Urán v Býkovi

(2018 - 2026)

Urán sa zdrží v jednom znamení zhruba 7 rokov. 11.3.2011 došlo v jadrovej elektrárni Fukušima k havárii a 12.3.2011 okolo 2:00 nášho času vstupoval Urán do Barana. Je to neuveriteľná zhoda okolností. Urán, planéta nečakaných udalostí a nehôd, v ohnivom Baranovi navyše korešponduje práve s takouto udalosťou.

Urán bude vchádzať do Býka 15.5.2018. Otázka je, čo môžeme od toho očakávať.

Charakteristika

Najprv je dobré pochopiť čo je Urán za planétu a čo je znamenie Býka za znamenie a čo môže spôsobiť ich spojenie.

Urán - je planéta náhlych zmien, nečakaných udalostí, nehôd, úrazov, slobody, revolúcie, pokroku, inovácií, vynálezov, vedy a techniky.

Býk - je pevné a zemské znamenie, vládne v ňom Venuša. To znamená, že Býk je znamenie stability, pokoja, pohodlia, pôžitku, pozemských záležitostí, financií, hmotných a prírodných zdrojov, jedla, šiat, vkusu.

Keď spojíme významy Uránu s Býkom, tak môžeme predvídať čo by to asi tak mohlo priniesť.

Napríklad to môže priniesť nejakú revolúciu do ekonomickej oblasti. Môže to súvisieť aj s vedou a technikou, modernizáciou. Ponúkajú sa tu napríklad kryptomeny, alebo iný nový ekonomický model, napríklad nepodmienený príjem. V súvislosti s financiami tu môže byť aj pokušenie náhleho zisku. Ale náhly zisk sa môže otočiť aj na náhlu stratu.

Zmeny a modernizácia môžu nastať aj v stravovaní, v poľnohospodárstve, alebo v prístupe k prírodným zdrojom, alebo v rámci odievania.

Vo všeobecnosti toto spojenie planéty, ktorá je nevyspytateľná a znamenia, ktoré je stabilné môže znamenať narušenie stability, pokoja, pohodlia.

Pohľad do minulosti

Urán bol naposledy v Býkovi v rokoch 1934 - 1942. V tom čase ekonóm J. M. Keynes napísal knihu The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). Bol to počiatok tzv. keynesovskej revolúcie“ v ekonómii, čo bolo zásadné prepracovanie ekonomickej teórie týkajúce sa faktorov určujúcich úrovne zamestnanosti v celkovom hospodárstve.

Môžeme čakať niečo podobné v súčastnosti?

Presnejšie časové vymedzenie

Tu je presnejšie vymedzenie toho, kedy Urán vstupuje do Býka. Najprv do neho vojde, ale potom sa na chvíľu vráti do Barana a potom zasa vojde do Býka a bude tam niekoľko rokov.

Vstupy Urána do znamení:

15.05.2018 > Býk

6.11.2018 > Baran

6.03.2019 > Býk

7.07.2025 > Blíženci

8.11.2025 > Býk

26.04.2026 > Blíženci

V osobnom horoskope

Doteraz som písal o tom, čo môže znamenať Urán v Býkovi na globálnej úrovni, ale aby sme sa dostali ku konkrétnejším prejavom, musíme siahnuť po konkrétnych horoskopoch. Pre jednotlivé štáty môžeme použiť horoskopy štátov. Túto časť vynechám a prejdem priamo k horoskopom jednotlivcov. To čo je zaujímavé je, že ako bude Urán meniť znamenia, tak sa jeho vplyv presúva do novej oblasti života, do nového domu. Tento Urán zasiahne práve oblasť, v ktorej má rád človek pokoj, stabilitu, pohodlie, pretože tam je znamenie Býka. Môže to vnímať ako narušenie toho, vyvedenie z miery, ale aj ako posun vpred. Prejdime si teda jednotlivé domy, ako sa to môže zhruba prejaviť. Takže vo všetkých domoch sa to prejaví tak ako som napísal, ale v rámci oblasti, ktorú ten dom prestavuje. Najsilnejšie sa to môže prejaviť vtedy, ak je v tom dome aj nejaká planéta a keď cez ňu Urán bude prechádzať. Takže v jednotlivých domoch môže Urán pôsobiť takto:

I. V prvom dome sa tento vplyv týka osobnosti človeka a jeho životného smerovania a celkovo života. Tento vplyv bude najsilnejší, keď bude Urán prechádzať cez ascendent. Môže to znamenať náhlu zmenu smerovania v živote, zmenu osobnosti a celkovo náhle zmeny v živote.

II. V druhom dome by sa mal tento vplyv prejaviť v oblasti financií. To môže znamenať aj to, že globálne ekonomické zmeny môžu mať dopad na osobné financie. Človek môže nájsť nové spôsoby zárobku, ale je tu aj sklon ísť do rizika v ekonomických veciach.

III. V treťom dome sa môže prejaviť napríklad ako intelektuálny záujem o nové veci, alebo nové spôsoby cestovania, alebo aj komunikácie - napríklad využitie moderných technológií v rámci komunikácie.

IV. V štvrtom dome sa tento vplyv týka rodiny a bývania. Ak bude prechádzať Urán cez IC, tak tento vplyv je najsilnejší. Prejaviť sa to môže ako zmena bydliska, alebo rekonštrukcie a modernizácia v rámci bývania. Alebo náhle zmeny v rodine.

V. V piatom dome sa môže prejaviť ako nové záľuby, alebo nový postoj k deťom. Náhle a nečakané veci sa môžu týkať detí, záľub a hier.

VI. V šiestom dome sa to týka práce a zdravia. Môžu to byť aj náhle ochorenia a úrazy, ale aj nové spôsoby liečenia, alebo nový originálny spôsob práce, zmeny v práci.

VII. V siedmom dome sa tento vplyv týka partnerských vzťahov. Ak bude Urán prechádzať cez descendent, tak bude tento vplyv najsilnejší. Môže to znamenať väčšiu potrebu slobody vo vzťahoch, potreba zažívať nové veci, vzrušenie v rámci partnerstva. Niekedy to znamená aj rozchody.

VIII. V ôsmom dome sa to týka zasa financií, ale skôr spoločného majetku. Takže globálne ekonomické zmeny môžu mať vplyv napríklad na financie od štátu, dane, pôžičky, čo môže zasiahnuť tohto človeka. Ale aj záujem o tajné a duchovné veci sa môže zvýšiť.

XI. V deviatom dome sa to týka svetonázoru človeka, jeho viery, ale aj cestovania, štúdia. Vo všetkých týchto veciach môžu nastať zmeny. Napríklad človek zmení pohľad na svet, vieru, alebo začne niečo nové študovať, napríklad astrológiu a podobne.

X. V desiatom dome sa tento vplyv týka povolania. Najsilnejší je, keď prechádza cez MC. Môže to znamenať zmenu, inováciu práce, alebo zmeny v rámci práce a povolania.

XI. V jedenástom dome sa to týka priateľov a kolektívu. Napríklad to môžu byť nový priatelia, alebo prerušenie kontaktu s niektorými priateľmi, zmeny týkajúce sa kolektívu.

XII. V dvanástom dome sa to týka tajných vecí, podvedomia. Takže sa to môže týkať niečoho, čo je skryté, tajné, v súkromí. Môže to byť aj odhalenie tajných vecí.

Pozrite si, ako pôsobil Urán v Baranovi posledných zhruba 7 rokov. V ktorom dome ste ho mali, čo sa vám v tej oblasti udialo? To môžete použiť ako vodítko pre pochopenie jeho vplyvu v Býkovi a novom dome.

Dôležité na záver

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že Urán je len jedna z mnohých planét a často pôsobí skôr na kolektívnej úrovni. Navyše prichádza do vzťahu s ostatnými planétami. Netreba to preto preceňovať a brať doslovne. Išlo mi skôr o načrtnutie základnej energie, alebo základného vplyvu. Takže či už ide o globálny vplyv, alebo osobný, je to len jeden z mnohých vplyvov, ktorý môže a nemusí byť dôležitý. Na posúdenie konkrétneho vplyvu je už potrebné brať do úvahy celý horoskop.


Pozrite si tiež články:
Saturn v Kozorožcovi
Jupiter v Škorpiónovi
Mesačný horoskop
Horoskop 2018
Lunárny kalendárPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby