<-- späť na všetky príspevky

Jupiter - planéta viery

Ak je Jupiter, expanzívna planéta, planétou viery, tak by bolo dobré chápať vieru zoširoka a nie len oklieštene ako viera, že existuje Stvoriteľ. Astrológia môže pomôcť rozšíriť toto chápanie. Tak napríklad, Jupiter je aj planétou optimizmu. Zdá sa že optimizmus a viera majú k sebe blízko. Ak napríklad niekto verí v budúcnosť, tak to asi neznamená, že vidí v budúcnosti čierne mračná, ale naopak. Jupiter v horoskope znamená aj pečeň. Je teda pečeň sídlom optimizmu a viery? V knihe Terapia duše (Rudolf Steiner) sa píše, že depresia sa somatizuje na pečeni. A že pri liečení depresie je dobré liečiť aj pečeň. A depresia vlastne je strata viery a optimizmu. Ďalej Jupiter sa v horoskope dostáva do vzťahov, aspektov k iným planétam. Podľa toho by sa teda viera mohla modifikovať, alebo rôzne uplatňovať.
Ak je napríklad Jupiter v aspekte na Slnko (Ja), tak by to mohla byť viera v seba, človek si teda verí.
Ak v aspekte na Mesiac (duša), tak by to mohla byť viera v to čo človek cíti. Teda verí niečomu, pretože to tak cíti.
Jupiter v aspekte na Merkúr (reč) by sa mohol prejaviť vierou, vloženou do toho, čo človek hovorí. Takáto reč bude pravdepodobne presvedčivá. Alebo by hovoril o tom, čomu verí, teda by bol niečo ako kazateľ.
V aspekte na Venušu (láska) by sa mohla prejaviť viera v lásku. Taký človek by o svojej láske nepochyboval a vlieval by do nej svoju vieru.
S Marsom (vôľa) by sa mohla prejaviť viera vložená do konania, boja. Taký bojovník prišiel zvíťaziť a nie bojovať, alebo by mohol bojovať za svoju vieru, prípadne ju šíriť mečom ako križiaci. A takýto človek by nepochyboval o tom, že to čo chce vykonať, sa podarí.
Saturn (hĺbka) by mohol vieru modifikovať buď tak, že by ju vysušil, stala by sa konzervatívna, skostnatená, obmedzená, alebo by ju prehĺbil, takže by to bola pevná, hlboká, nezlomná viera.
S Uránom (nezávislosť) by sa viera asi neopierala o autority, bola by nezávislá.
Jupiter v aspekte na Neptún (sny) by sa mohol prejaviť tým, že človek verí v neviditeľno, v to čo sa nedá nahmatať, v niečo duchovné, sny alebo by mohol veriť bludom, klamom.
A v aspekte na Pluto (moc), by sa mohla prejaviť potreba obracať iných na svoju vieru, takže by sa taký človek stal akýmsi misionárom, alebo by sa to mohlo prejaviť tým, že by takýto človek vieru ľudí nahlodával.Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby