SATURN V KOZOROŽCOVI - VÁŽNE OBDOBIE
(19.12.2017 - 21.3.2020 ; 1.7.2020 - 17.12.2020)

V tomto období bude prechádzať Saturn cez znamenie Kozorožca, v ktorom je doma.

ČO TO ZNAMENÁ

Saturn vo svojom znamení je silný a "teší sa" tam, vo svojom znamení sa prejaví vo svojej čistej podobe. Znamená to teda posilnenie vecí a tém, ako je disciplína, schopnosť sa obmedziť, štuktúra a jej vytváranie, upevňovanie, práca, zodpovednosť, sústredenosť, istoty, hĺbka, obmedzenie, vytrvalosť, centralizácia, kontrola. Keďže je aj Pluto v znamení Kozorožca, ich spojenie môže znamenať aj reštrukturalizáciu, radikálnu zmenu vecí, ktoré sú pevné, stále, tradičné. Tento vplyv bude teda pôsobiť na celkovú náladu vo svete. Ako bude pôsobiť na jednotlivých ľudí popíšem ďalej.

SATURN A DOMY HOROSKOPU

Saturn sa pozitívnejšie prejavuje v horoskopoch ľudí, ktorý sa narodili cez deň a negatívnejšie u ľudí, ktorí sa narodili v noci. Každý človek má Kozorožca v nejakom dome, svojho horoskopu. Každý dom prestavuje nejakú životnú oblasť. Takže spomenutý vplyv Saturna v Kozorožcovi bude zažívať každý v oblasti, ktorá zodpovedá domu v horoskope, kde má človek Kozorožca. Ak je Kozorožec v I. dome človeka, môže napríklad človek ísť do hĺbky v otázkach zdravia, fyzického tela a seba samého. Ak v II. dome, môže začať vážnejšie brať finančné záležitosti, šporiť, uplatňovať disciplínu v oblasti financií. Ak v III. dome, môže napríklad do hĺbky niečo študovať, viesť hlbšie rozhovory, alebo narážať na komunikačné prekážky. Ak v IV. dome, bude sa tento vplyv týkať rodiny a bývania v podobnom duchu, napríklad väčšia zodpovednosť v rodine, potreba stability bývania. Ak v V. dome, môže začať vážnejšie brať svoje záľuby, alebo uplatňovať väčšiu zodpovednosť voči deťom. Ak v VI. dome, môže ísť do hĺbky v otázkych zdravia a prijať väčšiu zodpovednosť v práci, v rámci povinností. Ak v VII. dome, môže to znamenať prehĺbenie partnerského vzťahu, alebo aj ukončenie vzťahu. Ak v VIII. dome, tak môže človek ísť do hĺbky v otázkach spoločného majetku, alebo tajných vecí. Ak v IX. dome, môže niečo do hĺbky naštudovať, čo mu pomôže v kariére. Ak v X. dome, môže v povolaní prijať väčšiu zodpovednosť, uplatniť disciplínu a pracovitosť v tejto oblasti. Ak v XI. dome, môže ísť do hĺbky v priateľských vzťahoch, môže sa mu vykryštalizovať, kto je jeho skutočný priateľ a kto nie. Ak v XII. dome, môže to byť obdobie vhodné na osamotenie a meditáciu a prácu osamote.
Kde máte Kozorožca môžete zistiť napríklad tu: http://astrologie.najdise.cz/

SATURN A PLANÉTY V KOZOROŽCOVI

Ak má niekto v horoskope Slnko v Kozorožcovi, teda je Kozorožec, Saturn bude niekedy v tomto období prechádzať cez jeho Slnko. Toto obdobie bude pre neho vážnejšie a náročnejšie, môže zažívať pocit osamotenia, ťažby, smútok, ale môže to podporiť aj zmysel pre zodpovednosť, pracovitosť. Podobné je to, ak má niekto Mesiac v Kozorožcovi, ale oveľa náročnejšie a emocionálnejšie, pretože Mesiac je duša. Vplyv sa môže prejaviť v období, kedy je Saturn v Kozorožcovi, ale najsilnejšie, keď bude v blízkosti alebo priamo na stupni Slnka alebo Mesiaca. Podobne je to aj s ostatnými planétami, ale keď má niekto Venušu v Kozorožcovi, bude sa to viac týkať lásky, citu, ak Merkúr, tak myslenia, komunikácie, ak Mars tak vôle, ak Jupiter, tak viery.
Aké máte planéty v Kozorožcovi môžete zistiť napríklad tu: http://astrologie.najdise.cz/

NÁVRAT SATURNA

Saturn bol v Kozorožcovi v týchto rokoch:
12.11.1988 - 6.02.1991
5.01.1959 - 3.01.1962

Takže ľudia, ktorí sú narodení v tomto období, budú mať takzvaný návrat Saturna, Saturn sa dostane do znamenia, kde bol pri ich narodení. Tento návrat Saturna je dôležité obdobie, spúšťa tému, ktorú Saturn prestavuje v horoskope. Môže to byť o prijatí väčšej zodpovednosti, kryštalizácii, o väčšiej pracovitosti, hĺbke, ale aj prekážkach. S tým zvyknú byť spojené dôležité udalosti v živote človeka, ktoré ale záležia od toho, kde je ten Saturn postavený v konkrétnom horoskope. Tento vplyv začína pôsobiť už keď Saturn je v Kozorožcovi, ale špeciálne vtedy, keď bude prechádzať cez stupeň, kde sa nachádzal Saturn pri narodení.

NA ZÁVER

Takže silného Saturna môžeme pozitívne využiť napríklad tak, že budeme pracovať, dobrovoľne sa obmedzovať, pôjdeme do hĺbky a nebudeme sa báť samoty a väčšej zodpovednosti.

Pozrite si tiež články:
Urán v Býkovi
Jupiter v Škorpiónovi


Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby