<-- späť na všetky príspevky

HOROSKOP ROBERTA FICA (Na aké povolanie sa hodí?)

V krátkosti sa vyjadrím k horoskopu Roberta Fica. Jeho čas narodenia som získal z tejto stránky:( www.ceskaastrologie.cz). Neviem do akej miery je tento čas narodenia presný, ale budem vykladať tento horoskop vzhľadom na neho. Ak by bol čas nepresný, tak by niektoré veci vo výklade bolo potrebné zmeniť.


V tomto horoskope je zaujímavé napríklad veľmi silné obsadenie zemských znamení planétami. Znamená to, že by malo ísť o človeka, ktorý stojí pevne nohami na zemi, zameraného prakticky, na konkrétne veci, až hmatateľné, na prácu, mal by mať prevahu melancholického temperamentu. Negatívom môže byť, že človek môže byť až prízemný, prípadne príliš materiálne orientovaný. Na druhej strane v horoskope nie sú obsadené vzdušné znamenia planétami, čo znamená, že tomto človeku môže chýbať diplomacia, ľahkosť, sociálne zručnosti. Keďže má silnú prevahu zeme a absenciu vzduchu, malo by ísť viac o praktika ako teoretika. Tiež je zaujímavé že prevláda obsadenie znamení ženských a dokonca na hlavných osiach, teda silne postavené, sú ženské planéty Mesiac a Neptún. Vo všeobecnosti to znamená, že by malo ísť o človeka submisívneho, človeka, ktorý sa skôr podriaďuje, ako určuje a rozhoduje. Takže najhrubší nárys hovorí o človeku submisívnom, prakticky orientovanom, ktorému ale môže chýbať diplomacia a sociálne zručnosti.

Dominantnou planétou tohto horoskopu je planéta Merkúr, pretože je tzv. konečný dispozitor, alebo konečný vládca horoskopu. Merkúr je planéta reči a myslenia, takže tieto schopnosti by mali byť u tohto človeka výraznejšie, teda napríklad schopnosť komunikovať, analyzovať, myslieť, o to viac, že Slnko sa nachádza v znamení Panny, takže celkovo vlastnosti Panny, cit pre detail a poriadok, analytické schopnosti, zameranie na prácu, užitočnosť, prípadne malichernosť a kritika, by mali byť zdôraznené. Keďže Merkúr je konečný vládca horoskopu, mal by u tohto človeka ovládať všetko rozum. Takže sa dá povedať, že ide o racionálneho človeka. Tento Merkúr je v harmonickom spojení s planétou Mesiac, čo dáva reči a mysleniu obratnosť. Mesiac je v znamení Kozorožca, čo znamená vážnu, melancholickú základnú životnú náladu, sklon ovládať svoje emócie a keďže sa nachádza tento Mesiac blízko ascendentu (východu) tak to je prvé čo človek na ňom uvidí, pretože ASC je vzhľad človeka, teda navonok pôsobí svojou ťaživou melancholickou, prípadne strohou náladou. Pozitívom síce môže byť zmysel pre povinnosť, ale vo všeobecnosti je postavenie Mesiaca v Kozorožcovi skôr problematické, pretože v Kozorožcovi vládne k Mesiacu protikladná planéta Saturn. A Slnko je v harmonickom spojení s Jupiterom, čo vo všeobecnosti znamená úspech a to, že u ľudí budí dôveru.

Silne obsadený je VIII. dom, ktorý okrem iného znamená spoločný majetok. Takže takýto človek môže prísť do styku s verejnými zdrojmi, financiami.

Dve planéty, Venuša a Mars, v Levovi sa môžu prejaviť napríklad cez záujem o šport, ale aj sklonom k flirtovaniu, hlavne keď sa nachádzajú v dome partnerských vzťahov, potrebou sa skrz svoju činnosť predvádzať, teda je tu väčšia potreba uznania za svoje činy.

Jupiter v dome rodiny a bývania môže znamenať dobré rodinné zázemie, alebo bohatstvo v nehnuteľnostiach.

Neptún na MC, ktoré symbolizuje povolanie, znamená, že povolanie môže mať niečo dočinenia s ilúziou, klamom, virtuálnou realitou, fantáziou, skrytou manipuláciou, alebo aj súcitom, pomocou, charitou. Aj jeho obraz na verejnosti môže byť dosť klamlivý, nejasný, zidealizovaný.

Zhrnutie: Vzhľadom na dané schopnosti, ktoré som vyčítal z horoskopu si dovolím úsudok ohľadom vhodného povolania pre nositeľa tohto horoskopu, Roberta Fica. Podľa mňa sa tento človek hodí napríklad na povolanie kúzelníka, alebo iluzionistu, pretože silne obsadené znamenie Panny a Merkúr ako konečný vládca horoskopu by mu na to dali zručnosť a inteligenciu a postavenie Neptúna na MC by korešpondovalo s ilúziami a kúzlami, ktoré by predvádzal na verejnosti a Mesiac na ASC by mu dal potrebné herecké nadanie.

Druhá možnosť, ktorá mi z tohto horoskopu vychádza je práca lekára, pretože Neptún súvisí s pomocou, súcitom, ale aj s nemocnicami a zasa silné obsadenie Panny a silný Merkúr dávajú vlohy na lekárstvo. Ďalšia možnosť je práca úradníka, alebo ešte lepšie účtovníka, s čím by korešpondovala jeho submisívna povaha aj vlohy Panny a planéty v VIII. dome – dome spoločného majetku, peňazí iných ľudí.
Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby