Astrológia všeobecne


Astrologické značky:


Znamenia:


Znamenia a časti tela


Rozmiestnenie planét:


nad obzorom: verejný život
pod obzorom: súkromný život
východne: nezávislosť, zameranie na seba
západne: závislosť na iných, zamerania na iných

v ženských znameniach: schopnosť vyčkávať, prijímať, načúvať
v mužských znameniach: schopnosť jednať, rozhodovať, vládnuť

v zemských znameniach: praktickosť, zameranie na konkrétne veci, temperament melancholický
vo vodných znameniach: city, vyciťovanie, tajomstvá, temperament flegmatický
vo vzdušných znameniach: vzťahy, myslenie, temperament sangvinický
v ohnivých znameniach: aktivita, nadšenie, temperament cholerický

v základných znameniach: cieľavedomosť, ambície
v pevných znameniach: vytrvalosť, húževnatosť
v pohyblivých znameniach: všestrannosť, prispôsobivosť, bohatý vnútorný život

Pozrite si podrobnejší popis tu: Rozdelenie zverokruhu

Ascendent v jednotlivých znameniach:

Ako človek pôsobí navonok:

Baran: vodcovsky, energicky, bojovne
Býk: pokojne, stabilne
Blíženci: komunikatívne, spoločensky
Rak: zasnene, placho, starostlivo
Lev: sebavedomo, vznešene
Panna: s odstupom, kriticky
Váhy: elegantne, diplomaticky
Škorpión: tajne, ostro
Strelec: všestranne nadšene, filozoficky
Kozorožec: ambiciózne, uzavreto
Vodnár: spoločensky, výstredne
Ryby: tajomne, zasnene, súcitne


Postavenie niektorých planét v znameniach, stručne:

Mesiac (duša, nálady) v znameniach:
Baran - bojová, aktívna nálada Váhy - romantická nálada
Býk - pokojná nálada, schopnosť užívať si Škorpión - výkyvy nálad, úzkosti
Blíženec - komunikatívna nálada Strelec - objaviteľská nálada
Rak - snivá nálada, starostlivosť Kozorožec - vážna, ťaživá nálada
Lev - úprimnosť, vždy dobrá nálada Vodnár - spoločenská nálada
Panna - duševná analýza, vnímanie detailov Ryby - tajomná nálada

Merkúr (myslenie, reč) v znameniach a typy komunikácie:
Baran - bojovná Váhy - diplomatická
Býk - pokojná až lenivá   Škorpión - ostrá
Blíženec - lineárna Strelec - obšírna
Rak - intímna Kozorožec - strohá, hlboká
Lev - priama Vodnár - originálna
Panna - kritická Ryby - symbolická

Pozrite si tiež článok: Merkúr v znameniach

Venuša (láska, cit, krása) v znameniach:
Baran - vzplanutie lásky Váhy - láska, šípová ruža
Býk - pôžitkárstvo, láska ktorá si chce chytiť, pohoda Škorpión - vášnivá, mystická láska
Blíženec - láska cez komunikáciu alebo v myšlienkach   Strelec - láska na ďalekých cestách
Rak - snivá láska, láska skrz nehu a starostlivosť Kozorožec - vytrvalá láska
Lev - láska ako hra Vodnár - láska ako priateľstvo, láska v myšlienkach
Panna - cudná láska, praktická láska Ryby - bezhraničná láska

Pozrite si tiež článok: Venuša v znameniach

Slnko (charakter, ja) v znameniach:
Baran - vedie, bojuje Váhy - vytvára rovnováhu
Býk - zhromažďuje a udržuje majetok Škorpión - preniká do tajomstiev
Blíženec - komunikuje, študuje, cestuje Strelec - objavuje
Rak - sníva; stará sa o niekoho, niečo Kozorožec - pracuje
Lev - rozdeľuje úlohy, nechá sa obdivovať Vodnár - udržuje vzťahy, hromadí informácie
Panna - analyzuje, robí poriadok Ryby - pomáha, sníva

Mars (energia, vôľa, boj) v znameniach:
Baran - odvaha, bojovnosť, nadšenie Váhy - diplomatický bojovník, iniciatíva vo vzťahoch
Býk - vytrvalá vôľa Škorpión - ostrosť, vášeň
Blíženec - energická komunikácia, štúdium, písanie Strelec - energické myslenie, všestranná činnosť
Rak - konflikty v rodine, impulzívnosť Kozorožec - disciplína vôle
Lev - nechá svoje činy obdivovať Vodnár - nadšenie pre nové veci
Panna - ostrá kritika Ryby - skryté konflikty, ochota pomáhať

Pozrite si tiež článok: Mars v znameniach

Čo sa týka ostatných planét: Jupiter (šťastie, dobro), Saturn (hĺbka, obmedzenie), Urán (originalita, nezávislosť), Neptún (súcit, sny), Pluto (vášeň, extrémy), tak tým sa prisudzuje skôr generačný význam. Napríklad Jupiter v Baranovi by mohla byť generácia, ktorá má vieru v napredovanie, Saturn vo Váhach zasa generácia hľadajúca hĺbku v partnerských vzťahoch, Urán v Strelcovi, generácia ktorá prináša nové myšlienky, novú filozofiu, Neptún v Kozorožcovi, generácia s vlohou na uskutočnenie snov a Pluto v Kozorožcovi generácia posadnutá prácou a uplatnením. Pozrite si tiež článok:Jupiter v znameniach a domochPodrobný popis aspektov tu: Aspekty planét

Stručne k niektorým aspektom:

Aspekty Slnka s:
Mesiacom: harmonicky súlad duše a ducha, disharmonicky nestálosť
Merkúrom: sebavyjadrenie
Venušou: jasno v citoch, milý, príjemný
Marsom: odvaha, horlivosť, hnev, sebapresadenie
Jupiterom: viera, česť, nadutosť, viera v seba
Saturnom: disciplína, vážnosť, pochybnosti o sebe
Uránom: originalita, rebelanstvo
Neptúnom: snivosť, súcit, sebaklam
Plutom: extrémizmus, sila osobnosti

Aspekty Mesiaca s:
Merkúrom: obratnosť v reči, intímne rozhovory
Venušou: romantické nálady, prítulnosť, vnímanie krásy, pôžitok z jedla
Marsom: ohnivé nálady, impulzivita
Jupiterom: bohatá fantázia, veľa nehy
Saturnom: melancholické nálady, hlboká duša, kontrola emócií
Uránom: náhle zmeny nálad, nezávislosť od rodiny, netradičné bývanie
Neptúnom: únik do sveta fantázie, súcitná starostlivosť
Plutom: výkyvy nálad, prenikavé vnímanie, úzkosti, prenikanie do duše, extrémne stravovanie

Aspekty Merkúra s:
Venušou: radostná reč, hovory o láske
Marsom: bojovná reč, energické myslenie
Jupiterom: veľa komunikácie, múdre reči
Saturnom: presné vyjadrovanie, hlboké rozhovory
Uránom: bystrosť, odbiehanie od témy
Neptúnom: nezrozumiteľné vyjadrovanie, intuitívne myslenie
Plutom: vplyvná, trefná reč

Aspekty Venuše s:
Marsom: nadšenie pre lásku a krásu
Jupiterom: šťastie v láske, viera v lásku
Saturnom: hlboká, vytrvalá láska, citový blok
Uránom: nezávislosť v láske, originálne umenie
Neptúnom: zidealizovaná láska, klam v láske
Plutom: prenikavé cítenie, všetko alebo nič v láske

Aspekty Marsu s:
Jupiterom: viera v činy, boj za presvedčenia
Saturn: disciplína vôle, potlačený hnev
Uránom: duchaprítomnosť, originálne činy
Neptúnom: zmätočné alebo intuitívne jednanie
Plutom: prieraznosť, amok, ide cez mŕtvoly

Aspekty Jupitera s:
Saturnom: pevná viera, ohraničené názory
Urán: nezávislá filozofia
Neptún: viera v neviditeľne veci
Pluto: prenikavé myslenie

Aspekty Saturnu s:
Uránom: nové verzus staré
Neptúnom: realizácia snov, nereálne obavy
Plutom: extrémna uzavretosť

Aspekty Uránu s:
Neptúnom: originálne sny
Plutom: náhla a radikálna zmena

Aspekty Neptúna s:
Plutom: intenzívne sny


Význam jednotlivých domov (životných oblastí):

prvý dom: fyzické telo, vzhľad, smerovanie
druhý dom:financie, osobný majetok
tretí domkomunikácia, blízke okolie, súrodenci
štvrtý dom:rodina, bývanie, koniec života
piaty dom:deti, záľuby, láska
šiesty dom:zdravie, práca, podriadený
siedmy dom:partner, verejný nepriatelia
ôsmy dom:smrť, spoločný majetok
deviaty dom:filozofia, ďaleké cesty, vysoká škola
desiaty dom:povolanie, kariéra
jedenásty dom:  priatelia, kolektív
dvanásty dom:nevedomie, osamotenie

Dané schopnosti sa teda prejavia hlavne v nejakej životnej oblasti. Napríklad Merkúr v Blížencoch, ako komunikačné nadanie, v štvrtom dome, sa prejaví hlavne v rodine, v siedmom dome, vo vzťahu k partnerom, v desiatom dome v povolaní, v jedenástom medzi priateľmi a v kolektíve a podobne.


Planéty v domoch

Slnko - stredobod pozornosti, samostatnosť, šťastie, sláva, svetlo

I. sebavedomie, charizma, samostatnosť
II. samostatnosť vo finančných záležitostiach
III. stredobod pozornosti komunikácia
IV. kráľ doma, sklon k individualizmu vrámci rodiny a bývania
V. stredobod pozornosti záľuby, hra
VI. dôvera v podriadených, samostatnosť v práci, práca stredobod pozornosti
VII. sloboda a sklon k individualizmu v partnerstve
VIII. šťastie v spoločnom majetku, záujem o veci tajné a ich poznávanie
IX. stredobod záujmu filozofia, cestovanie, cudzina, štúdium
X. sláva, úspech v povolaní, vedúce postavenia v povolaní
XI. stredobod pozornosti v rámci skupín a priateľov
XII. charitatívne sklony, k sebavedomiu sa musí prekopať, klam o sebe

Mesiac - premenlivosť, uvoľnenosť, starostlivosť

I. vnímavá, premenlivá, empatická alebo náladová osobnosť
II. nestálosť, uvoľnenosť vo finančných pomeroch
III. živá reč, obratnosť a vnímavosť v reči
IV. starostlivý v rodine
V. starostlivosť a vnímavosť vo vzťahu k deťom, záľuba vo varení
VI. uvoľnenosť a nestálosť v práci, povinnostiach, liečenie skrz stravovanie
VII. nestálosť, uvoľnenosť v partnerstve, alebo partnerstvo postavené na starostlivosti
VIII. intenzívne prežívanie, uvoľnenosť v otázkach sexuality
IX. nestálosť a ovplyvniteľnosť vo filozofických otázkach
X. povolanie súvisiace so starostlivosťou, bývaním, stravovaním, popularita
XI. vnímavosť a starostlivosť voči priateľom, pozorovateľ v skupinách
XII. nevedomé vnemy, bývanie v osamotení, preberá problémy iných

Merkúr - komunikácia, obchod

I. komunikatívny
II. obchod vo finančnej rovine
III. dobré komunikačné vlohy, vlohy na písanie
IV. komunikatívny v rámci rodiny
V. záľuba v čítaní a komunikovaní, inteligentné deti
VI. úradnícke vlohy
VII. komunikácia dôležitá v partnerstve
VIII. štúdium okultnej literatúry
IX. cudzie jazyky, filozofické debaty
X. povolanie súvisiace s obchodom, komunikáciou, cestovaním, písaním
XI. komunikatívny v rámci skupín ľudí, medzi priateľmi
XII. prechádzky a štúdium v osamotení, zmätok v myslení, preberanie myšlienok

Pozrite si tiež článok: Merkúr v domoch

Venuša - radosť, láska, šťastie

I. sympatická, láskavá povaha
II. láska k financiám, šťastie vo finančných záležitostiach, radosť z vlastníctva
III. príjemná komunikácia
IV. láska k domovu, krása v rámci bývania
V. umelecké záľuby, láska k deťom
VI. lenivosť alebo citový vzťah k práci
VII. šťastie v partnerstve, romantika
VIII. sympatia k tajným veciam, intenzívne cítenie
IX. umelecké štúdium, šťastie alebo láska na ďalekých cestách
X. šťastie v povolaní, povolanie súvisiace s umením, krásou, radosťou
XI. obľúbenosť v kolektíve, šťastie na priateľov
XII. tajná alebo nevedomá alebo vytesnená láska alebo láska súcitná

Pozrite si tiež článok: Venuša v domoch

Mars - energia, vôľa

I. nadšená, sebavedomá, bojovná povaha
II. energia a nadšenie vložené do získavania financií
III. slovné súboje
IV. pracovitosť, alebo konflikty v rodine, domácnosti
V. záľuba v športe
VI. nadšenie a energia vložená do práce
VII. iniciatíva v partnerstve, konflikty alebo spolupráca
VIII. vášeň, boj o dedičstvo, alebo práca na spoločnom majetku
IX. energia vložená do štúdia alebo cestovania, filozofické súboje, vyhrotené názory, boj za vlastné presvedčenie
X. energia vložená do povolania, kariéry, v Baranovi povolanie súvisiace s železom, bezpečnosťou
XI. iniciatíva alebo konflikty v skupinách ľudí, v rámci priateľov
XII. nevedomý alebo vytesnený hnev, charitatívna činnosť, tajný nepriatelia

Pozrite si tiež článok: Mars v domoch

Jupiter - šťastie, príležitosti

I. optimistická povaha
II. šťastie vo financiách a dobré zárobkové možnosti, štedrosť alebo márnotratnosť
III. presvedčivosť v reči, priazeň blízkeho okolia
IV. dobé rodinné zázemie
V. šťastie v láske, priazeň detí
VI. šťastie v práci, dobré zdravie
VII. šťastie v partnerstve, viera v partnera
VIII. šťastie v spoločnom majetku
IX. zbožnosť, filozofia, šťastie v cudzine a na ďalekých cestách
X. šťastie a úspech v povolaní, dobré možnosti uplatnenia
XI. šťastie na priateľov, protekcie, zámožný priatelia
XII. ochrana pred nepriateľmi, šťastie v osamotení

Pozrite si tiež článok: Jupiter v znamemiach a domoch

Saturn - prekážky, hĺbka, istota

I. uzavretý, vážny, spoľahlivý
II. silná potreba finančnej istoty, strnulý, zásadový vo finančných otázkach
III. hlboké rozhovory, štúdium, alebo neistota v komunikácii
IV. uzavretý v rodine, v rodine disciplína obmedzenie, potrebuje samotu v rámci rodiny a bývania
V. prísnosť a disciplína vo vzťahu k deťom, záľuby, ktoré si vyžadujú disciplínu
VI. perfekcionizmus v práci, práca osamote, do hĺbky
VII. buď hlboký vzťah alebo žiaden, zásadovosť v partnerstve
VIII. kontrola vášne
IX. prekážky v štúdiu alebo cestovaní, alebo hlboké štúdium
X. prekážky v uplatnení, alebo autorita v povolaní, perfekcionizmus
XI. menej ale hlboký priatelia, autorita v skupinách alebo neistota
XII. nevedomé obmedzenia, zahĺbenie sa do samoty

Pozrite si tiež článok: Saturn v znamemiach a domoch

Urán - originalita, nezávislosť, náhle zmeny

I. originálna, nezávislá povaha
II. náhle zmeny vo finančných záležitostiach, originálny spôsob zarábania si
III. štúdium originálnych vecí, odbiehanie od témy
IV. nezávislosť v rámci rodiny a bývania, originálne bývanie
V. originálne záľuby, pokrokový postoj k deťom
VI. originálne postupy v práci, potreba nezávislosti v práci
VII. náhle zmeny v partnerstve, potreba nezávislosti v partnerstve, originálne poňatie partnerstva
VIII. náhle zisky alebo straty vo veciach spoločného majetku
IX. originálne a nezávislá filozofia, náhle cesty
X. nezávislosť v rámci povolania
XI. nezávislosť v rámci skupín ľudí
XII. odpor k technike

Neptún - súcit, sny, zmätok

I. snivá, súcitná povaha
II. zmätok, alebo sny o financiách, pomoc skrz financie
III. zmätok v myslení, zasnené myslenie, štúdium fantazijných vecí
IV. súcit a sny v rámci rodiny a bývania
V. súcit a sny vo vzťahu k deťom
VI. práca spojená so súcitom, pomocou
VII. platonické vzťahy, súcitný, snivý partner, idealizovanie alebo klamanie sa v partnerstve
VIII. intenzívne sny
IX. snivá filozofia, sny o ďalekých cestách
X. povolanie mystika, umelca, v ústavoch, charitatívne povolanie
XI. pomoc priateľom
XII. charitatívne sklony

Pluto - moc, vplyv, posadnutosť, extrémy

I. vplyvná osobnosť
II. posadnutosť financiami, alebo úzkosti ohľadom financií
III. terapia skrz komunikáciu, prenikavé štúdium, štúdium tajných vecí
IV. terapia rodiny, alebo manipulačné tendencie v rodine
V. hra o všetko, alebo o nič
VI. posadnutosť prácou
VII. v partnerstve buď všetko, alebo nič; terapia v partnerských vzťahoch
VIII. záujem o tajomné veci, vášeň
IX. vplyvná filozofia
X. povolanie terapeuta, alebo také, ktoré si vyžaduje schopnosť prenikať do tajomstiev, posadnutosť uplatnením, povolaním
XI. terapia priateľom
XII. nevedomá moc, skrytá vášeň


Tranzity planét:

Trvanie tranzitu závisí od rýchlosti planéty. Ak je planéta v danom časovom úseku rýchla, tak tranzit trvá kratšie, ak pomalá, alebo stojí, tak sa trvanie tranzitu predlžuje. Niekedy sa planéta vracia na jedno miesto viac krát, tým pádom sa pôsobenie tranzitu predlžuje.

Mesiac: trvá niekoľko hodín, nejaká udalosť, alebo nálada
Merkúra: trvá asi deň, komunikácia, pohyb
Venuša: trvá asi deň, radosť, alebo rozcítenie, lenivosť
Slnko: trvá asi deň, osvetlenie niečoho
Mars: trvá zopár dní, energia, hnev
Jupiter: trvá zopár dní, nové možnosti, šťastie, zrada
Saturn: môže trvať aj mesiac a viac, obmedzenie, prehĺbenie, kryštalizácia
Urán: môže trvať aj mesiac a viac, náhle zmeny
Neptún: môže trvať aj rok a viac, zjemnenie, zduchovnenie, klam
Pluto: môže trvať rok a viac, nevratné zmeny, začiatky a konce, transformácia

Význam niektorých tranzitov: Jupiter/Slnko: pokoj, radosť, osobný rozvoj Jupiter/Venuša: veľa lásky, radosti Urán/Merkúr: zmena zmýšľania, originálne myšlienky, nové slová v slovnej zásobe, nový spôsob liečenia Urán/Venuša: náhla láska, nové možnosti v citovej oblastiPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby