<-- späť na všetky príspevky

HOROSKOP DONALDA TRUMPAV tomto horoskope nového amerického prezidenta je zaujímavých niekoľko vecí. Jednak je to prevaha prvkov v mužských znameniach, čo značí dominanciu. Pre prezidenta je asi dobré, ak je dominatný typ a nie submisívny, pretože musí rozhodovať, určovať. Prevaha planét na východe naznačuje, že ide o nezávislého človeka, ktorý ale môže mať problém rátať s inými. Ďalej sú silne obsadené znamenia vzdušné, ktoré dávajú diplomaciu, sociálne schopnosti a život v myšlienkach, ale znamenia zemské sú obsadené slabo, to znamená, že mu môže chýbať praktickosť, ukotvenie, takže by mal byť viac teoretik, ako praktik. Ohnivé znamenia sú obsadené dostatočne a Mars, ako ohnivá planéta je silne postavená a zasahuje dôležité prvky horoskopu, takže aktivita, nadšenie, iniciatíva, entuziazmus, prirodzené vodcovské vlohy, záujem o šport a vojenstvo mu asi nechýbajú. Tento silný Mars sa ale môže prejavovať aj agresivitou, hnevom, deštrukciou, aroganciou. Keďže je Mars v Levovi, môže mať sklon predvádzať sa tým čo robí, pútať tak na seba pozornosť a keďže je Lev pevné znamenie, vo svojej, vôli, v konaní môže byť vytrvalý, vytrvalo nadšený, ale až neústupčivý, tvrdohlavý.

Slnko sa nachádza v znamení Blížencov, v dome povolania, v povolaní môže mať teda silnejšiu potrebu uznania, stávať sa stredobodom pozornosti na verejnosti. Slnko v dome povolania znamená sláva, uznanie, úspech a hlavne vtedy, ak je, ako v tomto prípade, v harmonickom aspekte (trigone) na Jupiter. Keďže je Slnko v Blížencoch, na verejnosti sa bude prezentovať asi hlavne skrz komunikáciu, písanie, médiá. Ale Merkúr, planéta reči a myslenia, je v Rakovi, čo sa môže prejaviť buď tak, že má obratnosť v reči, že jeho myslenie a reč sú ovplyvňované náladami, citmi, alebo že komunikuje rád v súkromí a s priateľmi (Merkúr je v dome priateľov) a keďže je Merkúr v kvadratúre na Neptún, tak môže mať sklon k zahmlievaniu, či klamstvu, či zmätku v reči, alebo myslení. Slnko je v konjukcii s Uránom, čo značí, že na verejnosti môže pôsobiť výstredne, originálne, pokrokovo, excentricky, ale aj nevypočítateľne. Tiež Urán môže znamenať, že môže skrz svoje povolanie chcieť priniesť nejakú reformu, pokrok. Slnko je ale aj v opozícii na Mesiac, čo značí protiklad vedomej a podvedomej zložky osobnosti, z čoho môže prameniť nerozhodnosť a nestálosť, náladovosť. Na verejnosti môže síce pôsobiť sebavedomo, skrz Slnko, ale v súkromí môže byť viac náladový, citlivý, skrz Mesiac. Jeho nálady sa môžu náhle meniť, pretože Mesiac je v opozícii na Urán.

Ďalšou zaujímavou zložkou jeho horoskopu je dom financií. Sú tam dve planéty, Neptún a Jupiter. Neptún znamená, že môže mať zlý odhad na investície, financie, z čoho môžu prameniť finančné straty, tiež môže prísť k peniazom aj skrz klam, špekulácie. Jupiter v tomto dome znamená finančné šťastie, úspech, bohatstvo, dobré zárobkové možnosti, ale môže tiež znamenať aj sklon k márnotratnosti.

Spomeniem ešte jednu skupinu planét v tomto horoskope a to sú planéty v Rakovi v XI. dome, Merkúr, Venuša a Saturn. Merkúr som už spomenul, zaujímavá je teda ešte konjukcia Venuše so Saturnom. Toto spojenie môže priniesť aj komplexy v citovej rovine, v láske, sklon k melanchólii či dokonca depresii. Keďže sa to nachádza v dome priateľov, môže to zasahovať aj túto oblasť v danom duchu.Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby