<-- späť na všetky príspevky

ELEKČNÁ ASTROLÓGIA - VÝBER VHODNÉHO OKAMIHU


Z horoskopu je možné vyčítať určité tendencie do budúcnosti, dalo by sa povedať že osud, čo sa zhruba bude diať v tej ktorej oblasti života, hoci sa nedajú s určitosťou predpovedať udalosti, dajú sa ale predpovedať určité témy, či tendencie v tej ktorej oblasti v určitom čase. Napríklad je možné vyčítať obdobia priaznivé pre finančné záležitosti, či pre zdravie, vzťahy a podobne. Tento spôsob pohľadu na horoskop, ako na osud, je pasívny, človek čaká, čo sa stane, ale na druhej strane sa môže aktívne chopiť príležitosti a využiť vhodné obdobia v určitých oblastiach. Tak napríklad ak plánuje kúpu, alebo predaj, počká na obdobie priaznivé pre financie, tak ako farmár čaká na vhodný okamih, kedy nasiať tú ktorú plodinu aby sa mohla dobre vyvíjať a prinášať úrodu.

Toto umenie vhodného okamihu pestovali astrológovia už v minulosti, známe je napríklad založenie mesta Konštantinopol, pre ktoré vybral astrológ Valens vhodný okamih, alebo korunovácia Alžbety I., pre ktorú vybral vhodný okamih astrológ John Dee, alebo svadba Fridricha Falckého s Alžbetou Stuartovou ktorej okamih bol tiež zvolený astrologicky.

Pristúpim teda k tomu, že vysvetlím, naznačím, z čím asi musí astrológ počítať, ak chce nájsť vhodný okamih na danú vec. V prvom rade by mal astrológ zvážiť horoskop daného človeka, teda jeho radix (horoskop narodenia), pretože v ňom sú dané možnosti a osudové, či povahové tendencie daného človeka. Ďalej pracuje s predikčnými technikami, tranzitmi, direkciami (primárnymi, sekundárnymi), solárnym horoskopom. A tretiu vec, ktorú musí zvážiť sú všeobecné vplyvy. Čo sa týka všeobecných vplyvov uvediem jednoduchý príklad. Za priaznivé pre začiatok nejakej veci sa považuje obdobie, keď Mesiac pribúda. Je to všeobecný vplyv a platí pre všetkých. Ostatné dve veci, teda predikčné techniky, a radix sa týkajú konkrétneho človeka. Ak ide o začiatok veci, ktorá zasiahne viacero ľudí, je dôležitejšie prihliadať viac na všeobecné vplyvy, napríklad začiatok nejakej oslavy, ale ak ide o udalosť, ktorá sa týka len jedného človeka, treba prihliadať viac na jeho radix a predikčné techniky.

Vrátim sa ešte k všeobecným vplyvom. V elekčnej astrológii je veľmi dôležitý Mesiac, známe sú napríklad lunárne kalendáre, ktoré radia, čo robiť v tom či onom období vzhľadom na Mesiac. Dôležité je či Mesiac pribúda, ubúda, ako som už spomenul, v akom je znamení (vo všeobecnosti sú najpriaznivejšie znamenia Býk a Rak, pretože v Býkovi je Mesiac povýšený a v Rakovi je doma a najmenej priaznivé znamenie Škorpióna a Kozorožca, pretože v Škorpiónovi je Mesiac v páde a v Kozorožcovi v exile, ale na niektoré udalosti je vhodné zvoliť znamenie, ktoré má vhodný charakter pre dané záležitosti, napríklad Mesiac v Blížencoch, v komunikatívnom znamení, bude vhodná pozícia pre začiatok nejakej prednášky, diskusie a podobne). Ale veľmi dôležité sú aj aspekty (uhly vo vzťahu k iným planétam) Mesiaca a to hlavne aplikatívne (teda ide o aspekty, ktoré nastanú v blízkej budúcnosti). Napríklad ak sa Mesiac blíži do trigonu (120°) alebo sextilu (60°) či konjukcie (0°) na Jupiter, je to vo všeobecnosti priaznivé, ale ak sa bude blížiť do kvadratúry (90°), opozície (120°), konjukcie (0°) na Saturn, tak to bude vo všeobecnosti nepriaznivé, ale tiež je možné prihliadať na danú udalosť, napríklad ak ide o svadbu, vhodný bude harmonický aspekt (konjukcia-0°, sextil-60°, trigon-120°) na Venušu, pretože Venuša je planéta lásky. Za všeobecne nepriaznivé pre začiatok nejakej veci sa považuje, keď je Mesiac v osamelom behu (void of course), čo znamená, že v danom znamení už nespraví žiaden aplikatívny aspekt na žiadnu planétu. Toto postavenie vlastne znamená, že sa nič neudeje v danej záležitosti, lebo Mesiac vlastne ukazuje priebeh udalostí. Ak sa predsa len niečo udeje, môže sa to naťahovať. Existuje zjednodušená elekčná metóda, ktorá využíva len čisto Mesiac, jeho fázy, postavenie v znameniach a jeho aspekty, ako som bol spomenul, táto metóda nie je taká presná, nie je teda ideálna, ale je aspoň nejaká a niekedy môže pomôcť.

Čo sa ďalej týka všeobecných vplyvov, tak je potrebné brať do úvahy všeobecných signifikátorov danej záležitosti, napríklad pre svadbu to bude Venuša, planéta lásky, pre obchod, zmluvy, cestovanie Merkúr, pre operácie Mars a podobne. Ideálne je, ak sú tieto planéty vo svojich znameniach, napríklad Merkúr v Blížencoch, Venuša vo Váhach, alebo v znameniach svojho povýšenia, napríklad Mars v Kozorožcovi a ak sú v znameniach exilu či pádu, oslabuje to danú planétu, čo sa môže prejaviť ako nepriaznivé pre dané záležitosti. Tiež ak planéta cúva nie je to priaznivé. Napríklad sa neodporúča podpisovať zmluvy, ak je Merkúr retrográdny, teda cúva, lebo by sa mohlo niečo v zmluve zanedbať, alebo by mohol niekto od zmluvy odstúpiť, dodatočne niečo vybavovať.

A ďalšia vec, čo sa týka všeobecných vplyvov je, že je potrebné posúdiť celý horoskop pre daný okamih, pričom ASC (ascendent) a jeho vládca predstavuje človeka, čo koná, alebo danú vec, ktorá vzniká a jednotlivé domy predstavujú dané oblasti. Čo vysvetlím na konkrétnom príklade:


Toto je okamih, kedy som zverejnil inzerát, že hľadám podnájom. Čakal som, kým ASC bude vo Váhach, pretože vo Váhach vládne Venuša, ktorá je vo svojom znamení, vo všeobecnosti je dobré pre každú elekciu, ak je vládca ASC silný, pretože to dáva dobré možnosti tomu, kto koná a aj daná vec je životaschopnejšia. Ale chcel som zároveň zachovať priaznivý vplyv Jupitera, Jupiter je pozitívna planéta a také planéty je dobré mať v elekciách na hlavných osiach (ASC/DSC, IC/MC), v tomto prípade je Jupiter na 30° Panny a ASC na 1° Váh, je teda ešte v konjukcii s ASC. Vládca domu bývania je síce Saturn, ale je na priaznivej kráľovskej stálici Antares, je teda šanca, že dané bývanie bude v dobrom stave. Medzi Venušou a Saturn je priaznivý aplikatívny aspekt, sextil. Čiže daný horoskop vlastne hovorí, že Venuša, teda ja, sa harmonicky spojím so Saturnom, teda bývaním. O pár hodín na to sa mi ozval človek a dohodli sme sa k spokojnosti oboch. Tento horoskop má ale jednu slabinu, Merkúr je retrográdny, takže niekto od dohody môže časom dostúpiť, čo sa aj stalo. Toto je samozrejme len náznak toho, čo všetko je potrebné uvažovať pri posudzovaní všeobecných vplyvoch. Je mnoho pravidiel, ktoré je treba brať do úvahy a pre rôzne typy udalostí. V tomto smere sú napríklad dobre rozpracované horoskopy sobášov, alebo horoskopy kúpy či predaja nehnuteľnosti. Pozri linky pod článkom.

Čo sa týka posúdenia radixu, je potrebné sledovať oblasť, ktorá sa týka danej veci. Napríklad v prípade práce to bude napríklad X. dom - povolanie, VI. dom - práca, povinnosti, II. dom - financie, planéty v týchto domoch, vládcov týchto domov a aspekty planét na MC.

V prípade tranzitov je potrebné rovnako sledovať dané oblasti, všeobecných signifikátorov, dané domy a ich vládcov, planéty v daných domoch. Uvediem príklad:Tuto je približný čas toho, kedy som kúpil topánky. Využil som tranzit Jupiter sextil Merkúr. Merkúr v mojom horoskope je silný, a je dobre ožiarený a je to všeobecný signifikátor obchodu. Nie je síce v dome financií a osobného majetku (II.) ale čiastočne sa na ňom podieľa, keďže časť Blížencov sa nachádza ešte v tomto dome. Kúpa prebehla tak, že som našiel topánky presne aké som chcel, teda mäkké z vnútra, vzhľadom na to že ma bolelo chodilo, a boli v zľave a dobre sa nosili, takže som bol spokojný. Takže takto je možné využiť tranzity. V tomto smere sa mi osvedčilo využívať Jupiterské tranzity, pretože majú už akú takú váhu, ale sú dostatočne rýchle, takže na ne netreba čakať veľmi dlho. Aj tranzity rýchlych planét sa dajú využiť (Merkúr, Venuša, Slnko, Mars), ale najdôležitejšie je sledovať tranzity pomalých planét (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto), lebo tieto tranzity majú väčší význam a ich tranzity majú dlhšie následky. Takže ak pôjde o udalosť všedného významu, postačia aj rýchle planéty, ale pri dôležitejších udalostiach je potrebné zvážiť hlavne pomalé planéty.

Ďalšie techniky, teda direkcie a solárny horoskop, sa používajú podobným spôsobom, nebudem ich tu rozoberať. V skratke je jedno o akú astrologickú techniku ide, idea je tá, že ak v danom období sú na nejakú oblasť harmonické vplyvy, je možné to využiť na elekciu. Teda nie len čakať, čo sa stane, ale aktívne sa chopiť príležitosti.

Najlepšie je potom kombinovať všeobecné vplyvy s osobnými, teda predikčnými technikami. Poľa môjho názoru, všeobecné vplyvy budú hovoriť o danej veci ktorá vzniká a dané predikčné techniky o tom, aký vzťah k danej veci bude človek mať, alebo čo mu to prinesie.

Dovolím si ešte zopár poznámok. Elekcie skrývajú v sebe nebezpečenstvo, že sa nimi človek stane posadnutý, môže teda fanaticky sledovať astrologické vplyvy pre každý čin, ktorý chce urobiť. V tomto sa mi zdá ako zdravý prístup to, že k elekciám človek siahne len ak ide o dôležité udalosti. Druhá poznámka sa týka toho, že aj napriek tomu, že astrológ nájde vhodný okamih na nejakú vec, neznamená, že vonkajšie okolnosti dovolia uskutočniť danú vec v danom okamihu. Napríklad svadby sa konajú obyčajne v sobotu, ak je vhodný okamih v pondelok, tak to môže byť problém. Je možné použiť horoskop udalosti aj spätne, ak sa udeje nejaká udalosť, čas, dátum a miesto danej udalosti poslúžia na jej astrologickú analýzu. Niekedy nejde ani o to, nájsť dokonalý okamih pre nejakú vec, čo je často nemožné, ale nájsť čo najlepšie vplyvy pre dané časové obdobie, kedy človek uvažuje niečo vykonať.


zdroje:

http://science-astrology.blogspot.sk/2014/09/constantinoples-inauguration-horoscope.html

http://www.skyscript.co.uk/marriage.html

http://www.sarahsastrology.com/Electional-Astrology(2001185).htm

Claudia von Schierstedt, Příznivý okamžikPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby