<-- späť na všetky príspevky

Hemisféry

V horoskope sú dve osi, ktoré sa nazývajú hlavné, rozdeľujú horoskop. Je tu os, ktorá spája ascendent (ASC), východ a descendent (DSC), západ, rozdeľuje horoskop na dve časti, hemisféry, na časť, ktorá je nad obzorom a časť, ktorá je pod obzorom. Na obrázku je naznačená červenou čiarou zakončenou šípkou. To čo je pod touto čiarou je pod obzorom, to čo je nad touto čiarou je nad obzorom v čase narodenia človeka. Druhá hlavná os je os medium coeli (MC) vrchol neba, a imum coeli (IC) hĺbka neba, na obrázku znázornená modrou čiarou. Táto os rozdeľuje horoskop na dve hemisféry, na východnú, na ľavo od osi a západnú, na pravo od osi.Na začiatku výkladu horoskopu je dobré sa pozrieť, ako sú obsadené jednotlivé hemisféry planétami.

Ak prevláda obsadenie planét nad obzorom, tak by sa malo jednať o človeka zameraného na verejnosť, na vonkajší život, mal by to byť človek, ktorý sa chce ukázať, môže to byť napríklad nejaký aktivista, extrovert.

Ak prevláda obsadenie planét pod obzorom, tak by malo ísť o človeka, ktorý je zameraný na súkromie, na vnútorný život, ktorý chce žiť skôr pokojnejší život, ktorý je introvertný.

Prevaha planét na východe hovorí o človeku, ktorý ja zameraný viac na seba, je nezávislý, ktorý sa chopí príležitostí, má rýchly nástup do života.

Ak je prevaha planét na západe, malo by ísť o človeka zameraného na iných, ráta s inými, prípadne je od nich závislý, nástup do života a rozvoj schopností je pomalší.

PRÍKLAD:V tomto horoskope vidíme, že nad obzorom je 6 planét a pod obzorom 4. Môžeme usudzovať, že zameranie na verejnosť a súkromie, extroverzia a introverzia sú viac menej v rovnováhe. Na východe sú dve planéty, na západe 8 planét. Takže môžeme usudzovať, že tento človek bude zameraný na iných, prípadne až od nich závislý.


Ďalšia lekcia je: Astrologické domyPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby