Marketing v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka ľudí pracujúcich v obore marketingu (726 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.
Pozri tiež cestovatelia v horoskope