<-- späť na všetky príspevky

Signatúra rastlín a jej praktické využitie časť 1.


Astrologická sigantúra rastliny znamená, aký planetárny, alebo zodiakálny princíp sa cez ňu prejavuje. Tak máme bylinky, ktoré náležia Mesiacu, Merkúru, Venuši, Slnku, Marsu, Jupiteru, Saturnu, ale aj bylinky, ktoré náležia nejakému z dvanástich znamení. Signatúra sa dá určiť na základe znakov, ktoré náležia danému planetárnemu princípu, alebo znameniu. Tieto znaky sú napríklad farba, vôňa, chuť, tvar, miesto výskytu, účinok na zdravie, chemické zloženie a podobne. Tak napríklad Slnečné bylinky zvyknú mať žlté kvety, ako napríklad ľubovník, púpava, slnečnica, lastovičník, prvosienka. Ale nie všetky rastliny so žltými kvetmi musia mať hneď slnečnú signatúru. Ide o to, aby mala daná rastlina čo najviac znakov, ktoré zodpovedajú danému princípu. Slnko je tiež princípom stredu, napríklad Slnko je prirodzeným stredom našej Slnečnej sústavy u rastlín sa to môže prejaviť ako stredová symetria, ako napríklad u púpavy, lastovičníka, prvosienky, prasličky. Slnečné bylinky pôsobia na slnečné orgány, teda na srdce, oči a na imunitu, chrbticu. Srdce je tiež prirodzený stred tela. Na srdce napríklad pôsobí prvosienka, na oči púpava, lastovičník, na imunitu ruža šípová. Tiež vzpriamenosť u rastlín môže znamenať slnečnú signatúru, ako napríklad u slnečnice, púpavy (tá ma priamy aj koreň), alebo otáčanie sa za slnkom (heliotropizmus) ako u slnečnice, čakanky. Takže ak si to zhrnieme na jednej rastline, tak púpava má žlté kvety, pri pohľade zhoda je stredovo súmerná, má priamu stopku aj koreň a lieči oči, takže môžeme usudzovať, že má signatúru Slnka.

Prečo je ale potrebné určovať astrologickú signatúru? Jedno z využití je schopnosť rozpoznať, odhadnúť, na základe signatúry, čo rastlina lieči. Tak napríklad ak by niekto nepoznal púpavu, mohol by sa dovtípiť, na základe signatúry, že pôsobí na srdce, imunitu, alebo oči.

Využiť sa dá toto poznanie aj v liečiteľstve, najprv je potrebné prečítať horoskop a nájsť časti horoskopu, ktoré súvisia s daným zdravotným problémom. A na základe toho je potom možné použiť rastlinu. Ak bude napríklad v horoskope poškodené Slnko, alebo planéty v Levovi (kde Slnko vládne) tak sa môžu použiť slnečné rastliny na nápravu daného problému. Alebo bude silne obsadené znamenie Váh, tak sa použijú bylinky, ktoré náležia tomuto znameniu, napríklad breza.

Ďalšia možnosť využitia je, určiť vhodný čas na zber nejakej bylinky, napríklad na zber púpavy je vhodné, ak je Mesiac v znamení Leva, lebo v Levovi vládne Slnko. Tým by sa mala posilniť prirodzenosť rastliny, jej liečivé účinky.

Rastliny ale nezvyknú mať len jednu signatúru, napríklad rebríček je rastlina aj mesačná, aj merkúrska, alebo čakanka je jupiterská aj slnečná. Viac o jednotlivých signatúrach bude v ďalšej časti tohto príspevku.Pri pohľade zhora je vidieť stredovú symetriu u púpavy, prvosienky, lastovčiníka, všetky tieto rastliny majú tiež žlté kvety a pôsobia na slnečné orgány, oči (púpava, lastovičník) a srdce (prvosienka).Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby