Jupiter v znameniach a domoch

Jupiter v znameniach

Jupiter je planéta viery, dobra, optimizmus, šťastia, príležitostí, nadhľadu, plánovania, vizionárstva, syntetického myslenia, zákonov, bohatstva, expanzie, cti a v negatívnom preháňania, nestriedmosti, nafúkanosti, zrady, prílišného optimizmu.
Táto planéta je v jednom znamení zhruba rok. To znamená, že cez všetky znamenia prejde za 12 rokov. Keďže je v jednom znamení rok, charakterizuje celý ročník, teda ľudí, ktorý sa v danom roku narodili. Má preto skôr generačný charakter a jeho pozícia v znamení má vplyv na väčšiu skupinu ľudí. Jupiter v jednotlivých znameniach dáva danému ročníku nejaké spoločné vlastnosti.
Jupiter môže byť v znameniach, ktoré sú pre neho priaznivé a v tých, ktoré sú pre neho nepriaznivé. Priaznivé sú tie, kde je Jupiter doma, v Strelcovi a Rybách, a kde je povýšený, čiže v Rakovi. Nepriaznivé znamenia pre Jupiter sú znamenia kde je v exile, v Blížencoch a v Panne, a kde je v páde, čiže v Kozorožcovi. V priaznivých znameniach sa môže pozitívna stránka Jupitera naplno prejaviť, v negatívnych môže byť brzdená, alebo sa môže Jupiter prejaviť nepriaznivo.
To, ako sa daný Jupiter prejaví v danom znamení, závisí aj od iných vecí, napríklad od aspektov, domu kde sa nachádza a podobne. Preto to, čo napíšem, treba chápať ako skôr všeobecný popis, ktorý sa prejaví naplno, len za určitých okolností.

Jupiter v Baranovi

Jupiter v Baranovi charakterizuje ročník, ktorý má v sebe odvahu, mohutnú iniciatívu, mohutnú aktivitu, vieru v napredovanie, vodcovské vlohy.

Jupiter v Býkovi

Jupiter v tomto zemskom znamení môže znamenať, že človek verí tomu, čo si ohmatá, čo môže vnímať zmyslami. Ináč to charakterizuje ročník, ktorý má v sebe niečo z Býka. Môže to byť aj pôžitkárstvo, alebo zmysel pre finančné záležitosti.

Jupiter v Blížencoch

V tomto znamení môže dať Jupiter komunikačné vlohy, záujem o všestranné vzdelávanie, ale môže to znamenať aj to, že človek priveľa hovorí, alebo myslí.

Jupiter v Rakovi

Dáva bohatú fantáziu, zmysel pre staroslivosť, otvorenosť mysle, ale niekedy až naivitu.

Jupiter v Levovi

Posilňuje sebavedomie, optimizmus a dáva vodcovské, alebo organizačné, manažérske vlohy, schopnosti.

Jupiter v Panne

Môže znamenať skepticizmus, to čomu človek verí, potrebuje mať prakticky, merateľne overené, môže to znamenať aj prílišnú analýzu.

Jupiter vo Váhach

Posilňuje zmysel pre krásno a dáva vlohy na diplomaciu, zmierovanie dvoch strán. V otázkach viery sa môže stavať do opozície.

Jupiter v Škorpiónovi

Dáva prenikavú, intenzívnu vieru, vieru v neviditeľné veci, alebo aj sklon skúšať vieru iných, prípadne sklon obracať ľudí na svoju vieru. Pri plánovaní zohľadňuje taký človek všetky nástrahy.

Jupiter v Strelcovi

Znamená ročník so silným optimizmom, záujmom o cestovanie, všestranné štúdium, otázky viery a filozofie.

Jupiter v Kozorožcovi

Vo svojich presvedčeniach môže byť taký človek konzervatívny, rigidný. Oslabuje to optimizmus a vieru.

Jupiter vo Vodnárovi

Dáva záujem o všestranné vedenie, poznanie a organizačné schopnosti, schopnosť dať ľudí dohromady.

Jupiter v Rybách

Posilňuje vieru, súcit, dobročinnosť. Dáva schopnosť vidieť veci z rôznych strán, schopnosť syntézy, vieru v neviditeľné veci.

Jupiter v domoch

Postavenie Jupitera v domoch horoskopu má väčší význam na individuálnej úrovni. Celý ročník má Jupiter v jednom znamení, ale to v ktorom dome ho má daný človek, je individuálne.
Vo všeobecnosti je Jupiter planéta priaznivá, je to planéta šťastia a príležitostí, rozvoja. Takže v dome, v ktorom sa nachádza, sa môžu prejaviť tieto pozitívne veci. Ale nie vždy Jupiter pôsobí priaznivo, niekedy môže spôsobovať aj preháňanie, nezdravú expanziu, márnotratnosť, prílišný optimizmus. Alebo môže byť jeho priaznivý vplyv brzdený.
Prejaviť sa priaznivo má tendenciu vtedy, ak ide o denné zrodenie, ak je znamení povýšenia, alebo v domovskom znamení, ak má priaznivé aspekty. Prejaviť sa môže nepriaznivo, alebo je brzdený jeho priaznivý vplyv, ak ide o nočné zrodenie, je v znamení pádu, alebo exilu, je pod nepriaznivými aspektami. Sú aj iné veci, ktoré sa dajú v tomto zmysel brať do úvahy, ale toto je základ.
Jupiter je silný, ak je v rohových domoch, teda v I., IV., VII., X., ale hlavne, ak je blízko bodov ASC, IC, DSC, MC. V priaznivých domoch, V., XI., zvyšuje ich dobro v nepriaznivých, VI., VIII., XII., je jeho dobro brzdené, alebo on brzdí zlo, alebo sa jeho vplyv otáča na negatívny.

Jupiter v jednotlivých domoch

Jupiter v I. dome

Jupiter v tomto dome, ak je priaznivý, znamená dobré zdravie, optimizmus, vieru, nadhľad. Taký človek vzbudzuje u iných dôveru, otvárajú sa mu dvere. Negatívne to môže znamenať nezdravý optimizmus, preháňanie a nadváhu.

Jupiter v II. dome

Ak je Jupiter v tomto dome priaznivý, znamená to šťastie v otázkach financií, bohatstvo, dostatok zárobkových príležitostí, dobré finančné ohodnotenie. Ale ak je negatívny, znamená veľké výdavky, márnotratnosť, optimizmus s financiami, ktorý nie je na mieste.

Jupiter v III. dome

Ak je Jupiter priaznivý, znamená to šťastie v základnom vzdelaní, dobré komunikačné schopnosti, schopnosť presviedčať iných tým, čo človek hovorí, optimizmus v komunikácii. V negatívnom to znamená že daný človek hovorí priveľa, že sa nafukuje a predvádza tým, čo hovorí.

Jupiter v IV. dome

Ak je Jupiter priaznivý, znamená to šťastie v rodine a v bývaní. Taký človek môže zdediť nejakú nehnuteľnosť, alebo výhodne kúpiť, alebo predať. Ak je negatívny, tak to môže byť zrada v rodine, alebo v súvislosti s bývaním, nehnuteľnosťami.

Jupiter v V. dome

Ak je priaznivý, znamená to šťastie v hrách, láskach, s deťmi. Ak je negatívny, tak to môže byť preháňanie z hrami, nestriedmosť vo flirtovaní.

Jupiter v VI. dome

Ak je priaznivý, môže znamenať pracovné príležitosti, ochranu pred chorobami. Ak je nepriaznivý hrozia choroby z preháňania, nestriedmosti.

Jupiter v VII. dome

Ak je Jupiter priaznivý, znamená v tomto dome šťastie v manželstve a partnerstve. Taký človek budí u svojich spoločníkov dôveru. Partner môže byť dobrý, múdry, bohatý. Ak je negatívny, môže to znamenať expanziu v partnerských vzťahoch, teda neveru, alebo aj zradu.

Jupiter v VIII. dome

Ak je Jupiter priaznivý v tomto dome, môže priniesť šťastie s majetkom iných ľudí. Môže to znamenať dedičstvo, peniaze od štátu, od partnera, dary. Ak je negatívny, môže to byť premrhanie dedičstva, veľké výdavky na spoločný majetok, zrada v súvislosti so spoločným majetkom.

Jupiter v IX. dome

Priaznivý Jupiter v tomto dome znamená šťastie v cudzine, na cestách, počas štúdia, široký filozofický a študijný záber, zbožnosť. Ak je negatívny, tak to môže znamenať zradu v daných záležitostiach, alebo prílišnú expanziu v nich.

Jupiter v X. dome

Ak je Jupiter v tomto dome priaznivý, dáva šťastie a príležitosti, úspech a niekedy aj slávu v povolaní. Ak je negatívny, môže znamenať falošné príležitosti v oblasti povolania.

Jupiter v XI. dome

Tento dom sa kedysi nazýval aj dom radosti Jupitera. Je to pre neho dobré postavenie. Prináša teda všeobecné šťastie, splnenie prianí, dobrých priateľov a veľa. Ak je negatívny, môže znamenať aj zradu od priateľov.

Jupiter v XII. dome

Ak je Jupiter priaznivý v tomto dome, môže dávať ochranu pre nepriateľmi, otáčať ich na priateľov. Ak je nepriaznivý, môže to znamenať veľa tajných nepriateľov, alebo nepriateľov z vyšších kruhov, alebo cez rozdielne názory a vieru.


Pozrite si tiež články:
Jupiter
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domoch
Mars
Mars v znameniach
Mars v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby