<-- späť na všetky príspevky

ROZDELENIE ZVEROKURHU A PRVÝ VHĽAD DO HOROSKOPU


>pozrite si video k tejto téme<

Ekliptika je pomyselná kružnica, po ktorej sa Slnko, z pohľadu Zeme, pohybuje. Na jarnú rovnodennosť sa Slnko dostane do jarného bodu, tento bod je začiatok znamenia Barana, od tohto začiatku sa po 30° pre každé znamenie rozdelí kružnica ekliptiky a takto vzniká zverokruh.

Zverokruh je teda rozdelený na 12 rovnakých častí, po 30° z kruhu, pre každé znamenie. Tieto znamenia sa potom delia podľa 4 živlov a 3 kvalít. Sú teda znamenie ohnivé, zemské, vzdušné a vodné a sú znamenia základné, pevné a pohyblivé.

Pri čítaní horoskopu pozeráme, ktoré znamenia podľa živlov, alebo kvalít sú najviac, alebo najmenej obsadené. Získame prvý náhľad o človeku, ktorý je nositeľom tohto horoskopu. Uvažujeme 11 prvokov: Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto a ascendent. Spočítame teda, koľko prvokov je v ktorom živle a kvalite.


OHNIVÉ ZNAMENIA

Ohnivé znamenia sú Baran, Lev a Strelec. Vo zverokruhu sú navzájom postavené v uhle 120°. Ohnivé znamenia majú spoločné vlastnosti. Oheň predstavuje energiu, nadšenie, zápal, horlivosť, iskru života, entuziazmus, optimizmus, výbušnosť, aktivitu, dominanciu, pýchu a vodcovské kvality, cholerický temperament. V práci sa hodia na vedúce pozície. Vo vzťahoch môžu preberať iniciatívu, chcieť dominovať. Príklad horoskopu s prevahou ohňa je horoskop Stevena Seagala. Tu si môžete pozrieť video k jeho horoskopu.


ZEMSKÉ ZNAMENIA

Zemské znamenia sú Býk, Panna, Kozorožec. Zasa sú v horoskope postavené v uhle 120°. Spoločné vlastnosti pre tieto znamenia sú zameranie na prax, konkrétne, hmatateľné veci, prácu, peniaze, pokoj, ukotvenosť alebo prízemnosť, ťažkopádnosť, realizmus, predstavujú temperament melancholický. Hodia sa na prácu praktickú, s konkrétnymi merateľnými, hmatateľnými výsledkami. Vo vzťahoch môžu byť uzavretejší. Príklad horoskopu s prevahou zeme je horoskop Johnyho Deppa. Tu si môžete pozrieť video k jeho horoskopu.


ZNAMENIA VZDUŠNÉ

Vzdušné znamenia sú Blíženci, Váhy a Vodnár. Sú vo zverokruhu navzájom v uhle 120°. Tieto znamenia sa prejavujú vlastnosťami ako je diplomacia, spoločenskosť, sociálnosť, život v myšlienkach a informáciách, ľahkosť, nervozita, povrchnosť temperament sangvinický, majú citlivejšiu nervovú sústavu. Hodia sa na prácu s ľuďmi, alebo informáciami. Ľahko naväzujú vzťahy, ale môžu byť prelietaví. Príklad horoskopu s prevahou vzduchu je horoskop Carla Friedricha Gaussa


VONDÉ ZNAMENIA

Vodné znamenia sú Rak, Škorpión, Ryby. Tiež sú v horoskope navzájom v uhle 120°. Ich spoločné vlastnosti sú citlivosť, vnímavosť, intuícia, pasivita, tajomnosť a záujem o veci tajomné a skryté, empatia, emocionalita, temperament flegmatický, precitlivenosť. Hodia sa na prácu terapeutickú, umeleckú. Vo vzťahoch sa môže prejaviť ich citlivosť, empatia, ale aj pasivita. Príklad horoskopu s prevahou vody je horoskop Drew Barrymore. Tu si môžete pozrieť video k jej horoskopu.

ZNAMENIA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ


Znamenia, ktoré sú vzdušné a ohnivé sa nazývajú aj mužské, sú to teda znamenia: Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec, Vodnár. Znamenia, ktoré sú vodné a zemské sa nazývajú ženské, sú to znamenia: Býk, Rak, Panna, Škorpión, Kozorožec, Ryby. Mužské znamenia chcú vládnuť, určovať, rozhodovať, na krízové udalosti reagujú aktívne. Ženské znamenia dokážu načúvať, prijímať, podriadiť sa, na krízové udalosti reagujú vyčkávaním, dokážu veľa prijať.

ZNAMENIA ZÁKLADNÉ

Základné znamenia sú Baran, Rak, Váhy, Kozorožec. Sú usporiadané vo zverokruhu do štvorca, alebo kríža. Tieto znamenia majú spoločné vlastnosti ambicióznosť, cieľavedomosť, túžba po uplatnení, schopnosť niečo začínať, iniciovať. Schopnosť začínať môže súvisieť aj s tým, že ide o znamenia, do ktorých keď vstúpi Slnko, začína sa nové ročné obdobie. Napríklad ak vstúpi Slnko do Barana, začína jar. Takýto ľudia sú schopní niečo sami iniciovať, začať, založiť. Sú teda 4 znamenia základné a každé iného živlu. U Barana je cieľ dosahovaný skrz oheň, teda rýchlo, aktíve, u Raka, skrz vodu, tajne, nepriamo, u Váh, skrz vzduch, diplomaticky, skrz vzťahy, u Kozorožca skrz zem, vytrvalo, cez prácu.


ZNAMENIA PEVNÉ

Pevné znamenia sú Býk, Lev, Škorpión, Vodnár. Sú usporiadané vo zverokruhu do kríža. Spoločné vlastnosti ktoré majú sú stabilita, pevnosť, vytrvalosť, húževnatosť, schopnosť udržiavať a hromadiť, vzdorovitosť a odolnosť voči zmenám. Keď vojde Slnko do pevného znamenia, tak je ročné obdobie vo fáze, kedy sa drží, napríklad ak vstúpi do Býka, tak je jar, nezačína ani nekončí, ale drží sa. Takýto ľudia sa radšej pridajú k už rozbehnutému projektu a sú schopní ho udržiavať, rozvíjať. Sú 4 znamenia pevné a každé iného živlu. Býk, ako zemské znamenie hromadí a udržiava majetok, hmotné veci, Lev, ako ohnivé znamenie upevňuje svoje Ja, má vytrvalé nadšenie, Škorpión ako vodné znamenie hromadí a udržiava emócie a tajomstvá, Vodnár, ako vzdušné znamenie hromadí a udržiava sociálne vzťahy a myšlienky, informácie.


ZNAMENIA POHYBLIVÉ

Pohyblivé znamenia sú Blíženci, Panna, Strelec, Ryby. Vo zverokruhu tvoria kríž. Ich spoločné vlastnosti sú pohyblivosť, prispôsobivosť, všestrannosť, bohatý vnútorný život, schopnosť sprostredkovať, nestálosť. Keď Slnko vojde do pohyblivého znamenia, tak je ročné obdobie vo fáze zmeny, napríklad ak vojde do Blížencov, tak sa končí jar a začína leto. Takýto ľudia sa hodia na povolanie, v ktorom sa uplatní všestrannosť, napríklad povolanie spojené s cestovaním. Sú 4 znamenie pohyblivé, z každého živlu jedno. Blíženci, ako vzdušné znamenie sprostredkúvajú informácie, pohybujú sa v myšlienkach a vzťahoch, preto môžu byť Blíženci napríklad žurnalisti. Panna ako zemské znamenie sprostredkúva hmotné veci, prácu, službu. Strelec, ako ohnivé znamenie sprostredkúva spojenie s duchom, preto môžu byť napríklad Strelci dobrý kňazi, ich nadšenie je všestranné, ľahko sa nadchnú pre veľa vecí, ale chýba im pevná kvalita, teda vytrvalosť. Ryby, ako vodné znamenie sprostredkúva spojenie s podvedomím, emóciami, hýbe sa v snoch, emóciách, vciťuje sa.


PRÍKLAD HOROSKOPU

V tomto horoskope sú ascendent, Urán a Neptún v ohnivých znameniach, Mesiac v zemskom znamení, Venuša, Merkúr, Mars, Saturn, Pluto vo vzdušných znameniach, Slnko a Jupiter vo vodných znameniach. Ak to zrátame, tak k ohňu máme 3 prvky, k zemi 1, k vzduchu 5 a k vode 2 prvky, prevláda teda obsadenie vzdušných znamení, môžeme teda usudzovať na to, že tento človek bude mať vlastnosti, spoločné pre vzdušné znamenia, ako je diplomacia, sociálnosť, že sa bude žiť v myšlienkach a informáciách a podobne. Zemské znamenia sú ale zastúpené slabo, takže môže byť slabšie ukotvený, môže mu chýbať praktickosť. Znamenia mužské sú zastúpené prvkami vo vzdušných a ohnivých znameniach, sú teda zastúpené 8 prvkami. Znamenia ženské sú zastúpené prvkami v zemských a vodných znameniach, sú teda zastúpené 3 prvkami. Z toho je vidieť, že prevládajú mužské znamenia. Tento človek by mal teda chcieť určovať, rozhodovať, vládnuť, vyžarovať silu.

V základných znameniach je ascendent, Slnko, Mars, Saturn, Pluto, to je 5 prvkov. V pevných znamenia je len Jupiter, to je 1 prvok a v pohyblivých znameniach je Venuša, Merkúr, Mesiac, Urán, Neptún, to je 5 prvkov. Z toho vidíme, že vlastnosti základných a pohyblivých znamení by mali byť zastúpené, ako napríklad cieľavedomosť a prispôsobivosť. Ale nedostatočne sú zastúpené pevné znamenia, takže môže chýbať napríklad stabilita, vytrvalosť.

Z tohto sme získali prvý náhľad do horoskopu.


Posuň to o úroveň vyššie

Viac a hlbšie o rozdelení zverokruhu sa dočítaš v tejto knihe Astrologická učebnica

Pozrite si tiež:
Kniha o Bode šťastia
Astrologický video-kurz
Astro-vido kurz pre úplných začiatočníkov

Moje astrologické služby: Astrologické služby
Ďalšia lekcia je: Hemisféry