Mars v znameniach

Mars je planéta energie, bojovnosti, vôle, konfliktov, súťaženia, športu, rýchlosti, ohňa, hnevu. V horoskope človeka môže byť v rôznych znameniach. Podľa toho môžeme rozlišovať, akým spôsobom človek koná, alebo bojuje. Mars je škodca, čo znamená, že cez neho ľudia zažívajú skôr nepríjemné skúsenosti ako sú napríklad smrť, úrazy, choroby, rozchody a podobne. Takže vo svojej podstate je skôr problematický, ale ak sa nachádza v znamení, kde je doma (Baran, Škorpión), alebo je povýšený (Kozorožec) jeho prirodzenosť sa tým mierne zlepšuje, takže sa prejaví skôr cez svoje pozitívne vlastnosti ako je odvaha, činorodosť, pracovitosť a podobne. Ak sa navyše človek narodí v noci, zlepšuje to jeho prejav, ale ak cez deň, tak zhoršuje. Ak je v znamení svojho exilu (Váhy, Býk), alebo svojho pádu (Rak), nemôže prejaviť svoju prirodzenosť a tým sa môže jeho prejav zhoršovať. Sú ešte ďalšie veci, ktoré vplývajú na kvalitu prejavu Marsu, ale o tom v iných článkoch. Je potrebné si uvedomiť, že Mars je zakomponovaný do celého horoskopu, je ovplyvnený aj aspektami a domom v ktorom je. Preto to čo tu píšem je skôr všeobecné a je potrebné to chápať skôr ako odrazový mostík k výkladu horoskopu, neplatí to absolútne a vo všetkých horoskopoch. Je to niečo ako slovník, v ktorom nájdete slovo, ale je potrebné ho zakomponovať do celej vety, čo je celý horoskop.

Mars v znameniach podľa živlov

Mars v zemských znameniach (Býk, Panna, Kozorožec) sa prejaví skôr ako praktická činnosť, zameranie na prácu. Mars vo vodných znameniach (Rak, Škorpión, Ryby) môže znamenať, že vôľa je ovplyvnená emocionalitou. Vo vzdušných znameniach (Blíženci, Váhy, Vodnár) môže byť Mars sociálne aktívny, alebo aktívny v myslení a v ohnivých (Baran, Lev, Strelec) môže byť vôľa nadšená, energická, ale môže toho byť až príliš, takže to môže byť prchkosť.

Mars v znameniach podľa kvalít

Mars v základných znameniach (Baran, Ryk, Váhy, Kozorožec) znamená vôľu, ktorá má iniciatívu a schopnosť niečo nové začínať, ale aj meniť smer zabehaných vecí. V pevných znameniach (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár) sa prejaví vytrvalou, húževnatou vôľou, ale aj vzdorovitosťou v tom ako a čo robí daný človek. Problém môže mať skôr začať niečo robiť, ale ak sa rozbehne, drží smer. Ak je Mars v pohyblivých znameniach, môže mať človek tendenciu robiť veľa vecí naraz, byť nesústredený v konaní, alebo nasmeruje vôľu a energiu do vnútra, napríklad na myslenie.

Mars v jednotlivých znameniach

Mars v Baranovi

V tomto znamení je Mars doma, prejaví sa preto vo svojej čistej podobne a vo svojej čistej podobne sa prejaví aj znamenie Barana. Znamená to aktívnu, zapálenú, iniciatívnu vôľu, schopnosť začínať zo zápalom nové veci. Problém môže byť ale doťahovať veci. Znamená to aj bojovnosť, aktivitu, činorodosť, súťaživosť, sklon ku konfliktom.

Mars v Býkovi

V Býkovi je Mars v exile, je preto oslabený a teda aj to, čo symbolizuje. Môže sa to prejaviť ako lenivá vôľa, neschopnosť boja, presadiť sa. Ak sa mu ale podarí prekonať lenivosť a niečo začne, môže to byť vytrvalá vôľa. Prejaviť sa môže tiež tým, že človek chce robiť len veci, ktoré sú príjemné, cit ovláda vôľu.

Mars v Blížencoch

Mars v Blížencoch sa prejaví v komunikačnej oblasti a v myslení. Znamená to teda aktívnu, energickú a často krát bojovnú reč. Taký človek môže zraňovať iných tým čo hovorí. Myslenie je rýchlejšie, energickejšie. Ak je v horoskope zakomponovaný vo vzťahu ku zdraviu, sú to náchylnosti na zápaly dýchacích ciest, nervov a rúk, zranenia rúk. Taký človek môže mať tendenciu robiť viacero vecí naraz a niekedy na úkor toho, že niečo dokončí.

Mars v Rakovi

V Rakovi je Mars v páde. Je to teda oslabenie vecí, ktoré symbolizuje. Oslabenie vôle, energie, priebojnosti, mužnosti. Vôľa je ovplyvňovaná, alebo ovládaná emocionalitou, alebo náladami. Taký človek môže konať spontánne. Hnev môže byť nasmerovaný dovnútra a potom sa môže prejaviť ako zdravotné problémy, teda ak je v horoskope v takom význame. Vtedy sú to problémy do žalúdkom a u žien aj s orgánmi materstva.

Mars v Levovi

Ľudia s Marsom v Levovi sa radi predvádzajú a často majú záujem o šport. Konajú priamo a ťažké je ich prinútiť robiť niečo, čo nechcú, alebo ak ich niekto upozorní na to, že niečo nerobia nesprávne, len ťažko to zmenia, pretože tu je spojená vôľa s hrdosťou a niekedy aj s pýchou. Taký človek rád nechá obdivovať to, čo vykonal. Muži s týmto postavením Marsu sú často pre ženy príťažliví.

Mars v Panne

Mars v Panne sa môže prejaviť ako systematický spôsob jednania. Je to zameranie na praktické veci v tom, čo človek robí, takže to môže byť napríklad pracovitosť. V tom čo robí, dbá človek na poriadok a detaily. Negatívom môže byť ostrá kritika. Posilňuje to analytické schopnosti.

Mars vo Váhach

Mars vo Váhach je v exile, znamená to oslabenie jeho prirodzenosti. Problém je v tom, že bojovná planéta je v diplomatickom znamení, ktoré nemá rado konflikty. Preto to oslabuje priebojnosť. Vo Váhach vládne Venuša a teda ovláda aj Mars. Vôľa je ovládaná citom a sympatiou takže človek potrebuje mať citový vzťah k tomu, čo koná. Prejaviť sa môže ako diplomatická bojovnosť, človek môže vyvolať konflikt aby vytvoril rovnováhu, alebo harmóniu. Môže byť v konaní reaktívny a uplatňovať zmysel pre spravodlivosť. Prejaviť sa to môže tak, že ak na neho niekto zaútočí, vráti mu to rovnakým dielom. Môže sa tiež prejaviť ako zápal pre umenie a iniciatívna vo vzťahoch.

Mars v Škorpiónovi

V tomto znamení je Mars doma. Dáva to vytrvalú, intenzívnu, vášnivú vôľu, ktorá nepozná prekážky a môže ísť až “cez mŕtvoly“. Celkovo to posilňuje vášeň. Bojovnosť môže byť nepriama a niekedy až zákerná. Vôľa je ovplyvňovaná citmi, emocionalitou.

Mars v Strelcovi

Takýto človek môže konať veľa vecí naraz, nadchnúť sa pre veľa vecí. Môže to vzbudiť záujem o cestovanie, alebo šport. Môže mať tendenciu bojovať za svoje presvedčenia. Môže to byť aj mohutná aktivita, alebo vôľa je ovládaná nejakým presvedčením.

Mars v Kozorožcovi

Vôľa a energia Marsu je v Kozorožcovi zužitkovaná na praktické veci. Znamenať to môže napríklad pracovitosť, vytrvalú a disciplinovanú vôľu, ktorá sleduje dlhodobé ciele. Človek môže mať tendenciu byť dôkladný v tom čo robí, robiť hlavne veci, ktoré sú vážne a majú zmysel.

Mars vo Vodnárovi

Mars vo Vodnárovi sa môže prejaviť ako nadšenie pre veci nové, originálne, vedu a techniku, vynálezy. Znamená to tiež iniciatívu v medziľudských vzťahoch. Človek môže konať originálne, nezávisle.

Mars v Rybách

V Rybách sa môže Mars prejaviť ako ochota pomáhať, súcitné skutky. Prieraznosť Marsu je zmiernená, vôľa môže byť ovládaná nejakým ideálom, presvedčením, morálkou. V negatívnom to môže byť ale aj chaotické jednanie, človek nevie čo činí, lebo sa riadi podvedomím.


Pozrite si tiež články:
Mars
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby