Merkúr v domoch

Úvod

Merkúr je planéta reči, myslenia, logiky, komunikácie, cestovania, učenia sa, učenia, čítania, písania, obchodu, lekárstva. Má teda mnoho významov, ale najdôležitejšie významy sú komunikácia a myslenie. Postavenie Merkúra v dome určuje, kde sa daná schopnosť prejaví, teda kde sa prejavia komunikačné schopnosti, myslenie, výmeny a podobne.
Ak je Merkúr v blízkosti bodov ASC, IC, DSC, MC, čo sú začiatky domov I., IV., VII., X., tak je táto planéta v horoskope silná, posilnená. Takže aj dané schopnosti sú posilnené, teda myslenie, komunikácia, v živote daného človeka. Napríklad T.S.Eliot, známy spisovateľ mal Merkúr na ASC, Catherina Aubierová, tiež známa spisovateľka, má Merkúr na IC, Herman Hesse mal Merkúr na DSC a Jules Verne mal Merkúr blízko MC. Merkúr v I. a X. dome je tiež silný

Dôležité

Dôležité je si uvedomiť, že Merkúr v dome nie je len tak sám o sebe, ale je v nejakom znamení a má nejaké aspekty od iných planét. Tieto veci je potrebné kombinovať, ináč výklad nebude presný. Merkúr je navyše planéta, ktorá má tendenciu preberať charakter iných planét, či už tých, ktoré sú s ním v aspekte, alebo tým, ktoré mu vládnu cez znamenie. Ako sa prejavuje Merkúr v znameniach si môžete pozrieť tu: Merkúr v znameniach.

Merkúr v domoch

Merkúr v I. dome

Ako som už napísal, Merkúr v I. dome je silné postavenie pre Merkúr. Zvyšuje to teda komunikačné schopnosti, zlepšuje schopnosť logicky myslieť, chápať, učiť sa, alebo učiť iných. Tiež to môže dať aj nadanie na písanie, obchod, diplomaciu. Daný človek je teda komunikatívny, čulý, zvedavý. I. dom symbolizuje to, ako sa javíme navonok, takže tieto schopnosti by malo byť hneď vidieť.

Merkúr v II. dome

V tomto dome sa Merkúr prejaví v oblasti financií, osobného majetku. Môže to znamenať napríklad to, že si človek zarába obchodom, alebo sa živí písaním, učením, alebo jednoducho vie kšeftovať, vymieňať. Pre financie to môže byť ale aj nestabilné postavenie, peniaze sa môžu rozkotúľať.

Merkúr v III. dome

Merkúr v dome komunikácie sem prirodzene patrí. Takže to zlepšuje komunikačné schopnosti, schopnosť sa učiť, myslieť. V blízkom okolí, alebo v písomnom kontakte sa tieto schopnosti môžu prejaviť. Súrodenci môžu byť inteligentní, alebo komunikatívny. Taký človek môže veľa čítať, písať, alebo aj cestovať, hoci skôr v blízkom okolí.

Merkúr v IV. dome

IV. dom je dom rodiny a bývania, takže v rámci rodiny môže tento človek byť komunikatívny, alebo jeho rodina je taká. Pre bývanie to môže byť nestabilná pozícia, človek sa môže sťahovať, alebo bývať na kolesách. Ku koncu života sa dané komunikačné schopnosti môžu posilniť. Merkúr v tomto znamení môže byť aj u niekoho, kto doma píše.

Merkúr v V. dome

Merkúr v tomto dome znamená buď komunikatívne, alebo inteligentné deti, alebo pedagogické nadanie, alebo záľubu v čítaní, písaní, alebo jednoducho tvorivé písanie.

Merkúr v VI. dome

Na jednej strane môže Merkúr v tomto dome znamenať merkúrske choroby. Napríklad choroby dýchacích ciest, trávenia, nervov. Na druhej strane to môže byť aj práca, ktorá vyžaduje komunikačné schopnosti, alebo analytické schopnosti, napríklad práca učiteľa, obchodníka, administratívneho pracovníka a podobne.

Merkúr v VII. dome

Merkúr v VII. dome môže dať komunikatívneho, inteligentného partnera, alebo daný človek potrebuje komunikovať v rámci partnerstva, ale môže sa dostávať aj do opozície v komunikácii, pretože VII. dome symbolizuje aj verejných nepriateľov. Merkúr môže tiež narušiť partnerskú stabilitu. Ale v poradenstve by takýto Merkúr našiel svoje uplatnenie.

Merkúr v VIII. dome

U ľudí, ktorí majú Merkúr v VIII. dome pozorujem, že sa zaujímajú o záhady, tajné veci, duchovné veci. Že tieto veci študujú. Vo vzťahu k spoločnému majetku, ktorý tento dom symbolizuje, to môže znamenať uplatnenie komunikačných schopností, diplomacie, logiky v tejto oblasti. Podobne ako Merkúr v II. dome aj v VIII. dome môže do spoločných financií vniesť nestabilitu.

Merkúr v IX. dome

Merkúr v tomto dome sa prejavuje záujmom o štúdium, cestovanie, filozofické rozhovory. Môže to vzbudiť záujem o štúdium merkurických oborov, ako sú napríklad medicína, obchod, financie, cudzie jazyky, diplomacia.

Merkúr v X. dome

U Merkúra v X. dome môžeme očakávať, že v povolaní bude tento človek uplatňovať komunikačné schopnosti, alebo logiku, myslenie, diplomaciu, učenie, písanie. Takže to môže byť povolanie učiteľa, spisovateľa, herca, účtovníka a podobne.

Merkúr v XI. dome

V rámci kolektívu a priateľov bude pravdepodobne človek s Merkúrom v XI. dome komunikatívny, čulý. Bude mať pravdepodobne veľa známostí. Jeho priatelia budú tiež pravdepodobne komunikatívni, alebo inteligentní.

Merkúr v XII. dome

Merkúr v dome tajných vecí a osamotenia sa môže prejaviť napríklad čítaním, štúdiom v osamotení, alebo prechádzkami v osamotení. Človek môže mať aj komunikačné prekážky, radšej bude komunikovať asi v osamotení. Zaoberať sa môže vo svojom myslení tajnými vecami, napríklad aj duchovnými.


Pozrite si tiež články:
Merkúr
Merkúr v znameniach

Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby