<-- späť na všetky príspevky

O protiklade znamenia Panny a znamenia Ryby

Znamenia Panny a znamenie Rýb vo zverokruhu stoja oproti sebe, mali by teda byť v nejakom zmysle protikladné. V Rybách vládne Jupiter a v Panne Merkúr. K Jupiteru sa priraďuje kov cín a k Merkúru ortuť. Cín má tendenciu sa zlievať a Ortuť rozpadať na drobné guličky. K Jupiterovi by sa teda dala analogicky priradiť myšlienková syntéza a k Merkúrovi myšlienková analýza. Ďalšie protiklady by mohli spočívať v tom že: Panna je zameraná na detaily a Ryby na celok, Panna má odstup a Ryby súcit, Panna je racionálna a Ryby iracionálne, Panna má zmysel pre poriadok a Ryby tendenciu k chaosu. K Panne sa priraďuje tráviaci systém, črevá a k Rybám lymfatický systém. V črevách sa vyberá to užitočné z potravy, zvyšok sa nechá tak, lymfatický systém zasa odvádza z tela škodlivé a nepotrebné látky.

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby