<-- späť na všetky príspevky

Tranzity pre pokročilých


Pozrite si aj video na túto tému >>

1. Z dlhodobého hľadiska sú dôležité tranzity pomalých planét: Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. Čím je planéta pomalšia, tým väčší význam má tranzit.

Príklad: Pluto opozícia IC - trvalá zmena bydliska.


2. Tranzity rýchlych planét: Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, majú význam buď v rámci hodín (Mesiac), jedného dňa (Merkúr, Venuša, Slnko), alebo niekoľkých dní (Mars), alebo môžu byť spúšťačmi udalostí, teda uvoľňovať tranzity pomalých planét.

Príklad: Venuša konjukcia Slnko - príjemný deň.

Príklad: V horoskope tranzituje Saturn v konjukcii cez Jupiter v 1. dome (zdravie, fyzické telo), tranzitujúci Mars sa dostane do opozície na Jupiter a spustí chorobu.


3. Orbis tranzitov je približne 1°.


4. Dôležité je postavenie planét v domoch radixu. Daný vplyv sa prejaví v oblasti, ktorá náleží danému domu.

Príklad: Saturn je v radixe v 7. dome. Tranzity na Saturn sa budú týkať partnerských vzťahov.


5. Dôležité je tiež vládcovstvo planéty v radixe.

Príklad: Saturn je v radixe v 7. dome, ale vládne 10. domu (povolanie) (na hrote 10. dome je znamenie Kozorožca). Tranzity na Saturn sa budú týkať aj povolania.


5. Tranzitujúca planéta si zachováva svoj charakter z radixu.

Príklad: Pluto je v radixe v 7. dome. Tranzity Pluta na nejakú planétu radixu sa budú týkať partnerských vzťahov. Vládne 8. domu v radixe. Tranzity Pluta sa budú týkať aj spoločného majetku, daní, smrti. To isté platí aj pre tranzity na Pluto.


6. Planéty si zachovávajú aj svoj všeobecný význam.

Príklad: Tranzity na Mesiac sa týkajú rodiny a bývania, bez ohľadu na to, či Mesiac vládne 4. domu.

Príklad: Tranzity na Venušu sa týkajú lásky a vzťahov bez ohľadu na to, či Venuša vládne 7. domu.


7. Tranzity majú svoj všeobecný význam, ale v konkrétnom horoskope je potrebné tento význam vztiahnuť aj na životné oblasti, ako som to načrtol vyššie.

Príklad: Jupiter kvadratúra Urán: Všeobecný význam: náhla strata dôvery. Jupiter je v radixe v 6. dome (práca): Náhla strata dôvery v práci.


8. Z toho čo som napísal je zrejmé, že každý tranzit zasahuje viaceré životné oblasti.

Príklad: Saturn opozícia Venuša. Venuša je v 2. dome, takže obmedzenie finančné, ale vládne 7. domu, takže obmedzenie, alebo hĺbka aj v partnerských vzťahoch.


9. Tranzity prepájajú navzájom oblasti horoskopu.

Príklad: Jupiter je v radixe v 7. dome a vládne 9. domu. Merkúr je v 3. dome a vládne mu. Všeobecný význam Jupiter trigon Merkúr je napríklad bohatá, alebo dobrá komunikácia. Tranzit Jupiter trigon Merkúr prepája 9. dom s 3. domom, takže bohatá komunikácia so zahraničím, ale Jupiter je aj 7. dome, takže bohatá komunikácia so zahraničím cez nejakú osobu, partnera.

Príklad: Tranzit vládcu 9. domu na vládcu 2. domu: zárobok v cudzine.


10. Význam tranzitov je potrebné posudzovať vzhľadom na radix. Tranzity môžu spustiť to, čo je v radixe už naznačené.

Príklad: V radixe je Mesiac v kvadratúre na Urán, Mesiac navyše vládne 4. domu (rodina). Takže v radixe je naznačný možný rozpad rodiny. Tranzitujúce Pluto, ktoré spraví konjukciu s Uránom a kvadratúru s Mesiacom môže spustiť túto osudovú tému, teda že sa v tom čase môže rozpadnúť rodina.

11. Pre posúdenie astrologických vplyvov pre nejaké obdobie je dobré sledovať všetky významné tranzity, nie len jeden oddelene. Pri dôležitých udalostiach sa môže zbehnúť viacero tranzitov s podobným významom.

Príklad: Neptún (radixovo v 9. dome) sa dostane do trigonu na Jupiter (radixovo vládca 9. domu) ale aj do kvadratúry na Venušu (radixovo v 2. dome). Jupiter sa dostane do trigonu na Mesiac a sextilu na Slnko. Výsledkom môže byť úspešná a šťastná cesta do zahraničia, ale s finančnými nákladmi, prípadne stratami.

Príklad: Urán (radixovo v 8. dome, vládca 12. domu) sa dostane na ASC, Saturn (radixovo vládca 12. domu) sa v tom istom čase dostane na DSC. Pluto (vládca 8. domu) spraví opozíciu na Slnko. Výsledkom môže byť životu nebezpečná udalosť, pobyt v nemocnici.Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby