<-- späť na všetky príspevky

Syntéza horoskopu

V horoskope sú planéty v znameniach, v aspektoch, v domoch, vládnu domom, na ascendente je nejaké znamenie. Pri výklade je potrebné dať toto všetko dohromady. Existuje určite viacero spôsobov výkladu. Tu je aspoň jeden prístup, ako na to:


1. Zistiť, koľko prvkov je v mužských a ženských znameniach.

2. Zistiť, koľko prvkov je v znameniach podľa živlov. Ktorý živel prevláda, ktorého je málo.

3. Spočítať, koľko prvkov je v znameniach na základe kvality, ktorá prevláda, ktorej je málo.

Pozri článok o rozdelení zverokruhu.

4. Určiť, koľko planét je nad obzorom, pod obzorom, východne a západne.

Pozri článok o hemisférach.

5. Zistiť, ktorá planéta, alebo planéty sú najsilnejšie a ktoré najslabšie.

Pozri článok o sile a slabosti planét.

6. Pozrieť sa, v akom znamení je ascendent a aké aspekty prijíma, v akom znamení a dome je Slnko, Mesiac, vládca ascendentu, aké aspekty prijímajú.

Pozri článok o ascendente, Slnku a Mesiaci.

7. Vykladať planétu za planétou, podľa toho v akom dome je, akému domu vládne, aké aspekty prijíma. Planéta je modifikovaná znamením, teda znamenie hovorí o tom aká je, dom ukazuje, v akej životnej oblasti pôsobí, aspekt, v akých vzťahoch je s ostatnými prvkami horoskopu.

8. Dobré je preskúmať aj rohové domy, podľa obsadenia a vládcov. Teda I., IV., VII., X. dom.

9. Stále je potrebné dbať na to, že horoskop tvorí jeden celok, takže každú časť je potrebné posudzovať vzhľadom na celok, ináč sa v úsudku môže vykladač horoskopu pomýliť. Napríklad Venuša je v kvadratúre na Mesiac, v knižke sa môže dočítať k tomuto spojeniu, že ide o citovú nestálosť, ale v VII. dome partnerstva je Saturn, ktorý dáva vzťahom stabilitu.

10. Je dobré cvičiť sa v umení kombinovania. Napríklad planéta je v nejakom znamení, ale je aj v nejakom dome a v nejakom aspekte na inú planétu.

11. V čítaní horoskopov je veľmi dôležitá prax. Je potrebné prejsť veľa horoskopov, kým človek získa zručnosť vo výklade. Dobre je začať svojím horoskopom, potom horoskopmi blízkych osôb a podobne. Dôležité je konfrontovať výklad s realitou, získať spätnú väzbu, alebo potvrdenie, vyvrátenie úsudku na základe pozorovania daného človeka.

Príklad rozboru horoskopu.

Ďalšia lekcia je: Tranzity pre pokročilých

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby