<-- späť na všetky príspevky

Astrológia pre úplných začiatočníkov: horoskop

-Horoskop je zjednodušene diagram, alebo mapa oblohy, z ktorej astrológ číta. Na zostavenie horoskopu je potrebný dátum, čas a miesto. Väčšinou ide o dátum, čas a miesto narodenia človeka, z ktorého potom astrológ číta jeho vlastnosti, schopnosti, talenty, osudové témy a tendencie v jednotlivých oblastiach života.


Horoskop sa skladá zo 4 základných častí, ktoré sú naznačené za obrázku:

1. Planéty

2. Znamenia

3. Domy

4. Aspekty


Dôležité je naučiť sa značky v astrológii a v horoskope, ich zoznam mám na svojej stránke:

http://www.astrologia-mbd.sk/vseobecne.html


PLANÉTY

Za planéty v horoskope sa považujú tieto nebeské telesá: Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. Mesiac a Slnko sa tiež označujú ako svetlá.


Planéty v horoskope symbolizujú:

- osoby: napríklad Slnko – otec, Mesiac – matka, Saturn – starec, …

- veci, objekty (aj abstraktné): napríklad Saturn – kosti, Venuša – láska, Mars – železo, ...

- vlastnosti a schopnosti: napríklad Merkúr – schopnosť komunikovať, Mesiac – empatia, Mars – bojovnosť, ...

- princípy: napríklad Jupiter - princíp expanzie a rastu; Saturn – princíp obmedzenia, ...

- procesy: napríklad Saturn - proces upevňovania, vysušovania; Pluto – proces regenerácie, ...

ZNAMENIA V HOROSKOPE

Ekliptika je pomyselná dráha, kružnica, po ktorej Slnko prechádza počas roka. Táto kružnica sa rozdeľuje na 12 rovnakých častí zo začiatkom v jarnom bode, teda v bode, kde sa na jarnú rovnodennosť nachádza Slnko. Týchto 12 častí sa nazývajú znamenia zverokruhu.

Poznáme tieto znamenia zverokruhu: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby.

Znamenia predstavujú primárne schopnosti, vlastnosti a činnosti. Napríklad Baran – schopnosť viesť, Býk – schopnosť prijímať, hromadiť materiálne veci, Blíženci – schopnosť komunikovať, zdieľať, …

Znamenia môžu predstavovať aj časti tela: Baran – hlava, Býk – krk, Blíženci – pľúca, paže, Rak – žalúdok, …

Každá planéta v horoskope sa nachádza v jednom z týchto znamení a je ním podfarbená, ovplyvňovaná, modifikovaná. Tak napríklad Merkúr, ako planéta komunikácie, môže byť v 12 znameniach a to predstavuje 12 rôznych spôsobov komunikácie. Napríklad Merkúr v Baranovi bude komunikácia energická, v Býkovi pokojná, V Levovi priama, V Kozorožcovi vážna a podobne.

Každá planéta má svoj domov v nejakom zo znamení. Napríklad Venuša je doma vo Váhach a v Býkovi, Mars v Baranovi a Škorpiónovi a podobne. Na obrázku je vyznačené, kde ktorá planéta vládne, takto sú navzájom prepojené znamenia a planéty. Znamenie a planéta ktorá v ňom vládne majú podobné vlastnosti. Napríklad Mars ako bojovná planéta je doma v bojovných znameniach Barana a Škorpióna.

DOMY V HOROSKOPE

Zverokruh sa rozdeľuje na ďalších 12 častí, každá časť predstavuje životnú oblasť, alebo miesto, v tejto tabuľke sú vypísané základné významy domov. Rozdelenie na domy súvisí s rozdelením ekliptiky na tú časť, ktorá je nad obzorom, a tú, ktorá je pod obzorom. Miesto, kde sa ekliptika stretáva s horizontom na východe sa nazýva ascendent a to ja začiatok prvého domu.I. dom:

fyzické telo, vzhľad, smerovanie, zdravie a vitalita, vlohy

II. dom:

financie, osobný majetok

III. dom

komunikácia, blízke okolie, súrodenci, krátke cesty, základné vzdelanie

IV. dom:

rodina, bývanie, koniec života, jeden z rodičov

V. dom:

deti, záľuby, lásky

VI. dom:

zdravie, práca, podriadený, domáce zvieratá, povinnosti

VII. dom:

partner, verejný nepriatelia, spoločníci

VIII. dom:

smrť, spoločný majetok, tabu, dane, dary

IX. dom:

filozofia, ďaleké cesty, vysoká škola, náboženstvo

X. dom:

povolanie, kariéra, verejný imidž, jeden z rodičov

XI. dom:

priatelia, kolektív, splnenie prianí

XII. dom:

nevedomie, ústranie, tajné veci, chronické choroby


ASPEKTY V HOROSKOPE

Aspekty v horoskope sú uhly medzi jednotlivými prvkami horoskopu, napríklad medzi planétami. Aspekty prepájajú navzájom jednotlivé časti horoskopu a tie sa navzájom ovplyvňujú.

Poznáme tieto základné aspekty: konjukcia (0°), sextil (60°), kvadratúra (90°), trigon (120°), opozícia (180°). Od týchto presných uhlov sa spojenia planét môžu o pár stupňov odchyľovať, približne o 5° a stále sa to ešte považuje za aspekt.

Sextil a trigon sú harmonické spojenia, kvadratúra a opozícia disharmonické a konjukcia je buď neutrálna, alebo harmonická/disharmonická, závisí od toho, čo sa s čím spája. Na obrázku hore sú aspekty čiary, ktoré prechádzajú cez vnútro kruhu. Zelené čiary označujú sextily, červené kvadratúry, modré trigony a čierne opozície, konjukcia je, keď sú planéty hneď vedľa seba, preto ju netreba označovať čiarou.

SYNTÉZA 4 ZÁKLADNÝCH ČASTÍ HOROSKOPU

V horoskope je teda planéta v znamení, ktoré ju podfarbuje, v dome, ktorý určuje, v ktorej oblasti sa planéta v znamení, ako schopnosť uplatní a má nejaké aspekty, ktoré znamenajú prepojenie s ostatnými oblasťami a planétami horoskopu, toto všetko je potrebné dať dohromady. Zjednodušene, na planétu sa pýtame čo?, alebo kto?, na znamenie ako?, alebo aký?, aká?, aké? a na dom, kde? a aspekty označujú, ako spolu jednotlivé veci súvisia a pôsobia na seba.

PRÍKLAD

Zoberme si horoskop Julie Roberts a zamerajme sa na jednu planétu, na planétu Mars, ktorá je označená červeným krúžkom v obrázku. Mars je planét vôle, energie, bojovnosti, tá sa nachádza v Kozorožcovi. Kozorožec je znamenie vytrvalej cieľavedomosti. Takže Mars, ako vôľa v tomto znamení vlastne znamená, že vôľa je podriadená nejakým dlhodobým cieľom, že tento človek dokáže vytrvalo a cieľavedomo konať, inými slovami, ide o pracovitosť. A kde sa hlavne uplantí táto vlastnosť? Mars je v VI. dome, čo je dom práce. Takže táto cieľavedomá a vytrvalá vôľa by sa mala uplatniť hlavne v oblasti práce. Ak spojíme zatiaľ toto, tak nám z toho vychádza že ide o človeka pracovitého. Ale pozrieme sa ešte na nejaký aspekt, tak je tu trigon od Jupitera. Jupiter dodáva vôli silu viery, optimizmus, takže danú vlastnosť pracovitosti len posilňuje.

RÔZNE DRUHY HOROSKOPOV

Poznáme niekoľko základných druhov horoskopov. Osobný horoskop, alebo horoskop narodenia. Ten sa vypracúva na okamih narodenia človeka, na miesto, čas a dátum, z tohto horoskopu je možné určiť základné vlastnosti, schopnosti, talenty človeka, posúdiť jednotlivé oblasti jeho života. Tento horoskop platí na celý život, sú v ňom zaznačené aj veci, ktoré sa týkajú budúcnosti. Ale kedy sa dané veci spustia, o tom už hovorí horoskop zameraný na budúcnosť, napríklad solárny horoskop, ktorý určuje základný rámec toho, čo človek prežije v roku, od narodenín do narodenín. Alebo Lunárny horoskop, ktorý platí na jeden mesiac. Existuje veľa rôznych spôsobov predvídania budúcnosti a k tomu rôzne druhy horoskopv, napríklad technika tranzitov, sekundárnych direkcií, primárnych direkcií, profekcie a podobne. Ďalej je možné zostaviť aj partnerský horoskop, aj tu existuje viacero techník, ale najpoužívanejšia je synastria. Zoberú sa horoskopy partnerov a navzájom sa prekryjú a z toho sa potom usudzuje na charakter ich vzťahu. Existuje potom napríklad aj horárny horoskop, to je horoskop otázky. Vychádza z predpokladu, že ak sa človek pýta, tak v danom okamihu zostavený horoskop skrýva aj odpoveď na jeho otázku. Potom existuje elekčný horoskop, to je horoskop vhodného okamihu na nejakú udalosť, napríklad na svadbu, stavbu domu a podobne. Horoskop mundánny, ktorý sa vzťahuje na väčšie celky, ako napríklad nejaké štáty, krajiny. Aj štáty majú svoje horoskopy, na základe ktorých sa dá predvídať a usudzovať ohľadom daného štátu. Vo všeobecnosti môžeme zostaviť horoskop pre každú vec, ak vieme, kedy a kde začala.

Pozrite si aj video s danou tematikou >>

Ďalšia lekcie je:Rozdelenie zverokruhuPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby