<-- späť na všetky príspevky

Luna void of course

Čo to je? :
Ak je Mesiac v nejakom znamení, a kým opustí toto znamenie, nespraví už žiaden presný aspekt na žiadnu planétu. Napríklad dnes (10.8.2017) je Mesiac v Rybách a posledný aspekt spravil na Saturn o 15:37, kým vojde do nového znamenia, teda do Barana a to 11.08.2017 o 7:21, je void od course.
Čo to pre nás znamená?:
Keďže Mesiac symbolizuje, ako sa bude začatá vec v čase vyvíjať a keďže nerobí, žiadne ďalšie aspekty, je to niečo, ako keby sa daná vec nikam nevyvíjala, ide do stratena, nikam to nevedie. Preto táto pozícia Mesiaca nie je dobrá vo všeobecnosti na začiatok nových vecí, projektov, činností, pretože sa buď nevyvíjajú, alebo keď, tak ťažko.
Čo teda robiť?:
Ideálne je robiť len na veciach, ktoré sme už robili pred tým, pokračovať v začatých veciach, alebo nerobiť nič, oddychovať.
Ako zistiť, či je Mesiac void of course?
Môžete si to pozrieť na mojej stránke. Nájdete teda posledný aspekt, ktorý Mesiac robí v danom znamení a od vtedy až do vstupu do nového znamenie je Luna vodi of course. Tu je link: http://www.astrologia-mbd.sk/aspekty%20mesiaca.html

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby