<-- späť na všetky príspevky

Synastria

Je možné porovnať horoskopy dvoch ľudí. Planéty a dôležité prvky oboch horoskopov sa zakreslia do jedného horoskopu, medzi planétami a prvkami jedného horoskopu vznikajú aspekty k planétam a prvkom horoskopu druhého. V závislosti od toho, aká planéta sa spája s akou, sú rôzne typy spojení. Pri harmonických aspektoch, sextil, trigon, konjukcia (pri planétach navzájom priateľských) by sa malo prejaviť spojenie skôr pozitívnym spôsobom. Pri disharmonických aspektoch, kvadratúra, opozícia, konjukcia (pri planétach navzájom nepriateľských) sa môže prejaviť spojenie skôr negatívne, je to výzva. Zmyslom porovnania horoskopu je dostať do vedomia to, čo sa deje vo vzťahu podvedome. Na základe toho, je potom možné s tým pracovať.


Typy spojení podľa planét a prvkov.
Venuša - spojenie na základe lásky, sympatie, pôžitku, citlivosti, lenivosti
Merkúr - spojenie na základe rozumu, komunikácie, kritiky, analýzy
Mesiac - spojenie na základe duše, emocionality, zraniteľnosti, starostlivosti
Slnko - spojenie na základe svetla, úprimnosti, priamosti, ega, pýchy
Mars - spojenie na základe nadšenia, energie, spolupráce, konfliktov, súperenia
Jupiter - spojenie na základe dôvery, viery, rozvoja, preháňania, filozofie, optimizmu
Saturn - pevné spojenia, spojenie na základe disciplíny, autority, hĺbky, ohraničenia
Urán - spojenie na základe šokov, náhlych zmien, slobody, originality
Neptún - spojenie na základe snov, súcitu, zmätku, chaosu
Pluto - spojenie na základe moci, psychológie, posadnutosti, extrémov
ASC - týka sa smerovania, osobnosti
MC - týka sa povolania, poslania

Príklad: Slnko konjukcia Jupiter - spojenie na základe svetla, úprimnosti a dôvery.

Pri aspektoch je dobré zohľadňovať aj znamenia, prípadne domy, ak to má byť konkrétne.

Príklad: Venuša konjukcia Venuša Blíženci - láska, sympatia by sa mali prejavovať skrz komunikáciu.

Môžeme tiež porovnať planéty a prvky bez toho, aby tvorili aspekt. Napríklad porovnanie Venuší nám môže povedať niečo o tom, ako kto prežíva lásku, kde a cez čo zažíva radosť. Porovnanie Merkúrov ako kto myslí a komunikuje. Porovnanie Sĺnk, aký má kto základný charakter. Porovnanie Marsov, ako kto koná a čím je nadšený. Porovnanie Mesiacov, akú má kto emocionalitu, dušu, podvedomie.

Príklad: Venuša v Blížencoch prežíva lásku skrz komunikáciu, Venuša v Levovi skrz hru, vzájomný obdiv.


Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby