<-- späť na všetky príspevky

Znamenia zverokruhu

Znamenia zverokruhu sa rozdeľujú podľa polarity na mužské (aktívne) a ženské (receptívne), podľa živlov na zemské (praktické), vodné (citové), vzdušné (sociálne) a ohnivé (aktívne) a podľa kvalít na základné (ambiciózne), pevné (vytrvalé) a pohyblivé (všestranné). Kombináciou tohto rozdelenia vznikajú jednotlivé znamenia. V jednotlivých znameniach má svoj domov aj 7 (v staršej tradícii) alebo 10 (v modernej astrológii) planét. Takto na základe rozdelenia znamení zverokruhu a toho, ktorá planéta kde vládne sa dá logicky odvodiť to, akými vlastnosťami sa jednotlivé znamenia budú prejavovať. V horoskope sú 3 veľmi dôležité prvky, ktoré poukazujú na povahu nositeľa horoskopu a to je ascendent (vychádzajúce znamenie), Slnko a Mesiac. Tieto prvky môžu byť v rôznych znameniach zverokruhu. Znamenie na ascendente hovorí skôr o tom, ako človek pôsobí navonok, aký má vzhľad, akým by chcel byť, prípadne o jeho fyzickom tele. Poloha Slnka v znamení zasa o tom, aký je vo svojej podstate, vo svojom srdci a poloha Mesiaca skôr o duševnej, podvedomej, emocionálnej zložke povahy, o nálade v ktorej žije.
To čo bežne ľudia chápu pod znameniami zverokruhu sú takzvané slnečné znamenia, teda ide o znamenie, v ktorom bolo Slnko, pri narodení daného človeka. Dátumy, kedy je Slnko v daných znameniach sú tieto: 21.3. - 20.4 Baran, 21.4. - 20.5. Býk, 21.5 - 20.6. Blíženci, 21.6. - 22.7. Rak, 23.7. - 22.8. Lev, 23.8. - 22.9. Panna, 23.9. - 23.10. Váhy, 24.10. - 22.11. Škorpión, 23.11. - 21.12 Strelec, 22.12 - 20.1. Kozorožec, 21.1. - 18.2. Vodnár, 19.2. - 20.3. Ryby.
Tieto dátumy sú ale len približné, pretože rok môže byť napríklad prestupný, takže to nemusí presne zodpovedať. Na určenie, v ktorom znamení je Slnko a teda na určenie slnečného znamenia je potom potrebné použiť buď tabuľky, ktoré sa nazývajú efemeridy, alebo počítačový program.
Astrológ ale nepracuje, ako som už naznačil, len so slnečným znamením, ale aj s pozíciami ostatných planét a používa aj iné veci ako sú aspekty, domy a na to potrebuje už nie len dátum narodenia, ale aj miesto a čas narodenia. Nasleduje stručná charakteristika jednotlivých znamení:

Charakteristika znamení zverokruhu
Baran je znamenie
- mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
- ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
- základné: ambiciózne, cieľavedomé.
- vládnúca planéta Mars: bojovnosť, odvaha, schopnosť presadiť sa, v padlej podobne agresivita.
Baran predstavuje teda vlastnosti ako je činorodosť, iniciatíva, schopnosť ísť za svojím cieľom energicky, vodcovské kvality, bojovnosť, negatívne hnev, neschopnosť sa pokoriť. Ak je v tomto znamení Slnko, kde je povýšené (posilnené), toto postavenie zvyšuje vitalitu a sebavedomie. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť ohnivé, energické nálady. Ascendent v Baranovi bude poukazovať na človeka, ktorý navonok pôsobí sebavedomo, je energický, má rýchle pohyby a do vecí sa vrhá z nadšením.


Býk je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, melancholické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúca planéta Venuša: schopnosť užívať si, radovať sa, vytvárať pohodu v padlej podobe zvádza k lenivosti a pôžitkárstvu.
Býk ako pevné a zemské znamenie dokáže nahromadiť a udržiavať majetok, je húževnaté. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať hmotné zabezpečenie, ak Mesiac, tak dáva určitú citovú stabilitu, schopnosť uvolniť sa, ak ascendent tak navonok môže pôsobiť človek pokojne, stabilne, dať vytrvalosť, telesne môže ísť o sklon k nadváhe.


Blíženci je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta Merkúr: dobré komunikačné schopnosti, záujem o literatúru, nervozita.
Blíženec predstavuje teda vlastnosti ako myšlienková, sociálna prispôsobivosť, pohyblivosť, dobré komunikačné schopnosti, bystrosť. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať komunikácia, vzťahy, kontakty, alebo literatúra, cestovanie. Ak Mesiac, tak môžno očakávať komunikačné nálady, nekonečné rozhovory, ak ascendent, tak navonok môže tento človek pôsobiť, živo, diplomaticky, komunikatívne, telo by malo byť skôr štíhle.


Rak je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta Mesiac: starostlivosť, vnímavosť, neha, bohatá predstavivosť, ovplyvniteľnosť.
Rak predstavuje vlastnosti ako je schopnosť načúvať, starať sa o niekoho, snívať, vnímať, skrytú, nepriamu cieľavedomosť. Ak je v Rakovi Slnko, tak pre tohto človeka bude pravdepodobne dôležitá rodina, mať miesto kde sa môže utiahnuť a cítiť bezpečie, dobrý spánok a jedlo. Ak Mesiac, prejaviť by sa mali čisté vlastnosti Raka, pretože v tomto znamení je Mesiac doma, teda neha, starostlivosť, vnímavosť, uvoľnenosť. Ak je Rak na ascedente, tak navonok môže tento človek pôsobiť zasnene, placho, zženštilo.


Lev je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúca planéta je Slnko: silné sebavedomie, charizma, organizačné vlohy, dôstojnosť prípadne pýcha.
Lev predstavuje vlastnosti ako je vytrvalá aktivita, vytrvalé nadšenie, priamosť. Má zdroje vitality, nadšenia a radosti. Ak je v Levovi Slnko, ktoré je v tomto znamení doma, tak možno očakávať čisté vlastnosti Leva, teda dobrú vitalitu a silné sebavedomie, úprimnosť, charizmu. Ak Mesiac, nálada by mala byť väčšinou optimistická a možno očakávať úprimnosť, hravosť. Ak je v tomto znamení ascendent, tak vystupovanie by malo byť vznešené, priame, sebavedomé, vzhľad charizmatický. Výrazný môže byť hrudník, široká tvár, veľké očí a bohaté vlasy.


Panna je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, melancholické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta je Merkúr: analytické a komunikačné schopnosti, zručnosť, kritika.
Panna predstavuje vlastnosti ako je analytické myslenie, cit pre detail a poriadok, schopnosť slúžiť, podriadiť sa. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom záujmu bude pravdepodobne práca, prípadne zdravie, konkrétne detaily. Mesiac v tomto znamení sa môže prejaviť schopnosťou vnímať detaily, alebo duševným odstupom. Ak je Panna na ascendente, tak navonok sa môže tento človek javiť s odstupom, kriticky, ale s citom pre poriadok a detail. Telo by malo byť skôr štíhle.


Váhy je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta je Venuša: zmysel pre krásu, lásku a harmóniu, spokojnosť, plytkosť.
Váhy predstavujú vlastnosti ako diplomatická cieľavedomosť, zmysel pre rovnováhu, harmóniu a krásu. Ak je vo Váhach Slnko, tak vzťahy budú pravdepodobne pre tohto človeka veľmi dôležité. Ak Mesiac, tak možno rátať s vnútornou potrebou rovnováhy, romantickými náladami. Ak ascendent, tak navonok môže tento človek pôsobiť príjemne, elegantne, diplomaticky.


Škorpión je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúce planéty sú Mars a Pluto: bojovnosť, vášeň, prenikanie pod povrch, hnev, ostrosť.
Škorpión predstavuje vlastnosti ako je intenzívne cítenie, schopnosť prenikať do tajomstiev, tajnostkárstvo, terapeutické vlohy. Ak je v tomto znamení Slnko, možno očakávať, že vo svojej podstate bude tento človek vášnivý so záujmom o tajné veci. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť výkyvy nálad, intenzívne emócie. Škorpión na ascendente sa môže prejaviť tak, že tento človek bude navonok pôsobiť tajomne, podozrievavo, ostro, až nebezpečne.


Strelec je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta je Jupiter: optimizmus, viera, múdrosť, preháňanie.
Strelec predstavuje vlastnosti ako všestranné nadšenie, všestranná činorodosť, viera, optimizmus. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať rozširovanie obzorov buď skrz štúdium, cestovanie, alebo filozofiu, náboženstvo. Ak je v tomto znamení Mesiac, možno očakávať nadšené, objaviteľské nálady, vnútornú potrebu pohybu. Ak ascendent, tak navonok sa môže tento človek javiť optimistický, nadšený, všestranný.


Kozorožec je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, flegmatické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta je Saturn: vážnosť, zodpovednosť, vytrvalosť, uzavretosť, melanchólia.
Kozorožec predstavuje vlastnosti ako vytrvalá cieľavedomosť, túžba po presadení sa, schopnosť obmedziť sa, disciplína. Ak je v tomto znamení Slnko, tak pozornosť sa obracia na kariéru, povolanie a prácu. Mesiac v tomto znamení sa môže prejaviť ťaživými, melancholickými náladami, kontrolou emócií, hĺbkou duše. Ak je Kozorožec na ascendente, tak človek bude pravdepodobne navonok pôsobiť vážne, seriózne, alebo uzavreto.


Vodnár je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúce planéty sú Saturn a Urán: originalita, nezávislosť, ohraničenie, revolučnosť.
Vodnár predstavuje vlastnosti ako je schopnosť nahromadiť vedomosti, dať dohromady ľudí, byť nezávislý, originálny. k je v tomto znamení Slnko, tak stredobod pozornosti môžu byť priatelia a bohatstvo myšlienok, informácií. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť náhle zmeny nálad, až uletenosť. Ak je na ascendente, tak navonok by mal tento človek pôsobiť sociálne, byť schopný dať dohromady ľudí.


Ryby je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúce planéty sú Jupiter a Neptún: dobro, súcit, snivosť, intuícia, chaos, strata identity.
Ryby predstavujú vlastnosti ako je citová prispôsobivosť, súcit, snivosť. Ak je v tomto znamení Slnko, tak môže byť tento človek vedomý v snovej rovine, súcitný, ochotný pomáhať. Ak Mesiac, tak sa môže prejaviť súcitná starostlivosť, citlivosť, mediálne sklony. Ak ascendent, tak môže tento človek pôsobiť navonok zasnene, ako z iného sveta, súcitne.

Ďalšia lekcia je: AspektyPozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Ročný horoskop