Pesničkári v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka pesničkárov (1398 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.
Pozri tiež skladatelia v horoskope