<-- späť na všetky príspevky

Výklad horoskopu zameraný na povolanie.


Jedna z vecí, v ktorej môže horoskop pomôcť zorientovať sa človeku, je otázka povolania. V horoskope sa dajú nájsť určité vlohy, tendencie, talenty, ktoré by bolo možné uplatniť v nejakom konkrétnom povolaní. V posudzovaní tejto otázky, podobne ako v mnohých iných veciach v horoskope, je dobré vychádzať z celého horoskopu a teda nie len z časti, ktorá najviac poukazuje na povolanie. Tak v prvom rade by bolo dobré zistiť, aká kvalita v horoskope prevláda, teda, aké znamenia sú dominantne obsadené planétami, prípadne inými prvkami horoskopu. Ak bude prevládať kvalita základná (teda obsadenie znamení Barana, Raka, Váh a Kozorožca planétami, prípadne ascendentom), tak tento človek by mal byť ambiciózny a schopný pustiť sa do vlastných plánov. Ak pevná (obsadenie znamení Býka, Leva, Škorpióna a Vodnára planétami, prípadne ascendentom), tak by mala byť zdôraznená vytrvalosť, húževnatosť, ktorá je v niektorých povolaniach žiadúca, ale takýto človek sa skôr pridá k niekomu, aby pomohol rozvíjať a udržiavať už začaté. Ak pohyblivá (obsadenie znamení Blížencov, Panny, Strelca a Rýb planétami, prípadne ascendentom) tak by sa hodilo povolanie, ktoré podlieha častým zmenám a vyžaduje prispôsobivosť, ako napríklad novinár, cestovateľ, obchodník atď ...

Tiež je dobré pozorovať obsadenie živlov. V prípade že bude dominantne obsadený zemský živel (obdobne Býk, Panna, Kozorožec) , tak by sa hodila práca s niečím konkrétnym, hmatateľným, niečo praktické. Ak bude obsadený silne živel vody (Rak, Škorpión, Ryby), tak by sa táto dominanta mohla vyžiť v povolaniach, ktoré vyžadujú citlivosť, empatiu, vnímavosť, ako napríklad umelec, terapeut. V prípade že je obsadený silne vzduch (Blíženci, Váhy, Vodnár), hodilo by sa, povolanie, ktoré má čo dočinenia s intelektom, myslením, ľuďmi, ako napríklad povolanie učiteľa. Silné obsadenie ohnivého (Baran, Lev, Strelec) živlu by sa mohlo vyžiť v povolaní, v ktorých je potrebné sa hýbať, alebo vo vedúcich pozíciách.

Tiež je možné brať do úvahy rozloženie planét nad obzorom, pod obzorom (obzor rozdeľuje os ASC, DSC, alebo východ a západ, hroty 1. domu a 7. domu). Tak človek s prevahou planét nad obzorom, sa asi nebude mať problém angažovať na verejnosti, ale naopak, človek s prevahou planét pod obzorom sa bude mať tendenciu držať skôr v súkromí.

Podobne, ak je prevaha planét na východe (východ a západ rozdeľuje os IC, MC, hroty 4. domu a 10. domu), tak by sa hodilo povolanie, v ktorom sa človek až tak nemusí spoliehať na iných ľudí, v prípade silného obsadenie západnej hemisféry planétami, by sa toto postavenie vyžilo skôr v práci, zameranej na iných ľudí.

Toto je ale len základný vhľad do horoskopu a nemožno to brať schematicky. Je potom dobré pozorovať, ktoré vlastnosti sú v horoskope zdôraznené. Ak bude mať napríklad niekto Merkúr (planéta reči a myslenia) na ascendente, a bude dobre ožiarený, tak možno rátať s dobrými komunikačnými vlohami a teda aj tieto vlohy by sa mohli uplatniť v rámci povolania. Tiež sa dá brať do úvahy dom, ktorý je silne obsadený, napríklad ak to bude 12. dom (dom nemocníc), tak možno usudzovať aj na prácu v nemocnici, alebo 9. dom (dom ďalekých ciest) na prácu súvisiacu so zahraničím. Toto ale bude mať ešte väčší význam, ak sa v danom dome ocitne planéta, ktorá vládne domu (vládca domu je planéta, ktorá vládne znameniu, cez ktoré prechádza hrot domu, napríklad ak je na hrote 10. domu znamenie Strelca, v Strelcovi vládne Jupiter, tak 10. domu v tomto horoskope bude vládnuť planéta Jupiter), ktorý zodpovedá za povolanie (napr. 10. - povolanie, 6. - každodenná práca , 2. - financie).
Každopádne, ale okrem toho, že sa berie do úvahy celok horoskopu, predsa len sú v horoskope oblasti, ktoré oveľa viac poukazujú na povolanie ako ostatné. Konkrétne vypichnem len 10. dom, alebo vrchol neba. Ak sa v tomto dome nachádza nejaká planéta alebo znamenie, možno na základe toho usudzovať na vhodné povolanie. Tak napríklad, ak sa na vrchole neba bude nachádzať znamenie Blížencov, tak povolanie bude mať tendenciu mať čo dočinenia s komunikáciou, kratšími cestami, písaním a podobne, ale tiež môže ísť o dve povolania, pretože Blíženci sú dvojitým znamením. V podstate ku každej planéte a znameniu by sa dalo priradiť povolanie. Tak napríklad k Marsu by sa hodilo povolanie vojaka, k Venuši povolanie umelca, k znameniu Leva vedúca pozície, k znameniu Panny obchod, účtovníctvo a podobne. Ale samozrejme, toto je len hrubo napísané, ako som už naznačil, je potrebné posudzovať celý horoskop. Tiež je veľmi dobré, ak sa výklad uskutoční osobne, pretože, horoskop ukazuje skôr potenciál a je potrebné zahrnúť aj to, ako ten človek s tým potenciálom zaobchádza, aké má napríklad vzdelanie, z akého prostredia vyšiel, ... a tiež, ako už vyplýva z textu, je v horoskope veľa možností, preto je dobré to konzultovať s človekom, ktorému daný horoskop patrí, aby si v tom sám mohol spraviť jasno. Ak máte záujem o výklad zameraný na posúdenie vlôh na povolanie, kontaktujte ma.Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby