ak má napríklad niekto Venušu v Blížencoch, tak bude asi mať za úlohu rozvinúť vytrvalú lásku, ak v Panne, tak zdvorilú lásku a podobne.

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby