Krásny ľudia v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka krásnych ľudí (922 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.