Venuša v znameniach

Venuša je planéta lásky, krásy, umenia, pôžitku, príjemných vecí, šťastia, radosti, potešenia, zábavy, uvoľnenia. Prejavuje sa cez všetko čo je krásne, milé, príjemné. Môže byť v 12 znameniach a podľa toho sa jej prejav mení, jej prejav je týmito znameniami ovplyvnený. Ak sa v horoskope nachádza vo Váhach, v Býkovi, v Rybách je posilnená, ak sa nachádza v Baranovi, Škorpiónovi, Panne je oslabená. Ak je posilnená, tak to čo symbolizuje, bude v živote tohto človeka silnejšie, ak je oslabená, tak to bude slabšie. Postavenie Venuše v znamení je potrebné kombinovať aj s jej postavením v dome a jej aspektami, aby sa dospelo k presnejšiemu výkladu. Preto treba to, čo je napísané ďalej chápať skôr ako všeobecný popis, ktorý platí len za určitých podmienok. Pri Venuši je dobré zohľadňovať aj sektu, a teda to, čo je daný horoskop denný, alebo nočný. V nočnom horoskope má tendenciu sa Venuša prejaviť pozitívnejšie.

Venuša v znameniach podľa živlov

Ak je Venuša v zemských znameniach, tak poňatie lásky je praktické a podobne aj umenie môže byť praktickejšie. Venuša vo vzdušných znameniach je sociálna, ale môže byť aj povrchná a prelietavá. Venuša v ohnivých znameniach dáva citu, láske a umeniu nadšenie, zápal. Venuša vo vodných znameniach je viac citová, ale aj tajná, skrytá.

Venuša v znameniach podľa kvalít

Venuša v pevných znameniach cit a lásku stabilizuje, Venuša v pohyblivých znameniach môže dať lásku k viacerým osobám naraz, Venuša v základných znameniach má v sebe iniciatívu.

Venuša v jednotlivých znameniach

Venuša v Baranovi

V Baranovi je Venuša v exile, pretože tam vládne jej oponent Mars. Poňatie lásky cez túto Venušu je nadšené, zapálené, odvážne. Taký človek sa vie pre lásku zapáliť, ale jeho zápal môže trvať krátko. Aj pre umenie sa môže taký človek zapáliť. V horoskope spevákov sa často vyskytuje Venuša v Baranovi. Prejav citu môže byť prudký, priamy, v cite a láske môže byť človek dobyvačný a rýchly a niekedy až prirýchly.

Venuša v Býkovi

V Býkovi je Venuša doma. Prejaví sa preto čistý vplyv znamenia Býka a Venuše. Venuša v Býkovi je viac o pôžitku, užívaní si, príjemných veciach. Ľudia s Venušou v Býkovi si radi užívajú, majú dobrý vkus, zmysel pre luxus, zmysel pre príjemné veci, ale aj zmysel pre krásu a umenie. Poňatie lásky môže byť vlastnícke. Taký človek potrebuje objekt lásky mať pri sebe, môcť sa ho chytiť.

Venuša v Blížencoch

Venuša v Blížencoch sa prejavuje cez komunikáciu a myslenie. Takže lásku daný človek prežíva cez komunikáciu, môže mať aj vlohy na básnické umenie. Blízka mu je ľúbostná korešpondencia, príjemné rozhovory, príjemné prechádzky. Lásku môže ale prežívaj aj v myšlienkach. Táto Venuša uľahčuje nadväzovanie známostí, ale cit môže byť aj dosť nestály. Cit môže byť aj rozdvojený, dvojaký, k dvom ľuďom naraz. Celkovo to môže byť láska k viacerým naraz.

Venuša v Rakovi

V Rakovi je Venuša o starostlivosti. Daný človek prežíva lásku cez to, že sa o niekoho stará, alebo niekto sa o neho stará. Tiež to môže byť láska v predstavách, snivá láska, láska cez nehu, alebo láska ide cez žalúdok, chuť na sladké. Je to aj vnímavosť na krásu. Láska môže byť aj skrytá, intímna. Z umení môže podporiť herectvo, alebo maľbu.

Venuša v Levovi

U Venuše v Levovi je poňatie lásky priame, otvorené, hravé. Je to sklon k flirtovaniu. V láske daný človek potrebuje obdiv, či už ho prijímať, alebo ho odovzdávať. V citoch má daný človek jasno a je v nich úprimný. Taký človek vyžaruje radosť a oslňuje krásou.

Venuša v Panne

Keďže je Panna znamenie racionálne a Venuša je citová planéta, je v tomto znamení oslabená. Poňatie lásky môže byť analytické, kritické, praktické. V cite sa môže prejaviť odstup. Podporuje umenie praktické, napríklad ručné práce.

Venuša vo Váhach

Vo Váhach je Venuša doma, preto je tu silná. Prejaviť sa teda môže ako zmysel pre krásu, umenie, rovnováhu, estetiku, eleganciu, romantiku. Posilňuje sociálnosť, diplomaciu a schopnosť uzmierovať, negatívom môže byť ale povrchnosť a nestálosť v cite.

Venuša v Škorpiónovi

V Škorpiónovi vládne Mars, čo je oponent Venuše, a preto sa tu ona nemôže prejaviť vo svojej čistej podobe, je tu oslabená. Poňatie lásky je vášnivé, intenzívne, extrémne. Dáva vlohy, alebo záujem o psychológiu. Daný človek môže nachádzať krásu aj vo veciach, ktoré sú bežne považované za škaredé.

Venuša v Strelcovi

Všestranné nadšenie Strelca, ak sa prejaví v cite, môže znamenať cit voči viacerým osobám naraz. Láska je tu spojená s optimizmom a vierou, ale negatívne to môže byť aj naivita. Táto Venuša sa môže prejaviť zaľúbením v cestovaní, láskou k cudzine.

Venuša v Kozorožcovi

Znamená vážne a hlboké poňatie lásky. Taký človek hľadá v cite a láske stabilitu, pevnosť, istotu. Ale na druhej strane to môže byť aj citový chlad, odstup. Aj poňatie umenia môže byť hlboké, vážne.

Venuša vo Vodnárovi

Venuša vo Vodnárovi posilňuje sociálnosť, družnosť. V láske je dôležitá sloboda. Poňatie lásky môže byť výstredné, originálne, môže to byť láska ako priateľstvo, alebo láska prežívaná v myšlienkach. Umenie môže byť originálne, slobodné, improvizačné.

Venuša v Rybách

Venuša v Rybách je povýšená, takže je posilnený cit, zmysel pre krásno, umelecké vlohy. Poňatie lásky cez Ryby je súcitné, idealistické, tajomné, romantické. Venuša v Rybách teda posilňuje súcit, všelásku. Ak sa ale všeláska zvrhne, tak to môže byť nevera.


Pozrite si tiež články:
Venuša
Venuša v domoch
Merkúr
Merkúr v znameniach
Merkúr v domochPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby