Stavebníctvo v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com vzorka ľudí pracujúcich v obore stavebníctva (architekti, dodávatelia, robotníci na stavbe, elektrikári, inštalatéri, interiérový dizajn, ostatné práce v stavebníctve) (390 ľudí).
Percentá udávajú odchýlku od očakávaného priemeru.
Systém domov celých znamení.
Pozri tiež Vedci v horoskope