Právo v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka ľudí pracujúcich v obore práva (1317 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.
Pozri tiež vedci v horoskope