Venuša v domoch

Úvod

Venuša je planéta lásky, krásy, umenia, všetkého čo je príjemné, radostné, je to planéta šťastia, zábavy, hry, citov. Táto Venuša sa môže nachádzať v dvanástich domoch v horoskope. To určuje, v ktorej oblasti života sa prejaví. Najsilnejšie pôsobí, ak je blízko hlavných osí, čo sú ASC, DSC, IC, MC. Napríklad viacero hercov má Venušu v konjukcii s ASC. Silná je tiež v I. a X. dome.

Dôležité

Je potrebné si uvedomiť, že Venuša okrem toho, že je v nejakom dome, je aj v nejakom znamení a má nejaké aspekty. To potom mení jej vplyv v danom dome. Okrem toho na daný dom môžu vplývať aj iné planéty, čo môže interpretáciu výrazne zmeniť. To čo bude popísané je teda skôr všeobecné a nemusí to byť platné vždy, len za určitých okolností. Venuša v nočných horoskopoch pôsobí o niečo priaznivejšie.

Venuša v jednotlivých domoch

Venuša v I. dome

Venuša v I. dome pôsobí silnejšie na život daného človeka. Silnejšie v živote toho človeka ja potom to, čo symbolizuje. Teda láska, krása, estetika, radosť, pôžitok. V ženskom horoskope Venuša v tomto dome a hlavne blízko ASC zdôrazňuje ženskú krásu, v mužskom horoskope môže muža robiť zženštilým. Vo všeobecnosti robí človeka toto postavenie Venuše príjemným, milým, láskavým, so zmyslom pre krásu, zábavu a príjemné veci. V horšej podobe je to pôžitkárstvo, lenivosť, promiskuita.

Venuša v II. dome

Ak je Venuša v tomto dome, prejaviť sa to môže pozitívne, a to šťastím v oblasti financií. Peniaze môžu plynúť z umenia, krásy, príjemných vecí, od žien. Tiež to znamená citový vzťah k peniazom a majetku, láska k nim. Peniaze môžu byť utrácané na príjemné veci, zábavu, krásne veci. V negatívnom to môže byť márnotratnosť, peniaze idú na luxus, alebo sú to straty cez ženy.

Venuša v III. dome

V niektorých horoskopoch môže znamenať toto postavenie Venuše spisovateľský talent a to hlave čo sa týka krásnej literatúry, poézie, pesničkárstva. Môže to znamenať aj základné umelecké vzdelanie. Taký človek sa rád rozpráva, v reči je príjemný, má rád prechádzky, rád číta, píše, cestuje.

Venuša v IV. dome

Človek s Venušou v tomto dome uplatňuje estetiku, cit pre krásu v rámci bývania. Znamená to aj šťastie v rodine, lásku k rodine, k vlasti, dobré rodinné vzťahy. Ku koncu života sa môže prejaviť umelecký talent, alebo potreba krásy, lásky, romantiky.

Venuša v V. dome

V tradičnej astrológii je V. dom, dom radosti Venuše. Je to dom, do ktorého Venuša prirodzene patrí, pretože je to dom radosti, hier, lások, detí, záľub. Prejaviť sa to môže ako láska k deťom, alebo detí môžu byť krásne, viac to praje ženskému potomstvu. Môže to byť aj záľuba v umení, šťastie v láske, hre.

Venuša v VI. dome

Toto postavenie Venuše sa môže prejaviť vo vzťahu k práci a povinnostiam. V tom pozitívnom je to láska k práci, využitie zmyslu pre krásu v práci, dobré vzťahy na pracovisku. V negatívnom to môže byť ale lenivosť vo vzťahu k práci. Práca môže byť spojená s krásou, umením. Čo sa týka chorôb, tak môžu byť ochorenia z pôžitkov, môžu to byť problémy so žľazami. Ak je Venuša silná, môže chorobám brániť.

Venuša v VII. dome

Venuša v dome partnerstva a manželstva znamená partnerstvo založené na láske, cite, romantike. Ak je pozitívna, znamená to šťastie v partnerstve, krásneho a milého partnera, radosť vo vzťahu. Ak je negatívna, tak sa to môže prejaviť ako promiskuita, vzťah je založený len na príjemných veciach a keď prídu problémy, človek zo vzťahu ujde.

Venuša v VIII. dome

Môže znamenať šťastie v otázkach spoločného majetku. Spoločný majetok znamená napríklad dedičstvo, peniaze partnera, peniaze od rodiny, štátu, dary. Tento dom je ale problematický, takže záležitosti, ktoré Venuša symbolizuje, môžu byť oslabené. Môže to tiež znamenať skryté city.

Venuša v IX. dome

Ak je Venuša pozitívna, znamená šťastie na ďalekých cestách, cesty spojené s radosťou, pôžitkom, zábavou, šťastie v štúdiu, radosť z neho. Človek môže zažívať lásku na cestách, k cudzincom, počas štúdia. Študijné obory môžu byť napríklad umenie, psychológia (ak je Venuša v Škorpiónovi), reklama a iné obory týkajúce sa krásy.

Venuša v X. dome

V tomto dome je Venuša posilnená, takže to čo symbolizuje môže byť výraznejšie v živote tohto človeka. Znamená to povolanie, ktoré súvisí s láskou, alebo krásou, umením. Môže to byť napríklad povolanie umelca, záhradníka, kvetinára, vinára, kaderníka, plastického chirurga a podobne. Vo všeobecnosti to znamená šťastie v povolaní, lásku k povolaniu.

Venuša v XI. dome

Venuša v dome priateľov znamená napríklad lásku k priateľom, dobré vzťahy s nimi, priatelia môžu byť buď milý, láskavý, alebo ženy. V negatívnom to môžu byť leniví priatelia, pôžitkári.

Venuša v XII. dome

XII. dom je dom skrytých a tajných vecí, ale aj dom osamotenia. Pre Venušu to nie je ideálne miesto. Prejaviť sa to môže napríklad tajnou láskou, skrytými citmi. City môžu byť skryté aj pred nositeľom horoskopu. Môže to byť zakázaná láska, v rozpore s dobrými mravmi, napríklad cudzoložstvo.


Pozrite si tiež články:
Venuša
Venuša v znameniach
Merkúr
Merkúr v znameniach
Merkúr v domoch