Planéty v domoch Mashaallah 8. storočie

- z knihy: Works of Sahl & Mashaallah, Benjamin Dykes

- môj preklad a poznámky v zátvorkách k textu

- niektoré významy sa môžu týkať horárnej astrológie

- v tom období používali prevažne systém domov celých znamení a tieto významy sa viažu na tento systém domov

- niektoré výklady sú menej zrozumiteľné, pretože to tak bolo napísané a navyše je to prekladané cez niekoľko jazykov

- je dôležité si uvedomiť, že je to len výňatok z knihy, je to vytrhnuté z kontextu.

Vo zvyšku knihy vysvetľuje ďalšie pravidlá výkladu a ako takéto veci zakomponovať do celkového rozboru, čo môže zmeniť významy dole spomenuté.

SATURN V DOMOCH HOROSKOPU (Masha´allah, 8. storočie)

poznámky:

- všeobecný význam Saturna sú napríklad pozemky, budovy, staré veci, žiaľ, smútok, strach, prekážky

----------

Saturn, ak by bol v I. dome, znamená smútok kvôli dlhu a pozemkom.

A v II. dome, stratu majetku a ťažkosti priateľov (II. dom symbolizuje aj spojencov).

A v III. dome, skaza bratov kvôli viere v spor medzi nimi.

A v IV. dome, zničenie budov, pozemkov, semien a pokladov; a nebezpečenstvo skazy kvôli nim.

A v V. dome, zničenie detí a spory s poslami (V. dom - poslovia).

A v VI. dome, choroby a neposlušnosť otrokov.

A v VII. dome, skazu ženy a pozemku a dovŕšenie škodlivých veci na koniec.

A v VIII. dome, hnanie sa za vecami, ktoré zanechal mŕtvy (dedičstvo) a za starými a starodávnymi vecami, a smútok a žiaľ kvôli smrti; a dlhé nariekanie (kvôli smrti).

A v IX. dome, zničenie viery, odísť (asi vycestovať) zrealizovať zlý plán, ako blázni a tí, ktorí vykopávajú hroby, aby okradli mŕtveho; a smútok a úzkosť na cestách do cudziny a dlhý smútok.

---

A v X. dome, smútok a žiaľ a vážne nepríjemnosti (Saturn v X. dome je silný, a preto má silu škodiť celkovo) a nebezpečenstvo v súvislosti s kráľom (nadriadeným); a predĺžené uväznenie (asi v horoskope otázky na to, kedy väzňa prepustia).

Ak by bolo (navyše) Slnko vládcom toho istého domicilu (vládcom X. domu), kráľ ho zabije vo väzení.

A ak by Mesiac vládol X. domu, bude to znamenať to isté ako Slnko, okrem prípadu, že je Mesiac spojený so Saturnom (v aplikatívnom aspekte na neho).

A ak by Jupiter vládol X. domu, kráľ ho zabije bez hanby, a ublíži mu.

A ak by Mars vládol X. domu, zahynie vlastnou vinou.

A ak by Venuša vládla X. domu, bude sa hnať za vznešenosťou po tomto súžení a zisk a radosť (Saturn v X. dome znamená to súženie, ale vládkyňa Venuša znamená, čo sa udeje potom; vo všeobecnosti planéta v dome sa prejaví skôr v živote a vládca toho domu neskôr v živote).

A ak by Merkúr vládol X. domu, bude zabitý s krivdou, pretože lož o ňom bude povedaná. A ak by tento Merkúr aspektoval Mars, bol by zbičovaný. A ak by bol tento Merkúr so Slnkom, kráľ mu ublíži a zoberie mu majetok a poškodí mu cez počítanie (Dykes sa domnieva, že ho kráľ oklame cez počty napríklad na daniach) a bude ho vyšetrovať.

A vedz, že táto osobitá vlastnosť náleží Saturnu v X. dome medzi ostatnými planétami.

---

A ak by bol (Saturn) v XI. dome, znamená to veľa smútku a žiaľu v súvislosti s priateľmi a nedostatok osohu vo veciach v ktoré dúfal a v ktorých dobro veril (XI. dom - viera, nádej) ; a komplikáciu vecí a ich náročnosť a veľa viery vo falošné veci ktoré neprinášajú žiaden zisk.

A v XII. dome, prekážky ktoré sa udejú v súvislosti s kráľom, a bude silný a odvážny v tomto, a bude zajatý nepriateľmi (XII. dom - tajní nepriatelia) a bude sa obávať vo všetkých svojich záležitostiach.

JUPITER V DOMOCH HOROSKOPU

poznámky:

- Jupiter je planéta viery, peňazí, majetku a úcty

---

Jupiter, ak by bol v I. dome, znamená úctu, krásu, úprimnosť viery a zbožnosti (Jupiter - planéta viery) a učenia tiež, rozum a koniec (dovŕšenie) vecí v ktorých je zaangažovaný, pôjde smerom k spaseniu a zvrchovanosť (moc) mu bude odovzdaná.

A v II. dome, nahromadenie veľkého majetku zručnosťou a dobrou povahou (čestne), so ziskom všetkých vecí, ktoré sa zrealizujú vďaka majetku.

A v III. dome, šťastie v súvislosti s bratmi a významnými spoločníkmi a veľa radosti v súvislosti s príbuznými.

A v IV. dome, zisk z vecí, ktoré zanechal mŕtvy (IV. dom má niekedy podobný význam ako VIII. teda smrť a dedičstvo, hlavne ak sa jedná o nehnuteľnosti) a z pozemkov a ich dedičstva a pokladov z každej starobylej veci; a odstránenie smútkov a zlých myšlienok, hádok tiež a žiaľu; a ochrana pred každou strašnou vecou. (Jupiter v IV. dome má silné postavenie, pretože je to rohový dom, a tak chráni pred zlými vecami)

A v V. dome, množstvo detí a ich dobré pomery; a veľa úžitku cez ne (deti); a úprimná pochvala; spájanie bohatých a šľachticov a zisk zo všetkých vecí, ktorým veria.

A v VI. dome, málo chorôb a zdravie tela (pretože VI. dom sú choroby a Jupiter pre nimi chráni) a vznešenosť v súvislosti s otrokmi a zisk zo štvornohých zvierat (VI. dom - domáca zvieratá, otroci - sluhovia - zamestnanci).

A v VII. dome, radosť v súvislosti so ženami a manželstvom a získanie (asi pokorenie) každého nepriateľa (VII. dom - otvorení nepriatelia, súdne spory).

A v VIII. dome, strata majetku toho, kto sa pýta (v horoskope otázky) a že skončí (ten majetok) v rukách nepriateľa (pretože VIII. dom je II. dom od VII., čiže majetok nepriateľa); a stane sa to kvôli tejto prekážke; ale bude to mať chvályhodný koniec.

A v IX. dome, radosť z ciest do cudziny, úprimnosť viery, vykladanie snov a pravdivé sny, ak si to Boh želá. (IX. dom - cesty, viera, sny)

A ak sa ťa spýta, čo videl v snoch (Dykes sa domnieva, že ide o konzultačný horoskop), pozri sa na planétu, od ktorej sa Jupiter separuje, alebo na planétu, ktorá sa od neho separuje a odpovedz na základe prirodzenosti tej planéty.

A ak by chcel poznať vysvetlenie toho sna, pozri sa, od ktorej planéty sa Jupiter separuje, alebo ktorá planéta sa od neho separuje: pretože vysvetlenie sna bude v súlade s prirodzenosťou tej planéty: vedz toto.

A v X. dome, zbohatnutie a nahromadenie majetku (pretože Jupiter je bohatstvo a X. dom je silná pozícia) a úprimnú pochvalu; tiež vznešenosť a poctu vo všetkých veciach.

A v XI. dome, chvála v súvislosti s priateľmi a zisk vo veciach v ktoré dúfa, (zisk) týkajúci sa každej veci v ktorú verí (XI. dom - viera, nádej).

A v XII. dome, poddanstvo, chudoba a nedostatok (pretože Jupiter sú peniaze a v XII. dome je to ich strata a nedostatok); tiež smútok v súvislosti so štvornohými zvieratami a zármutok z otrokov. (XII. dom - veľké domáce zvieratá a otroci)

MARS V DOMOCH HOROSKOPU

Mars, ak by bol v I. dome, znamená smútok, strach, spor a hrozné veci; tiež prefíkanosť, rozpor a odobranie majetku bez uznania (možno má na mysli krádež); a vstup do záležitosti, ktorá sa ho netýka.

A v II. dome, stratu majetku, chudobu, nedostatok a neorganizovanosť jeho nižších úradníkov.

A v III. dome, nepriateľstvo bratov a veriť v nenávisť medzi nimi a ich vzájomné zabíjanie.

A ak by bol III. dom zároveň domicil Venuše(III. dom sú Váhy alebo Býk), znamená to radosť z bratov a sestier.

A ak by to bol domicil Jupitera, znamená to veľa majetku z obchodných jednaní.

A ak by to bol domicil Saturna, znamená to vykopávanie hrobov a múrov a hľadanie ukradnutého tovaru.

A ak by to bol domicil Merkúra, znamená to jeho vznešenosť z veštenia (III. dom - veštenie) a písania, falošné svedectvo, pretože by hovoril mimo výrokov múdrych (možno by hovoril niečo, s čím múdri ľudia nesúhlasia); a bude trpieť nebezpečenstvom alebo súžením.

A ak by to bol domicil Mesiaca, znamená to rozbíjanie stien, hľadanie ukradnutého tovaru, škodlivosť lúpeže v obchodoch.

A ak by to bol domicil Slnka, znamená to prepadnutie na cestách a rabovanie dedín.

A vedz, že táto jedinečná vlastnosť patrí Marsu medzi ostatnými planétami.

A v IV. dome, skazu, zabíjanie, prelievanie krvi (IV. dom je rohový, Mars tu má teda silu škodiť viac) a podozrenie na krv (Dykes sa domnieva, že by to mohlo byť podozrenie ohľadom otcovstva dieťaťa) a táto záležitosť skončí smútkom a dlhým trápením (asi ak ide o horoskop otázky).

A v V. dome, mnoho dcér zo smilstva a poruchy z toho (podľa Dykesa to môžu to byť pohlavné choroby, ale poškodenie tých dcér) a málo zisku a radosti kvôli nim (alebo z nich); a jeho živobytie {alebo majetok} budú úplne dobré.

A v VI. dome, veľa telesnej slabosti a horúce a suché horúčky a horúcej krvi; tiež smútok a žiaľ v súvislosti s otrokmi.

A v VII. dome, obchodné jednanie (VII. dom môže byť aj partnerstvo obchodné či pracovné), spory (VII. dom - otvorení nepriatelia), súlož s neprávom (asi nevera)a ujma kvôli tomu; a neporiadok v každej veci a spory a to všetko strašne a žiaľ kvôli nim. (strašný neporiadok a spory v každej veci a žiaľ kvôli tomu; Mars je takto v rohovom dome, preto má silu škodiť celkovo)

A v VIII. dome, zabíjanie a odsekávanie rúk a nôh a najhanebnejšie výčitky, ale získa z majetku mŕtvych{a najväčší majetok} a bude trpieť nadmieru kvôli nim. A budú to mať z jeho vlastnej ruky (nejasné, čo tým myslí)a upadne do veľkej chudoby.

A v IX. dome, honba za koňmi, vojnami a armádami; tiež pitie vína, nedostatok sebakontroly, nevera (podľa Dykesa v náboženskom zmysle, niečo ako nebyť verný svojej viere),mnoho delení a klamanie o snoch (IX. dom sú sny a Mars je klamanie).

A v X. dome, trápenie v súvislosti s kráľom (nadriadeným) a bičovanie, úzkosť, väzenie, núdza v životnom štýle; a veľa vojen a sporov v tých veciach, ktoré sa ho netýkajú. (zasa Mars v rohovom dome má veľkú silu zasahovať celkovo do života)

A v XI. dome, nedostatok výhod (XI. dom - protekcie) a nepriateľstvo priateľov,strata majetku a strata viery vo veci, ktoré nesie v srdci (XI. dom - nádej).

A v XII. dome, zručnosť zlodeja v každom ohľade, zdržanie vo všetkých veciach ktoré vie spraviť, strata majetku, mnoho nepriateľov (XII. dom - tajní nepriatelia), spáchanie niečoho strašného, smútok kvôli zvieratám (XII. dom - veľké zvieratá), ak si to Boh želá.

SLNKO V DOMOCH HOROSKOPU

Slnko, ak je v I. dome, znamená nezávislosť, vznešenosť a veľkosť vecí.

A v II. dome, krásu bytia, zjav úcty a šťastie očí. (netuším, čo to môže znamenať)

A v III. dome, vykonávanie záležitostí v súvislosti s kráľom (to znamená asi nejaké poverenie od kráľa) a presun z krajiny do krajiny (cestovanie).

A v IV. dome, poklad a nájdenie ukradnutej veci (to sú tradičné významy IV. domu) a chválu a vznešenosť medzi ľuďmi (pretože IV. dom je rohový a tým pádom je Slnko silné).

A v V. dome, popis v súvislosti s dieťaťom (tu nie je jasné, čo tým presne myslel, ale V. dom je dom detí), veľa úcty od obyčajných ľudí, radosti a udelení (neviem o udelenie čoho ide).

A v VI. dome, choroby a súženie v súvislosti s otrokmi a smútky a výčitky od prostých ľudí (VI. dom symbolizuje otrokov a prostých ľudí).

A v VII. dome, rozpory (jeden význam VII. domu sú otvorení nepriatelia) s bohatými a vznešenými ľuďmi, alebo kráľmi a mocnými ľuďmi.

A v VIII. dome, stratu a smrť a odobratie vecí princami a šľachticmi a všemocnými.

A v IX. dome, náboženstvo, vieru a strach z Najvyššieho Boha a pamätanie na anjelov.

A v X. dome, veľké kráľovstvo,slávu, česť a zisk.

A v XI. dome, radosť v súvislosti s priateľmi, bohatými ľuďmi, nižšími úradníkmi, alebo so spojencami a zručnosť v každej veci v ktorej je nádej (jeden z tradičných významov XI. domu je nádej). A v XII. dome, zabitie bohatých a stratu kráľovstva a cti a súženie od otrokov, nepriateľov a prostých ľudí. (význam XII. domu - otroci, straty, tajní nepriatelia)

VENUŠA V DOMOCH HOROSKOPU

----------------

poznámka:

-V texte sa často odkazuje na matku, dôvod je ten, že Venuša môže predstavovať matku, hlavne v dennom zrodení.

----------------

Venuša, ak je v I. dome, symbolizuje radosť; prejavuje sa tým, že si človek robí, čo sa mu zapáči; symbolizuje jedenie, pitie, odievanie, zlaté a strieborné ornamenty a voňavé veci; tiež poctivosť mravov, veľké požehnanie a radosti tela.

A v II. dome, majetok a zisk v spojení so ženami, urodzenosť z prospechu (pravdepodobne status kvôli majetku), poctivú pomoc v spojení so ziskom (pomoc pri získavaní majetku).

A v III. dome, nedostatok sebakontroly, smútok v spojení so zlými prácami a nespravodlivosťami (netuším čo to znamená), množstvo priateľov proti Bohu (III. dom je oproti IX. domu, ktorý symbolizuje Boha a oficiálne náboženstvo, III. dom môže byť napríklad heréza, ezoterika, veštenie a podobne, to proti čomu stojí cirkev; III. dom v tradičnej astrológii má tiež význam priateľstva - teda ľudia, ktorí sú ako bratia alebo sestry).

A v IV. dome, žiaľ a zármutok na začiatku veci v spojení s matkou {a ich koniec bude užitočný a chvályhodný}. (Toto sa zjavne vzťahuje na horárnu astrológiu v otázke na matku)

A v V. dome, najprv súženie kvôli dieťaťu, potom radosť a šťastie.

A v VI. dome, choroby a utrpenie v spojení s otrokmi a otrokyňami a matkami (Venuša symbolizuje matku); a značí to vdovy (pretože Venuša je žena a VI. dome je nízky sociálny status). Ale ten kto sa pýta aj tak získa všetko zo záležitostí, ktoré hľadá. (odkaz na horárnu astrológiu)

A ak by sa otázka týkala chorej osoby, bol by oslobodený od choroby a doba jeho oslobodenia by sa dala určiť tak, ako som to vysvetlil na začiatku tejto knihy.

A vedz, že ak je dobrodej v VI. dome, choroba trpiaceho bude zmiernená. Ale ak by tam bol škodca, bolo by to horšie, z vôle Božej.

A v VII. dome, manželstvo a radosť v spojení so ženami a v každej veci ktorú človek hľadá v súvislosti s partnerstvom a každá vec, ktorú chce, sa ľahko uskutoční.

A v VIII. dome, smrť matiek a príbuzných matky a starších z nich.

A v IX. dome, cesty do cudziny a zmenu viery (zmena pretože Venuša je rýchla planéta) a náboženstvo, vieru a pravdivé sny (IX. dom - sny).

A v X. dome, radosť v spojení s kráľom (v súčastnosti to môže byť aj nadriadený).

A v XI. dome, priateľstvo a radosť,využitie dobrých vecí, šťastie a dôvera v spojení s priateľmi a prospech z nich.

A v XII. dome, veľké trápenie a nepriateľstvo od žien (XII. dom - tajní nepriatelia, Venuša - ženy) a špeciálne od prostých ľudí.

MERKÚR V DOMOCH HOROSKOPU

Merkúr, ak by bol v I. dome, znamená učenie, múdrosť, spisy, dobrú výrečnosť, debaty, geometriu a aritmetiku.

A v II. dome, prospech z majetku, úctu s kráľom a dobré pomery.

A v III. dome, bratov a sestry a ich veľké množstvo; tiež veľa priateľov (III. dom podľa tradície znamená aj priateľov) a známych ľudí.

A v IV. dome, smútok a zvažovanie, tiež spory a reč.

A v V. dome, príchod listov a zvestí (V. dom - poslovia); a radosť ohľadom predchádzajúceho smútku, a šťastie v súvislosti s dieťaťom.

A v VI. dome, spory, skazu, zmätok mysle, podvod od otrokov a prostých ľudí a spory (VI. dom - otroci, jednoduchí ľudia).

A v VII. dome, spory v súvislosti so ženami (VII. dom - manželstvo) a veľa luxusu.

A v VIII. dome, najväčšie nepriateľstvo od susedov; opovrhnutie kvôli lži, ktorá sa o ňom povie kvôli mŕtvemu, kvôli majetku zanechanom po mŕtvom, alebo kvôli starej uzavretej veci.

A v IX. dome, učenie a múdrosť, tiež znalosti hviezd a úprimná chvála od tých, ktorí ho poznajú (asi za jeho vedomosti).

A v X. dome, veľká moc z písania, aritmetiky, geometrie a z princov.

A v XI. dome, veľa priateľov, radosť a spoločenstvo mudrcov.

A v XII. dome, hlúposť a zvrátenosť (podľa Dykesa nie v sexuálnom duchu) a nedostatok rozumu a ľahkosť v odchode a príchode (XII. dom sa niekedy spája aj s cestovaním) a v pýtaní sa na také veci, ktorým chýba základ (podľa Dykesa - človek sa pýta nezmyselne a bezcieľne - v horárnej astrológii). Ale ak by mal vedomosti, tak by sa týkali štvornohých zvierat (XII. dom - veľké zvieratá).

MESIAC V DOMOCH HOROSKOPU

poznámky:

- Mesiac vo všeobecnosti symbolizuje matku, ženy, vysoko postavené ženy, sestry (hlavne staršie)

- Mesiac má tiež vplyv na celkový osud a sociálne postavenie človeka

- Mesiac niekedy preberá podobné významy ako Slnko, môže napríklad symbolizovať kráľa, kráľovstvo, ...

---------------

Mesiac, ak je v I. dome, znamená suverenitu (autoritu, významné sociálne postavenie) a zavŕšenie veci (pravdepodobne ak ide o horoskop otázky) a pohyb z miesta na miesto (Mesiac sa tradične spája s cestovaním a túlaním sa) a radosť v súvislosti s matkami a významnými ženami (pretože Mesiac symbolizuje matky a ženy a ak je v I. dome, tak majú silné a dobré postavenie).

A v II. dome, stratu majetku, smútok a žiaľ (zjavne v súvislosti s majetkom).

A v III. dome, radosť a šťastie od bohatých (Mesiac sa v III. dome podľa tradície teší), vznešenosť od kráľov (v súčastnosti to môžu byť ľudia, ktorí majú vyšší sociálny status), zavŕšenie vecí a ich cieľov (možno sa to týka horárnej astrológie); tiež cesty do cudziny (III. dom cestovanie) a získavanie priateľov (III. dom podľa tradície náleží aj priateľom) a dôvery a spoločnosť aristokratov a nárast lásky.

A v IV. dome, žiaľ a smútok na začiatku otázky, ak by to bol denný horoskop a jej koniec bude chvályhodný (odkaz na horárnu astrológiu).

Ak by to bol nočný horoskop, symbolizuje skazu aj na začiatku veci aj na jej konci (toto celkom nesedí, pretože Mesiac je nočná planéta, možno chyba textu), okrem prípadu, že sa otázka týka skrytého pokladu a zakopanej veci (IV. dom - skrytý poklad): pretože v tomto prípade je to to najlepšie, pretože tá vec sa objaví a odkryje (pretože Mesiac je svetlo), a Boh to vie najlepšie.

A v V. dome, množstvo detí a že deti budú chlapci, ak by bol horoskop otázky nočný; ak by bol denný, značí to veľa dcér (toto by sa dalo pravdepodobne aplikovať aj na horoskop narodenia); a odpudenie ohavných vecí, a mocné chýry (V. dom symbolizuje aj poslov) zo vzdialených miest s radosťou týkajúcich sa detí (pravdepodobne správy o narodení nejakého dieťaťa).

A ak chceš vedieť, aké sú to chýry, pozri sa, od akej planéty sa Mesiac separuje, pretože tieto správy ktoré prídu, budú v súlade s prirodzenosťou planéty, od ktorej sa Mesiac oddeľuje.

A ak chceš vedieť, či chýry, ktoré prichádzajú, sú v písanej podobe, alebo ich posol oznámi ústne, pozri sa, či sa Mesiac aplikuje na Merkúr alebo sa od neho separuje (v tom prípade sú asi písané).

Pretože ak sa Mesiac separuje od vládcu VII. domu a spája sa so stupňom ascendentu, posol oznámi chýry ústne.

A v VI. dome, hádky a spory (jeden z významov VI. domu) v súvislosti s otcami (tu pravdepodobne mal na mysli rodičov, alebo širšiu rodinu), a bohatstvo zo štvornohých zvierat (VI. dom - domáce zvieratá) a zdravie tela (tradične sa k tomuto skôr priraďuje náchylnosť na choroby).

A v VII. dome, dobré pomery v súvislosti so ženami a manželstvom a zisk z nich.

A v VIII. dome, skaza a zničenie, zosadenie kráľa alebo jeho smrť, nepokoj v prácach, falošné svedectvo, hádky, útek, súženie a úzkosť mysle {ako blázni trpia} (pretože Mesiac je myseľ), strach (jeden z významov VIII. domu), zaklínanie, nestabilita mysle a zlé myšlienky.

A v IX. dome, partnerstvo a zlé myšlienky a striedanie kráľovstva z krajiny do krajiny (možno sťahovanie a život v rôznych krajinách), velenie žien a poznanie usporiadania kráľovstva a znalosti vecí (IX. dom - štúdium).

A ak by IX. domicil bol domicilom Merkúra (ak Merkúr vládne IX. domu), značí to poznanie hviezd (astrológia).

A ak by to bol domicil Venuše, znamená to vedomosť jemných vecí a starých piesní a šťastie (v tejto oblasti).

A ak by to bol domicil Marsu, majstrovstvo prístrojov a práce zbraní.

A ak by to bol domicil Jupitera, značí to náboženstvo a poznanie práva a pozíciu sudcu.

A ak by to bol domicil Saturna, predstavuje to poznanie alchýmie a všetkých odvodených oborov.

A ak by to bol domicil Slnka, znamená to poznanie a prezieravosť vo všetkých štvornohých zvieratách.

A ak by to bol Rak (teda domicil Mesiaca), znamená to poznanie a prezieravosť všetkých vecí, ktoré pochádzajú z vody.

A vedz, že toto je jedinečná vlastnosť Mesiaca medzi planétami.

A v X. dome, zavŕšenie vecí a otázok, ale bude tam rozkaz od kráľa, ktorý sa týka tejto veci, ak by to bolo cez deň (denný horoskop);

ale ak by to bolo v noci, znamená to zavŕšenie veci, ktorá súvisí s kráľom a ženami a bude to rýchle;

ale veci v každom čase (cez deň aj v noci) nebudú trvalé;

a ak by sa nejaká žena ujala vlády v tomto postavení, kráľ (asi myslí tú ženu) bude zosadený rýchlo, pretože toto miesto je mocné v zmysle Slnka (teda Slnko v X. dome) ;

ale Mesiac nie je dostatočný s výnimkou niečoho priemerného v tomto význame. (inými slovami, Slnko v X. dome je lepšie ako Mesiac hoci majú podobný význam)

A v XI. dome, radosť v súvislosti s priateľmi a zisk každej veci, v ktorú človek dúfa a v ktorú verí (XI. dom - viera, nádej).

A v XII. dome, prekážku, nátlak,nestabilitu kráľovstva, hádky a väzenia kvôli nepriateľom.