Mars v domoch

Úvod

Mars je planéta boja, energie, vôle, presadenia, súťaživosti, odvahy, hnevu, smrti, úrazov, rozchodov. Mars sa v astrológii nazýva škodca. To znamená, že má tendenciu prinášať ľuďom to, čo považujú za nepríjemné, ako napríklad choroby, smrť, úrazy, konflikty a podobne. Má ale aj svoju pozitívnu podobu a to je odvaha, vôľa, energia. Ak je Mars v domovskom znamení, alebo v znamení svojho povýšenia, má tendenciu prejavovať sa pozitívnejšie, ak je v znamení exilu, alebo pádu, negatívnejšie. Mars v dennom horoskope má tendenciu sa prejavovať negatívnejšie a v nočnom pozitívnejšie. Ak má harmonické aspekty a hlavne od dobrodejov, prejaví sa pozitívnejšie, ak disharmonické aspekty a hlavne od škodcov, tak negatívnejšie. Okrem týchto vecí je potrebné zvažovať aj zvyšok horoskopu pred konečným úsudkom. V nasledujúcom texte napíšem skôr všeobecné významy Marsu v domoch, ktoré je potrebné korigovať aj ostatnými vecami. V astrológii sa vždy kombinuje. Preto nemožno to čo napíšem brať doslova, ale je to potrebné brať skôr ako základnú abecedu, od ktorej je možné sa odpichnúť pri výklade. Každý dom predstavuje určitú oblasť života a dome, v ktorom sa Mars nachádza sa prejaví vôľa, energia, bojovnosť súťaživosť, alebo aj väčší sklon k hnevu, konfliktom, v závislosti od kontextu horoskopu. Presnejšie významy dostaneme, ak skombinujeme postavenie Marsu v dome aj s jeho postavením v znamení a jeho aspektami. Mars je silný hlavne v rohových domoch, teda v I., IV., VII., X. a hlavne ak je blízko bodov ASC, DSC, MC, IC.

Mars v jednotlivých domoch

Mars v I. dome

Mars v I. dome má silné postavenie. Keďže I. dom prestavuje osobnosť, prejaví sa v povahe daného človeka. V pozitívnom to môže byť väčšia odvaha, bojovnosť, sila vôle, v negatívnom sklon ku konfliktom, konfrontácii, hnevu. I. dom symbolizuje ale aj fyzické telo a vzhľad. Na fyzickom tele sa to môže prejaviť červenou farbou, napríklad kože, vlasov, alebo výraznejšou bradou, muskulárnejším vzhľadom a niekedy aj jazvami na tvári. Za určitých okolností môže spôsobovať aj sklon k úrazom, alebo zápalovým, alebo aj iným ochoreniam.

Mars v II. dome

Mars v tomto dome, ak je pozitívny, prejaví sa vôľou a odvahou vo vzťahu k zárobkovej činnosti. V negatívnom to môže byť “rozbíjanie“ peňazí, alebo aj poškodzovanie majetku, prípadne aj finančné, alebo majetkové straty.

Mars v III. dome

Keďže je III. dom, domom komunikácie, v tomto dome sa Mars prejaví ako sklon k slovným súbojom. Ak je pozitívny, tak to môže byť aj nadšené, aktívne štúdium, iniciatíva v komunikácii, schopnosť vyjadriť aj svoj nesúhlas, odvaha ísť do slovných konfrontácií. Ak je negatívny, môže sa prejaviť ako hádavosť, ohnivé reči, ostrá korešpondencia. V prípade že je negatívny, môžu hroziť aj nehody na cestách.

Mars v IV. dome

Ak je Mars priaznivý v dome rodiny a bývania, môže sa to prejaviť tak, že tento človek ja v rámci domova a bývania aktívny, iniciatívny, prípadne aj pracovitý. Ak je negatívny, prejaviť sa môžu konflikty v rámci rodiny a bývania.

Mars v V. dome

Mars v tomto dome sa môže prejaviť ako záľuba v športe, alebo inej aktivite. Vo vzťahu k deťom to môžu byť konflikty s nimi, alebo aj ich strata, ak je negatívny, ak je pozitívny, tak iniciatíva vo vzťahu k nim, detí môže byť odvážne, skôr to praje mužskému potomstvu, ale na to je potrebné posúdiť ešte viac vecí.

Mars v VI. dome

Aj keď ide o negatívny dom, je to dom jeho radosti. Prejaviť sa môže preto ako pracovitosť, zápal a nadšenie v práci, pracovitosť. V negatívnom to môže byť sklon k zápalovým ochoreniam a úrazom, alebo konfliktom na pracovisku.

Mars v VII. dome

Mars v tomto dome sa môže prejaviť iniciatívou v partnerských vzťahoch. Môže to byť až dobyvačnosť vo vzťahu k opačnému pohlaviu. V priaznivom to môže byť vzájomná spolupráca, alebo spoločné aktivity s partnerom. V negatívnom to priťahuje oponentov a nepriateľov a do partnerského života prináša svár.

Mars v VIII. dome

Ak zoberieme význam VIII. domu ten, že ide o spoločný majetok, prejaviť sa môže v pozitívnom ak iniciatívna, vôľa, energia vo vzťahu k spoločnému majetku. Taký človek môže napríklad byť aktívny v získavaní financií cez fondy, alebo pomáhať v rámci majetku rodiny a podobne. Negatívom môžu byť majetkové a dedičské spory a prípadne aj straty, poškodzovanie spoločného majetku. Ak zoberieme význam, že ide o dom smrti, smrť môže prísť náhle a v niektorých prípadoch môže ísť aj o násilnú smrť.

Mars v IX. dome

Mars v tomto dome sa môže prejaviť sklonom šíriť svoju vieru mečom. Taký človek môže byť aktívny v štúdiu, alebo cestovaní, alebo aj v otázkach viery a náboženstva. Negatívom sú filozofické súboje, antipatia voči názorom iných, prípadne nejaké nepríjemnosti na cestách, alebo v rámci štúdia.

Mars v X. dome

X. dom je povolania, takže postavenie Marsu v tomto dome sa vzťahuje k tejto téme. Môže ísť o povolanie policajta, vojaka, športovca, alebo prácu so železom, manuálnu prácu, alebo to môže byť len zápal a horlivosť v práci. Negatívom môžu byť konflikty v rámci povolania, alebo poškodzovanie dobrého mena.

Mars v XI. dome

V dome priateľov sa môže Mars prejaviť ako iniciatíva vo vzťahoch k priateľom a ku kolektívu, môžu to byť spoločné aktivity s priateľmi, niekedy aj športové. Ak je negatívny, môžu sa prejaviť konflikty, hnev vo vzťahu k priateľom, kolektívu.

Mars v XII. dome

Toto postavenie Marsu je najproblematickejšie. Môže sa prejaviť ako vytesnený hnev, ktorý sa potom nekontrolovane prejaví navonok. Toto postavenie Marsu priťahuje tajných nepriateľov. Môže spôsobovať ochorenia fyzické, ale aj psychického rázu.


Pozrite si tiež články:
Mars
Mars v znameniach
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby