Merkúr v znameniach

Merkúr je planéta reči, komunikácie, myslenia a štúdia a jeho postavenie v znamení v horoskope narodenia teda určuje, akým spôsobom človek komunikuje, myslí, študuje.

Znamenia delíme podľa živlov na zemské, vodné, vzdušné a ohnivé a podľa kvality na základné, pevné a pohyblivé.

Merkúr v znameniach podľa živlov

Merkúr v zemských znameniach sa prejavuje praktickým myslením a rečou, štúdiom praktických vecí. Taký človek dobre chápe veci cez konkrétne príklady. U Merkúra vo vodných znameniach je myslenie a a reč podfarbená citom, emocionalitou. Je tu záujem o štúdium tajných vecí. Aj reč môže byť tajná, nepriama. Merkúr vo vzdušných znameniach sa prejaví abstraktnejším myslením, diplomatickou rečou. Celkovo toto postavenie Merkúra posilňuje sociálnosť. A Merkúr v ohnivých znameniach sa prejavuje ako nadšená, energická, prípadne zapálená reč, rýchle myslenie. Takže daný človek dáva energiu do toho, čo hovorí, alebo aj študuje.

Merkúr v znameniach podľa kvalít

Merkúr, ak je v základných znameniach, prejaví sa ako cieľavedomé myslenie a reč, schopnosť tvoriť nové myšlienky a rýchlo uchopovať podstatu v myšlienkach. Merkúr v pevných znameniach sa prejavuje ako vytrvalé, húževnaté myslenie a reč. Ak prídete do sporu s takýmto človekom, tak len ťažko ustúpi, zmení názor. Merkúr v pohyblivých znameniach zasa znamená všestrannosť v myslení a reči, ale môže to byť aj nesústredenosť a skákanie z myšlienky na myšlienku. Tiež sa to môže prejaviť ako prispôsobivosť v myšlienkach, názoroch. Taký človek dokáže zmeniť názor a prispôsobiť sa v komunikácii, ale niekedy to môže vyzerať, že nemá žiaden názor.

Merkúr v jednotlivých znameniach

Merkúr v Baranovi

Merkúr v tomto znamení získava na energii. Takže sa môže prejaviť ako energický, nadšený, zapálený spôsob komunikácie. Keďže v Baranovi vládne bojovný Mars, tak môže byť komunikácia aj súťaživá, prípadne až útočná, priama. Je to odvaha ísť do slovných súbojov. Myslenie a chápanie je v tomto znamení rýchle, podobne aj štúdium. Nevýhodou môže byť netrpezlivosť pri štúdiu, myslení a prirýchle myšlienkové závery.

Merkúr v Býkovi

V Býkovi je reč pokojnejšia, príjemnejšia, milšia. Podobne aj myslenie je pokojnejšie, ale môže byť až lenivé, ale keď sa nakopne, tak vytrvalé. Predmetom myslenia môžu byť príjemné veci, ale samozrejme aj praktické a finančné, pretože o tom je znamenie Býka. Takže Merkúr v Býkovi sa môže prejaviť ako ekonomické myslenie, nadanie na obchod. Nevýhoda Merkúra v Býkovi je jeho vzdorovitosť. Ťažko primäť takého človeka zmeniť jeho názor.

Merkúr v Blížencoch

Merkúr v Blížencoch je doma, takže sa tu prejaví vo svojej čistej podobe a je tu posilnený. Prejaví sa teda ako nadanie komunikačné, alebo bystré myslenie, záujem o štúdium, čítanie, písanie. Človek s Merkúrom v Blížencoch sa vie v komunikácii prispôsobiť a naladiť na úroveň daného človeka, ale jeho myslenie a aj názory môžu byť nestále a niekedy až povrchné.

Merkúr v Rakovi

V Rakovi je Merkúr, teda myslenie a reč, ovplyvnený emocionalitou a náladami. Myslenie môže byť viac obrazné. Je tu sklon k intímnejším rozhovorom. Ak niekoho daný človek nepozná, tak môže byť v komunikácii plachý, ale keď ho spozná, tak spontánny. Takže rozhovory niekde v súkromí a o súkromných, duševných veciach budú tomuto človeku vyhovovať.

Merkúr v Levovi

Merkúr v Levovi sa prejavuje ako priama a otvorená reč, jasné myslenie. Taký človek sa rád predvádza tým, čo hovorí. To čo hovorí je priame, jasné a má v sebe energiu, zápal, odvahu. Taký človek môže mať tendenciu viac hovoriť o sebe.

Merkúr v Panne

V Panne je Merkúr doma, takže je posilnený a môže sa prejaviť vo svojej čistej podobe. Takže sa môže prejaviť ako dobré analytické myslenie a celkovo analytické schopnosti, cit pre detail a poriadok. V myslení a reči môže byť takýto človek kritický. Myslenie je praktické a môže to byť aj obchodný talent, alebo záujem o zdravie, medicínu. Merkúr v Panne posilňuje aj komunikačné schopnosti a schopnosť študovať.

Merkúr vo Váhach

Merkúr vo Váhach sa v reči prejavuje ako diplomacia, hľadanie rovnováhy a harmónie v reči. Taký človek nerád ide do konfliktov v komunikácii, ale niekedy sa stavia do opozície, kvôli rovnováhe. V myslení zvažuje, hodnotí, súdi, takže to môže byť vloha, alebo záujem o právo. Keďže vo Váhach vládne Venuša, môže sa prejaviť aj vloha na umelecký spôsob komunikácie, písania.

Merkúr v Škorpiónovi

Merkúr sa v tomto znamení prejaví ako prenikavé myslenie, záujem o tajné veci. Je to nadanie detektívne, špiónske, ale aj terapeutické. Takže nadanie ísť do podstaty veci, prenikať do skrytých vecí. V rečí sa môže tiež prejaviť táto tajomnosť, ale aj intenzita, ostrosť a sklon ku konfliktom. Takže ak prídete do sporu s takýmto človekom, tak nie len že neustúpi, ale bude bojovať. Podobne aj štúdium môže byť vášnivé, až posadnuté. V rečí sa môže triafať do slabých miest ľudí.

Merkúr v Strelcovi

Strelec je znamenie exilu pre Merkúr. Takže je to problematickejšie postavenie pre neho. Prejaviť sa môže v tom, že myslenie je príliš zložité, abstraktné, filozofické, rozkonárené a potom pre iných ťažko zrozumiteľné. Napriek tomu, alebo vďaka tomu má viacero významných spisovateľov Merkúr práve v tomto znamení, pretože sa vedia rozpisovať. Takže Merkúr v tomto znamení sa môže prejaviť aj tak, že človek priveľa hovorí, ale jeho myslenie môže byť nestále.

Merkúr v Kozorožcovi

Merkúr v Kozorožocovi sa prejavuje systematickým, presným, dôkladným, hlbokým myslením. Myslenie je tiež praktické, takže tu bude záujem o využiteľné myšlienky v praxi. Reč môže byť strohá, ale presná, prípadne to môže byť komunikačný blok. Podobne aj v myslení to môže byť blok, ak sa prejaví negatívne.

Merkúr vo Vodnárovi

Vo Vodnárovi sa Merkúr prejaví ako originálne myšlienky, nápady, schopnosť spájať súvislosti v myšlienkach a tiež schopnosť a potreba hromadiť vedomosti. Podobne v reči sa môže prejaviť originálnym spôsobom vyjadrovania sa, originálnymi slovami, alebo aj dôkladným, učeným spôsobom reči. V štúdiu je tu záujem o všetko originálne, netradičné, prípadne aj technické, vedecké.

Merkúr v Rybách

V Rybách je Merkúr v páde aj v exile. Takže je to najproblematickejšie postavenie pre neho. Prejaviť sa môže ako obrazné, symbolické, intuitívne myslenie, alebo ako chaos a klam v myšlienkach, pasívne preberanie názorov, alebo ako žiaden názor. Je to schopnosť vidieť veci z rôznych strán v myslení. Reč môže byť nezrozumiteľná, symbolická, takže tento človek môže mať problém, že mu málokto rozumie. V reči sa môže vyskytnúť aj tendencia ku klamaniu.

Dôležité upozornenie

Toto čo som napísal, neplatí absolútne, takže nie je možné vykladať horoskop len na základe tohto, čo som napísal. Horoskop pozostáva zo 4 základných častí a to sú znamenia, planéty, aspekty a domy. Tieto veci treba navzájom kombinovať, aby sa dosiahol presný výklad. Dom určuje, v ktorej oblasti života sa daná schopnosť, v našom prípade myslenie a reč, prejaví. Aspekty môžu ešte daný spôsob komunikácie modifikovať, zmeniť, takže potom nemusí platiť to, čo vo všeobecnosti platí pre Merkúr v nejakom znamení. Napríklad ak bude Merkúr v Levovi, alebo bude mať kvadratúru od Neptúna, tak reč už taká priama nebude, ale bude tam niečo skryté v nej. Takže je potrebné všetko kombinovať najprv a usudzovať až potom.


Pozrite si tiež články:
Merkúr
Merkúr v domoch

Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby