<-- späť na všetky príspevky

Rôzne spôsoby, ako študovať astrológiu:

1. Čítať literatúru. Voľba literatúry závisí od toho, či potrebuje naštudovať základy astrológie, alebo potrebujete niečo pre pokročilých, alebo sa chcete zamerať na nejaký obor astrológie, napríklad na partnerskú astrológiu, horárnu, zdravotnú, predikčnú, tradičnú, psychologickú a podobne. V súčasnosti je v kníhkupectvách veľa kníh s astrologickou tematikou a aj na internete je viacero dobrých zdrojov. Pre začiatočníkov sa napríklad hodí: SAKOIAN, F., ACKER, L.S.. Veľká učebnice astrologie, alebo BANZAHF, H., HAEBLER, A.. Klíč k astologii, pre pokročilých KEFER, J. Praktická astrologie. Čo sa týka tradičnej astrológie, tak napríklad LILLY, W.. Křesťanská astrologie. Zo zdrojov na internete je to napríklad www.bobmarksastrologer.com, http://www.skyscript.co.uk/ a podobne.

2. Navštíviť astrologický kurz. Túto možnosť vrele odporúčam, pretože v astrologickej literatúre obyčajne nie je napísané všetko, čo človek potrebuje na správne čítanie horoskopov. Astrologické knihy sú často písané skôr analyticky a menej synteticky, takže sa človek nedozvie, ako to všetko dať dohromady a ako uplatniť v praxi. Skúsený astrológ vám dokáže povedať veci, ktoré sú podstatné a ktoré nie, môže vám ukázať ako konkrétne využívať teóriu, ktorá je zapísaná v literatúre, môže vám vysvetliť rôzne veci na príkladoch zo svojej praxe, môže vám odpovedať na konkrétne otázky, takže odpovede nemusíte pracne hľadať a tým vám môže ušetriť veľa času a výrazne vás posunúť. Kurz astrológie môžete absolvovať aj u mňa: http://www.astrologia-mbd.sk/kurz-astrologie.html.

3. Rozoberať horoskopy. Teóriu je potrebné aplikovať a overovať v praxi. Dobre ja začať s výkladom vlastného horoskopu, potom horoskopov svojej rodiny, potom horoskopov vašich priateľov a známych a napokon horoskopov cudzích ľudí. Odporúčam vám rozobrať horoskopy celé, nie len vytrhávať z nich nejaké časti a váš výklad konfrontovať s realitou. Každý takto rozobraný a s realitou konfrontovaný horoskop vás môže výrazne posunúť.

4. Rozoberať horoskopy slávnych osobností. V súčasnosti existujú astrologické databázy slávnych osobností, napríklad http://www.astro.com/astro-databank/Main_Page. V databázach osobností je dobré si všímať Rodden Rating, ten určuje, aký presný čas je, ak je to AA, tak je najpresnejší, ak A, menej presný, potom B, C, D, DD, X, XX sú postupne ešte menej presné. Ideálne je pracovať z horoskopmi, ktoré majú Rodden Rating AA, alebo A. Dobre je potom porovnávať výklad horoskopu so životopisom danej osobnosti, alebo naopak. Pri dôležitých udalostiach u danej osobnosti je potom dobré pozrieť predikčné techniky, či danej udalosti zodpovedajú astrologické vplyvy na dané obdobie.

5. Zapísať si významné udalosti zo svojho života a pozorovať, aké astrologické vplyvy (najpoužívanejšie techniky sú tranzity, sekundárne a primárne direkcie, solárne horoskopy) v období danej udalosti pôsobili na váš horoskop. Napríklad v období, keď ste nastúpili do novej práce, alebo keď ste mali zdravotné problémy. Takto hlbšie porozumiete vlastnému horoskopu, ako funguje a budete schopný potom predvídať, ako budú pôsobiť v budúcnosti podobné vplyvy. Napríklad ak sa vám pri tranzite Jupiter trigon Jupiter polepšilo v práci, tak pri konjukcii Jupiter Jupiter sa môže stať niečo podobné. Tiež vám to dá nový pohľad na váš život. Tento postup môžete použiť aj na horoskopy blízkych ľudí. Pri spisovaní dátumov udalostí svojich významných udalostí môžete naraziť na problém, že si nebudete vedieť spomenúť, kedy daná udalosť nastala, preto je dobré, pre budúcnosť, zaviesť si denník, kde si budete udalosti zapisovať.

6. Každý deň môžete sledovať tranzity rýchlych planét. Rýchle planéty sú Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars. Ich tranzity obyčajne fungujú zopár hodín (v prípadne Mesiac), jeden deň (v prípadne Slnka, Merkúra, Venuše), prípadne zopár dní (v prípadne Marsu). Tranzity rýchlych planét z dlhodobého hľadiska nie sú také dôležité, ale môžu vám pomôcť pochopiť, ako funguje váš horoskop. Mesiac za jeden mesiac spraví všetky možné aspekty na všetky prvky vášho horoskopu, takto vám umožní precítiť za jeden mesiac každú časť vášho horoskopu a o mesiac sa to opakuje, takže môžete pozorovať napríklad, ak Mesiac bol v konjukcii s Venušou jeden mesiac, čo sa dialo a čo sa dialo iný mesiac, za toho istého tranzitu a hľadať podobnosti a potom predvídať do budúcnosti. Slnko, Merkúr a Venuša to isté spravia za jeden rok a Mars približne za dva roky a dá sa to sledovať podobne. Podobný prístup môžete aplikovať na blízkych ľudí.

7. Robiť astrologické štúdie. Jedna asi z najznámejších astrologických štúdií je Marsov efekt: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_effect. Aj vy môžete spraviť nejakú astrologickú štúdiu, napríklad môžete zobrať horoskopy slávnych spisovateľov a sledovať, čo majú spoločné, a či to čo majú spoločné, dáva nejaký zmysel, alebo si môžete stanoviť hypotézu, napríklad že slávny spisovatelia budú mať v horoskope silný Merkúr a overovať danú hypotézu, alebo si môžete zobrať viacero horoskopov, ktoré majú niečo spoločné, napríklad silne obsadené ohnivé znamenia a sledovať, čo majú daný ľudia spoločné v zmysel daného živlu, alebo si môžete stanoviť hypotézu, napríklad ľudia s ohnivou dominantou budú venovať športu a overovať, do akej miery sa daný hypotéza napĺňa. Alebo môžete sledovať jeden prvok, napríklad Saturn v 5. dome a ako rôzne sa napĺňa u rôznych ľudí a skúmať že prečo.Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby