Nehody a zranenia v horoskope - štatistická analýza

Vzorka z databázy astro.com ľudí so zraneniami a nehodami.
Prvý obrázok, postavenie Marsu v domoch. Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Druhý obrázok, postavenie Mars v rohových domoch a zároveň v znameniach alebo v aspekte na Mesiac.