Saturn v znameniach a domoch

Saturn v znameniach

Saturn je planéta obmedzení, prekážok, vážnosti, striedmosti, disciplíny, sústredenia, staroby, ťažoby, tmy, smútku, melanchólie, strát, chudoby, štruktúry, pevnosti, minulosti, nemennosti, konzervativizmu, rigidity. Je to suchá a studená planéta. Považuje sa za škodcu, čo znamená, že cez ňu zažívajú ľudia skôr náročné a negatívne veci, ale má aj svoje pozitívne stránky. Je to denná planéta, v dennom horoskope preto prejaví Saturn skôr svoje pozitívne vlastnosti v nočnom negatívnejšie. Saturn sa zdrží v jednom znamení zverokruhu zhruba 2,5 roka, jeho postavenie v znamení preto charakterizuje celú generáciu v tomto rozmedzí a teda aj jej spoločné vlastnosti, alebo témy. Saturnu sa najviac darí v Kozorožcovi a Vodnárovi, kde má svoje domovy a vo Váhach, kde je povýšený. V týchto znameniach je jednak silnejší a teda aj vlastnosti ktoré prestavuje sú silnejšie a v týchto znameniach je zároveň aj o niečo pozitívnejší. V znamení Raka a Leva je Saturn v exile a v znamení Barana v páde. V týchto znameniach je oslabený a teda aj vlastnosti ktoré prestavuje a prejaví sa o niečo negatívnejšie. Obrazne povedané, ak je Saturn v znamení, ktoré mu vyhovuje, teší sa a nie je taký mrzutý, preto toľko neškodí, ale ak je v znamení, ktoré mu nevyhovuje, je mrzutý a škodí viac. Nasleduje všeobecný popis Saturna v jednotlivých znameniach. Treba si pamätať, že to má význam viac generačný, ako osobný a že prejav závisí aj od aspektov a od zvyšku horoskopu. Osobnejšie pôsobí v horoskopoch, kde je Saturn vládcom 1. domu, alebo sa v tomto dome nachádza. Je potrebné pozrieť, v ktorom dome sa daný Saturn v znamení nachádza a ktorým domom vládne, aby sa dalo určiť, v ktorých životných oblastiach sa prejaví najviac.

Saturn v Baranovi

Saturn v Baranovi sa necíti dobre, pretože sám je suchý a studený, melancholický a je v cholerickom ohnivom znamení, v ktorom vládne iniciatívny Mars. Prejaviť sa to môže zabrzdenou aktivitou, energiou, rozporom medzi strnulosťou a akcieschopnosťou. Ak je Saturn v horoskope zakomponovaný v súvislosti so zdravím, môže spôsobovať bolesti hlavy.

Saturn v Býkovi

Saturn v tomto znamení, ktoré je zemské a pevné, prejaví ešte viac svoju stabilnú a nemennú kvalitu. Prejaviť sa to môže ako strnulosť, neschopnosť zmeny, ale aj ako schopnosť obmedziť sa v pôžitku.

Saturn v Blížencoch

V komunikatívnom znamení Blížencov sa Saturn môže prejaviť ako schopnosť do hĺbky niečo naštudovať, ako rozvaha v komunikácii, ale aj ako komunikačný blok.

Saturn v Rakovi

Saturn je v tomto znamení v páde. Necíti sa tu dobre, pretože sám je suchý a je vo vlhkom znamení, kde vládne citlivý Mesiac. Takže planéta, ktorá symbolizuje to čo je pevné a stále je v premenlivom znamení. Výsledkom môže byť sklon k uzavretosti, ťaživým náladám, zameraním na minulosť. Ak je Saturn v horoskope zakomponovaný v súvislosti zo zdravím, môže oslabovať žalúdok.

Saturn v Levovi

V tomto znamení sa Saturn necíti dobre. Saturn je skôr introvertná planéta, a je v sebavedomom a priamom znamení Leva. Z toho vzniká rozpor. Môže sa to prejaviť tak, že tento človek vyžaruje prísnosť navonok, môže sa z neho stať prísny diktátor, alebo má len daný rozpor sebavedomia a zdržanlivosti.

Saturn v Panne

Saturn v tomto znamení dáva vlastnostiam Panny, teda zmyslu pre detail a poriadok, hĺbku, precíznosť, presnosť, vytrvalosť. Takže je to vlastne hlboký zmysel pre detial.

Saturn vo Váhach

Saturn je vo Váhach povýšený. Toto znamenie mu teda vyhovuje. Ak Váhy sú zmysel pre rovnováhu a spravodlivosť, Saturn v tomto znamení znamená hlboký zmysel pre spravodlivosť, dôkladnú rozvahu. Taký človek sa môže rozhodovať dlho, ale dôkladne a keď sa už rozhodne, drží sa svojho rozhodnutia. Zároveň je to generácia, ktorá hľadá hĺbku v partnerských vzťahoch.

Saturn v Škorpiónovi

Toto postavenie Saturna sa môže prejaviť aj ako sklon k depresii, extrémnej uzavretosti, alebo hlbokému záujmu o tajné veci.

Saturn v Strelcovi

V tomto znamení sa môže Saturn prejaviť buď skepticizmom voči náboženským veciam, alebo konzervatizvom v názoroch a presvedčeniach, hĺbavým bádaním.

Saturn v Kozorožcovi

Saturn v tomto znamení je doma, preto posilňuje vlastnosti, ktoré prestavuje. Posilňuje teda zmysel pre disciplínu, vážnosť, sústredenosť, pracovitosť.

Saturn vo Vodnárovi

Aj v tomto znamení je Saturn doma a preto sú posilnené jeho vlastnosti ako zmysel pre zodpovednosť, disciplína, sústredenosť, ale keďže ide o vzdušné znamenie, prejaviť sa môže viac v myšlienkovej rovine, ako vedecký duch, alebo v rovine vzťahov, ako potreba hlbokých vzťahov hlavne s priateľmi.

Saturn v Rybách

V tom horšom sa prejaví tento Saturn sklonom k pesimizmu, rezignácii, nereálnymi obavami, v tom lepšom súcitom, hlbokým záujmom o duchovné veci, tajné veci, umenie.

Saturn v domoch

Ak sa nachádza Saturn v nejakom dome, pôsobí tam buď prekážky, zdržania, nepríjemnosti, alebo je to oblasť, kde musí ísť človek hlbšie, kde viac zažívať zákon príčiny a následku, kde musí dozrievať, kde ale môže veľa získať, ak bude disciplinovaný, vážny a pôjde do hĺbky v danej oblasti života. Tam kde má človek Saturna, tam sa môže človek viac obávať a cítiť nedostatok, hľadať istotu. Toto sa vzťahuje aj na domy, ktorým Saturn vládne. Najsilnejšie pôsobí Saturn v blízkosti hlavných osí, teda blízko bodov ASC, DSC, MC, IC. Z domov najsilnejšie pôsobí v I. a X. dome. Potom v VII. a IV. Saturn má tendenciu sa v danom dome, a teda v danej životnej oblasti, prejaviť pozitívnejšie, ak je to denný horoskop, Saturn je v znamení kde vládne, alebo je povýšený, má harmonické aspekty a najlepšie od Jupitera. Ak je to nočné zrodenie, Saturn je v exile, alebo páde, a má disharmonické aspekty, tak sa prejaví negatívnejšie. Saturn v dome je potrebné kombinovať aj so Saturnom v znamení a s jeho aspektami a so zvyškom horoskopu. Nasleduje všeobecný popis Saturna v domoch.

Saturn v jednotlivých domoch

Saturn v I. dome

Saturn v tomto dome pôsobí na osobnosť a keď je blízko ASC aj na vzhľad človeka. V pozitívnom posilní zmysel pre zodpovednosť, disciplínu, vážnosť, spoľahlivosť, pracovitosť, v negatívnom môže dať sklon k pesimizmu, nedostatok iniciatívy, uzavretosť, pochmúrnosť a tým môže pôsobiť negatívne aj na zdravie, hlavne na časť tela, ktorú predstavuje dané znamenie.

Saturn v II. dome

V pozitívnom Saturn v tomto dome prestavuje schopnosť šetriť, byť rozvážny a zásadový v oblasti financií. V negatívom to môže spôsobiť finančné straty, alebo obmedzenia, nedostatočné finančné ohodnotenie, alebo aj zlé ohodnotenie seba samého.

Saturn v III. dome

V tomto dome sa Saturn prejaví, ak je pozitívny, hlbokým, vážnym, precíznym štúdiom; potrebou hlbších rozhovorov, rozvahou v reči, ak je negatívny tak komunikačným blokom, prekážkami v štúdiu a cestovaní, problémami so zmluvami.

Saturn v IV. dome

Saturn v tomto dome, ak je pozitívny, sa môže prejaviť pevnou rodinou, zmyslom pre disciplínu v rámci rodiny a bývania, prípadne aj dedičstvom vo forme nehnuteľnosti. Ak je negatívny, tak rodičia môžu byť prísny, môže to byť odcudzenie s rodinou, problémy s bývaním a nehnuteľnosťami.

Saturn v V. dome

Vo všeobecnosti je Saturn v dome detí nepraje potomstvu, buď ho obmedzuje, alebo obmedzuje jeho počet. Ak je negatívny, môže sa prejaviť buď tak, že daný človek nechce mať deti, ak chce nemôže, alebo ak má, tak potom s nimi zažíva problémy, prípadne aj odcudzenie. Ak je pozitívny, znamená to zodpovedný a hlboký vzťah k deťom, ktorý niekedy môže znamenať aj pedagogickú činnosť.

Saturn v VI. dome

Ak je Saturn pozitívny v tomto dome, znamená to zmysel pre zodpovednosť a vážnosť v rámci povinností, práce. Ak je negatívny, tak väčšie pracovné zaťaženie, chronické zdravotné problémy. Zasahuje hlavne oblasť tela, ktorú prestavuje znamenie, v ktorom sa Saturn nachádza, ale vo všeobecnosti sa môže týkať kĺbov a kostí.

Saturn v VII. dome

Ak je Saturn priaznivý, znamená to hlboký, vážny, trvalý vzťah, založený na zásadách, vernosti. Ak je negatívny, znamená to partnerskú samotu, prekážky v partnerskom živote. Taký človek môže byť až príliš opatrný pri voľbe partnera, alebo nemá dostatok príležitostí, ak má vzťah, môže sa ho kŕčovite držať, aj keď je už nefunkčný. Môže to byť partnerstvo s väčším vekovým rozdielom. U žien je toto postavenie o niečo výhodnejšie, pretože žena nemusí byť až taký aktívna a iniciatívna v partnerských vzťahoch, u muža to môže znamenať strach a zábrany, ktoré mu bránia byť inicatívny voči ženám.

Saturn v VIII. dome

Ak je Saturn negatívny v tomto dome, znamená to problémy so spoločným majetkom, napríklad s majetkom partnera (aj pracovného), rodiny, s daňami, neschopnosť dostať pôžičku a podobne. Ak je pozitívny, tak je to zásadovosť a spoľahlivosť vo vzťahu k spoločnému majetku. Napríklad to môže byť nejaký správca financií v rámci nejakého bývania a podobne.

Saturn v IX. dome

V tomto dome, ak je Saturn nepriaznivý, znamená strach z cestovania a odpor k nemu. Prekážky sa môžu vyskytnúť vo vyššom štúdiu. Ak je pozitívny, znamená to hlbšie a vytrvalé štúdium, záujem o hlbšie filozofické otázky, zásadovosť vo svojich názoroch, pevné presvedčenie.

Saturn v X. dome

Saturn v tomto dome, ak je negatívny, znamená prekážky v uplatnení, v povolaní. Prekážky môžu byť vonkajšie, ale aj vnútorné, človek chce byť príliš dokonalý v tom čo robí, neverí si. Musí teda človek dozrieť na svoje povolanie a úspech sa preto často pri takomto postavení prejaví až neskôr v živote. Ak je pozitívny, je to vážnosť, uznanie v povolaní. Taký človek sa môže stať uznávanou autoritou vo svojom obore, pretože k svojej práci pristupuje zodpovedne a je na neho spoľahnutie. Čo sa týka povolaní, tak môže byť akékoľvek, ale so Saturnom je špeciálne späté povolanie vedca, alebo architekta.

Saturn v XI. dome

Ak je Saturn v tomto dome priaznivý, znamená to, že má človek hlboké a trvalé priateľstvá, priateľstvá založená na spoľahlivosti a dodržiavaní nejakých zásad. Ak je negatívny, môže byť človek v rámci priateľstiev, alebo kolektívu ostýchavejší, uzavretejší, môže mať nedostatok priateľov, alebo s nimi zažíva nejaké problémy.

Saturn v XII. dome

Saturn v tomto negatívnom dome je prekvapivo spokojný, pretože ide o dom jeho radosti. Planéta obmedzení, samoty, smútku v dome obmedzení, samoty, smútku. Prejaviť sa to môže sklonom k osamoteniu, k hĺbaniu v osamotení, ale aj k nevedomým obmedzeniam, podvedomým strachom.


Pozrite si tiež články:
Saturn
Jupiter
Jupiter v znamemiach a domoch
Merkúr
Merkúr v domoch
Merkúr v znameniach
Venuša
Venuša v znameniach
Venuša v domoch
Mars
Mars v znameniach
Mars v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby